Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

Đón Tiếp Phái Đoàn

    Ngày thứ Ba 8 tháng 5 năm 2012, HT Như-Điển, phương trượng chùa Viên Giác, Hannover, Đức quốc, cùng chư tôn đức trong phái đoàn hoằng pháp, đă đến chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, để tổ chức khóa tu học mùa Xuân Nhâm-Th́n trong một tuần lễ.

    Ra đón phái đoàn gồm bà hội trưởng Châu-Ngọc Lê Hoa Nhụy, quư ĐH ôb BS Nguyễn Tương Hiệp, Trần Kim Trung, Bùi Hữu Nghĩa, Huỳnh Lư,  Lê Thị Tiếng, Viên Ngọc Liên.

 

    Hồi 7 giờ rưỡi tối, phái đoàn đă ra mắt đại chúng tại chánh điện chùa Hải-Đức dưới sự giới thiệu của ĐĐ Thích Thánh Trí.

 

 

 

    Sau lễ ra mắt, HT Như-Điển & ĐĐ Hạnh-Đức đă truyền giới và quy y cho một số Phật tử địa phương.

 

 

[Home] [Up] [Ngày Thứ Ba 8 tháng 5 năm 2012] [Công Phu Khuya Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012] [HT Thích-Như-Điển thuyết pháp] [TT Thông-Triết thuyết pháp trưa Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012]