Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

Ni Sư Minh Huệ thuyết pháp chiều

Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2012

    Hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2012, Ni Sư Minh-Huệ đă thuyết giảng trong Khóa Tu Học Mùa Xuân với đề tài "Nấu Ăn Chay".

 

 

[Home] [Up] [Ngày Thứ Ba 8 tháng 5 năm 2012] [Công Phu Khuya Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012] [HT Thích-Như-Điển thuyết pháp] [TT Thông-Triết thuyết pháp trưa Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012] [ĐĐ Thích Thiện Đạo thuyết pháp trưa Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012] [ĐĐ Thích Hạnh Bảo thuyết pháp tối Thư Tư 9 tháng 5 năm 2012] [ĐĐ Viên-Giác thuyết pháp tối Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2012] [ĐĐ Thích Thánh Trí thuyết pháp chiều Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2012] [ĐĐ Thích Hạnh Đức thuyết pháp trưa Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2012] [ĐĐ Thích Thiện Đạo thuyết pháp sáng Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2012] [Công Phu Khuya Thứ Sáu 12 tháng 5 năm 2012] [ĐĐ Thích Hạnh Đức thuyết pháp sáng Thứ Sáu 11 tháng 5 năm 2012] [ĐĐ Thích Hạnh Bảo thuyết pháp trưa Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2012] [Sư Cô Minh-Huệ thuyết pháp chiều Thứ Bảy 12 tháng 12 năm 2012]