Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HT Thích-Như-Điển và chư Tăng Ni Đoàn Hoằng Pháp Viên-Giác tại Chùa Hải-Đức năm 2011.
Chương Tŕnh Tu Học tại Chùa Hải Đức
2101 Pickettville Road, PO. Box 60097 Jacksonville, FL 32236-0097
từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 5 năm 2011
www.chuahaiduc.org

(Xin Lưu Ư! Các bài thuyết pháp có dung lượng lớn - thường trên 30 MB - nên hạ tải về máy để nghe hơn là đợi lâu mới nghe được)

Thứ Hai ngày 2 tháng 5 năm 2011

                            Phái Đoàn đến chùa Hải Đức. 


Thứ Ba ngày 3 tháng 5 năm 2011

04:00 PM-05:00 PM   Mông Sơn Thí Thực.
07:30 PM-09:30 PM   Giới thiệu toàn thể Phái Đoàn và thuyết pháp. Nghe giới thiệu


Khoá Tu Học 4 ngày từ 4 đến 8 tháng 5 năm 2011
Thứ Tư ngày 4 tháng 5 năm 2011 

05:30 AM                 Thức chúng.
06:00 AM                 Tọa Thiền và Tŕ Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm. Nghe Tụng Kinh

08:00 AM                 Điểm tâm.
09:00 AM-11:00 AM   HT Thích Như Điển giảng:
Thán Dị Sao” của Đại Sư Nhật Bản Duy Viên. Nghe Thuyết Pháp
12:00 PM                 Ngọ Trai.
02:30 PM-03.40 PM   TT Thích Thông Triết giảng:
“ Tâm ở đâu ?” Nghe Thuyết Pháp
04:30 PM-05:40 PM  
ĐĐ Thích Thiện Đạo giảng: “Niệm Phật Nhất Tâm Nghe Thuyết Pháp
06:30 PM                 Tiểu Thực.
08:00 PM-09:10 PM  
TT Thích Nguyên Tạng giảng: "Hành Trạng Ḥa Thượng Quảng Khâm" Nghe Thuyết Pháp
10:00 PM                 Chỉ tịnh.

Thứ Năm ngày 5 tháng 5 năm 2011 

05:30 AM                 Thức chúng.
06:00 AM                 Tọa Thiền và Tŕ Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm. Nghe Tụng Kinh

08:00 AM                 Điểm tâm.
09:00 AM-11:00 AM  
ĐĐ Thích Thiện Đạo giảng: “Niệm Phật nhất tâm Nghe Thuyết Pháp
12:00 PM                 Ngọ Trai.
02:30 PM-03.40 PM   TT Thích Thông Triết giảng:
“ Tâm ở đâu ?” Nghe Thuyết Pháp
04:30 PM-05:40 PM  
ĐĐ Thích Thánh Trí giảng “Những nét đặc trưng về phương pháp giáo dục Phật Pháp” Nghe Thuyết Pháp
06:30 PM                 Tiểu Thực.
08:00 PM-09:10 PM   HT Thích Như Điển giảng:
Thán Dị Sao” của Đại Sư Nhật Bản Duy Viên Nghe Thuyết Pháp
10:00 PM                 Chỉ tịnh.

Thứ Sáu ngày 6 tháng 5 năm 2011

05:30 AM                 Thức chúng.
06:00 AM                 Tọa Thiền và Tŕ Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm. Nghe Tụng Kinh

08:00 AM                 Điểm tâm.
09:00 AM-11:00 AM  
TT Thích Nguyên Tạng giảng: "Hành Trạng Ḥa Thượng Quảng Khâm  2" Nghe Thuyết Pháp
12:00 PM                 Ngọ Trai.
02:30 PM-03.40 PM  
Ni Sư Minh Huệ giảng “Sống an lạc, chết b́nh an” Nghe Thuyết Pháp
04:30 PM-05:40 PM  
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ giảng “Kinh Bát Đại Nhân Giác” Nghe Thuyết Pháp
06:30 PM                 Tiểu Thực.
07:00 PM                 ĐĐ Thích Thánh Trí Truyền Giới Bát Quan Trai. 
07:30 PM-08:40 PM  
ĐĐ Thích Thánh Trí giảng “Những nét đặc trưng về phương pháp giáo dục Phật Pháp” Nghe Thuyết Pháp
09:30 PM-10:30 PM   Khóa Lễ Tịnh Độ.
11:00 PM                 Chỉ tịnh.

Thứ Bảy ngày 7 tháng 5 năm 2011

05:30 AM                 Thức chúng.
06:00 AM                 Tọa Thiền và Tŕ Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm. Nghe Tụng Kinh

08:00 AM                 Điểm tâm.
09:00 AM-11:00 AM  
ĐĐ Thích Hạnh Đức giảng “Tam Pháp Ấn” Nghe Thuyết Pháp
11:30 AM                 Cúng Ngọ.
11:50 AM                 Quá Đường và Kinh Hành Niệm Phật.
01:00 PM                 Chỉ Tịnh.
02:30 PM-03.40 PM  
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ giảng “Kinh Bát Đại Nhân Giác” Nghe Thuyết Pháp
04:30 PM-05:40 PM  
Ni Sư Minh Huệ giảng “Sống an lạc, chết b́nh an” Nghe Thuyết Pháp
07:00 PM                 Xả Giới Bát Quan Trai
07:30 PM                     Mông Sơn Thí Thực. ĐĐ Thánh Trí tụng. Nghe Tụng Kinh

08:00 PM-9:10 PM     TT Thích Thông Triết giảng:
“ Tâm ở đâu ?” Nghe Thuyết Pháp
10:30 PM                 Chỉ tịnh.

Chủ Nhật ngày 8 tháng 5 năm 2011  (Lễ Phật Đản)

05:30 AM                 Thức chúng.
06:00 AM                 Công Phu Khuya. Nghe Tụng Kinh

08:00 AM                 Điểm tâm.
10:00 AM                 Lễ Mộc Dục (Tắm Phật). Nghe Tụng Kinh
Xem SlideShow
11:10 AM                 HT Thích Như Điển giảng pháp "Chiến Tranh, Thiên Tai, Địa Chấn, Sóng Thần". Nghe Thuyết Pháp

12:10 PM                 Tụng Kinh Khánh-Đản. Nghe Tụng Kinh
Xem SlideShow
12:30 PM                 Ngọ Trai.
02:00 PM-04:00 PM  
Phật pháp vấn đáp & Bế mạc khóa tu (có phụ diễn văn nghệ). Nghe Ghi Âm Xem SlideShow
04:30 PM-06:00 PM   Giới-Đàn Thọ Tại Gia Bồ Tát Giới. Nghe Ghi Âm
 Xem SlideShow
                              Bế Mạc Khóa Tu. 
06:30 PM                 Tiểu Thực.
07:00 PM                 Mông Sơn Thí Thực. ĐĐ Hạnh Đức tụng. Nghe Tụng Kinh
Xem SlideShow
10:00 PM                 Chỉ tịnh.           

 

[Home] [Up]