Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

 

AN TIÊM

 

KIM CÁC TỰ

  MISHIMA YUKIO
(
三島由紀夫  Tam Đảo Do Kỉ Phu)
1925 - 1970

Đỗ Khánh HoanNguyễn Tường Minh dịch

 

 

 

Kinkakuji - Kim Các Tự

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

 

 --- o0o ---

 

[Home] [Up] [Cửa Tùng Đôi Cánh Gài] [Đi Chùa] [Hai Vị Thiền Sư] [Piano Sonata 14] [Đi Vào Cơi Thơ] [Vết Chim Bay] [Thơ T T Kh] [Đi Chùa Hương] [Câu Chuyện Nhà Sư] [Động Hoa Vàng] [Gốc Tùng] [Đường Lên Núi Linh] [Sư Thiện Chiếu] [Lửa Từ Bi] [Ngôi Chùa Xưa] [Phong Kiều Dạ Bạc] [Người Con Gái Mặc Quần] [Ly Tao] [V́ Em Tôi Đă Làm Sa Di] [Ngôi Chùa Nhỏ Và Vị Chân Tu] [Ngậm Ngải T́m Trầm] [Phu Thê Luận Đạo] [Tách Trà C̣n Nóng] [Hoàng Tử Bé chương 1] [Kim Các Tự] [Xuất Gia 1] [Ưu Quốc] [Sắn Dây Núi Yoshino] [Ḷng Cha - Rabindranath Tagore - Trí Hải] [Ta Thấy H́nh Ta Những Miếu Đền - Mai Thảo]