Khóa tu Gieo Duyên Ngày 2 lúc 8am đến lúc 5pm tháng 6 năm 2018 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.


Đại lễ Phật Đản Ngày 3 tháng 6 năm 2018 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.


LỄ TẤN PHONG TÂN TRỤ TRÌ


Chương Trình Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Hoa Kỳ 2018Khóa tu Bát Quan Trai Ngày 2 lúc 7pm đến 3 lúc 7pm tháng 3 năm 2018 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.


Đại lễ Thượng Nguyên Ngày 4 tháng 3 năm 2018 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.Tết Mậu Tuất do Thượng Tọa Thích Hạnh Tuệ phụ trách


Thọ Bát Quan Trai tại chùa Hải Đức ngày 1-12-2017 7pm đến ngày 2-12-2017 7pm do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.


Đại lễ Hạ Nguyên Ngày 3 tháng 12 năm 2017 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.Đại lễ Vu Lan Ngày 3 tháng 9 năm 2017 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.


Thọ Bát Quan Trai tại chùa Hải Đức ngày 03-09-2017 7pm đến ngày 04-09-2017 7pm do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.


Phật Tử Liên Hửu Tổ Chức Thọ Bát Quan Trai tại chùa Hải Đức ngày 26-06-2017 7pm đến ngày 27-06-2017 7pm - Ni Sư Thích Nữ Diệu Hiền phụ trách


Trở Lại Phật Tánh Của Chính Mình - Ni Sư Thích Nữ Diệu Hiền giãng ngày 18 tháng 6 năm 2017Hòa Thượng Thích Như Điển - Đức Phật Trong Kinh Nam & Bắc Truyền


Lễ Đặt Đá xây dựng chánh điện chùa Hải Đức, ngày 14 tháng 8 năm 2016

Chùa Hải Đức đã làm lễ đặt đá xây chánh điện. Quý vị Phật Tử muốn biết thêm chi tiết, hay đóng góp xin liên lạc:

  • Châu Ngọc - Email: chaungoc52@aol.com Phone: 904-885-5428
  • Nguyên Hạnh - Email: n.buong@yahoo.com Phone: 904-982-9299
  • Chủng Tường - Email: thaibinh7@hotmail.com Phone: 904-631-7401