Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

Vien Hoa DaoGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN HÓA ĐẠO

Thanh Minh Thiền Viện, 90 Trần Huy Liệu, P. 15, Quận Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh

Phật lịch 2551                                                                                     Số : 07/VHĐ/TB/VT

 

THÔNG BẠCH VU LAN
Kính gửi Chư Tôn đức Giáo phẩm Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni
và toàn thể Phật tử trong và ngoài nướcNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thưa chư liệt vị,

Giải trừ cái khổ bị treo ngược vừa là ư nghĩa thâm diệu của Vu Lan nhưng cũng vừa là sứ mệnh thiêng liêng trọng đại của hàng đệ tử đức Như Lai.

Mùa Vu Lan là mùa báo hiếu. Báo hiếu chỉ có ư nghĩa đích thực khi đại nguyện cứu khổ độ sanh được thể hiện trọn vẹn, bởi thế, ở đâu có khổ đau, ở đó cần đến năng lực từ bi cứu độ.

Giữa bối cảnh đầy khổ đau phiền lụy hiện nay, mỗi chúng ta hăy gắng là Bồ Tát Địa Tạng, không ngại có mặt ngay tại ngục tối A tỳ. Với hạnh nguyện lớn lao như thế, chúng ta mới thắp sáng tinh thần cứu độ, mới thắng lướt mọi sự áp chế và mới đáp ứng nhu cầu tâm linh của mọi giới quần chúng.

Thế giới mỗi ngày một tiến bộ nhưng Giáo Hội chúng ta th́ luôn gặp bao hiểm luân, chướng nạn ; tuy nhiên, trong sứ mệnh độ sanh cao cả, người Phật tử luôn ư thức rằng, không có bất cứ thế lực nào có thể triệt hạ được ước vọng thể hiện chân lư của toàn thể Phật Giáo đồ trong và ngoài nước. Cái ǵ thuộc về chân lư th́ hằng vĩnh bất biến, và đă là chân lư th́ dù chỉ có một, chân lư vẫn cứ là chân lư, v́ chân lư không tính bằng con số.

Chúng ta đang trực diện với vô vàn khó khăn, nhưng vấn đề ở đây không phải là khó hay dễ, vấn đề đặt ra ở đây là, ư lực của chúng ta có kiên vững, hạnh nguyện của chúng ta có sâu dày và quyết tâm của chúng ta có đủ mạnh để hàng phục mọi chướng duyên nghịch cảnh ?

Mùa Vu Lan cũng là mùa siêu độ, ư nghĩa siêu độ ở đây không là ư nghĩa tiêu cực của một tâm thức kiến chấp hạn hẹp. Với dụng lực của bồ đề tâm, không luận là thân hay sơ, cũng không phân biệt là địa phương này hay quốc gia nọ, mà pháp giới tứ sanh, lục đạo, thập loại cô hồn, nguyện cho tất cả, trượng thừa tịnh lực, siêu sanh lạc quốc.

Hiếu đạo là Phật đạo, hiếu tâm là Phật tâm, hiếu hạnh là Phật hạnh, thế nhưng chỉ bạt độ oan hồn uổng tử, nhưng không phát tâm cứu hộ người sống lâm cảnh đọa đày, đó cũng chưa phải là hiếu đạo, cũng chưa phải là hạnh nguyện xuất trần.

Bài học hiếu để sống thực mà ta có thể truyền đạt đó là, tích cực dấn thân, dấn thân chứ không là vong thân, chỉ có dấn thân theo lư tưởng của Bồ Tát đạo, chúng ta mới thật sự cứu ḿnh, giúp người. Mặt khác, nếu v́ lợi dưỡng, đánh mất bồ đề tâm, th́ dù làm bất cứ điều ǵ ngay cả những việc mà ḿnh cho là thiện cũng chỉ là công cụ của thế quyền, tiếp tay tục hóa Phật giáo, làm phân ră hàng ngũ Tăng già, đây là bài học bất hiếu với Phật, với Tổ, với các bậc tiền bối hữu công.

Xin đừng ai trong chúng ta quên rằng, nếu không có quá khứ th́ chẳng có cái gọi được là tương lai, chính thế, hướng đến tương lai, nhưng cũng đừng quên quá khứ, nhất là quá khứ đa sanh phụ mẫu, đặc biệt một quá khứ mà ở đó bao nhiêu công đức đă được huân tu, bao nhiêu thành tựu đă là chiếc nôi bảo lưu bản sắc đặc thù của quốc gia dân tộc.

Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện, tôi khuyến thỉnh chư vị nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp, hết ḷng ǵn giữ tổ ấn tôn phong, sách tấn hàng hậu học bước theo dấu chân của chư lịch đại Tổ sư, kiên vững trước mọi nguy khốn, bảo vệ năng lực ḥa hợp thanh tịnh, một ḷng v́ đạo, v́ sự khổ đau của tất cả muôn loài để măi là ngọn hải đăng giữa đêm dài lịch sử.

Bằng tất cả ḷng tri ân và báo ân sâu xa lên đức Phật, tôi nhất tâm cầu nguyện nền văn minh từ bi luôn tăng triển, chánh pháp trường tồn, thế giới nhân loại chung sống ḥa b́nh, dân tộc tự do, b́nh đẳng và quyền con người măi được tôn trọng.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiên Liên Tôn Giả.

 

 

[Home] [Up] [Thông Điệp Xuân Đinh-Hợi 2007] [23/2/2007 HT Quảng Độ cảm tạ] [Thông Điệp Phật Đản Đinh Hợi 2551] [Thông Điệp Vu-Lan Đinh Hợi 2551]