Cha Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sch] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Php Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Gio] [Thuyết Php] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

Người Con Gi Mặc Quần

Bi Ging


Người con gi hm nay mặc quần đỏ
v hm qua đ mặc chiếc quần đen
đen v đỏ l hai mu rồi đ
cũng như đời, đường hai nẻo xuống ln

Người con gi hm nay mặc quần trắng
v hm qua đ mặc chiếc quần hồng
hồng v trắng l hai mu bẽn lẽn
cũng như ni v rừng đều rất mực chnh vnh

Người con gi hm nay mặc quần tm
v hm qua đ mặc chiếc quần vng
vng v tm l hai mu mỉm miệng
mm mi cười v chm chm nhe răng

Người con gi hm nay mặc quần rch
v hm qua đ mặc chiếc quần lnh
lnh v rch đều v cng trong sạch
bởi v l lnh rch cũng long lanh

posted February 18, 2002

Up ] Cửa Tng Đi Cnh Gi ] Đi Cha ] Hai Vị Thiền Sư ] Piano Sonata 14 ] Đi Vo Ci Thơ ] Vết Chim Bay ] Thơ T T Kh ] Đi Cha Hương ] Cu Chuyện Nh Sư ] Động Hoa Vng ] Gốc Tng ] Đường Ln Ni Linh ] Sư Thiện Chiếu ] Lửa Từ Bi ] Ngi Cha Xưa ] Phong Kiều Dạ Bạc ] [ Người Con Gi Mặc Quần ] Ly Tao ] V Em Ti Đ Lm Sa Di ] Ngi Cha Nhỏ V Vị Chn Tu ] Ngậm Ngải Tm Trầm ] Phu Th Luận Đạo ] Tch Tr Cn Nng ] Hong Tử B chương 1 ] Kim Cc Tự ] Xuất Gia 1 ] Ưu Quốc ] Sắn Dy Ni Yoshino ] Lng Cha - Rabindranath Tagore - Tr Hải ] Ta Thấy Hnh Ta Những Miếu Đền - Mai Thảo ]