Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]


Chương Tŕnh Tu Học tại Chùa Hải Đức
2101 Pickettville Road, PO. Box 60097 Jacksonville, FL 32236-0097

từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 04 năm 2006

Thứ Hai ngày 17 tháng 4 năm 2006 tại chùa Hải Đức

07:30 PM                         Thượng Tọa Thích Như Điển
                                     Giới thiệu phái đoàn và thuyết pháp (Đề tài: H́nh Ảnh Những Ngôi Chùa). Nghe Pháp

Thứ Năm ngày 20 tháng 04 năm 2006 KHOÁ TU HỌC

05:30 AM                       Thức chúng
06:00 AM                       Tọa Thiền và Tŕ Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm. Nghe Tụng Kinh

07:00 AM                       Lạy Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm. Nghe TT Đồng Văn xướng lạy
10:00 AM                       Khai Mạc Khóa Tu Học. Nghe TT Như Điển
10:30 AM-11:40 AM         Thượng Tọa Thích Đồng Văn thuyết pháp
(Đề tài: Kinh Pháp Bảo Đàn). Nghe pháp
02:00 PM - 03:10 PM      
Đại Đức Thích Hạnh Đức thuyết pháp (Đề tài: Ư nghĩa Tịnh Độ trong Nikàya và kinh điển Đại Thừa). Nghe Pháp  
04:00 PM – 05:10 PM      
Sư cô Thích Nữ Minh Huệ thuyết pháp (Đề tài: Vai tṛ Phụ nữ trong Phật Giáo). Nghe Pháp  
06:30 PM                        Dược Thực
08:00 PM - 09:10 PM       Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn thuyết pháp Đề tài: (Thiền Tập trong Ngành Tâm Lư Trị Liệu tại Hoa Kỳ). Nghe Pháp  

Thứ Sáu ngày 21 tháng 4 năm 2006 TU BÁT QUAN TRAI

05:30 AM                       Thức chúng
06:00 AM                       Tọa Thiền và Tŕ Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm. 
Nghe Tụng Kinh
07:00 AM                       Lạy Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm. Nghe TT Đồng Văn xướng lạy
09:00 – 10:10 AM            Thượng Tọa Thích Như Điển thuyết pháp
(Đề tài: Kinh Duy Ma Cật). Nghe Pháp  
10:30-11:40 AM              Thượng Tọa Thích Đồng Văn thuyết pháp (Đề tài: Kinh Pháp Bảo Đàn tiếp theo).
Nghe Pháp  
12:00 PM                       Ngọ Trai
02:00-03:10 PM              Đại Đức Thích Hạnh Đức thuyết pháp (Đề tài: Ư nghĩa Tịnh Độ trong Nikàya và kinh điển Đại Thừa tiếp theo).
Nghe Pháp  
04:00-05:10 PM              Sư cô Thích Nữ Minh Huệ thuyết giảng (Đề tài: Vai tṛ Phụ nữ trong Phật Giáo tiếp theo).
Nghe Pháp  
06:30 PM                        Dược Thực
07:00 PM                        Truyền Giới Bát Quan Trai & thuyết giảng. Nghe TT Như Điển

08:00PM - 09:10 PM        Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn thuyết pháp Song Ngữ Việt Anh (Đề tài: Thiền Tập trong Ngành Tâm Lư Trị Liệu tại Hoa Kỳ tiếp theo).
Nghe Pháp  

Thứ Bảy ngày 22 tháng 4 năm 2006

05:30 AM                       Thức Chúng
06:00 AM                       Tọa Thiền và Tŕ Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm. Nghe Tụng Kinh
07:00 AM                       Lạy Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm & Niệm Phật. Nghe TT Đồng Văn xướng lạy            
09:00-10:10 AM              Thượng Tọa Thích Đồng Văn thuyết giảng
(Đề tài: Kinh Pháp Bảo Đàn tiếp theo). Nghe Pháp  
11:00 AM                       Cúng Ngọ, Sư cô Thích Nữ Minh Huệ hướng dẫn. Nghe Tụng Kinh
11:30 AM                       Quá Đường và Kinh Hành Niệm Phật. Nghe Tụng Kinh
01:00 PM                       Chỉ Tịnh
02:30 – 03:40 PM            Sư cô Thích Nữ Minh Huệ (Đề tài: Vai tṛ Phụ nữ trong Phật Giáo tiếp theo).
Nghe Pháp  
04:00 – 05:10 PM            Thượng Tọa Thích Đồng Văn hướng dẫn Huân Tu Tịnh Độ.
Nghe Pháp
07:00 PM                       Xả giới
08:00 – 09:30 PM            Thượng Tọa Thích Đồng Văn thuyết giảng (Đề tài: Kinh Pháp Bảo Đàn tiếp theo).
Nghe Pháp  

Chủ Nhật ngày 23 tháng 4 năm 2006

06:00 AM                       Tọa Thiền và Tŕ Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
08:00 AM                       Điểm Tâm           
11:00 – 12:10 PM            Thượng Tọa Phương Trượng thuyết giảng (Đề tài: T́m An Lạc ở đâu).
Nghe Pháp
12:30 – 01:30 PM            Lễ Cầu An.  Nghe Tụng Kinh    
01:00 PM                       Ngọ Trai
02:00 – 05:00 PM            Trà Đàm và Thảo Luận Phật Pháp
05:00 PM                       Chương tŕnh bế mạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Home] [Up] [Khóa Tu Học 17 đến 24 tháng 4 năm 2006] [Bát Quan Trai Giới TT Pháp Tịnh ngày 24 & 25 tháng 5 năm 2006]