Sinh Hoạt - Event


Chương Trình sinh hoạt hàng tuần tại chùa Hải Đức Jacksonville Florida

  • 10.00 a.m – 11.00 a.m: Khóa lễ tụng kinh Đại chúng (trì tụng Kinh Pháp Hoa hoặc kinh A Di Đà hoặc Hồng Danh Sám Hối hoặc Cầu An…tùy theo nhu cầu hằng tuần).
  • 11.00 a.m - 12.00 p.m: chia sẻ pháp thoại
  • 12.00 p.m – 1.00 p.m: cúng linh (nếu có)
  • 1.00 p.m: Đại chúng thọ trai
  • 1.30 p.m: Phật tử thọ Bồ Tát giới tụng giới Bồ Tát tại gia (2 tuần tụng 1 lần)

PS: Nếu tuần nào không có cúng linh thì chư Tăng sẽ tùy duyên trì tụng thêm nhiều biến Chú Đại Bi trong thời kinh Đại chúng lúc 11.15 a.m hoặc thời gian chia sẻ pháp thoại nhiều hơn. Trong 1 tháng có 1 ngày huân tu vào thứ bảy, thời gian sẽ được thông báo cụ thể. Những ngày lễ lớn sẽ có Khóa tu Bát Quan Trai, chương trình sẽ được thông báo kèm theo thư mời.