Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

ĐĐ Thích Thiện Đạo thuyết pháp

chiều Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012

    Hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012, ĐĐ Thích Thiện Đạo, trụ tŕ chùa Phật Tổ, Longbeach, California, trong phái đoàn hoằng pháp Viên Giác, đă thuyết giảng trong Khóa Tu Học Mùa Xuân với đề tài "Thiền Tịnh Song Tu", có thực hành niệm Phật.

Nghe thuyết giảng

 

[Home] [Up] [Ngày Thứ Ba 8 tháng 5 năm 2012] [Công Phu Khuya Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012] [HT Thích-Như-Điển thuyết pháp] [TT Thông-Triết thuyết pháp trưa Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012] [ĐĐ Thích Thiện Đạo thuyết pháp trưa Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012] [ĐĐ Thích Hạnh Bảo thuyết pháp tối Thư Tư 9 tháng 5 năm 2012]