Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

             Trang này bao gồm các sinh -hoạt Hội, nội-bộ và quần-chúng, chia ra làm ba phần chính:

            1- Nhật Kư Hội ghi lại các hoạt-động thường xuyên của Hội, các buổi họp và quyết-định của ban giám-đốc, cũng như sơ lược các Phật-sự chùa được lưu lại chi tiết hơn trong phần thứ hai dưới đây. Đây là nơi tường tŕnh sơ lược các hoạt-động của Hội đă làm xong.

bullet Khóa tu học do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, thực hiện từ ngày 17 đến hết ngày 23 tháng 4 năm 2006.
bulletKhóa tu học do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, thực hiện từ ngày 7 đến hết ngày 14 tháng 5 năm 2007.

 

            2- Phật Sự Chùa ghi lại các hoạt-động quan trọng của Hội, hầu hết có tính cách đại-chúng, như các buổi lễ và hội họp. Trang cũng ghi lại các hoạt-động tu bổ chùa và các hoạt-động hoằng pháp. Hiện đang có:

bullet Giao Thừa Tân Tỵ 2001
bullet Phật Đản 2545,   6 May 2001.

    3- Lịch Tŕnh Sinh Hoạt Hội là nơi tham khảo chương tŕnh sinh hoạt thường xuyên và bất thường trong tương lai. Đây là nơi t́m hiểu các sinh hoạt được dự trù của Hội, mà các hội-viên cần đến thăm thường xuyên.

bulletBát Quan Trai & Thuyết Pháp ngày 30 tháng 6 và 1 tháng 7 năm 2001 tại chùa Hải-Đức, do TT Thích-Đồng-Chánh, Tổng-vụ trưởng Tổng-vụ Nghi-lễ GHPGVNTNHK, trú tŕ chùa Thường-Quang, Columbus, Ohio.

Trang c̣n đang thiết lập,
xin vui ḷng trở lại!