Chương Trình Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Hoa Kỳ 2018

  • Từ ngày 9 tháng 5 năm 2018 (thứ tư) đến ngày 13 tháng 5 năm 2018 (chủ nhật)


Khóa tu Bát Quan Trai Ngày 2 lúc 7pm đến 3 lúc 7pm tháng 3 năm 2018 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.


Đại lễ Thượng Nguyên Ngày 4 tháng 3 năm 2018 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.Tết Mậu Tuất do Thượng Tọa Thích Hạnh Tuệ phụ trách


Thọ Bát Quan Trai tại chùa Hải Đức ngày 1-12-2017 7pm đến ngày 2-12-2017 7pm do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.


Đại lễ Hạ Nguyên Ngày 3 tháng 12 năm 2017 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.Đại lễ Vu Lan Ngày 3 tháng 9 năm 2017 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.


Thọ Bát Quan Trai tại chùa Hải Đức ngày 03-09-2017 7pm đến ngày 04-09-2017 7pm do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.


Phật Tử Liên Hửu Tổ Chức Thọ Bát Quan Trai tại chùa Hải Đức ngày 26-06-2017 7pm đến ngày 27-06-2017 7pm - Ni Sư Thích Nữ Diệu Hiền phụ trách


Trở Lại Phật Tánh Của Chính Mình - Ni Sư Thích Nữ Diệu Hiền giãng ngày 18 tháng 6 năm 2017Hòa Thượng Thích Như Điển - Đức Phật Trong Kinh Nam & Bắc Truyền


Lễ Đặt Đá xây dựng chánh điện chùa Hải Đức, ngày 14 tháng 8 năm 2016

Chùa Hải Đức đã làm lễ đặt đá xây chánh điện. Quý vị Phật Tử muốn biết thêm chi tiết, hay đóng góp xin liên lạc:

  • Châu Ngọc - Email: chaungoc52@aol.com Phone: 904-885-5428
  • Nguyên Hạnh - Email: n.buong@yahoo.com Phone: 904-982-9299
  • Chủng Tường - Email: thaibinh7@hotmail.com Phone: 904-631-7401