Trang Nghe Tụng Kinh - mp3

 • Trường Hạ Quảng Đức, Hòa Thượng Thích Minh Hiếu giãng tại khóa An Cư Kỳ 17
 • Công Phu Khuya, Thượng Tọa Thích Như Điển, chùa Viên Giác, Hanover, Đức quốc, tụng. mp3, 28MB, 1 giờ 2 phút.
 • Mông Sơn Thí Thực Đại Đức Thích Đồng Tiến, chùa Từ-Ân, Louisville, Kentucky, tụng hồi 5:30 giờ chiều tại sân chùa Hải-Đức, Jacksonville, trong khóa tu Bát Quan Trai Giới ngày 16 & 17 tháng 12 năm 2005, nhằm ngày Vía A Di Đà Ất-Dậu 2549. mp3 stereo, 18 phút, 16 MB.
 • Tọa Thiền và Công Phu Khuya, Thượng Tọa Thích Như Điển, Thượng Tọa Thích Đồng Văn, Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn, Đại Đức Thích Hạnh Đức, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 20 tháng 4 năm 2006 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 9 phút 32MB.
 • Lạy Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm Bồ Tát, Thượng Tọa Thích Đồng Văn lạy hồi 7 giờ sáng 20 tháng 4 năm 2006 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 50 phút, 23MB.
 • Tọa Thiền và Công Phu Khuya, Thượng Tọa Thích Như Điển, Thượng Tọa Thích Đồng Văn, Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn, Đại Đức Thích Hạnh Đức, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 21 tháng 4 năm 2006 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 10 phút 32MB.
 • Lạy Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm Bồ Tát, Thượng Tọa Thích Đồng Văn lạy hồi 7 giờ sáng 21 tháng 4 năm 2006 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 20 phút, 10MB.
 • Tọa Thiền và Công Phu Khuya, Thượng Tọa Thích Đồng Văn, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 22 tháng 4 năm 2006 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 7 phút 31MB.
 • Lạy Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm Bồ Tát & Niệm Phật, Thượng Tọa Thích Đồng Văn lạy hồi 7 giờ sáng 22 tháng 4 năm 2006 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 47 phút, 22MB.
 • Cúng Ngọ, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ tụng hồi 11 giờ sáng 22 tháng 4 năm 2006 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 20 phút 9MB.
 • Quá Đường, Thượng Tọa Thích Đồng Văn, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 11:30 giờ trưa 22 tháng 4 năm 2006 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 6 phút 6MB.
 • Nghi Thức Cầu An, Thượng Tọa Thích Như Điển, Thượng Tọa Thích Đồng Văn, Đại Đức Thích Hạnh Đức, Đại Đức Thích Giác Tâm, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 12:30 giờ trưa 23 tháng 4 năm 2006 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 30 phút 14MB.
 • Công Phu Chiều: Mông Sơn Thí Thực và Kinh A Di Đà, Hòa Thượng Thích-Tín-Nghĩa và đại-chúng tụng hồi 4:15 giờ chiều ngày 10 tháng 3 năm 2007 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida trong khóa tu Bát Quan Trai Giới. mp3 stereo 45 phút 20 MB.
 • Giới Đàn Thọ Bồ-Tát-Giới Tại Gia 2007, Đàn-đầu Hòa-thượng Thích Kiến Tánh, Giáo-thọ A-xà-lê Hòa Thượng Thích Thái Siêu, Yết-ma A-xà-lê Thượng Tọa Thích Như Điển, Điển-lễ Đại Đức Thích Như Tịnh, hồi 5 giờ chiều 13 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 15 phút 36 MB.
 • Tụng Kinh Giao Thừa Mậu-Tý, và tuyên đọc Thông Điệp Xuân Mậu-Tý của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa-Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, và phát thanh lời chúc Tết của Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Tăng thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, hồi 11 giờ 55 khuya Thứ Tư 6 tháng 2 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Đạo Hửu Nguyên-Đức Phạm Duy Tân chủ sám, Đạo Hửu Nguyên-Hùng Nguyễn Anh Kiệt duy na, Đạo Hửu Nguyên-Trường Nguyễn Văn Chính duyệt chúng. mp3 stereo 42 phút 19 MB.
 • Mông Sơn Thí Thực, Hòa Thượng Thích Kiến Tánh, Thượng Tọa Thích Đồng Văn, Đại Đức Thích Giác Trí, Đại Đức Thích Viên Giác, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ tụng hồi 4 giờ chiều ngày 25 tháng 3 năm 2008 tại Chùa Hải-Đức. mp3 stereo 49 phút 25.5 MB.
 • Tọa Thiền và Công Phu Khuya, Thượng Tọa Thích Như Điển, Thượng Tọa Thích Đồng Văn, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 28 tháng 3 năm 2008 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 59 phút 27MB.
 • Lạy Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm Bồ Tát & Niệm Phật, Thượng Tọa Thích Đồng Văn lạy hồi 7 giờ sáng 28 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 37 phút, 17MB.
 • Tọa Thiền và Công Phu Khuya, Hòa Thượng Thích Kiến Tánh, Thượng Tọa Thích Đồng Văn, Đại Đức Thích Giác Trí, Đại Đức Thích Hạnh Đức, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 29 tháng 3 năm 2008 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 12 phút 33MB.
 • Mông Sơn Thí Thực, Đại Đức Thích Hạnh Đức, Đại Đức Thích Giác Trí, Sư Chú Hạnh Bổn tụng hồi 6 giờ chiều ngày 29 tháng 3 năm 2008 tại Chùa Hải-Đức. mp3 stereo 37 phút 17 MB.
 • Công Phu Khuya, Phái-Đoàn Hoằng-Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, tụng hồi 6 giờ sáng Chủ Nhật 30 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Cùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 43 phút 23 MB.
 • Giới Đàn Thọ Bồ-Tát-Giới Tại Gia, Đàn-đầu Hòa-thượng Thích Kiến Tánh, Yết-ma A-xà-lê Hòa Thượng Thích Thái Siêu, Giáo-thọ A-xà-lê Thượng Tọa Thích Như Điển, Điển-lễ Đại Đức Thích Hạnh Đức, hồi 5 giờ chiều 30 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 2 phút 29 MB.
 • BodhisaThượng Tọava Precepts Recitation, by Nguyễn Thị Mỹ Hương, Buddhist name Mỹ Liên, BodhisaThượng Tọava name Hải Hoa, on Sunday April 6, 2008 at 1:30pm in the main hall of our temple Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 hr 22 min 38 MB.
 • Mông Sơn Thí Thực, Đại Đức Thích Hạnh Đức tụng hồi 1:30 giờ trưa Chủ Nhật 24 tháng 8 năm 2008 trong lễ Vu-Lan Mậu-Tý 2552 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 44 phút, 20MB.
 • http://chua-hai-duc.com/Tung%20Kinh/
 • Mông Sơn Thí Thực, Đại Đức Thích Hạnh Đức, Đại Đức Thích Giác Trí, Đại Đức Thích Hạnh Thức tụng hồi 6 giờ chiều Thứ Ba 28 tháng 4 năm 2009 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2009 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 36 phút, 17MB.
 • Tọa Thiền và Công Phu Khuya, Hòa Thượng Thích Như Điển, Thượng Tọa Thích Đồng Văn, Đại Đức Thích Giác Trí, Đại Đức Thích Hạnh Thức, Đại Đức Thích Hạnh Đức, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 29 tháng 4 năm 2009 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 2 phút 28MB.
 • Lạy Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm Bồ Tát, Thượng Tọa Thích Đồng Văn lạy hồi 7 giờ sáng 29 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 37 phút, 17MB.
 • Tọa Thiền và Công Phu Khuya, Hòa Thượng Thích Như Điển, Thượng Tọa Thích Đồng Văn, Đại Đức Thích Giác Trí, Đại Đức Thích Hạnh Thức, Đại Đức Thích Hạnh Đức, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 30 tháng 4 năm 2009 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 2 phút 28MB.
 • Lạy Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm Bồ Tát, Thượng Tọa Thích Đồng Văn lạy hồi 7 giờ sáng 30 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 28 phút, 13MB.
 • Truyền Giới Bát Quan Trai, Đại Đức Thích Thánh Trí, Đại Đức Thích Hạnh Thức, Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, chứng minh hồi 7 giờ tối ngày 1 tháng 5 năm 2009 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong khóa tu Bát Quan Trai Giới. mp3 stereo, 36 phút 17MB.
 • Tọa Thiền và Công Phu Khuya, Đại Đức Thích Thánh Trí, Đại Đức Thích Hạnh Thức, Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, tụng hồi 6 giờ sáng 2 tháng 5 năm 2009 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong khóa tu Bát Quan Trai Giới. mp3 stereo, 1 giờ 17 phút 35MB.
 • Cúng Ngọ, Đại Đức Thánh-Trí, Đại Đức Hạnh-Tuệ & Đại Đức Hạnh-Thức tụng hồi 11 giờ rưỡi sáng 2 tháng 5 năm 2009 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong khóa tu Bát Quan Trai Giới. mp3 stereo, 16 phút 7MB.
 • Quá Đường, Hòa Thượng Thích Như Điển tụng hồi 11 giờ 50 phút trưa 2 tháng 5 năm 2009 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong khóa tu Bát Quan Trai Giới. mp3 stereo, 6 phút 3MB.
 • Quá Đường (tiếp) & Kinh Hành Niệm Phật, Hòa Thượng Thích Như Điển tụng hồi 11 giờ 50 phút trưa 2 tháng 5 năm 2009 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong khóa tu Bát Quan Trai Giới. mp3 stereo, 26 phút 12MB.
 • Mông Sơn Thí Thực, Đại Đức Thích Thánh Trí, Đại Đức Thích Hạnh Thức tụng hồi 6 giờ chiều Thứ Bảy 2 tháng 5 năm 2009 trong khóa tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 35 phút, 16MB.
 • Lễ Mộc Dục (tắm Phật), Hòa Thượng Thích Như Điển & Tăng Ni phái đoàn hoằng pháp Viên-Giác hồi 10 giờ sáng Chủ Nhật 3 tháng 5 năm 2009, Phật-Đản 2009 PL 2553, tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 32 phút, 15MB.
 • Kệ Tắm Phật, Hòa Thượng Thích Như Điển & Tăng Ni phái đoàn hoằng pháp Viên-Giác hồi 10 giờ sáng Chủ Nhật 3 tháng 5 năm 2009, Phật-Đản 2009 PL 2553, tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 23 phút, 11MB.
 • Mừng Thày Về, Đạo Hửu Tâm-Nhơn Nguyễn Hữu Thị Diệp ca khi các thiếu nhi chùa Hải-Đức dâng hoa chư Tăng Ni hồi 10:50 giờ sáng Chủ Nhật 3 tháng 5 năm 2009, Phật-Đản 2009 PL 2553, tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 2 phút rưỡi, 1.2MB.
 • Tụng Kinh Khánh-Đản, Hòa Thượng Thích Như Điển & Tăng Ni phái đoàn hoằng pháp Viên-Giác tụng hồi 12:20 giờ trưa Chủ Nhật 3 tháng 5 năm 2009, Phật-Đản 2009 PL 2553, tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 23 phút, 11MB.
 • Giới Đàn Thọ Bồ-Tát-Giới Tại Gia, Đàn-đầu Hòa-thượng Thích Như Điển, Yết-ma A-xà-lê Đại Đức Thích Giác Trí, Giáo-thọ A-xà-lê Đại Đức Thích Giác Trực, Điển-lễ Đại Đức Thích Thánh Trí, hồi 4 giờ rưỡi chiều 3 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 54 phút 25 MB.
 • Mông Sơn Thí Thực, Đại Đức Thích Hạnh Đức tụng với Thượng Tọa Thích Thông Triết (khánh) & Đại Đức Thích Thiện Đạo (mõ) hồi 4 giờ chiều Thứ Ba 18 tháng 5 năm 2010 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2010 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 34 phút, 16MB.
 • Tọa Thiền và Công Phu Khuya, Hòa Thượng Thích Như Điển, Thượng Tọa Thích Thông Triết, Đại Đức Thích Thánh Trí, Đại Đức Thích Thiện Thái, Đại Đức Thích Hạnh Đức, Đại Đức Thích Thiện Đạo, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 19 tháng 5 năm 2010 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2010 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 6 phút 30MB.
 • Tọa Thiền và Công Phu Khuya, Hòa Thượng Thích Như Điển, Thượng Tọa Thích Thông Triết, Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn, Đại Đức Thích Thánh Trí, Đại Đức Thích Thiện Thái, Đại Đức Thích Thiện Đạo, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 20 tháng 5 năm 2010 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2010 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 6 phút 30MB.
 • Tọa Thiền và Công Phu Khuya, Hòa Thượng Thích Như Điển, Thượng Tọa Thích Thông Triết, Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn, Đại Đức Thích Thánh Trí, Đại Đức Thích Thiện Thái, Đại Đức Thích Thiện Đạo, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 21 tháng 5 năm 2010 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2010 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 13 phút 33MB.
 • Tọa Thiền và Công Phu Khuya, Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn, Thượng Tọa Thích Thông Triết, Đại Đức Thích Thánh Trí, Đại Đức Thích Thiện Thái, Đại Đức Thích Thiện Đạo, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 22 tháng 5 năm 2010 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2010 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 11 phút 33MB.
 • Cúng Ngọ, Đại Đức Thánh-Trí tụng hồi 11 giờ rưỡi sáng 22 tháng 5 năm 2010 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong khóa tu Bát Quan Trai Giới. mp3 stereo, 14 phút 7MB.
 • Quá Đường & Kinh Hành Niệm Phật, Hòa Thượng Thích Như Điển tụng hồi 11 giờ 50 phút trưa 22 tháng 5 năm 2010 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong khóa tu Bát Quan Trai Giới. mp3 stereo, 22 phút 10MB.
 • Mông Sơn Thí Thực, Đại Đức Thích Thánh Trí, Thượng Tọa Thích Thông Triết (khánh), Đại Đức Thích Thiện Đạo (mõ) tụng hồi 6 giờ chiều Thứ Bảy 22 tháng 5 năm 2010 trong khóa tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 35 phút, 16MB.
 • Tọa Thiền và Công Phu Khuya (ngắn), Hòa Thượng Thích Như Điển, Thượng Tọa Thích Thông Triết, Đại Đức Thích Hạnh Đức, Đại Đức Thích Thánh Trí, Đại Đức Thích Thiện Thái, Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, Đại Đức Thích Thiện Đạo, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 23 tháng 5 năm 2010 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2010 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 57 phút 26MB.
 • Giới Đàn Thọ Bồ-Tát-Giới Tại Gia, Đàn-đầu Hòa-thượng Thích Như Điển, Yết-ma A-xà-lê Thượng Tọa Thích Thông Triết, Giáo-thọ A-xà-lê Đại Đức Thích Thiện Thái, Điển-lễ Đại Đức Thích Hạnh Đức, hồi 7 giờ sáng ngày 23 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 51 phút 24 MB.
 • Tụng Kinh Khánh-Đản, Thượng Tọa Thích Thông Triết & Tăng Ni phái đoàn hoằng pháp Viên-Giác tụng hồi 11:20 giờ trưa Chủ Nhật 23 tháng 5 năm 2010, Phật-Đản 2010 PL 2554, tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 35 phút, 16MB.
 • Mông Sơn Thí Thực, Đại Đức Thích Hạnh Đức tụng với Thượng Tọa Thích Thông Triết (khánh) & Đại Đức Thích Hạnh Tuệ (mõ) hồi 1 giờ trưa Chủ Nhật 23 tháng 5 năm 2010 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2010 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 45 phút, 21MB.
 • Mông Sơn Thí Thực, Thượng Tọa Thích Thiện Duyên tụng hồi 1 giờ rưỡi trưa Chủ Nhật 10 tháng 10 năm 2010 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 11 phút, 5MB.
 • Tọa Thiền và Công Phu Khuya, Hòa Thượng Thích Như Điển, Thượng Tọa Thích Thông Triết, Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Đại Đức Thích Thánh Trí, Đại Đức Thích Thiện Đạo, NS Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 4 tháng 5 năm 2011 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2011 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 10 phút 32MB.
 • Tọa Thiền và Công Phu Khuya, Hòa Thượng Thích Như Điển, Thượng Tọa Thích Thông Triết, Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Đại Đức Thích Thánh Trí, Đại Đức Thích Thiện Đạo, NS Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 5 tháng 5 năm 2011 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2011 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 8 phút 31MB.
 • Tọa Thiền và Công Phu Khuya, Hòa Thượng Thích Như Điển, Thượng Tọa Thích Thông Triết, Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Đại Đức Thích Thánh Trí, Đại Đức Thích Thiện Đạo, NS Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 6 tháng 5 năm 2011 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2011 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 53 phút 23MB.
 • Tọa Thiền và Công Phu Khuya, Đại Đức Thích Hạnh Đức, Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, Đại Đức Thích Thiện Đạo, NS Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 7 tháng 5 năm 2011 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2011 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 16 phút 38MB.
 • Mông Sơn Thí Thực, Đại Đức Thích Thánh Trí tụng hồi 7 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy 7 tháng 5 năm 2011 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2011 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 23 phút, 11MB.
 • Công Phu Khuya, Hòa Thượng Thích Như Điển, Thượng Tọa Thích Thông Triết, Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Đại Đức Thích Thánh Trí, Đại Đức Thích Hạnh Đức, Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, Đại Đức Thích Thiện Đạo, NS Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 8 tháng 5 năm 2011 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2011 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 46 phút 21MB.
 • Lễ Mộc Dục, Hòa Thượng Thích Như Điển & phái đoàn Viên-Giác tụng hồi 10 giờ sáng 8 tháng 5 năm 2011 trong Lễ Phật-Đản Tân-Mão 2011 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 25 phút 12MB.
 • Kinh Khánh Đản, Hòa Thượng Thích Như Điển & phái đoàn Viên-Giác tụng hồi 12 giờ trưa 8 tháng 5 năm 2011 trong Lễ Phật-Đản Tân-Mão 2011 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 15 phút 7MB.
 • Giới Đàn Thọ Bồ-Tát-Giới Tại Gia, Đàn-đầu Hòa-thượng Thích Như Điển, Yết-ma A-xà-lê Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Giáo-thọ A-xà-lê Thượng Tọa Thích Thông Triết, Điển-lễ Đại Đức Thích Hạnh Đức, hồi 4 giờ rưỡi chiều 8 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 7 phút 31 MB.
 • Mông Sơn Thí Thực, Đại Đức Thích Hạnh Đức tụng với Thượng Tọa Thích Thông Triết hồi 7 giờ chiều Chủ Nhật 8 tháng 5 năm 2011 trong Lễ Phật-Đản Tân-Mão 2011 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 40 phút, 18MB.
 • Công Phu Khuya Hòa Thượng Thích Như Điển, Thượng Tọa Thích Thông Triết, Đại Đức Thích Hạnh Đức, Đại Đức Thích Hạnh Bổn, Đại Đức Thích Thánh Trí, Đại Đức Thích Thiện Đạo, Đại Đức Thích Giác Tâm, NS Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 9 tháng 5 năm 2012 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2012 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 20 phút 37MB.
 • Công Phu Khuya, Hòa Thượng Thích Như Điển, Thượng Tọa Thích Thông Triết, Đại Đức Thích Hạnh Đức, Đại Đức Thích Hạnh Bổn, Đại Đức Thích Thánh Trí, Đại Đức Thích Thiện Đạo, Đại Đức Thích Giác Tâm, NS Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 10 tháng 5 năm 2012 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2012 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 5 phút 30MB.
 • Công Phu Khuya, Thượng Tọa Thích Thông Triết, Đại Đức Thích Thánh Trí, Đại Đức Thích Hạnh Bổn, Đại Đức Thích Thiện Đạo, Đại Đức Thích Giác Tâm, NS Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 12 tháng 5 năm 2012 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2012 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 7 phút 31MB.
 • Mông Sơn Thí Thực, Đại Đức Thích Thánh Trí & Đại Đức Thích Hạnh Tuệ tụng hồi 6 giờ chiều Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2012 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2012 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 35 phút 16MB.