Hình Ảnh

Đại lễ Phật Đản Ngày 7 tháng 5 năm 2017 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.TBQT với TT Thích Thánh Trí tối thứ sáu ngày 10 tháng 2 năm 2017


Hình Phật tử ngày 12 tháng 2 năm 2017

Đại Lễ Thượng Nguyên Đinh Dậu 2017 PL 2561


Lễ Vu Lan và Lễ Đặt Đá xây dựng chánh điện chùa Hải Đức, ngày 14 tháng 8 năm 2016


Ngày 11 và 12 tháng 11 năm 2016 Thọ Bát Quan Trai do Thượng Tọa Thích Minh Diệu, Thích Quảng Long chủ lễ.


Đại Lễ Hạ Nguyên BÍNH THÂN 2016 PL 2560


Hình Ảnh Lưu Niệm Của PT Chùa Hải Đức với Phái Đòan của HT Thích Minh Hiếu Viếng Thăm Chùa Ngày 14 tháng 10 năm 2016Lễ Tiểu Tường của Bác Sĩ Nguyễn Lê Đức, Pháp Danh Minh Quang, ngày 25 tháng 9 năm 2016


Thượng Tọa Thích Thánh Trí, Thượng Tọa Thích Minh Tạng & đại chúng, ngày 24 tháng 9 năm 2016 - Thọ Bát Quan Trai

Đại chúng & Đại Đức Thích Thánh Trí, ngày 13 tháng 8 năm 2016 - Thọ Bát Quan TraiLama Karma Drodhul Teaching Medicine Buddha


Đại chúng & Lama Karma Drodhul, ngày 7 tháng 8 năm 2016Lama Karma Drodhul Teaching Medicine Buddha


Khóa Tu Viên Giác Tháng 5 năm 2016Đại chúng & Lama Losang, ngày 4 tháng 3 năm 2016
Đại chúng & Thượng Tọa Thích Thông Triết, rằm Thượng Nguyên ngày 20 tháng 2 năm 2016


Đại chúng & Thượng Tọa Minh Diệu, Thượng Tọa Minh Nghĩa, rằm Thượng Nguyên ngày 5 tháng 2 năm 2012


Đại Lể Phật Đản Tân Mão 2011