Đại lễ Hạ Nguyên Ngày 18 tháng 11 năm 2018


Chương Trình sinh hoạt hàng tuần tại chùa Hải Đức

  • 10.00 a.m – 11.00 a.m: Khóa lễ tụng kinh Đại chúng (trì tụng Kinh Pháp Hoa hoặc kinh A Di Đà hoặc Hồng Danh Sám Hối hoặc Cầu An…tùy theo nhu cầu hằng tuần).
  • 12.00 p.m – 1.00 p.m: cúng linh (nếu có)
  • 1.00 p.m: Đại chúng thọ trai
  • 1.30 p.m: Phật tử thọ Bồ Tát giới tụng giới Bồ Tát tại gia (2 tuần tụng 1 lần)

PS: Nếu tuần nào không có cúng linh thì chư Tăng sẽ tùy duyên trì tụng thêm nhiều biến Chú Đại Bi trong thời kinh Đại chúng lúc 11.15 a.m hoặc thời gian chia sẻ pháp thoại nhiều hơn. Trong 1 tháng có 1 ngày huân tu vào thứ bảy, thời gian sẽ được thông báo cụ thể. Những ngày lễ lớn sẽ có Khóa tu Bát Quan Trai, chương trình sẽ được thông báo kèm theo thư mời.


HT Thích Như Điển - Thập Niệm Trong Kinh Nam Truyền.


Đại lễ Vu Lan ở chùa Hải Đức ngày 26 tháng 9 năm 2018.


Thầy Thích Trung An thuyết pháp tại chùa Hải Đức ngày 12 tháng 8 năm 2018.


Thầy Thích Trung An thuyết pháp tại chùa Hải Đức ngày 29 tháng 7 năm 2018.


Thầy Thích Trung An thuyết pháp tại chùa Hải Đức ngày 22 tháng 7 năm 2018.


Kinh Sám Nhật Tụng - Tỳ Kheo Thích Trung An


Khóa tu Gieo Duyên Ngày 2 lúc 8am đến lúc 5pm tháng 6 năm 2018 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.


Đại lễ Phật Đản Ngày 3 tháng 6 năm 2018 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.


LỄ TẤN PHONG TÂN TRỤ TRÌ


Chương Trình Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Hoa Kỳ 2018Khóa tu Bát Quan Trai Ngày 2 lúc 7pm đến 3 lúc 7pm tháng 3 năm 2018 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.


Đại lễ Thượng Nguyên Ngày 4 tháng 3 năm 2018 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.Tết Mậu Tuất do Thượng Tọa Thích Hạnh Tuệ phụ trách


Thọ Bát Quan Trai tại chùa Hải Đức ngày 1-12-2017 7pm đến ngày 2-12-2017 7pm do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.


Đại lễ Hạ Nguyên Ngày 3 tháng 12 năm 2017 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.Đại lễ Vu Lan Ngày 3 tháng 9 năm 2017 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.


Thọ Bát Quan Trai tại chùa Hải Đức ngày 03-09-2017 7pm đến ngày 04-09-2017 7pm do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.


Phật Tử Liên Hửu Tổ Chức Thọ Bát Quan Trai tại chùa Hải Đức ngày 26-06-2017 7pm đến ngày 27-06-2017 7pm - Ni Sư Thích Nữ Diệu Hiền phụ trách


Trở Lại Phật Tánh Của Chính Mình - Ni Sư Thích Nữ Diệu Hiền giãng ngày 18 tháng 6 năm 2017Hòa Thượng Thích Như Điển - Đức Phật Trong Kinh Nam & Bắc Truyền


Lễ Đặt Đá xây dựng chánh điện chùa Hải Đức, ngày 14 tháng 8 năm 2016

Chùa Hải Đức đã làm lễ đặt đá xây chánh điện. Quý vị Phật Tử muốn biết thêm chi tiết, hay đóng góp xin liên lạc:

  • Châu Ngọc - Email: chaungoc52@aol.com Phone: 904-885-5428
  • Nguyên Hạnh - Email: n.buong@yahoo.com Phone: 904-982-9299
  • Chủng Tường - Email: thaibinh7@hotmail.com Phone: 904-631-7401