Hình Ảnh Lễ Khai Mạc

Khóa Tu Ngày 4 Tháng 5 Năm 2016

Hòa Thượng Thích Như Điển Giảng

Đại Đức Thích Hạnh Tuệ Giảng

Đại Đức Thích Viên Giác Giảng

Thượng Tọa Thích Thông Triết Giảng

Thượng Tọa Thích Hạnh Đức Giảng

Đại Đức Thích Thiện Đạo Giảng

Thượng Tọa Thích Thánh Trí Giảng

Đại Đức Thích Pháp Trú Giảng

Ni Sư Minh Huệ Giảng

Hình Ảnh Khóa Tu Học

Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản 2016 PL 2560

Hỏi Đáp Phật Pháp, Bế Mạc Khóa Tu