Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

 

 

 

 

 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TI PARIS NGÀY 20.8.2009

Thông bạch Vu Lan của Hội đồng Lưỡng Viện
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

 

Viện Hóa Đạo trong nước vừa chuyển đến Pḥng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Thông bạch Vu Lan của Hội đồng Lưỡng Viện (Viện Tăng thống và Viện Hóa Đạo). Toàn văn Thông bạch như sau :

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT                                          VIỆN HÓA ĐẠO
Thanh Minh Thiền Viện 90 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

    Phật Lịch: 2553                                                                               Số: 06/HDLV/TB/VT

 

THÔNG BẠCH VU LAN

CỦA HỘI  ĐỒNG LƯỠNG VIỆN 

Nam Mô  Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm,

Kính thưa chư thiện tín Phật tử trong và ngoài nước, 

Chúng ta đang sống trong mùa Vu lan, mùa nhắc nhở chúng ta sống đời sống hiếu hạnh. Hiếu hạnh là hạnh quan trọng mà theo lời dạy của đức Phật, đó chính là Phật hạnh.

Vu Lan ngày nay không c̣n là ngày lễ riêng của Phật giáo mà do tính khế cơ, Vu Lan nghiễm nhiên đă trở thành truyền thống văn hóa của nhiều dân tộc, đặc biệt là dân tộc Việt Nam. 

Lẽ ra, trong thời gian này, chúng ta có nhiều thắng duyên  để làm tṛn chữ hiếu, hiếu với Tam bảo, với quốc gia, với các bậc sanh thành dưỡng dục và với  tất cả muôn loại chúng sinh. Thế nhưng, giữa bối cảnh của một quê hương bất công, lầm than và rách nát, quyền sống con người bị tước đoạt, nhân phẩm bị chà đạp, đất nước đang bị đe doạ bởi nạn ngoại xâm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đang trong ṿng kiềm tỏa, bản thân tôi và chư tôn Giáo phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện trong nước vẫn liên tục bị trấn áp, chư tôn Giáo phẩm và Cư sỹ Phật tử đang phục vụ Giáo hội tại hải ngoại cũng bị tấn công, xuyên tạc, bôi nhọ, tất cả đều ch́m ngập trong đêm dài của nạn độc tài toàn trị, v́ thế việc thể hiện trọn vẹn hiếu hạnh, nhất là hiếu hạnh đối với đất nước trong hoàn cảnh hiện nay, đang là một trở ngại lớn lao. 

Tuy nhiên, trước thực trạng đầy thống khổ như thế, là người con Phật, với lư tưởng của Bồ tát đạo, chúng ta không thể không dấn thân hành hoạt để giải thoát tự thân và giải cứu nỗi khổ của đồng bào và hết thảy muôn loài. 

Thưa chư  liệt vị,

Đức cố Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang dạy rằng: “Ở đâu có khổ đau, ở đó c̣n cần đến sự giải trừ khổ hoạn”. Việt Nam đang trực diện với quá nhiều khổ hoạn, nghĩ đến lời dạy của đức cố Đệ tứ Tăng thống và bản hoài xuất thế độ sinh của chư Phật, chúng ta không thể không tích cực hành động. Chúng ta hành động không v́ tranh giành quyền lợi của ai cả mà  chỉ v́ phúc lạc lâu dài cho dân tộc và nhân loại.

Với bản thệ hoằng hoá độ sinh, dù Giáo hội đă và đang gặp nhiều chướng duyên, thử thách, kể cả những lúc t́nh trạng sinh tồn bị đe doạ thật sự, Giáo Hội vẫn sẵn sàng hy sinh v́ sứ mệnh hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh. Bản thân tôi cũng như tất cả chư tôn Giáo phẩm trong Hội Đồng Lưỡng Viện, trước sau như một, quyết tâm giữ vững thệ nguyện sắt son của ḿnh và nhất định không bao giờ bán rẻ lương tri để thoả hiệp với thế lực vô minh manh động. 

Vu lan là mùa báo hiếu, Vu lan cũng là mùa giải khổ. Với tâm từ bi, trí tuệ sẵn có, Giáo Hội kêu gọi sự thể hiện Bồ tát hạnh của tất cả chư liệt vị. Trước nạn ngoại ma nội chướng, Giáo hội cũng khẩn thiết kêu gọi chư liệt vị hăy quan tâm củng cố, bồi dưỡng đức tin và tăng triển kiến giải cho giới trẻ, phát huy tinh thần vị tha vô uư, thừa kế xứng đáng sự nghiệp độ sinh của chư Phật, chư Tổ, phát khởi Bồ đề tâm, tuỳ theo hoàn cảnh, tổ chức lễ Bố Tát sau khóa An cư kiết hạ nhằm trưởng dưỡng năng lực thanh tịnh, phát huy dụng lực tuệ giác và xem đó như việc làm chủ yếu để đền đáp bốn ân, cứu khổ ba đường. 

Thưa chư  liệt vị,

Lịch sử  là do con người tạo nên. Hạnh phúc hay khổ đau cũng do chính con người kiến lập. Không có bất cứ thành quả ưu thắng nào mà không xuất phát từ tác nhân thánh thiện và cũng chẳng có bất cứ tác nhân thánh thiện nào mà không dẫn đến những thành tựu ưu thắng. Trong ư nghĩa  ấy, thay mặt Hội đồng Lưỡng Viện, tôi thân ái gửi đến chư liệt vị ḷng biết ơn sâu xa và cầu chúc chư liệt vị một mùa Vu lan tṛn đầy hiếu hạnh.  

Cầu nguyện tổ tiên, ông bà, cha mẹ nhiều đời, người quá văng được siêu sinh, kẻ hiện tiền được trang nghiêm phước huệ; âm siêu, dương thái, thế giới nhân loại chung sống hoà b́nh, nền văn minh Từ bi - Trí tuệ được hiển sinh, chánh pháp hưng long, đất nước tránh được họa ngoại xâm, dân tộc phú cường, chúng sinh an lạc. 

Nam Mô Vu Lan Thắng Hội chư Phật, chư đại Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng tác đại chứng minh. 

Chùa Giác Hoa, Sài g̣n, ngày 12 tháng 8 năm 2009

T.U.N. Đại Lăo Hoà thượng Xử Lư Viện Tăng Thống
kiêm Viện Trưởng Viện Hoá Đạo
Phó Viện trưởng kiêm Tổng thư kư Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN
(ấn kư)

Thượng toạ Thích Viên Định

 

 

[Home] [Up] [Thông Bạch Vu-Lan 2553] [Thư Chúc Tết Kỷ Sửu 2009] [Thông Điệp Phật Đản Kỷ Sửu 2553 của GHPGVNTN]