Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

 

 

TT Thích-Như-Điển và chư Tăng Ni Đoàn Hoằng Pháp Viên-Giác tại Chùa Hải-Đức 25 tháng 3 năm 2008.
Chương Tŕnh Tu Học tại Chùa Hải Đức
2101 Pickettville Road, PO. Box 60097 Jacksonville, FL 32236-0097
từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 03 năm 2008
www.chuahaiduc.org

(Xin Lưu Ư! Các bài thuyết pháp có dung lượng lớn - thường trên 30 MB - nên hạ tải về máy để nghe hơn là đợi lâu mới nghe được)


Thứ Ba ngày 25 tháng 03 năm 2008  Xem Tin

04:00 PM-05:00 PM   Mông Sơn Thí Thực, HT Kiến-Tánh, TT Đồng-Văn, ĐĐ Giác-Trí, ĐĐ Viên-Giác, Sư Chú Hạnh-Bổn và Phật-tử Hải-Đức. Nghe Tụng Kinh
07:30 PM-09:00 PM   Giới thiệu toàn thể Phái Đoàn và thuyết pháp
                             (mỗi vị sẽ tŕnh bày trong 15 phút về đề tài giảng của ḿnh.
                             Nghe phần 1
  TT Như-Điển, HT Kiến-Tánh, TT Đồng-Văn, ĐĐ Viên-Giác.
                             Nghe phần 2
  ĐĐ Giác-Trí, ĐĐ Nguyên-Tạng, Sư Cô Minh-Huệ.
09:30 PM-10:30 PM   Lễ Quy Y và Thọ Giới.


Khoá Tu Học 3 ngày từ 26 đến 28 tháng 03 năm 2008
Thứ Tư ngày 26 tháng 03 năm 2008  Xem Tin

05:30 AM                 Thức chúng
06:00 AM                 Tọa Thiền và Tŕ Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
08:00 AM                 Điểm tâm
09:00 AM-11:00 AM   T.T. Thích Như Điển giảng: “Ba Kinh Tịnh Độ”  Nghe Phần 1
 Nghe Phần 2
12:00 PM                 Ngọ Trai
02:30 PM-03.40 PM   T.T. Thích Đồng Văn giảng: "Kinh Kim Cang". Nghe thuyết giảng

04:30 PM-05:40 PM   H.T. Thích Kiến Tánh giảng: "Kinh Pháp Hoa 1". Nghe thuyết giảng

06:30 PM                 Tiểu Thực
08:00 PM-09:10 PM   Đ.Đ. Thích Nguyên Tạng giảng: "Trung Ấm Thân". Nghe thuyết giảng

10:00 PM                 Chỉ tịnh


Thứ Năm ngày 27 tháng 03 năm 2008  Xem Tin

05:30 AM                 Thức chúng
06:00 AM                 Tọa Thiền và Tŕ Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
08:00 AM                 Điểm tâm
09:00 AM-11:00 AM   Đ.Đ. Thích Giác Trí giảng: “Kinh Diệu Pháp Liên Hoa”. Nghe Phần 1
 Nghe Phần 2
12:00 PM                 Ngọ Trai
02:30 PM-03.40 PM   Sư Cô Minh Huệ giảng: "Kinh Phân Biệt Cúng Dường". Nghe thuyết giảng

04:30 PM-05:40 PM   Đ.Đ. Thích Viên Giác giảng: "Con Đường Trắng Giữa Hai Gịng Sông (Nhị Hà Bạch Lộ)".
                             Nghe thuyết giảng

06:30 PM                 Tiểu Thực
08:00 PM-09:10 PM   Đ.Đ. Thích Nguyên Tạng giảng: "Trung Ấm Thân". Nghe Phần 1
 Nghe Phần 2
10:00 PM                 Chỉ tịnh


Thứ Sáu ngày 28 tháng 03 năm 2008  Xem Tin

05:30 AM                 Thức chúng
06:00 AM                 Tọa Thiền và Tŕ Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm. Nghe Tụng Kinh

07:00 AM                 Lạy Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm, TT Thích Đồng Văn. Nghe Tụng Kinh

08:00 AM                 Điểm tâm
09:00 AM-11:00 AM   Đ.Đ. Thích Nguyên Tạng giảng: "Trung Ấm Thân".
12:00 PM                 Ngọ Trai
02:30 PM-03.40 PM   T.T. Thích Đồng Văn giảng: "Quan Điểm về Thế Giới của Kinh Kim Cang". Nghe thuyết giảng

04:30 PM-05:40 PM   Đ.Đ. Thích Giác Trí giảng: “Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (tiếp)”. Nghe thuyết giảng

06:30 PM                 Tiểu Thực
07:00 PM                 H.T. Thích Kiến Tánh Truyền Giới Bát Quan Trai
07:30 PM-08:40 PM   H.T. Thích Kiến Tánh giảng: "Kinh Pháp Hoa (tiếp)". Nghe thuyết giảng

09:30 PM-10:30 PM   Khóa lễ Tịnh Độ.
10:00 PM                 Chỉ tịnh


Thứ Bảy ngày 29 tháng 03 năm 2008  Xem Tin

05:30 AM                 Thức chúng
06:00 AM                 Tọa Thiền và Tŕ Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm. Nghe Tụng Kinh

08:00 AM                 Điểm tâm
09:00 AM-10:20 AM   Đ.Đ. Thích Hạnh Đức giảng: "Phương Pháp Chuyển Hóa Nghiệp Lực". Nghe thuyết giảng

11:40 AM                 Quá Đường và Kinh Hành Niệm Phật
01:00 PM                 Chỉ Tịnh
02:30 PM-03.40 PM   T.T. Thích Đồng Văn giảng: "Quan Điểm về Con Người theo Kinh Kim Cang". Nghe thuyết giảng

04:30 PM-05:40 PM   H.T. Thích Kiến Tánh giảng: "Kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn". Nghe thuyết giảng

06:00 PM-06:40 PM   ĐĐ Hạnh Đức, ĐĐ Giác Trí, Sư Chú Hạnh Bổn tụng Mông Sơn Thí Thực. Nghe Tụng Kinh
07:00 PM                 Xả Giới Bát Quan Trai
08:00 PM-09:10 PM   Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ giảng: "Kinh Pháp Môn Căn Bản". Nghe thuyết giảng

10:00 PM                 Chỉ tịnh


Chủ Nhật ngày 30 tháng 03 năm 2008  Xem Tin

05:30 AM                 Thức chúng
06:00 AM                 Tọa Thiền và Tŕ Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm. Nghe Tụng Kinh

08:00 AM                 Điểm tâm
11:00 AM-12:10 PM   T.T. Thích Như Điển giảng: "Những Chuyện Linh Ứng của Bồ Tát Địa Tạng". Nghe thuyết giảng

12:30 PM-01:30 PM   Lễ Cầu An, Cầu Siêu
01:00 PM                 Ngọ Trai
02:00 PM-04:00 PM   Tất cả Tăng Ni trong phái Đoàn hiện diện và giải đáp thắc mắc cho Phật Tử (có phụ diễn văn nghệ)
                             Bế Mạc Khóa Tu
04:30 PM-06:00 PM   Giới-Đàn Thọ Tại Gia Bồ Tát Giới dưới sự tác chứng của Tam Sư Thất Chứng
                             Phát nguyện, đắp y, trao giới điệp.  Nghe ghi âm buổi lễ

06:30 PM                 Tiểu Thực
07:30 PM-08:10 PM   T.T. Thích Thái Siêu giảng: "Bồ Tát Giới Tại Gia".
10:00 PM                Chỉ tịnh           

 

 [Home] [Up]