Thuyết Pháp - mp3

Hòa Thượng Thích Như Điển - Đức Phật Trong Kinh Nam & Bắc Truyền

Kinh Đại Bát Nhã - Đạo Hữu Minh-Quang Nguyễn Lê Đức thuyết giảng

Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Đạo Hữu Minh-Quang Nguyễn Lê Đức thuyết giảng

Mẹ, con phải rời bỏ thế giới này thôi! Ở đây mỏi mệt quá!

 • Nghe Đề tài: Mẹ, con phải rời bỏ thế giới này thôi! Ở đây mỏi mệt quá! - Hòa Thượng Thích Như Điển giảng.

Khái niệm về chử PHÁP trong đạo Phật

 • PHÁP. Thượng Tọa Thích Minh Diệu giảng ngày 12 tháng 11/2016 tại buổi THỌ BÁT QUAN TRAI

Kinh Lăng Nghiêm

 • Kinh Lăng Nghiêm - Phần 1. Hòa Thượng Thích Như Điển thuyết giảng tại Chùa Bảo Thành, Chùa Phật Quang, Chùa Quán Thế Âm - Thụy Điển và Đan Mạch Nhân chuyến Hoằng Pháp Âu Mỹ tháng 9-10 năm 2015
 • Kinh Lăng Nghiêm - Phần 2. Hòa Thượng Thích Như Điển thuyết giảng tại Chùa Bảo Thành, Chùa Phật Quang, Chùa Quán Thế Âm - Thụy Điển và Đan Mạch Nhân chuyến Hoằng Pháp Âu Mỹ tháng 9-10 năm 2015
 • Kinh Lăng Nghiêm - Phần 3. Hòa Thượng Thích Như Điển thuyết giảng tại Chùa Bảo Thành, Chùa Phật Quang, Chùa Quán Thế Âm - Thụy Điển và Đan Mạch Nhân chuyến Hoằng Pháp Âu Mỹ tháng 9-10 năm 2015

Kinh Duy Ma Cật

Phật Học Phổ Thông

Kinh Lục Độ Tập

Kinh Đại An Ban Thủ Ý

 • Phẩm Tựa, Khương Tăng Hội, kinh số 602 Chánh Tạng. Đạo Hữu Minh-Quang Nguyễn Lê Đức thuyết giảng ngày 20 tháng 4 năm 2008 tại Chùa Hải-Đức. 23 MB, 50 phút.
 • Quyển Thượng, Phần 1, An Thế Cao dịch, kinh số 602 Chánh Tạng. Đạo Hữu Minh-Quang Nguyễn Lê Đức thuyết giảng ngày 27 tháng 4 năm 2008 tại Chùa Hải-Đức. 25 MB, 53 phút.
 • Quyển Thượng, Phần 2, An Thế Cao dịch, kinh số 602 Chánh Tạng. Đạo Hữu Minh-Quang Nguyễn Lê Đức thuyết giảng ngày 4 tháng 5 năm 2008 tại Chùa Hải-Đức. 22 MB, 49 phút.

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Chánh Pháp Hoa

Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Da

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni

Thai Tạng Giới

Thông Điệp Phật Đản

 • Mậu Tý 2552 của Đức Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hòa Thượng Thích Huyền Quang, do Đạo Hữu Nguyên-Đức Phạm Duy Tân tuyên đọc trong Lễ Phật-Đản ngày 11 tháng 5 năm 2008 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida.
 • Kỷ Sửu 2553 của Đức Quyền Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hòa Thượng Thích Quảng Độ, do Đạo Hữu Tâm-Minh Nguyễn Ánh Nga tuyên đọc trong Lễ Phật-Đản ngày 10 tháng 5 năm 2009 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida.

Thượng Tọa, Đại Đức, Hòa Thượng Và Sư Cô Thuyết Pháp

 • Sư Cô Như-Thủy Nói Chuyện Với Phật-Tử Hoa-Kỳ nhân chuyến Mỹ du tháng 4 năm 2005. mp3 stereo 37 MB 1 giờ 18 phút.
 • Giá Trị Tinh Thần Lời Phật Dạy Ứng Dụng Trong Đời Sống Tu Tập Của Người Phật Tử, Thượng Tọa Thích Huyền Việt thuyết pháp hồi 11 giờ sáng Thứ Bảy 3 tháng 9 năm 2005, trong Khóa Tu Học Labor Day tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 37 MB 1 giờ 16 phút.
 • Là Người Phật Tử Sống Tại Hoa Kỳ, Thượng Tọa Thích Huyền Việt thuyết pháp hồi 3 giờ trưa Thứ Bảy 3 tháng 9 năm 2005, trong Khóa Tu Học Labor Day tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 38 MB 1 giờ 19 phút.
 • Mỗi Ngày Là Một Niềm Vui, Thượng Tọa Thích Huyền Việt thuyết pháp hồi 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy 3 tháng 9 năm 2005, trong Khóa Tu Học Labor Day tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 28 MB 1 giờ 1 phút.
 • Cái Nết Đánh Chết Cái Đẹp, Thượng Tọa Thích Huyền Việt thuyết pháp tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida, hồi 12 giờ trưa Chủ Nhật 4 tháng 9 năm 2005. mp3 stereo 35 MB
 • Tam Quy và Ngũ Giới, Đại Đức Thích Thông Lý thuyết pháp hồi 10 giờ sáng Thứ Bảy 8 tháng 10 năm 2005, trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 36 MB 1 giờ 17 phút.
 • Tứ Động Tâm, Ký Ức Ấn Độ Phần 1 (mp3 stereo 32 MB 1 giờ 8 phút), Đại Đức Thích Thông Lý thuyết pháp hồi 5 giờ chiều Thứ Bảy 8 tháng 10 năm 2005, trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida.
 • Tứ Động Tâm, Ký Ức Ấn Độ Phần 2 (mp3 stereo 32 MB 1 giờ 8 phút), Đại Đức Thích Thông Lý thuyết pháp hồi 5 giờ chiều Thứ Bảy 8 tháng 10 năm 2005, trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida.
 • Chết Sanh Về Đâu?, Đại Đức Thích Thông Lý thuyết pháp tại Chùa Hải Đức 11:30 giờ trưa Chủ Nhật 9 tháng 10 năm 2005. mp3 35MB, 1 giờ 17 phút.
 • Đi Chùa Để Làm Gì? Phần 1, 28MB, 57 phút, Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa thuyết pháp tại Chùa Hải Đức nhân Lễ Hạ-Nguyên 2549 hồi 11:30 giờ trưa Chủ Nhật 27 tháng 11 năm 2005.
 • Đi Chùa Để Làm Gì? Phần 2, 27MB, 55 phút. Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa thuyết pháp tại Chùa Hải Đức nhân Lễ Hạ-Nguyên 2549 hồi 11:30 giờ trưa Chủ Nhật 27 tháng 11 năm 2005.
 • Ngày Xuân Quán Niệm Vô Thường, Hòa Thượng Thích Trí Chơn thuyết pháp hồi 11:30 giờ trưa Rằm Thượng-Nguyên Bính-Tuất, nhằm ngày Chủ Nhật 12 tháng 2 năm 2006, tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 29MB, 1 giờ 4 phút.
 • Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phần 1 (điều 1, 2, 3) mp3 stereo 36MB 1 giờ 17 phút, Thượng Tọa Thích Pháp Tịnh giảng ngày 25 tháng 3 năm 2006 trong khóa tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải-Đức
 • Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phần 2 (điều 4, 5) mp3 stereo 34MB 1 giờ 12 phút, Thượng Tọa Thích Pháp Tịnh giảng ngày 25 tháng 3 năm 2006 trong khóa tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải-Đức
 • Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phần 3 (điều 6, 7) mp3 stereo 35 MB 1 giờ 13 phút, Thượng Tọa Thích Pháp Tịnh giảng ngày 25 tháng 3 năm 2006 trong khóa tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải-Đức
 • Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phần 4 (điều 8) mp3 stereo 24MB 52 phút. Thượng Tọa Thích Pháp Tịnh giảng ngày 25 tháng 3 năm 2006 trong khóa tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải-Đức
 • Sống Hạnh Phúc, Chết Bình An, Thượng Tọa Thích Pháp Tịnh thuyết pháp tại Chùa Hải-Đức hồi 11:30 giờ trưa Chủ Nhật 26 tháng 3 năm 2006. mp3 stereo 28MB 59 phút.
 • Mục Đích Của Người Tu Nhân Học Phật, Thượng Tọa Thích Minh Lực thuyết pháp tại Chùa Hải-Đức hồi 11:30 giờ trưa Chủ Nhật 2 tháng 4 năm 2006. mp3 stereo 29MB 1 giờ 5 phút.
 • Hình Ảnh Những Ngôi Chùa, Thượng Tọa Thích Như Điển, phương-trượng Chùa Viên-Giác, Hanover, Đức quốc, giới thiệu chư tôn đức trong phái đoàn hoằng pháp lần thứ Năm tại Hoa-kỳ, và thuyết pháp hồi 7:30 giờ tối tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 34MB 1 giờ 12 phút.
 • Khai Mạc Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, từ ngày 20 đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2006. Diễn văn của Thượng Tọa phương trượng Thích Như Điển. mp3 stereo 6MB 11 phút.
 • Kinh Pháp Bảo Đàn - Phần 1, do Thượng Tọa Thích Đồng Văn, Chùa Tâm-Giác, Munich, Đức quốc, thuyết giảng hồi 10:30 giờ sáng ngày 20 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 35MB 1 giờ 15 phút.
 • Ý Nghĩa Tịnh Độ Trong Nikāya và Kinh Điển Đại Thừa, phần 1, do Đại Đức Thích Hạnh Đức thuyết giảng hồi 2 giờ trưa ngày 20 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 36MB 1 giờ 18 phút.
 • Vai Trò Phụ Nữ Trong Phật Giáo, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ thuyết giảng hồi 4 giờ chiều ngày 20 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 36MB 1 giờ 18 phút.
 • Thiền Tập Trong Ngành Tâm Lý Trị Liệu Tại Hoa Kỳ - Phần 1, do Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn thuyết giảng hồi 8 giờ tối ngày 20 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 29MB 1 giờ 3 phút.
 • Kinh Duy Ma Cật, Thượng Tọa Thích Như Điển thuyết giảng hồi 9 giờ sáng ngày 21 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 30MB 1 giờ 6 phút.
 • Kinh Pháp Bảo Đàn - Phần 2, do Thượng Tọa Thích Đồng Văn, Chùa Tâm-Giác, Munich, Đức quốc, thuyết giảng hồi 10:30 giờ sáng ngày 21 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 29MB 1 giờ 3 phút.
 • Ý Nghĩa Tịnh Độ Trong Nikāya và Kinh Điển Đại Thừa - Phần 2, và Lễ Tán, do Đại Đức Thích Hạnh Đức thuyết giảng hồi 2 giờ trưa ngày 21 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 36MB 1 giờ 18 phút.
 • Vai Trò Phụ Nữ Trong Phật Giáo - Phần 2, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ thuyết giảng hồi 4 giờ chiều ngày 21 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 29MB 1 giờ 4 phút.
 • Truyền Giới Bát Quan Trai và thuyết giảng, do Thượng Tọa Thích Như Điển chứng minh cùng chư tôn đức: Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn, Thượng Tọa Thích Đồng Văn, Đại Đức Thích Hạnh Đức, Đại Đức Thích Giác Tâm, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ, hồi 7 giờ tối ngày Thứ Sáu 21 tháng 4 năm 2006 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 30MB 1 giờ 5 phút.
 • Thiền Tập Trong Ngành Tâm Lý Trị Liệu Tại Hoa Kỳ - Phần 2, do Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn thuyết giảng hồi 8 giờ tối ngày 20 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 34MB 1 giờ 14 phút.
 • Kinh Pháp Bảo Đàn - Phần 3, do Thượng Tọa Thích Đồng Văn, Chùa Tâm-Giác, Munich, Đức quốc, thuyết giảng hồi 9 giờ sáng ngày 22 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 31MB 1 giờ 8 phút.
 • Vai Trò Phụ Nữ Trong Phật Giáo - Phần 3, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ thuyết giảng hồi 2:30 giờ chiều ngày 22 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 36MB 1 giờ 18 phút.
 • Huân Tu Tịnh Độ, do Thượng Tọa Thích Đồng Văn, Chùa Tâm-Giác, Munich, Đức quốc, thuyết giảng hồi 4 giờ chiều ngày 22 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 36MB 1 giờ 19 phút.
 • Kinh Pháp Bảo Đàn - Phần 4, do Thượng Tọa Thích Đồng Văn, Chùa Tâm-Giác, Munich, Đức quốc, thuyết giảng hồi 8 giờ tối ngày 22 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 30MB 1 giờ 6 phút.
 • Làm Thế Nào Để Sống An Lạc Và Hạnh Phúc, Thượng Tọa Thích Như Điển thuyết giảng hồi 11 giờ sáng ngày 23 tháng 4 năm 2006 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 30MB 1 giờ 6 phút.
 • Ý Nghĩa Nhân Bản Của Phật Đản Sanh, Thượng Tọa Thích-Minh-Lực thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng ngày 7 tháng 5 năm 2006 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 34MB 1 giờ 15 phút.
 • Tu Là Chuyển Nghiệp, Thượng Tọa Thích-Minh-Lực thuyết giảng hồi 2 giờ trưa ngày 7 tháng 5 năm 2006 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 34MB 1 giờ 15 phút.
 • Không Có Giai Cấp Trong Giọt Nước Mắt Cùng Mặn Và Trong Giọt Máu Cùng Đỏ, Thượng Tọa Thích-Minh-Ấn thuyết pháp hồi 11 giờ sáng ngày 2 tháng 7 năm 2006 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 24MB 50 phút.
 • Làm Thế Nào Để Đối Trị Với Nghiệp Lực & Tham Vấn, Đại Đức Thích-Thông-Lý thuyết giảng hồi 5 giờ 15 chiều Thứ Bảy 30 tháng 9 năm 2006 trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 32MB 1 giờ 9 phút.
 • Ba Điền Người Phật Tử Tại Gia Phải Vun Bồi, Đại Đức Thích-Thông-Lý thuyết pháp hồi 11 giờ 40 sáng ngày 1 tháng 10 năm 2006 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 22MB 47 phút.
 • Bồ Tát Hạnh, Bồ Đề Tâm & Tứ Vô Lượng Tâm, Đại Đức Thích-Đồng-Trí thuyết giảng hồi 8 giờ sáng Thứ Bảy 9 tháng 12 năm 2006 trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 40MB 1 giờ 27 phút.
 • Bồ Tát Hạnh (tiếp), Lục Độ Ba La Mật - Phần 1, mp3 stereo 25MB 54 phút. Đại Đức Thích-Đồng-Trí thuyết giảng hồi 2 giờ chiều Thứ Bảy 9 tháng 12 năm 2006 trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida
 • Lục Độ Ba La Mật - Phần 2 mp3 stereo 26MB 58 phút., Đại Đức Thích-Đồng-Trí thuyết giảng hồi 2 giờ chiều Thứ Bảy 9 tháng 12 năm 2006 trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida.
 • Bồ Tát Hạnh (tiếp), Tứ Hoằng Thệ Nguyện - Phần 1 mp3 stereo 23MB 50 phút. Đại Đức Thích-Đồng-Trí thuyết giảng hồi 5 giờ chiều Thứ Bảy 9 tháng 12 năm 2006 trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida.
 • Bồ Tát Hạnh (tiếp), Tứ Hoằng Thệ Nguyện - Phần 2 mp3 stereo 23MB 50 phút. Đại Đức Thích-Đồng-Trí thuyết giảng hồi 5 giờ chiều Thứ Bảy 9 tháng 12 năm 2006 trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida.
 • Khuyến Tu: Ly và Hợp, Hòa Thượng Thích-Giác-Phúc thuyết giảng hồi 2 giờ trưa Chủ Nhật 10 tháng 12 năm 2006 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. Thượng Tọa Thích-Minh-Huấn và Đại Đức Thích-Đồng-Trí giới thiệu. mp3 stereo 33MB 1 giờ 12 phút.
 • Mùa Xuân Trong Tinh Thần Đạo Phật, Thượng Tọa Thích-Minh-Tòng thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng ngày Tết Nguyên-Đán Đinh-Hợi, 18 tháng 2 năm 2007, tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 31MB 1 giờ 5 phút.
 • Ý Nghĩa Biệt-Danh Và Thông-Hiệu Phật, Hòa Thượng Thích-Tín-Nghĩa thuyết giảng hồi 2:15 giờ trưa ngày 10 tháng 3 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong khóa tu Bát Quan Trai Giới. mp3 stereo 34MB 1giờ 13 phút.
 • Ý Nghĩa Rằm Thượng Nguyên, Hòa Thượng Thích-Tín-Nghĩa thuyết giảng hồi 11 giờ trưa ngày Lễ Thượng-Nguyên Đinh-Hợi 11 tháng 3 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 25MB 54 phút.
 • Hạnh Phúc Thay Chư Phật Ra Đời, Thượng Tọa Thích-Thái-Siêu thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Ba 8 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 35MB 1 giờ 20 phút.
 • Kinh Hoa-Nghiêm, phẩm Phổ-Hiền Hạnh-Nguyện - Phần 1, Thượng Tọa Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 10:30 giờ sáng Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển, mp3 stereo 26MB 56 phút.
 • Kinh Hoa-Nghiêm, phẩm Phổ-Hiền Hạnh-Nguyện - Phần 2, Thượng Tọa Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 10:30 giờ sáng Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển, mp3 stereo 26MB 55 phút.
 • Niệm Phật, Con Đường Đưa Đến Chân Hạnh Phúc, Đại Đức Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 2:30 giờ trưa Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 32MB 1 giờ 7 phút.
 • Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh, Đại Đức Thích-Như-Tịnh thuyết giảng hồi 4:30 giờ trưa Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 37MB 1 giờ 18 phút.
 • Luật Nghi Bồ Tát Giới - Phần 1, Thượng Tọa Thích-Thái-Siêu thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển, phần 1 mp3 stereo 25MB 54 phút.
 • Luật Nghi Bồ Tát Giới - Phần 2, Thượng Tọa Thích-Thái-Siêu thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển, mp3 stereo 27MB 57 phút.
 • Bồ Tát Giới, Thượng Tọa Thích-Thái-Siêu thuyết giảng hồi 10 giờ sáng Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 36MB 1 giờ 18 phút.
 • Vai Trò Người Phật Tử Trong Phật Giáo, Đại Đức Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 2:30 giờ trưa Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 22MB 46 phút.
 • Phật Giáo, Thi Thơ Và Nhạc, Đại Đức Thích-Viên-Giác thuyết giảng hồi 4:30 giờ trưa Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 32MB 1 giờ 7 phút.
 • Kinh Hoa-Nghiêm, phẩm Phổ-Hiền Hạnh-Nguyện (tiếp) - Phần 1, Thượng Tọa Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển, mp3 stereo 29MB 1 giờ 2 phút.
 • Kinh Hoa-Nghiêm, phẩm Phổ-Hiền Hạnh-Nguyện (tiếp) - Phần 2, Thượng Tọa Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển, phần 2 mp3 stereo 30MB 1 giờ 4 phút.
 • Duy Tuệ Thị Nghiệp, Thượng Tọa Thích-Đồng-Mẫn thuyết giảng hồi 10 giờ sáng Thứ Sáu 11 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 37MB 1 giờ 19 phút.
 • Khái Niệm Tư Tưởng Kinh A Di Đà, Hòa Thượng Thích-Kiến-Tánh thuyết giảng hồi 2:30 giờ trưa Thứ Sáu 11 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 37MB 1 giờ 19 phút.
 • Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm, Thượng Tọa Thích-Hạnh-Tuấn thuyết giảng hồi 4:30 giờ trưa Thứ Sáu 11 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 26MB 56 phút.
 • Tứ Niệm Xứ, Đại Đức Thích-Giác-Trí thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Sáu 11 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 33MB 1 giờ 10 phút.
 • Khái Niệm Tư Tưởng Kinh A Di Đà (tiếp), Hòa Thượng Thích-Kiến-Tánh thuyết giảng hồi 9:30 giờ sáng Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 29MB 1 giờ 1 phút.
 • Thiền Tịnh Không Hai, Thượng Tọa Thích-Hạnh-Tuấn thuyết giảng hồi 2:30 giờ trưa Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 35MB 1 giờ 14 phút.
 • Duy Tuệ Thị Nghiệp (tiếp), Thượng Tọa Thích-Đồng-Mẫn thuyết giảng hồi 4:30 giờ trưa Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 35MB 1 giờ 14 phút.
 • Khái Niệm Tư Tưởng Kinh A Di Đà (tiếp), Hòa Thượng Thích-Kiến-Tánh thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 37MB 1 giờ 19 phút.
 • Giới Đàn Bồ Tát Giới Tại Gia, cho 51 giới tử, hối 5 giờ chiều Chủ Nhật 13 tháng 5 năm 2007 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. Đàn Đầu Hòa Thượng: Thích-Kiến-Tánh. Yết-Ma A Xà Lê: Thích-Như-Điển. Giáo-Thọ A Xà Lê: Thích-Thái-Siêu. Tri-Sự: Thích-Như-Tịnh. mp3 stereo 35MB 1 giờ 15 phút.
 • Giới Thiệu Phái Đoàn Hoằng-Pháp Viên-Giác, Hannover, Đức - Phần 1, năm 2008 dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển, mp3 stereo 27MB 58 phút: Hòa Thượng Kiến-tánh, Thượng Tọa Như-Điển, Thượng Tọa Đồng-Văn, Đại Đức Viên-Giác.
 • Giới Thiệu Phái Đoàn Hoằng-Pháp Viên-Giác, Hannover, Đức - Phần 2, năm 2008 dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển, mp3 stereo 22MB 48 phút: Đại Đức Giác-Trí, Đại Đức Nguyên-Tạng, Sư Cô Minh-Huệ.
 • Ba Kinh Tinh Độ - Phần 1, Thượng Tọa Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Tư 26 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, 27MB 1 giờ; Phần 2, 27MB 1 giờ.
 • Ba Kinh Tinh Độ - Phần 2, Thượng Tọa Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Tư 26 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, 27MB 1 giờ.
 • Kinh Kim Cang, Thượng Tọa Thích-Đồng-Văn thuyết giảng hồi 2:30 giờ trưa Thứ Tư 26 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 36MB 1 giờ 19 phút.
 • Kinh Pháp Hoa 1, Hòa Thượng Thích-Kiến-Tánh thuyết giảng hồi 4:30 giờ chiều Thứ Tư 26 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 34MB 1 giờ 13 phút.
 • Trung Ấm Thân 1, Đại Đức Thích-Nguyên-Tạng thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Tư 26 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 32MB 1 giờ 10 phút.
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phần 1, Đại Đức Thích-Giác-Trí thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Năm 27 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, 27MB 1 giợ
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phần 2, Đại Đức Thích-Giác-Trí thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Năm 27 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, 26MB 56 phút.
 • Kinh Phân Biệt Cúng Dường, Sư Cô Thích-Nữ-Minh-Huệ thuyết giảng hồi 2:30 giờ trưa Thứ Năm 27 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 37MB 1 giờ 19 phút.
 • Con Đường Trắng Giữa Hai Giòng Sông (Nhị Hà Bạch Lộ), Đại Đức Thích-Viên-Giác thuyết giảng hồi 4:30 giờ trưa Thứ Năm 27 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 28MB 1 giờ.
 • Trung Ấm Thân 2 - Phần 1, Đại Đức Thích-Nguyên-Tạng thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Năm 27 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 25MB 54 phút.
 • Trung Ấm Thân 2 - Phần 2, Đại Đức Thích-Nguyên-Tạng thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Năm 27 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 25MB 54 phút.
 • Quan Điểm Về Thế Giới Của Kinh Kim Cang, Thượng Tọa Thích-Đồng-Văn thuyết giảng hồi 2:30 giờ trưa Thứ Sáu 28 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 37MB 1 giờ 20 phút.
 • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (tiếp), Đại Đức Thích-Giác-Trí thuyết giảng hồi 4:30 giờ chiều Thứ Sáu 28 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 30MB 1 giờ 5 phút.
 • Kinh Pháp Hoa 2, Hòa Thượng Thích-Kiến-Tánh thuyết giảng hồi 7:30 giờ chiều Thứ Sáu 28 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 37MB 1 giờ 20 phút.
 • Phưong Pháp Chuyển Hóa Nghiệp Lực, Đại Đức Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Bảy 29 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 37MB 1 giờ 19 phút.
 • Quan Điểm Về Con Người Của Kinh Kim Cang, Thượng Tọa Thích-Đồng-Văn thuyết giảng hồi 2:30 giờ trưa Thứ Bảy 29 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 34MB 1 giờ 13 phút.
 • Kinh Pháp Hoa 3 (Phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn thứ 25), Hòa Thượng Thích-Kiến-Tánh thuyết giảng hồi 4:30 giờ chiều Thứ Bảy 29 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 42MB 1 giờ 31 phút.
 • Kinh Pháp Môn Căn Bản, Sư Cô Thích-Nữ-Minh-Huệ thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Bảy 29 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích-Như-Điển. mp3 stereo 34MB 1 giờ 14 phút.
 • Những Chuyện Linh Ứng Của Bồ Tát Địa Tạng, Thượng Tọa Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 11 giờ sáng Chủ Nhật 30 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, 28 MB 1 giờ 1 phút.
 • Tìm Lại Dấu Chân Đức Phật, Thượng Tọa Thích-Pháp-Tịnh thuyết giảng lễ Phật-Đản Mậu-Tý 2552 hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 11 tháng 5 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 31 MB 1 giờ 7 phút.
 • Tâm, Đức, Hiếu, Sư Bà Bảo-Cần thuyết giảng hồi 10 giờ sáng Chủ Nhật 25 tháng 5 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 27 MB 58 phút.
 • Hạnh Nguyện Độ Sanh, Ni Sư Thích-Nữ Huệ-Liên thuyết giảng hồi 11:10 giờ sáng Chủ Nhật 13 tháng 7 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 48 MB 1 giờ 44 phút.
 • Ý Nghĩa Ngày Lễ Vu-Lan Báo Hiếu, Đại Đức Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 11:10 giờ sáng Chủ Nhật 24 tháng 8 năm 2008 trong lễ Vu Lan Mậu-Tý 2552 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 30MB 1 giờ 6 phút.
 • Phước Huệ Song Tu, phần 1, Hòa Thượng Giác-Ngộ thuyết giảng hồi 3:45 giờ chiều Thứ Bảy 11 tháng 10 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới. mp3 stereo, 35MB 1 giờ 17 phút.
 • Phước Huệ Song Tu, phần 2, Hòa Thượng Giác-Ngộ thuyết giảng hồi 11:10 giờ sáng Chủ Nhật 12 tháng 10 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 32MB 1 giờ 10 phút.
 • Chuẩn Bị Tư Lương, Đại Đức Viên-Giác thuyết giảng hồi 11 giờ sáng Chủ Nhật 26 tháng 10 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 36MB 1 giờ 18 phút.
 • Tinh Thần Bồ Tát Đạo Theo Ngài Tịch-Thiên (Shantideva), Thượng Tọa Minh-Tòng thuyết giảng hồi 11:15 giờ sáng Chủ Nhật 30 tháng 11 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 36MB 1 giờ 18 phút.
 • Đi Tìm Hạnh Phúc Miên Viễn, Đại Đức Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 25 tháng 1 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 12 phút.
 • Lời Chúc Tết của Đại Đức Hạnh-Đức & Thư Chúc Xuân Kỷ Sửu 2009 do Đạo Hữu Nguyên-Đức Phạm Duy Tân tuyên đọc hồi giao thừa 26 tháng 1 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 4MB 9 phút.
 • Khuyến Tu Thượng-Nguyên Kỷ-Sửu 2009, Thượng Tọa Minh-Huấn giới thiệu, Hòa Thượng Giác-Phúc thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 15 tháng 2 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 24MB 52 phút.
 • Khi Thọ Bát Quan Trai Giới - Phần 2, Ni Sư Thuần-Chánh giảng trong khóa tu Bát Quan Trai Giới hồi 8 giờ sáng Thứ Bảy 28 tháng 3 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 21MB 45 phút.
 • Khi Thọ Bát Quan Trai Giới - Phần 3, Ni Sư Thuần-Chánh giảng trong khóa tu Bát Quan Trai Giới hồi 2:30 giờ trưa Thứ Bảy 28 tháng 3 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 27MB 1 giờ.
 • Tạm Hiểu Chính Mình, Ni Sư Thuần-Chánh giảng hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 29 tháng 3 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 24MB 52 phút.
 • Giới Thiệu Phái Đoàn Hoằng Pháp Viên-Giác, Hannover, Đức, và thuyết pháp, Hòa Thượng Thích-Như-Điển tại chánh điện Chùa Hải-Đức hồi 7 giờ rưỡi tối Thứ Ba 28 tháng 4 năm 2009, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 36MB 1giờ 20 phút.
 • Kinh Quán Vô Lượng Thọ - Phần 1, Hòa Thượng Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Tư 29 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, 28MB 1 giờ.
 • Kinh Quán Vô Lượng Thọ - Phần 2, Hòa Thượng Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Tư 29 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, 28MB 1 giờ 1 phút.
 • Kinh Dược-Sư, Thượng Tọa Thích-Đồng-Văn thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Tư 29 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 36MB 1 giờ 19 phút.
 • Hạnh Phúc Tìm Ở Đâu?, Đại Đức Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Tư 29 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 11 phút.
 • Tư Tưởng Kinh Pháp-Hoa, Đại Đức Thích-Giác-Trí thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Tư 29 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 34MB 1 giờ 15 phút.
 • Kinh Dược-Sư 2 - Phần 1, Thượng Tọa Thích-Đồng-Văn thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Năm 30 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 28MB 1 giờ.
 • Kinh Dược-Sư 2 - Phần 2, Thượng Tọa Thích-Đồng-Văn thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Năm 30 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 28MB 1 giờ 1 phút.
 • Kinh Trung Bộ, NS Thích-Nữ Minh-Huệ thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi chiều Thứ Năm 30 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 24MB 55 phút.
 • Thân Tâm An Lạc, Đại Đức Thích-Hạnh-Thức thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Năm 30 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 12 phút.
 • Tư Tưởng Kinh Pháp-Hoa (tiếp), Đại Đức Thích-Giác-Trí thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Năm 30 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 34MB 1 giờ 15 phút.
 • Nương Thuyền Từ Vượt Bể Ái Hà - Phần 1, Đại Đức Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Sáu 1 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 26MB 56 phút.
 • Nương Thuyền Từ Vượt Bể Ái Hà - Phần 2, Đại Đức Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Sáu 1 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 27MB 59 phút.
 • Kinh Trung Bộ (tiếp), NS Thích-Nữ Minh-Huệ thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi chiều Thứ Sáu 1 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 34MB 1 giờ 13 phút.
 • Phương Tiện Trong Kinh Phật, Đại Đức Thích-Hạnh-Tuệ thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Sáu 1 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 36MB 1 giờ 18 phút.
 • Công Năng Của Giới Luật, Đại Đức Thích-Thánh-Trí thuyết giảng hồi 7 giờ rưỡi tối Thứ Sáu 1 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, cho giới tử thọ Bát Quan Trai Giới trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 30MB 1 giờ 5 phút.
 • Công Năng Vi Diệu Của Giáo Pháp - Phần 1, Đại Đức Thích-Thánh-Trí thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Bảy 2 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển, mp3 stereo, 30MB 1 giờ 6 phút.
 • Công Năng Vi Diệu Của Giáo Pháp - Phần 2, Đại Đức Thích-Thánh-Trí thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Bảy 2 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển, mp3 stereo, 30MB 1 giờ 6 phút.
 • Phương Tiện Trong Kinh Phật (tiếp), Đại Đức Thích-Hạnh-Tuệ thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy 2 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 36MB 1 giờ 18 phút.
 • Vô Thường & Sanh Tử, Hòa Thượng Thích-Giác-Trực thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Bảy 2 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 25MB 54 phút.
 • Công Năng Vi Diệu Của Giáo Pháp (tiếp), Đại Đức Thích-Thánh-Trí thuyết giảng hồi 9 giờ tối Thứ Bảy 2 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 32MB 1 giờ 9 phút.
 • Thân Tâm An Lạc (tiếp), Đại Đức Thích-Hạnh-Thức thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy 2 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 34MB 1 giờ 14 phút.
 • Sự Chế Ngự Những Bất An Trong Cuộc Sống, Hòa Thượng Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 11 giờ sáng Chủ Nhật 3 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Lễ Phật-Đản Kỷ-Sửu 2009 PL 2553. mp3 stereo, 31MB 1 giờ 7 phút.
 • Phật Pháp Vấn Đáp & Bế Mạc Khóa Tu Mùa Xuân 2009 - Phần 1, Hòa Thượng Như-Điển & Tăng Ni phái đoàn hoằng pháp Viên-Giác & Phật tử phụ diễn văn nghệ, từ 2 giờ đến 4 giờ trưa Chủ Nhật 3 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, mp3 stereo, 36MB 1giờ 20 phút.
 • Phật Pháp Vấn Đáp & Bế Mạc Khóa Tu Mùa Xuân 2009 - Phần 2, Hòa Thượng Như-Điển & Tăng Ni phái đoàn hoằng pháp Viên-Giác & Phật tử phụ diễn văn nghệ, từ 2 giờ đến 4 giờ trưa Chủ Nhật 3 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, mp3 stereo, 36MB 1giờ 20 phút.
 • Kinh Pháp-Bảo-Đàn, phẩm Nghi-Vấn, đoạn Phước Đức và Công Đức, Ni Sư Thuần-Bạch giảng trong khóa tu Bát Quan Trai Giới hồi 8 giờ tối Thứ Sáu 13 tháng 11 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 30MB 1 giờ 5 phút.
 • Kinh Pháp-Bảo-Đàn, phẩm Hành-Do, đoạn Xưa Nay Không Một Vật, Ni Sư Thuần-Bạch giảng trong khóa tu Bát Quan Trai Giới hồi 9 giờ sáng Thứ Bảy 14 tháng 11 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 47MB 1 giờ 42 phút.
 • Kinh Pháp-Bảo-Đàn, phẩm Hành-Do, đoạn Không Nghĩ Thiện Không Nghĩ Ác, Ni Sư Thuần-Bạch giảng trong khóa tu Bát Quan Trai Giới hồi 2:30 giờ trưa Thứ Bảy 14 tháng 11 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 35MB 1 giờ 17 phút.
 • Chữ Nhẫn Trong Đạo Phật, Ni Sư Thuần-Bạch thuyết giảng hồi 11:30 giờ trưa Thứ Bảy 15 tháng 11 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 36MB 1 giờ 17 phút.
 • Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, Thượng Tọa Thích-Pháp-Tịnh thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 28 tháng 2 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Đại-Lễ Thượng-Nguyên Canh-Dần 2554. mp3 stereo, 35MB 1 giờ 15 phút.
 • Khuyến Tu, Hòa Thượng Thích-Giác-Nhiên thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 9 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 19MB 39 phút.
 • Chỉ Dẫn Cách Ngồi Thiền - Phần 1, Hòa Thượng Thích-Giác-Nhiên, Hòa Thượng Thích-Giác-Phúc & Ni Sư Tường-Liên thuyết giảng hồi 1 giờ trưa Chủ Nhật 9 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, mp3 stereo, 30MB 1 giờ 3 phút.
 • Chỉ Dẫn Cách Ngồi Thiền - Phần 2, Hòa Thượng Thích-Giác-Nhiên, Hòa Thượng Thích-Giác-Phúc & Ni Sư Tường-Liên thuyết giảng hồi 1 giờ trưa Chủ Nhật 9 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, mp3 stereo, 21MB 45 phút.
 • Giới Thiệu Phái Đoàn Hoằng Pháp Viên-Giác, Hannover, Đức, và thuyết pháp - Phần 1, Hòa Thượng Thích-Như-Điển tại chánh điện Chùa Hải-Đức hồi 7 giờ rưỡi tối Thứ Ba 18 tháng 5 năm 2010, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 25MB 55 phút.
 • Giới Thiệu Phái Đoàn Hoằng Pháp Viên-Giác, Hannover, Đức, và thuyết pháp - Phần 2, Hòa Thượng Thích-Như-Điển tại chánh điện Chùa Hải-Đức hồi 7 giờ rưỡi tối Thứ Ba 18 tháng 5 năm 2010, Jacksonville, Florida, mp3 stereo, 25MB 55 phút.
 • Lăng Nghiêm Trực Chỉ - Phần 1, Hòa Thượng Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Tư 19 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, với Đại Đức Thiện-Đạo niệm Phật, mp3 stereo, 35MB 1 giờ 16 phút.
 • Lăng Nghiêm Trực Chỉ - Phần 2, Hòa Thượng Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Tư 19 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, với phần đệm Độc Huyền của Đại Hữu Huệ-Lộc Nguyễn Văn Đồng cho Hòa Thượng ngâm thơ Nhớ Chùa, mp3 stereo, 26MB 55 phút.
 • Thiền Giữa Đời Thường 1, Thượng Tọa Thích-Thông-Triết thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Tư 19 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 34MB 1 giờ 14 phút.
 • Giải Thoát Trong Lòng Bàn Tay 1, Đại Đức Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Tư 19 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 11 phút.
 • Giáo Lý Vô Ngã & Tinh Thần Bát Nhã 1, Thượng Tọa Thích-Hạnh-Tuấn thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Tư 19 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 4 phút.
 • Duy Thức Là Gì? - Phần 1 Đại Đức Thích-Thiện-Thái thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Năm 20 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển, mp3 stereo, 30MB 1 giờ 5 phút
 • Duy Thức Là Gì? - Phần 2 Đại Đức Thích-Thiện-Thái thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Năm 20 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển, mp3 stereo, 29MB 1 giờ 2 phút.
 • Kinh Trung Bộ, Sư Cô Minh-Huệ thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Năm 20 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 35MB 1 giờ 16 phút.
 • Niệm Phật Khoa Học, Đại Đức Thích-Thiện-Đạo thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Năm 20 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 11 phút.
 • Ý Nghĩa Một Cành Mai, Đại Đức Thích-Thánh-Trí thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Năm 20 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 26MB 57 phút.
 • Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Độ, Đại Đức Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Sáu 21 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 52MB 1 giờ 53 phút.
 • Hạnh Phúc Từ Bên Trong, Đại Đức Thích-Hạnh-Tuệ thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Sáu 21 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 12 phút.
 • Kinh Trung Bộ 22 Kinh Con Rắn, Sư Cô Minh-Huệ thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi trưa Thứ Sáu 21 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 36MB 1 giờ 18 phút.
 • Pháp Đàm, Thượng Tọa Thích-Thông-Triết nói chuyện hồi 9 giờ tối Thứ Sáu 21 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 28MB 1 giờ 1 phút.
 • Đức Tin & Quan Niệm Về Đức Tin Trong Đạo Phật, Đại Đức Thích-Thánh-Trí thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Bảy 22 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 56MB 2 giờ 2 phút.
 • Niệm Phật Khoa Học (tiếp), Đại Đức Thích-Thiện-Đạo thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy 22 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 35MB 1 giờ 17 phút.
 • Người Khách Trọ, Đại Đức Thích-Hạnh-Tuệ thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi trưa Thứ Bảy 22 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 12 phút.
 • Phật Pháp Vấn Đáp & Văn Nghệ Phụ Diễn, Hòa Thượng Thích-Như-Điển & Phái Đoàn Hoằng Pháp Viên-Giác hồi 8 giờ tối Thứ Bảy 22 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 52MB 1 giờ 54 phút.
 • Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập Kinh, Hòa Thượng Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 10 giờ sáng Chủ Nhật Phật-Đản 23 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 11 phút.
 • Thiền Giữa Đời Thường 2, Thượng Tọa Thích-Thông-Triết thuyết giảng hồi 1 giờ rưỡi trưa Chủ Nhật Phật Đản 23 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 12 phút.
 • Duy Thức Là Gì? (hết), Đại Đức Thích-Thiện-Thái thuyết giảng hồi 3 giờ chiều Chủ Nhật Phật Đản 23 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 49MB 1 giờ 45 phút.
 • Trở Về Cội Nguồn, Thượng Tọa Thích-Pháp-Tịnh thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 29 tháng 8 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Đại-Lễ Vu-Lan Canh-Dần 2554. mp3 stereo, 30MB 1 giờ 2 phút.
 • Tình Người, Thượng Tọa Thích-Thiện-Duyên thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 10 tháng 10 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 10 phút.
 • Niệm & Niệm Phật, Ni Sư Thuần-Bạch thuyết giảng hồi 11:30 giờ trưa Chủ Nhật 21 tháng 11 năm 2010 trong Đại-lễ Hạ-Nguyên 2554 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 38MB 1 giờ 19 phút.
 • Phước Huệ Song Tu, Hòa Thượng Giác-Ngộ thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 20 tháng 2 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Đại-Lễ Thượng-Nguyên Tân-Mão 2555. mp3 stereo, 29MB 1 giờ 3 phút.
 • Giới Thiệu Phái Đoàn Hoằng Pháp Viên-Giác, Hannover, Đức, và thuyết pháp, Hòa Thượng Thích-Như-Điển tại chánh điện Chùa Hải-Đức hồi 7 giờ rưỡi tối Thứ Ba 3 tháng 5 năm 2011, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 42MB 1giờ 32 phút.
 • Thán Dị Sao 1, Hòa Thượng Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Tư 4 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, 44MB 1 giờ 36 phút.
 • Tâm Ở Đâu? 1, Thượng Tọa Thích-Thông-Triết thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Tư 4 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 36MB 1 giờ 19 phút.
 • Niệm Phật Nhất Tâm 1, Đại Đức Thích-Thiện-Đạo thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Tư 4 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 26MB 56 phút.
 • Hành Trạng Hòa Thượng Quảng Khâm 1, Thượng Tọa Thích-Nguyên-Tạng thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Tư 4 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 45MB 1 giờ 39 phút.
 • Niệm Phật Nhất Tâm 2, Đại Đức Thích-Thiện-Đạo thuyết giảng hồi 9 giờ rưỡi sáng Thứ Năm 5 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 35MB 1 giờ 17 phút.
 • Tâm Ở Đâu? 2, Thượng Tọa Thích-Thông-Triết thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Năm 5 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 41MB 1 giờ 29 phút.
 • Những Nét Đặc Trưng Về Phương Pháp Giáo Dục Phật Pháp 1, Đại Đức Thích-Thánh-Trí thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Năm 5 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 12 phút.
 • Thán Dị Sao 2, Hòa Thượng Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 9 giờ tối Thứ Năm 5 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, 34MB 1 giờ 14 phút.
 • Hành Trạng Hòa Thượng Quảng Khâm 2, Thượng Tọa Thích-Nguyên-Tạng thuyết giảng hồi 9 giờ rưỡi sáng Thứ Sáu 6 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 42MB 1 giờ 32 phút.
 • Sống An Lạc, Chết Bình An 1, Ni Sư Minh-Huệ thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Sáu 6 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 39MB 1 giờ 25 phút.
 • Kinh Bát Đại Nhân Giác 1, Đại Đức Thích-Hạnh-Tuệ thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Sáu 6 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 35MB 1 giờ 16 phút.
 • Những Nét Đặc Trưng Về Phương Pháp Giáo Dục Phật Pháp 2, Đại Đức Thích-Thánh-Trí thuyết giảng hồi 9 giờ tối Thứ Sáu 6 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 31MB 1 giờ 8 phút.
 • Tam Pháp Ấn, Đại Đức Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 9 giờ rưỡi sáng Thứ Bảy 7 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 44MB 1 giờ 35 phút.
 • Kinh Bát Đại Nhân Giác 2, Đại Đức Thích-Hạnh-Tuệ thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Bảy 7 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 34MB 1 giờ 15 phút.
 • Sống An Lạc, Chết Bình An 2, Ni Sư Minh-Huệ thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi trưa Thứ Bảy 7 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 41MB 1 giờ 29 phút.
 • Tâm Ở Đâu? 3, Thượng Tọa Thích-Thông-Triết thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Bảy 7 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 37MB 1 giờ 21 phút.
 • Chiến Tranh, Thiên Tai, Địa Chấn, Sóng Thần, Hòa Thượng Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 11 giờ sáng Chủ Nhật Phật-Đản 8 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, 30MB 1 giờ 4 phút.
 • Phật Pháp Vấn Đáp & Văn Nghệ Phụ Diễn, Hòa Thượng Thích-Như-Điển & Phái Đoàn Hoằng Pháp Viên-Giác hồi 2 giờ trưa Chủ Nhật 8 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2011 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 47MB 1 giờ 42 phút.
 • Giới Thiệu Phái Đoàn Hoằng Pháp Viên-Giác, Hannover, Đức, và thuyết pháp, Hòa Thượng Thích-Như-Điển & Phái Đoàn Hoằng Pháp Viên-Giác hồi 7 giờ rưỡi tối Thứ Ba 8 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 31MB 1giờ 32 phút.
 • Tư Tưởng Tịnh-Độ Tông, Hòa Thượng Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 9 giờ rưỡi sáng Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 45MB 1giờ 38 phút.
 • Kinh Nghiệm Tu Học, Thượng Tọa Thích-Thông-Triết thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 35MB 1giờ 15 phút.
 • Thiền Tịnh Song Tu, Đại Đức Thích-Thiện-Đạo thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1giờ 11 phút.
 • Niềm Tin Trong Chánh Pháp, Đại Đức Thích-Hạnh-Bổn thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 51MB 1giờ 50 phút.
 • Ngũ Khoa Tịnh-Độ, Đại Đức Thích-Thiện-Đạo thuyết giảng hồi 9 giờ rưỡi sáng Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 43MB 1giờ 33 phút.
 • Giải Thoát Khổ Đau Bằng Tuệ Giác Của Đạo Phật, Đại Đức Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 45MB 1giờ 18 phút.
 • Tư Lương Tịnh-Độ, Đại Đức Thích-Thánh-Trí thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 45MB 1giờ 38 phút.
 • Đóa Hoa Vô Ưu, Đại Đức Thích-Viên-Giác thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 29MB 1giờ 2 phút.
 • Giải Thoát Khổ Đau Bằng Tuệ Giác Của Đạo Phật (tiếp), Đại Đức Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 9 giờ rưỡi sáng Thứ Sáu 11 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 44MB 1giờ 36 phút.
 • Tại Sao Ta Phải Ăn Chay, Ni Sư Minh-Huệ thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Sáu 11 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 39MB 1giờ 25 phút.
 • Canh Chừng Ý Niệm, Đại Đức Thích-Thánh-Trí thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Sáu 11 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 34MB 1giờ 13 phút.
 • Thập Phổ-Hiền Đại Nguyện, Đại Đức Thích-Hạnh-Tuệ thuyết giảng hồi 7 giờ rưỡi tối Thứ Sáu 11 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 31MB 1giờ 7 phút.
 • Thi Kệ Đạo Bụt, Đại Đức Thích-Hạnh-Tuệ thuyết giảng hồi 9 giờ rưỡi sáng Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 40MB 1giờ 28 phút.
 • Niềm Tin Trong Chánh Pháp (tiếp), Đại Đức Thích-Hạnh-Bảo thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1giờ 12 phút.
 • Nấu Ăn Chay, Ni Sư Minh-Huệ thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi trưa Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1giờ 12 phút.
 • Tu Từ Tâm Niệm, Thượng Tọa Thích-Thông-Triết thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2012 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2012 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1giờ 12 phút.