Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

ĐĐ Thích Hạnh Bảo thuyết pháp trưa

Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2012

 

    Hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2012 ĐĐ Thích Hạnh Bảo, trụ tŕ chùa Viên Giác, Hannover, Đức quốc, trong phái đoàn hoằng pháp Viên Giác, đă thuyết giảng trong Khóa Tu Học Mùa Xuân với đề tài "Niềm Tin Trong Chánh Pháp" (tiếp).

 

[Home] [Up] [Ngày Thứ Ba 8 tháng 5 năm 2012] [Công Phu Khuya Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012] [HT Thích-Như-Điển thuyết pháp] [TT Thông-Triết thuyết pháp trưa Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012] [ĐĐ Thích Thiện Đạo thuyết pháp trưa Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012] [ĐĐ Thích Hạnh Bảo thuyết pháp tối Thư Tư 9 tháng 5 năm 2012] [ĐĐ Viên-Giác thuyết pháp tối Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2012] [ĐĐ Thích Thánh Trí thuyết pháp chiều Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2012] [ĐĐ Thích Hạnh Đức thuyết pháp trưa Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2012] [ĐĐ Thích Thiện Đạo thuyết pháp sáng Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2012] [Công Phu Khuya Thứ Sáu 12 tháng 5 năm 2012] [ĐĐ Thích Hạnh Đức thuyết pháp sáng Thứ Sáu 11 tháng 5 năm 2012] [ĐĐ Thích Hạnh Bảo thuyết pháp trưa Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2012]