Trang Tụng Kinh
 

Home Trang Âm Thanh - Audio Trang H́nh Ảnh Trang Phim Trang Tài Liệu PDF Trang MS ebooks Trang Thuyết Pháp Trang Tụng Kinh Images

 

 •  Công Phu Khuya, TT Thích Như Điển, chùa Viên Giác, Hanover, Đức quốc, tụng. mp3, 28MB, 1 giờ 2 phút.
   
 •  Mông Sơn Thí Thực, ĐĐ Thích Đồng Tiến, chùa Từ-Ân, Louisville, Kentucky, tụng hồi 5:30 giờ chiều tại sân chùa Hải-Đức, Jacksonville, trong khóa tu Bát Quan Trai Giới ngày 16 & 17 tháng 12 năm 2005, nhằm ngày Vía A Di Đà Ất-Dậu 2549. mp3 stereo, 18 phút, 16 MB.
   
 •  Hồng Danh Sám Hối, ĐH Châu-Ngọc Lê Hoa Nhụy chủ sám, ĐH Phạm Mỹ Yến chuông, ĐH Huỳnh Thị Ánh mơ, và đại chúng tụng hồi 8 giờ tối tại chánh điện chùa Hải-Đức ngày 29 tháng Chạp năm Ất-Dậu (nhằm 28 tháng 1 năm 2006) trước khi đón Giao-Thừa. mp3 stereo, 38 phút, 17 MB.
   
 •  Tọa Thiền và Công Phu Khuya, TT Thích Như Điển, TT Thích Đồng Văn, TT Thích Hạnh Tuấn, ĐĐ Thích Hạnh Đức, SC Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 20 tháng 4 năm 2006 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 9 phút 32MB.
   
 •  Lạy Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm Bồ Tát, TT Thích Đồng Văn lạy hồi 7 giờ sáng 20 tháng 4 năm 2006 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 50 phút, 23MB.
   
 •  Tọa Thiền và Công Phu Khuya, TT Thích Như Điển, TT Thích Đồng Văn, TT Thích Hạnh Tuấn, ĐĐ Thích Hạnh Đức, SC Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 21 tháng 4 năm 2006 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 10 phút 32MB.
   
 •  Lạy Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm Bồ Tát, TT Thích Đồng Văn lạy hồi 7 giờ sáng 21 tháng 4 năm 2006 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 20 phút, 10MB.
   
 •  Tọa Thiền và Công Phu Khuya, TT Thích Đồng Văn, SC Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 22 tháng 4 năm 2006 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 7 phút 31MB.
   
 •  Lạy Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm Bồ Tát & Niệm Phật, TT Thích Đồng Văn lạy hồi 7 giờ sáng 22 tháng 4 năm 2006 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 47 phút, 22MB.
   
 •  Cúng Ngọ, SC Thích Nữ Minh Huệ tụng hồi 11 giờ sáng 22 tháng 4 năm 2006 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 20 phút 9MB.
   
 •  Quá Đường, TT Thích Đồng Văn, SC Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 11:30 giờ trưa 22 tháng 4 năm 2006 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 6 phút 6MB.
   
 •  Nghi Thức Cầu An, TT Thích Như Điển, TT Thích Đồng Văn, ĐĐ Thích Hạnh Đức, ĐĐ Thích Giác Tâm, SC Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 12:30 giờ trưa 23 tháng 4 năm 2006 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 30 phút 14MB.
   
 •  Công Phu Chiều: Mông Sơn Thí Thực và Kinh A Di Đà, HT Thích-Tín-Nghĩa và đại-chúng tụng hồi 4:15 giờ chiều ngày 10 tháng 3 năm 2007 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida trong khóa tu Bát Quan Trai Giới. mp3 stereo 45 phút 20 MB.
   
 •   Giới Đàn Thọ Bồ-Tát-Giới Tại Gia 2007, Đàn-đầu Ḥa-thượng Thích Kiến Tánh, Giáo-thọ A-xà-lê HT Thích Thái Siêu, Yết-ma A-xà-lê TT Thích Như Điển,  Điển-lễ ĐĐ Thích Như Tịnh, hồi 5 giờ chiều 13 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 15 phút 36 MB.
   
 •  Tụng Kinh Giao Thừa Mậu-Tư, và tuyên đọc Thông Điệp Xuân Mậu-Tư của HT Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa-Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, và phát thanh lời chúc Tết của HT Thích Huyền Quang, Tăng thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, hồi 11 giờ 55 khuya Thứ Tư 6 tháng 2 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, ĐH Nguyên-Đức Phạm Duy Tân chủ sám, ĐH Nguyên-Hùng Nguyễn Anh Kiệt duy na, ĐH Nguyên-Trường Nguyễn Văn Chính duyệt chúng. mp3 stereo 42 phút 19 MB.
   
 •  Mông Sơn Thí Thực, HT Thích Kiến Tánh, TT Thích Đồng Văn, ĐĐ Thích Giác Trí, ĐĐ Thích Viên Giác, SC Thích Nữ Minh Huệ tụng hồi 4 giờ chiều ngày 25 tháng 3 năm 2008 tại Chùa Hải-Đức. mp3 stereo 49 phút 25.5 MB.
   
 •  Tọa Thiền và Công Phu Khuya, TT Thích Như Điển, TT Thích Đồng Văn, SC Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 28 tháng 3 năm 2008 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 59 phút 27MB.
   
 •  Lạy Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm Bồ Tát & Niệm Phật, TT Thích Đồng Văn lạy hồi 7 giờ sáng 28 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 37 phút, 17MB.
   
 •   Tọa Thiền và Công Phu Khuya, HT Thích Kiến Tánh, TT Thích Đồng Văn, ĐĐ Thích Giác Trí, ĐĐ Thích Hạnh Đức, SC Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 29 tháng 3 năm 2008 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 12 phút 33MB.
   
 •  Mông Sơn Thí Thực, ĐĐ Thích Hạnh Đức, ĐĐ Thích Giác Trí,  Sư Chú Hạnh Bổn tụng hồi 6 giờ chiều ngày 29 tháng 3 năm 2008 tại Chùa Hải-Đức. mp3 stereo 37 phút 17 MB.
   
 •   Công Phu Khuya, Phái-Đoàn Hoằng-Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, tụng hồi 6 giờ sáng Chủ Nhật 30 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Cùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 43 phút 23 MB.
   
 •   Giới Đàn Thọ Bồ-Tát-Giới Tại Gia, Đàn-đầu Ḥa-thượng Thích Kiến Tánh, Yết-ma A-xà-lê HT Thích Thái Siêu, Giáo-thọ A-xà-lê TT Thích Như Điển, Điển-lễ ĐĐ Thích Hạnh Đức, hồi 5 giờ chiều 30 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 2 phút 29 MB.
   
 •  Bodhisattva Precepts Recitation, by Nguyễn Thị Mỹ Hương, Buddhist name Mỹ Liên, Bodhisattva name Hải Hoa, on Sunday April 6, 2008 at 1:30pm in the main hall of our temple Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 hr 22 min 38 MB.
   
 •  Mông Sơn Thí Thực, ĐĐ Thích Hạnh Đức tụng hồi 1:30 giờ trưa Chủ Nhật 24 tháng 8 năm 2008 trong lễ Vu-Lan Mậu-Tư 2552 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 44 phút, 20MB.
   
 •  Mông Sơn Thí Thực, ĐĐ Thích Hạnh Đức, ĐĐ Thích Giác Trí, ĐĐ Thích Hạnh Thức tụng hồi 6 giờ chiều Thứ Ba 28 tháng 4 năm 2009 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2009 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 36 phút, 17MB.
   
 •  Tọa Thiền và Công Phu Khuya, HT Thích Như Điển, TT Thích Đồng Văn, ĐĐ Thích Giác Trí, ĐĐ Thích Hạnh Thức, ĐĐ Thích Hạnh Đức, SC Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 29 tháng 4 năm 2009 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 2 phút 28MB.
   
 •  Lạy Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm Bồ Tát, TT Thích Đồng Văn lạy hồi 7 giờ sáng 29 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 37 phút, 17MB.
   
 •  Tọa Thiền và Công Phu Khuya, HT Thích Như Điển, TT Thích Đồng Văn, ĐĐ Thích Giác Trí, ĐĐ Thích Hạnh Thức, ĐĐ Thích Hạnh Đức, SC Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 30 tháng 4 năm 2009 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 2 phút 28MB.
   
 •  Lạy Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm Bồ Tát, TT Thích Đồng Văn lạy hồi 7 giờ sáng 30 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 28 phút, 13MB.
   
 •  Truyền Giới Bát Quan Trai, ĐĐ Thích Thánh Trí, ĐĐ Thích Hạnh Thức, ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, chứng minh hồi 7 giờ tối ngày 1 tháng 5 năm 2009 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong khóa tu Bát Quan Trai Giới. mp3 stereo, 36 phút 17MB.
   
 •  Tọa Thiền và Công Phu Khuya, ĐĐ Thích Thánh Trí, ĐĐ Thích Hạnh Thức, ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, tụng hồi 6 giờ sáng 2 tháng 5 năm 2009 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong khóa tu Bát Quan Trai Giới. mp3 stereo, 1 giờ 17 phút 35MB.
   
 •  Cúng Ngọ, ĐĐ Thánh-Trí, ĐĐ Hạnh-Tuệ & ĐĐ Hạnh-Thức tụng hồi 11 giờ rưỡi sáng 2 tháng 5 năm 2009 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong khóa tu Bát Quan Trai Giới. mp3 stereo, 16 phút 7MB.
   
 •  Quá Đường, HT Thích Như Điển tụng hồi 11 giờ 50 phút trưa 2 tháng 5 năm 2009 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong khóa tu Bát Quan Trai Giới. mp3 stereo, 6 phút 3MB.
   
 •  Quá Đường (tiếp) & Kinh Hành Niệm Phật, HT Thích Như Điển tụng hồi 11 giờ 50 phút trưa 2 tháng 5 năm 2009 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong khóa tu Bát Quan Trai Giới. mp3 stereo, 26 phút 12MB.
   
 •  Mông Sơn Thí Thực, ĐĐ Thích Thánh Trí, ĐĐ Thích Hạnh Thức tụng hồi 6 giờ chiều Thứ Bảy 2 tháng 5 năm 2009 trong khóa tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 35 phút, 16MB.
   
 •  Lễ Mộc Dục (tắm Phật), HT Thích Như Điển & Tăng Ni phái đoàn hoằng pháp Viên-Giác hồi 10 giờ sáng Chủ Nhật 3 tháng 5 năm 2009, Phật-Đản 2009 PL 2553, tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 32 phút, 15MB.
   
 •  Kệ Tắm Phật, HT Thích Như Điển & Tăng Ni phái đoàn hoằng pháp Viên-Giác hồi 10 giờ sáng Chủ Nhật 3 tháng 5 năm 2009, Phật-Đản 2009 PL 2553, tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 23 phút, 11MB.
   
 •  Mừng Thày Về, ĐH Tâm-Nhơn Nguyễn Hữu Thị Diệp ca khi các thiếu nhi chùa Hải-Đức dâng hoa chư Tăng Ni hồi 10:50 giờ sáng Chủ Nhật 3 tháng 5 năm 2009, Phật-Đản 2009 PL 2553, tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 2 phút rưỡi, 1.2MB.
   
 •  Tụng Kinh Khánh-Đản, HT Thích Như Điển & Tăng Ni phái đoàn hoằng pháp Viên-Giác tụng hồi 12:20 giờ trưa Chủ Nhật 3 tháng 5 năm 2009, Phật-Đản 2009 PL 2553, tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 23 phút, 11MB.
   
 •   Giới Đàn Thọ Bồ-Tát-Giới Tại Gia, Đàn-đầu Ḥa-thượng Thích Như Điển, Yết-ma A-xà-lê ĐĐ Thích Giác Trí, Giáo-thọ A-xà-lê ĐĐ Thích Giác Trực, Điển-lễ ĐĐ Thích Thánh Trí, hồi 4 giờ rưỡi chiều 3 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 54 phút 25 MB.
   

 •  
 •  Mông Sơn Thí Thực, ĐĐ Thích Hạnh Đức tụng với TT Thích Thông Triết (khánh) & ĐĐ Thích Thiện Đạo (mơ) hồi 4 giờ chiều Thứ Ba 18 tháng 5 năm 2010 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2010 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 34 phút, 16MB.
   
 •  Tọa Thiền và Công Phu Khuya, HT Thích Như Điển, TT Thích Thông Triết, ĐĐ Thích Thánh Trí, ĐĐ Thích Thiện Thái, ĐĐ Thích Hạnh Đức, ĐĐ Thích Thiện Đạo, SC Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 19 tháng 5 năm 2010 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2010 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 6 phút 30MB.
   
 •  Tọa Thiền và Công Phu Khuya, HT Thích Như Điển, TT Thích Thông Triết, TT Thích Hạnh Tuấn, ĐĐ Thích Thánh Trí, ĐĐ Thích Thiện Thái, ĐĐ Thích Thiện Đạo, SC Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 20 tháng 5 năm 2010 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2010 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 6 phút 30MB.
   
 •  Tọa Thiền và Công Phu Khuya, HT Thích Như Điển, TT Thích Thông Triết, TT Thích Hạnh Tuấn, ĐĐ Thích Thánh Trí, ĐĐ Thích Thiện Thái, ĐĐ Thích Thiện Đạo, SC Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 21 tháng 5 năm 2010 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2010 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 13 phút 33MB.
   
 •  Tọa Thiền và Công Phu Khuya, TT Thích Hạnh Tuấn, TT Thích Thông Triết, ĐĐ Thích Thánh Trí, ĐĐ Thích Thiện Thái, ĐĐ Thích Thiện Đạo, SC Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 22 tháng 5 năm 2010 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2010 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 11 phút 33MB.
   
 •  Cúng Ngọ, ĐĐ Thánh-Trí tụng hồi 11 giờ rưỡi sáng 22 tháng 5 năm 2010 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong khóa tu Bát Quan Trai Giới. mp3 stereo, 14 phút 7MB.
   
 •  Quá Đường & Kinh Hành Niệm Phật, HT Thích Như Điển tụng hồi 11 giờ 50 phút trưa 22 tháng 5 năm 2010 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong khóa tu Bát Quan Trai Giới. mp3 stereo, 22 phút 10MB.
   
 • Mông Sơn Thí Thực, ĐĐ Thích Thánh Trí, TT Thích Thông Triết (khánh), ĐĐ Thích Thiện Đạo (mơ) tụng hồi 6 giờ chiều Thứ Bảy 22 tháng 5 năm 2010 trong khóa tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 35 phút, 16MB.
   
 •  Tọa Thiền và Công Phu Khuya (ngắn), HT Thích Như Điển, TT Thích Thông Triết, ĐĐ Thích Hạnh Đức, ĐĐ Thích Thánh Trí, ĐĐ Thích Thiện Thái, ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, ĐĐ Thích Thiện Đạo, SC Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 23 tháng 5 năm 2010 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2010 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 57 phút 26MB.
   
 •   Giới Đàn Thọ Bồ-Tát-Giới Tại Gia, Đàn-đầu Ḥa-thượng Thích Như Điển, Yết-ma A-xà-lê TT Thích Thông Triết, Giáo-thọ A-xà-lê ĐĐ Thích Thiện Thái, Điển-lễ ĐĐ Thích Hạnh Đức, hồi 7 giờ sáng ngày 23 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 51 phút 24 MB.
   
 •  Tụng Kinh Khánh-Đản, TT Thích Thông Triết & Tăng Ni phái đoàn hoằng pháp Viên-Giác tụng hồi 11:20 giờ trưa Chủ Nhật 23 tháng 5 năm 2010, Phật-Đản 2010 PL 2554, tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 35 phút, 16MB.
   
 •  Mông Sơn Thí Thực, ĐĐ Thích Hạnh Đức tụng với TT Thích Thông Triết (khánh) & ĐĐ Thích Hạnh Tuệ (mơ) hồi 1 giờ trưa Chủ Nhật 23 tháng 5 năm 2010 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2010 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 45 phút, 21MB.
   
 •  Mông Sơn Thí Thực, TT Thích Thiện Duyên tụng hồi 1 giờ rưỡi trưa Chủ Nhật 10 tháng 10 năm 2010 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 11 phút, 5MB.
   
 •  Tọa Thiền và Công Phu Khuya, HT Thích Như Điển, TT Thích Thông Triết, TT Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Thánh Trí, ĐĐ Thích Thiện Đạo, NS Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 4 tháng 5 năm 2011 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2011 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 10 phút 32MB.
   
 •  Tọa Thiền và Công Phu Khuya, HT Thích Như Điển, TT Thích Thông Triết, TT Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Thánh Trí, ĐĐ Thích Thiện Đạo, NS Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 5 tháng 5 năm 2011 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2011 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 8 phút 31MB.
   
 •  Tọa Thiền và Công Phu Khuya, HT Thích Như Điển, TT Thích Thông Triết, TT Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Thánh Trí, ĐĐ Thích Thiện Đạo, NS Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 6 tháng 5 năm 2011 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2011 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 53 phút 23MB.
   
 •  Tọa Thiền và Công Phu Khuya, ĐĐ Thích Hạnh Đức, ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, ĐĐ Thích Thiện Đạo, NS Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 7 tháng 5 năm 2011 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2011 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 16 phút 38MB.
   
 •  Mông Sơn Thí Thực, ĐĐ Thích Thánh Trí tụng hồi 7 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy 7 tháng 5 năm 2011 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2011 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 23 phút, 11MB.
   
 •  Công Phu Khuya, HT Thích Như Điển, TT Thích Thông Triết, TT Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Thánh Trí, ĐĐ Thích Hạnh Đức, ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, ĐĐ Thích Thiện Đạo, NS Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 8 tháng 5 năm 2011 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2011 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 46 phút 21MB.
   
 •  Lễ Mộc Dục, HT Thích Như Điển & phái đoàn Viên-Giác tụng hồi 10 giờ sáng 8 tháng 5 năm 2011 trong Lễ Phật-Đản Tân-Măo 2011 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 25 phút 12MB.
   
 •  Kinh Khánh Đản, HT Thích Như Điển & phái đoàn Viên-Giác tụng hồi 12 giờ trưa 8 tháng 5 năm 2011 trong Lễ Phật-Đản Tân-Măo 2011 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 15 phút 7MB.
   
 •   Giới Đàn Thọ Bồ-Tát-Giới Tại Gia, Đàn-đầu Ḥa-thượng Thích Như Điển, Yết-ma A-xà-lê TT Thích Nguyên Tạng, Giáo-thọ A-xà-lê TT Thích Thông Triết, Điển-lễ ĐĐ Thích Hạnh Đức, hồi 4 giờ rưỡi chiều 8 tháng 5 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 7 phút 31 MB.
   
 •  Mông Sơn Thí Thực, ĐĐ Thích Hạnh Đức tụng với TT Thích Thông Triết hồi 7 giờ chiều Chủ Nhật 8 tháng 5 năm 2011 trong Lễ Phật-Đản Tân-Măo 2011 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 40 phút, 18MB.
   
 •  Công Phu Khuya, HT Thích Như Điển, TT Thích Thông Triết, ĐĐ Thích Hạnh Đức, ĐĐ Thích Hạnh Bổn, ĐĐ Thích Thánh Trí, ĐĐ Thích Thiện Đạo, ĐĐ Thích Giác Tâm, NS Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 9 tháng 5 năm 2012 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2012 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 20 phút 37MB.
   
 •  Công Phu Khuya, HT Thích Như Điển, TT Thích Thông Triết, ĐĐ Thích Hạnh Đức, ĐĐ Thích Hạnh Bổn, ĐĐ Thích Thánh Trí, ĐĐ Thích Thiện Đạo, ĐĐ Thích Giác Tâm, NS Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 10 tháng 5 năm 2012 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2012 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 5 phút 30MB.
   
 •  Công Phu Khuya, TT Thích Thông Triết, ĐĐ Thích Thánh Trí, ĐĐ Thích Hạnh Bổn,  ĐĐ Thích Thiện Đạo, ĐĐ Thích Giác Tâm, NS Thích Nữ Minh Huệ, tụng hồi 6 giờ sáng 12 tháng 5 năm 2012 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2012 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 1 giờ 7 phút 31MB.
   
 •  Mông Sơn Thí Thực, ĐĐ Thích Thánh Trí & ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tụng hồi 6 giờ chiều Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2012 trong Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Xuân 2012 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 35 phút 16MB.