Cha Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sch] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Php Thoại audio mp3] [Thuyết Php] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

 

Tin Phật-gio năm 2001

 

bullet

Thong T gi cac cap Giao Hoi cua HT Thch Quang o ve chuyen i Quang Ngai on HT Thch Huyen Quang ve Sai gon va yeu cau cac chua to chc Cau An ...

bullet

Khang Th cua TT Thch Tue Sy gi Vien Kiem Sat Nhan Dan ...

bullet

Khoa Tu Hoc Chua Nh Lai thang 7 nam 2001 do Tong Vu Hoang Phap to chc ...

bullet

Th HT Thch Quang Lien ngay 4 thang 7 nam 2001 ve cuoc van ong thong nhat Phat Giao tai Viet Nam.

bulletKhoa Tu Hoc 300 Phat T ngay 5, 6, 7 thang 7 tai chua Nh Lai, Denver; Li Keu Goi Dan Chu  ... XEM TIN
bulletNgay 25 thang 7 nam 2001, hn 30 tang ni va 100 c s bieu tnh trc tien nh Quoc Hoi Hoa Ky ...  XEM TIN
bulletNgay 26 thang 7 nam 2001,TT Phc Vien Hue gi th cho Manh, Khai: Dung Phat Giao lam cong cu chnh tr li nhat thi nhng che o se o ... XEM TIN
bulletNgay 28 thang 7 nam 2001 Dan bieu Ngh vien Chau Au Olivier Dupuis cung GS Vo Van Ai va Co Penelope Faulkner (Y Lan) thuoc Phong Thong Tin Phat Giao Quoc Te a nhan li mi cua cac hoi oan tranh dau cho t do va nhan quyen tai California a en tham quan Cam ... XEM TIN
bulletNgay 9 thang 8 nam 2001, Lien Hiep Quoc tuyen bo HT Thch Huyen Quang la "tu nhan lng tam" b bat b trai phep ... XEM TIN
bulletThong iep Vu-Lan 2545 cua HT Thch-Huyen-Quang, x ly thng vu Vien Tang Thong Giao-Hoi Phat-Giao Viet-Nam Thong-Nhat ...
bulletBS Le c Chng, hoi trng Hoi Phat Giao Garden City, Kansas, kiem chu tch Cong ong Ngi Viet Garden City, Kansas b hai ten kien v phan oi nhac hoi ngay 2 thang 9 ... XEM TIN
bulletNgay 2 thang 9 nam 2001, Huynh-trng Gia nh Phat T Ho Tan Anh t thieu tai cong trng Me Dung S a Nang, Viet Nam ... XEM TIN
bulletCong an a Nang khong cho gia nh nhan thi hai Huynh trung Ho Tan Anh va em vui chon Go Ca pha Tay a Nang T Saigon Hoa thng Thch c Nhuan nhan danh Vien Hoa ao tan than tinh than Vo uy va e ngh to chc Le Cau sieu e neu cao tam gng ai hung ai lc cua Phat t Ho Tan Anh; tai Hai ngoai Hoa thng Thch Ho Giac cung ra Thong t khan yeu cau tng t ... XEM TIN
bulletTam Th cua HT Ho Tan Anh gi ong bao trc khi t thieu.
bulletTam Th cua HT Ho Tan Anh gi cac tang ni thuoc Giao-hoi Phat-giao nha nc trc khi t thieu.
bulletNgy 8 thng 9 năm 2001, tại cha Phổ Đ, California, cc Huynh Trưởng v Đon Sinh Gia Đnh Phật Tử Việt Nam thọ tang HT Hồ Tấn Anh ... XEM TIN
bulletĐại-hội nhiệm-kỳ 3, kha 1, của Gio-hội Phật-gio Việt-nam Thống-nhất tại Hoa-kỳ, văn phng 2 Viện Ha-Đạo, tại California ... trong ngy 6 thng 10, ĐH bn về Gia Đnh Phật Tử v trả lời bo ch về lời tuyn bố của thiền sư Nhất Hạnh rằng qun đội Mỹ đ bỏ bom tiu hủy 300000 ngi nh tại Bến Tre ... XEM TIN
bulletQuyết Nghị của Đại hội thường nin lần thứ nhất, nhiệm kỳ III, Gio hội Phật gio Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ Văn phng II Viện Ha Đạo tại Tu viện Php Vương ở San Diego, bang California, từ ngy 5 đến 7 thng 10 năm 2001 ... XEM TIN
bulletPhai oan Van phong II Vien Hoa ao (Giao hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat Hai ngoai tai Hoa Ky) en Canada van ong Chnh gii, va to chc Hoi luan ve Li keu goi cho Dan chu Viet Nam cua Hoa thng Thch Quang o t ngay 21 en ngay 28 thang 10 nam 2001 ... XEM TIN
bullet Th mi tham d Le Khanh Thanh Trung Tam Tu Hoc Vien Giac t ngay 6 en ngay 8 thang 3 nam 2002 tai Bo e ao Trang, An o ...
bulletThong Cao ngay 21 thang 12 nam 2001 cua Phong Thong Tin Phat Giao Quoc Te ve Th Ngo cua HT Quang Lien ve van e thong nhat to chc Phat giao.
bulletKhoa Tu Hoc Mua ong tai Na Uy nam 2001 vi gan 300 ngi tham d, tng trnh cua Hanh Thc (Minh Vinh)
bullet Th Xuan Nham Ngo 2002 cua HT Thch Giac Lng, Vien Trng Vien Hanh ao Giao Hoi Tang Gia Khat S The Gii.
bulletHoa Thng Thch c Nhuan, nguyen Chanh th ky Vien Tang Thong, hien la co van ban Ch ao, Giao Hoi Phat Giao VietNam Thong Nhat, a vien tch luc 4 gi 53 chieu ngay 21-1-2002, nham ngay mung 9 thang 12 nam Tan T, Phat Lch 2545. Nhuc than cua Hoa Thng Thch c Nhuan, tho 78 tuoi, ang c quan tai phong khach rieng cua Hoa Thng tai Chua Giac Minh, Sai Gon.
bulletHT c Nhuan, Nha Cach Mang Dan Toc Viet Nam ... di ten Ly Van Thang, HT la tac gia ban Tuyen Ngon ngay 20 thang 7 nam 1977 cua Lc Lng Dan Toc Khang Chien Giai Cu Viet Nam ...
bullet Phai oan Ch Tang Va Phat T Hue, Quang Nam, Quang Tr i D Tang Le Co ai Lao Hoa Thng THCH C NHUAN,Co Van Ban Ch ao Vien Hoa ao Giao Hoi Phat Giao Viet Nam Thong Nhat ... Tng Thuat cua TT Thch Hai Tang.
bulletThng Điệp Xun Nhm Ngọ của Viện Tăng Thống Gio Hội Phật Gio Việt Nam Thống Nhất.

 

 

Xin Trở Lại Thường Xuyn Để Đọc Tin Tức Mới!

Home ] Up ] Tin 7/28/01 ] Dai-hoi PGVNTN-HK III/1 ] GĐPT thọ tang HT Hồ Tấn Anh ] Khoa Tu Hoc Chua Nhu Lai thang 7 nam 2001 ] Tin 8/13/01 ] Tin Khoa Tu Hoc ] TT Phuoc Vien ] Thong Tu Vien Hoa Dao ] TD Vu-Lan 2545 ] DB Dupuis Nam Cali ] HT Ho Tan Anh Tu Thieu ] TT Ho Tan Anh gui dong bao ] TT Ho Tan Anh gui tang ni ] Quyet-Nghi DH III/1 ] Phai Doan GH 30-10-2001 ] BS Chuong Kansas ] Thu But Ho Tan Anh ] Thu HT Quang Lien ] Khang Thu Tue Sy 6/01 ] Moi Khanh Thanh TTTH Vien Giac ] Thong Cao 21 th 12 2001 ] Khoa Tu Na Uy 12/2001 ] HT Duc Nhuan vien tich ] Lễ Thọ Tang HT Đức Nhuận ] HT Duc Nhuan, Nha Cach Mang ] PD Mien Trung Dua Tien HT Duc Nhuan ] Khng Thư Thch Thiện Hạnh 2002 ]