Sinh Hoạt - Event


Chương Trình tu học tại chùa Hải Đức Jacksonville Florida Phái của Đoàn Hoằng Pháp từ ngày 9.5 đến ngày 13.5.2018. Chư Tôn Đức trong Phái Đoàn Hoằng Pháp hiện có

 • Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Đển đến từ Đức.
 • Thượng Toạ Thích Thông Triết, Thiền Viện Chánh Pháp Oklahoma
 • Thượng Tọa Thích Hạnh Đức, Tu Viện Tây Phương, Mineapolis
 • Thượng Tọa Thích Giác Trí, đến từ Đức( nếu giờ chót nhận được Visa vào Hoa Kỳ)
 • ĐĐ Thích Thánh Trí, Trụ trì Tu Viện Bồ Đề Seattle và chùa Hải Đức Jacksonville
 • ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, chùa Phật Đà San Diego
 • ĐĐ Thích Thường Trí, chùa Phật Tổ Long Beach
 • Ni Sư T.N. Minh Huệ, Tịnh Thất Thanh Lương Sacramento.

Khuya ngày 7 tháng 5 năm 2018 Phái Đoàn Hoằng Pháp sẽ đến Jacksonville

Thứ Ba ngày 8 tháng 5 năm 2018 nghỉ ngơi và chuẩn bị

Thứ Tư ngày 9 tháng 5 năm 2018

 • 6:00AM Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
 • 8:00AM Điểm tâm
 • 9:30AM Khai Kinh Diệu Pháp Liên Hoa và sẽ trì tụng trọn bộ trong hai ngày
 • 12:00AM Ngọ trai
 • 2:00PM Trì tụng Kinh Pháp Hoa
 • 6:00PM Dược thực
 • 8:00PM Thuyết giảng(tất cả chư Tôn Đức hiện diện trong Phái Đoàn
 • 10:00PM Chỉ Tịnh

Thứ năm ngày 10 tháng 5 năm 2018

 • Chương trình giống như ngày thứ tư và nếu Kinh Pháp Hoa tụng chưa xong trọn bộ 28 quyển thì sẽ trì tụng tiếp vào sáng thứ sáu ngày 11.5.2018

Thứ sáu ngày 11 tháng 5 năm 2018

 • 6:00PM lễ truyền giới Bát Quan Trai(Đ. Đ. Thích Thánh Trí)
 • 8:00PM Thuyết giảng
 • 10:00PM Chỉ Tịnh

Thứ bảy ngày 12 tháng 5 năm 2018

 • 6:00AM Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
 • 8:00AM Điểm tâm
 • 9:30AM đến 11:00AM thính pháp
 • 11:30AM Quá Đường
 • 2:30PM Thính pháp
 • 4:00PM Thí thực cô hồn
 • 6:00PM Xả Giới Bát Quan Trai.

Thứ chủ nhật ngày 13 tháng 5 năm 2018

 • 6:00AM Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
 • 8:00AM Điểm tâm
 • 10:30AM Lễ cầu an và cầu siêu hằng tuần
 • 12:00PM ngọ trai
 • 2:00PM trả lời những câu hỏi chung của các Phật Tử
 • 4:00PM lễ truyền Bồ Tát Giới tại gia


Đại lễ Thượng Nguyên Ngày 4 tháng 3 năm 2018 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.


Khóa tu Gieo Duyên Ngày 2 lúc 8am đến lúc 5pm tháng 6 năm 2018 do Thượng Tọa Thích Thánh Trí phụ trách.