Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

 

   Trang này gồm những bài viết, sách, và các bài giảng Phật-Pháp.

    Chúng tôi sẽ lần lượt đưa lên theo khả năng và sự yêu cầu của độc-giả.
  

bullet    Lược Sử Phật Thích Ca, cố TT Thích Quảng Thiệp giảng.
bullet    Bát Nhă Tâm Kinh, Sư Cô Như Thủy giảng.
bullet    Vọng Kiến, do Cố HT Tuyên Hóa (Vạn Phật Thành) giảng về hai thứ vọng kiến điên đảo.
bullet    Pháp Môn Tu Tắt, HT Thích Giác Nhiên, pháp chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới giảng.
bullet    Mười Điều Biện Ma, do thiền sư Siêu Minh viết, TT Thích Nhật Quang chú giải, nói về mười bệnh ma của người tu Thiền.
bullet    Đại-Lễ Rằm Tháng Giêng, do TT Thích Giác Đẳng giảng.
bullet    Khuyến Thế Ca, của ngài Hàm Sơn đời Minh, HT Thích Chánh Lạc giảng trong khóa tu Thanksgiving 1999 tại Tu viện Bảo Pháp, California, Hoa Kỳ. ĐH Nhật Minh ghi âm, ĐH Châu Ngọc chép ra giấy, ĐH Minh Quang sắp câu và tŕnh bày.
bullet    Tánh Không Luận Là Ǵ?Tư Tưởng Phật Giáo Đối Diện Với Hư Vô, là hai bài viết của thày Tuệ Sỹ về Tánh Không.  
bullet    Nghiên Cứu So Sánh Văn Bản Kinh Pháp Cú Chữ Hán Và Chữ Pali, Thích Nữ Nguyệt Chiếu, du học sinh tại Đài Loan, là một tiểu luận so sánh Dhammapada tiếng Pali và Pháp Cú Kinh tiếng Trung Hoa do Duy Kỳ Nan dịch.
bullet    Trí Huệ Là Ǵ, TT Thích Nhất Chân thuyết giảng.
bullet    Chỉ Nguyệt Lục, do cố HT Thích Duy Lực dịch, là ngữ lục của Thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện.
bullet    Cúng Cháo, ĐĐ Nguyên Tạng viết trong Kỷ Yếu của Trường Hạ Pháp Hoa ngày 14 tháng 7 năm 2007.
bullet    Bài Giảng Phật-Đản 2553, HT Thích Như Tấn.
bullet    Người T́m Leo Núi Chỉ Có Bản Đồ, Không Người Hướng Dẫn, HT Thích Thanh Từ giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu.


Trang Pháp Thoại (audio mp3).