Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN HÓA ĐẠO

Thanh Minh Thiền viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Saigon

 

Phật lịch 2551                                                                                                Số 02 /VHĐ/TĐ/VT

Nghe HT Viện-trưởng Thích-Quảng-Độ tuyên đọc Thông Điệp

 

 

 

THÔNG ĐIỆP XUÂN MẬU TƯ - 2008

của Đại lăo Ḥa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo

 

 

        NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

Thay mặt Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi xin gửi lời chúc xuân đến Chư Tôn Ḥa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni, đồng bào Phật tử và Đồng bào các giới trong và ngoài nước, cầu cho Năm Mới tốt lành, vô biên an lạc, vạn sự như ư, muôn sự cát tường.

Trước thềm năm mới, kiểm điểm chuyện năm qua, tôi ngỏ lời tán dương tinh thần hy sinh dũng cảm, đạo tâm kiên cố khiến chư liệt vị vượt qua mọi ngoại duyên cản trở và quyền lợi thế tục để bảo toàn Chánh pháp chí thượng. Tu là đem cái Thiện xóa tan cái Ác, thắp đuốc soi đường trong cảnh tăm tối, dẫn dắc quần sinh lên địa vị cao cả, tốt lành, giải thoát. Chứ không như nhiều người lầm tưởng rằng tu là tự ru ngủ, là trốn đời, là đầu hàng trước bao chiêu dụ hay trở lực. Cho nên, người Phật tử khuông phù Chánh pháp cũng chính là phấn đấu thăng hoa cá nhân ḿnh, tự đem ḿnh ra thử thách ḷng tin và sự tu hành của ḿnh. Chướng duyên càng nhiều, càng đưa tới cơ hội thử thách để đào luyện những đức tính tốt lành trên đường về giác ngộ.

Đức Phật thiết lập chánh pháp, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy chông gai làm giải thoát, lấy oan ức làm đà tiến thủ. Ương Quật hành hung, Đề Bà quấy phá, mà đức Phật lại giáo hóa cho họ thành đạo. Tuy nhiên mỗi thời đại có một cách giáo hóa. Nhưng cách giáo hóa nào, th́ trước hết phải có đạo tâm và khởi phát từ đạo tâm.

Sống đúng theo giáo lư nhân quả, người Phật tử phải mạnh chứ không bạo. Sống đúng theo giáo lư nhân duyên sinh, người Phật tử đem biệt nghiệp của đạo tâm chuyển hóa cộng nghiệp loạn động. Ngày nay và lúc này, trước nạn khủng bố đang lan tràn thế giới, bạo lực chuyên chế vây hăm con người, th́ đức tính hiếu sinh và Vô úy - không sợ hăi - giúp cho mỗi người đứng lên giữ đạo cứu đời, như sen vượt bùn nhơ dâng hương khoe sắc trên mặt nước.

Bản nguyện độ sinh là kim chỉ nam cho người Phật tử. V́ độ sinh mà mưu cầu trí giác. Không có trí giác bát nhă th́ dễ ngă nghiêng loạn động. V́ độ sinh nên mở rộng tâm từ. Không có tâm từ bi th́ dễ chối từ hoạt động, trốn lánh vào ngă chấp tầm thường hay hang cốc an thân.

Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập – Nơi thế gian ô uế ác độc này, tôi xin thề dấn thân vào trước mọi người để cứu nguy đồng loại - là tiêu chí cho bản nguyện độ sinh của đạo Phật Việt Nam kinh qua và chứng thực trên hai ngh́n năm lịch sử. Kế thừa bản nguyện ấy là đem lại ấm no, an lạc, b́nh đẳng xă hội và tự do cho đại đa số người bần hàn đang bị tước đoạt quyền sống trên đất nước ta ngày nay, đồng thời chận đứng mọi âm mưu biến tướng, phân hóa, hăm hại Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, hoàn thành chí nguyện phục vụ dân tộc và nhân loại.

Trong tinh thần đó, tôi yêu cầu các cấp Giáo hội, Chư Tôn Ḥa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni, đồng bào Phật tử trong và ngoài nước thực hiện một TUẦN CHAY TỊNH (ăn chay niệm Phật) trong các ngày đầu năm để Cầu Nguyện cho Quốc thái Dân an, làm hành trang tinh thần cho một năm mới thể hiện bản nguyện độ sinh của người Phật tử Việt Nam.

 

        NAM MÔ ĐƯƠNG LAI ĐẠI TỪ DI LẶC TÔN PHẬT

 

Saigon - Thanh Minh Thiền viện, Xuân Mậu Tư – 2008

T.M. Hội đồng Lưỡng Viện

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Viện trưởng Viện Hóa Đạo

(ấn kư)

Sa môn THÍCH QUẢNG ĐỘ

 

 

[Home] [Up] [Thông Điệp Xuân Mậu-Tư 2008] [Thông Điệp Phật Đản 2552] [Thông Bạch Phật Đản 2552] [070508 Đức Đệ Tứ Tăng Thống Huyền Quang viên tịch] [071308 Lễ Thọ Tang Đệ Tứ Tăng Thống tại Chùa Diệu Pháp, California] [Thông Bạch Vu Lan 2552 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất]