Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

Chúng sinh Biệt Nghiệp Vọng Kiến và Đồng Phận Vọng Kiến

Bồ Đề Hải

Vạn Phật Thánh Thành

Ḥa thượng Tuyên Hóa    Trong Kinh Lăng Nghiêm có một đoạn thảo luận về hai thứ điên đảo vọng kiến. Thế nào là hai thứ điên đảo vọng kiến?

    Thứ nhất gọi là Chúng Sinh Biệt Nghiệp Vọng Kiến, tức là do ḿnh đơn độc tạo nghiệp không giống với tất cả những người khác, tự ḿnh kiến giải hành vi không giống kẻ khác, trong mọi trường hợp th́ ḿnh hoàn toàn đều khác. Thí dụ cho ḿnh là người giỏi nhất, hại người lợi ḿnh, thích những điều xa vời hăo huyền hoặc làm những việc mà không có người nào dám làm. Đó là tạo nghiệp, mà tự ḿnh tạo th́ ḿnh thọ, so với người khác không giống nhau.
    Loại thứ hai gọi là Chúng Sinh Đồng Phận Vọng Kiến, tức là do chúng sinh cộng nghiệp tạo thành, ḿnh cùng với tất cả những người khác th́ đều giống nhau; cũng như thiên tai làm chết hàng ngàn vạn người th́ đó gọi là cộng nghiệp, là một số người cùng chịu chung. Những người đó cùng tạo điều ác nên cùng thọ quả báo giống nhau.
    Chữ "kiến" ở đây có nghĩa là kiến giải, bởi v́ lấy si mê của chúng sinh làm của ḿnh, nhận tên trộm làm con ḿnh, cho nên sinh ra đủ thứ chấp trước vọng tưởng. Do vọng tưởng mà sinh ra mê hoặc, do mê hoặc mà tạo ra vô số ác nghiệp, bởi vậy cho nên cùng nhau thọ quả ác.

    Bây giờ tôi xin kể một chuyện thật về Cộng nghiệp như sau: Năm Dân Quốc thứ 33 (1944), ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, hoàn toàn không có mưa cả một năm trời, đất đai khô cằn mà c̣n bị thêm nạn châu chấu. Những con châu chấu này mỗi lần bay tới th́ đầy cả bầu trời. Tất cả nông sản đều bị chúng ăn hết, thậm chí một ngọn cỏ một chiếc lá cũng không mọc lên nổi. Lúc bấy giờ có một đứa trẻ nh́n thấy trên trời có một ông già đeo cái túi, từ sáng đến chiều luôn tay vứt xuống những con châu chấu từ trong túi ấy bay khắp bầu trời. Dân ở đó v́ quá đói nên giăng lưới bắt châu chấu về ăn cho đỡ đói. Họ nghĩ rằng châu chấu cũng là một nông sản nên không có chất độc. Ngờ đâu khi những con châu chấu này bị nấu chín rồi th́ biến thành phân, thành đất bùn, ăn không được, không ai dám ăn cả. V́ đói quá nên dân chúng chỉ c̣n có cách là dời đến nơi khác. Từ tỉnh Hà Nam đến Trường An cách xa tám trăm dặm, trong khoảng đường có người chết không biết bao nhiêu mà kể; những người này chết một cách khủng khiếp, ai nấy nh́n thấy cũng khiếp sợ. Đây có thể nói là một ví dụ do "cộng nghiệp" mà chiêu cảm lấy quả báo.

    Bây giờ nói tới Biệt Nghiệp Vọng Kiến và Đồng Phận Vọng Kiến.

    Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật có giải thích rất rơ ràng.

    Thế nào là Biệt Nghiệp Vọng Kiến? Cũng như trong thế giới này, có những người mắt bị nhặm th́ thấy trước mắt toàn một màu đỏ, ban đêm khi nh́n ánh đèn lại thấy xung quanh đèn có những ṿng ánh sáng đủ màu. Bởi mắt có bịnh nên mới thấy những huyễn ảnh như vậy, thấy đủ năm màu tạp sắc trùng trùng điệp điệp.
    Con mắt bịnh này tượng trưng cho vô minh, ban đêm tượng trưng cho si mê, ánh đèn tượng trưng cho tạng tánh, tức là bổn tánh của ḿnh, năm màu sắc tượng trưng cho Ngũ Uẩn hay Ngũ Ấm, là những trần cảnh giả tạo. V́ do chúng sinh có vọng kiến nên mới có huyễn ảnh ở ngoại cảnh; nếu vọng kiến mà trừ rồi th́ bịnh không c̣n nữa, ánh sáng huyễn ảnh đó làm sao mà có được? Con mắt tốt tượng trưng cho trí huệ chân thật, c̣n bóng đèn tượng trưng cho chân lư. Dùng trí huệ chân thật mà thấy được chân lư, th́ Nhất Chân Pháp Giới hoàn toàn không có Ngũ ấm, Ngũ Trần ǵ cả.
    Cũng như có người mắt ḿnh vốn không có bịnh nhưng tự ḿnh lại làm cho có bịnh. Giống như một anh chàng hút thuốc phiện vậy, có lần anh ta cười lớn trong khi anh ta đang đứng trước một bức tường.
    - Tôi hỏi: "Tại sao anh cười?"
    - Anh ta trả lời: "Thật là kỳ quái! Bức tường này thật đẹp, nó có đủ năm màu ánh sáng chiếu rọi bốn phía."
    Đó chỉ là do huyễn ảnh mà ra, không có bịnh mà hút thuốc phiện th́ tâm thần trở nên điên đảo. Những huyễn ảnh đó vốn là giả lại cho là thật, nên thân ở trong mê mà chẳng biết ḿnh mê! Trên đây đă lược giải Biệt Nghiệp Vọng Kiến.

    Tiếp theo, trong Kinh lại giải thích thế nào là Đồng Phận Vọng Kiến. Thí dụ như trong Diêm Phù Đề có một châu nhỏ, chỉ có hai nước mà quả báo chiêu cảm không giống nhau. Dân chúng của một nước th́ thọ cảm ác duyên, toàn gặp những tai nạn bất tường; c̣n dân ở nước lân cận th́ chẳng bị ǵ cả. Đó là do vọng hoặc, vọng nghiệp, vọng kiến mà tạo thành.
    Như hiện tại ở Mỹ, miền Đông thường có tai họa băo lụt làm chết nhiều người, nhưng miền Tây Nam th́ hoàn toàn vô sự. Đó là v́ nghiệp cảm chỉ tại miền Đông mà thôi, không có tại miền Tây Nam vậy. Hoặc có kẻ thấy hai mặt trời hay hai mặt trăng th́ đều là những điềm bất tường; người xưa nói: "Thiên vô nhị nhật, Dân vô nhị quân." (Trên, không có hai mặt trời; Nước, không có hai vua.)
    Ở Trung Hoa, về đời nhà Hạ, vua Kiệt là người bạo ngược, trên không trung bỗng nhiên hiện ra hai mặt trời, nhà Hạ nhân đó mà diệt vong. Đó là điềm hung dữ được báo trước. Ngoài ra c̣n có những điềm gọi là Vựng, Thích, Bội, Quyết. Những ác khí bao quanh mặt trăng làm mờ mặt trăng th́ gọi là Vựng; khí đen che lấp mặt trăng gọi là Thích; khí trắng ở bên cạnh mặt trăng gọi là Bội, mà che đi một nửa th́ gọi là Quyết. Đó là những điềm xấu thuộc về mặt trăng.
    Lịch sử Trung Hoa có chép rằng khi mặt trăng bị che lấp bảy lần th́ Hán Cao Tổ ở Bành Thành bị giặc Hung Nô vây khốn. Ngôi sao có ánh sáng dài sau đuôi gọi là Tuệ, tức là sao chổi; hào quang ngắn hơn quét đi bốn phía th́ gọi là Bột Tinh; ở trên không trung xẹt xuống gọi là Phi Tinh; ở dưới mà vọt lên gọi là Lưu Tinh; đó đều là những điềm xấu thuộc về các ngôi sao.
    Sách Xuân Thu có chép rằng vua Tống Nhượng Công không có nhân nghĩa nên sao xẹt xuống như mưa, vua Tần Thủy Hoàng hết sức bạo ngược th́ sao chổi xuất hiện; đó cũng là những điềm không lành. Ác khí ở phía trên mặt trời gọi là Phụ, ở bên cạnh mặt trời gọi là Nhĩ. Sau khi trời mưa mà xuất hiện cầu vồng th́ gọi là Hồng Nghê, buổi sáng gọi là Hồng, buổi chiều gọi là Nghê; đó đều là những điềm xấu của mặt trời. Tóm lại, bên cạnh mặt trời, mặt trăng có hiện ra những khí đó đều là những điềm báo trước sự bất tường.
    Ở nước Trung Hoa, mỗi khi một triều đại thay đổi th́ đều có những điềm bất tường xảy ra. Có lần, một vị Hoàng Đế thấy điềm bất tường nơi một ngôi sao, liền triệu quan Thiên Văn đến để hỏi sẽ xảy ra điềm tốt hay xấu.
    - Vị Khâm Thiên Giám tâu rằng: "Đây là điềm hết sức bất tường, Bệ Hạ có thể sẽ tử vong, nhưng thần có cách làm cho vị Tể Tướng chịu điều hung dữ ấy thay cho Bệ Hạ, Bệ Hạ có bằng ḷng không?"
    - Nhà vua trả lời: "Tể Tướng lo liệu quốc gia đại sự th́ làm sao có thể chết thay cho ta được."
    - Viên quan lại hỏi: "Có thể chuyển tai họa đến nhân dân chăng?"
    - "Dân là gốc của nước, ta v́ dân mà làm, có thể nào để dân chết thay cho ta được."
    - "Nếu vậy th́ chuyển tai họa này đến mùa màng được chăng?"
    - "Mùa màng mà mất th́ dân sẽ chết đói, đó là chuyện ta không thể làm được!"
    Quan Khâm Thiên Giám nghe xong liền sụp lạy mà tâu rằng:
    - "Hoàng Thượng đúng là bậc minh quân có ḷng nhân từ, th́ nhất định sẽ chuyển được điều hung dữ thành điều kiết tường; Hoàng Thượng nhất định không thể chết được!"
    Quả nhiên, ngày hôm sau điềm xấu trên trời biến mất, không c̣n thấy nữa. Việc đó chứng minh rằng không có chuyện ǵ là cố định, chỉ do tâm ḿnh mà chuyển biến thôi. Nếu tâm thiện th́ có thể chuyển điều xấu thành điều tốt; cho nên Lăo Tử nói rằng:

    "Hồi tâm thú thiện, Thiện tuy vị vi nhi Thiện Thần tùy chi.
    Hồi tâm hướng ác, Ác tuy vị vi nhi Ác Thần tùy chi."

    Dịch là:
    "Quay tâm hướng thiện, Điều thiện tuy chưa làm mà Thiện Thần đă theo sát.
    Chuyển tâm về ác, Điều ác tuy chưa làm mà Ác thần đă kề bên."


    Thần th́ có thiện có ác; Thiện thần th́ bảo hộ thiện nhân, Ác thần th́ trừng phạt kẻ ác, cho nên nói rằng: "Họa, phước vô môn, Duy nhân tự chiêu." (Họa, phước không cửa vào, Chỉ do ḿnh tự chuốc lấy.) Nếu trong tâm ḿnh không làm điều ác th́ điều bất tường (không lành) không thể phát sinh.

    Minh Quang uploaded July 24, 2001

 

Up Vọng Kiến Mười Điều Biện Ma Đại Lễ Rằm Tháng Giêng Bát Nhă Tâm Kinh - SC Như Thủy Lược Sử Phật Thích Ca Pháp Môn Tu Tắt Khuyến Thế Ca 1 Tánh Không Luận So Sánh Kinh Pháp Cú 1 Trí Huệ Là Ǵ Chỉ Nguyệt Lục Cúng Cháo - Nguyên Tạng Bài Giảng Phật-Đản - Thích Như Tấn Người T́m Leo Núi Chỉ Có Bản Đồ - Thích Thanh Từ