Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

HT Thích Như Điển thuyết pháp

ngày Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012

    Hồi 9 giờ sáng Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012, HT Thích Như Điển, phương trượng chùa Viên Giác, Hannover, Đức quốc, lănh đạo phái đoàn hoằng pháp Viên Giác, đă thuyết giảng trong Khóa Tu Học Mùa Xuân với đề tài "Tư Tưởng Tịnh Độ Tông", có thực hành niệm Phật.

Nghe thuyết giảng

 

 

[Home] [Up] [Ngày Thứ Ba 8 tháng 5 năm 2012] [Công Phu Khuya Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012] [HT Thích-Như-Điển thuyết pháp] [TT Thông-Triết thuyết pháp trưa Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012] [ĐĐ Thích Thiện Đạo thuyết pháp trưa Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2012] [ĐĐ Thích Hạnh Bảo thuyết pháp tối Thư Tư 9 tháng 5 năm 2012]