Cha Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sch] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Our Activities] [Kinh] [Php Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Gio] [Thuyết Php] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

bullet

TT Thch-Đồng-Chnh, Tổng-vụ-trưởng Tổng-vụ Nghi-lễ Gio-hội Phật-gio Việ-nam Thống-nhất tại Hoa-kỳ, tr tr cha Thường-Quang, Columbus, Ohio, sẽ quang-lm cha Hải-Đức, chứng-minh cho cc giới-tử thọ Bt Quan Trai ngy Thứ Bảy 30 thng 6 năm 2001, chủ lễ Cầu An v thuyết-php 11 giờ sng ngy Chủ Nhật 1 thng 7 năm 2001. Giới-tử muốn thọ Bt Quan Trai phải ghi tn, lấy nội-quy trước nơi ĐH Hội-trưởng. Xem chi tiết trang TT Thch Đồng Chnh.

bullet

ĐĐ Thch-Minh-Quang sẽ đến cha Hải-Đức thuyết php tối Thứ Bảy 18 thng 8 năm 2001, hồi 7:30 tối, v chủ lễ Cầu An v thuyết php trưa Chủ Nhật 19 thng 8 năm 2001, hồi 11 giờ. Xin tham dự đng đảo.

bullet

HT Thch-Tr-Chơn sẽ chủ lễ Vu Lan 2545 v thuyết php trưa Chủ Nhật 9 thng 9 năm 2001, nhằm ngy 22 thng Bảy Tn Tỵ, hồi 11 giờ trưa. Sau buổi lễ v thuyết php l bữa cơm chay thn mật.

bullet

HT Thch-Tr-Chơn sẽ chủ lễ Hạ-Nguyn Tn Tỵ ngy Chủ Nhật 2 thng 12 năm 2001, nhằm ngy 18 thng Mười năm Tn Tỵ, hồi 11 giờ trưa. Xin tham dự đng đảo.

bullet

Thch Quang Li, tru tr chua Quan Am, Greensboro, North Carolina, se en chua chieu Th Sau 21 thang 12 nam 2001 e chng minh Bat Quan Trai cho cac gii t, chng minh Le Khai Mac Trai A No Ma - Ni Lien va Tuyet Sn 8 gi toi Th Bay 22 va Le Be Mac toi 24 rang ngay 25 thang 12 nam 2001.  cung se chu le Cau An va thuyet phap 11 gi tra Chu Nhat 23 thang 12 nam 2001.  Knh mi quy v hoan h tham d.

bullet

Hội tổ chức Sm Hối Hồng Danh 8 giờ tối Thứ Hai 11 thng 2 năm 2002 (Ba mươi Tết) v Cầu An Đm Giao Thừa hồi 12 giờ khuya. Ngy mồng Một Tết, nhằm Thứ Ba 12 Ty, cha mở cửa trọn ngy, kha lễ Dược Sư hồi 8 giờ sng v 12 giờ trưa, tụng Kinh Di Lặc hồi 8 giờ tối. Ngy mồng Hai v mồng Ba Tết, nhằm ngy Thứ Tư v Thứ Năm 13 v 14, cha tụng Kinh Dược Sư hồi 12 giờ trưa. Knh mời qu Phật tử v đồng hương viếng cha lễ Phật.

bullet

HT Thch Tr Chơn sẽ chủ lễ Cầu An Rằm Thượng Nguyn Nhm Ngọ ngy Chủ Nhật 24 thng 2 năm 2002, nhằm ngy 13 thng Ging, hồi 11 giờ sng. Sau buổi lễ v thuyết php l chương trnh văn nghệ đặc biệt mừng Xun do GĐPT Hải Đức trnh diễn. Knh mời qu vị hoan hỉ tham dự.

bullet

Thch Quang Li, tru tr chua Quan Am, Greensboro, North Carolina, se en chua ngay Th Sau 19 thang 4 nam 2002 e chng minh Bat Quan Trai Gii cho gii t hoi 7 gi chieu, xa gii vao 7 gi chieu Th Bay 20 thang 4 nam 2002; se chu le Cau An va thuyet phap hoi 11 gi tra Chu Nhat 21 thang 4 nam 2002.  Knh mi quy v hoan h tham d.  Quy v muon tho Bat Quan Trai Gii xin ghi ten ni H Hoi trng ... XEM TH MI

bullet

ĐĐ Thch Minh Quang, thuộc Phật Học Viện Quốc Tế, sẽ đến cha Hải-Đức thuyết php v chủ lễ Cầu An ngy Father's Day Chủ Nhật 16 thng 6 năm 2002, đồng thời chứng minh Bt Quan Trai Giới cho cc giới tử cha Hải-Đức từ 7:30 giờ tối Thứ Su 14 thng 6 đến 7:30 giờ tối Thứ Bảy 15 thng 6 năm 2002. Qu Phật-tử muốn thọ Bt Quan Trai Giới 24 tiếng hoặc 12 tiếng (khởi sự 7:30 giờ sng Thứ Bảy) xin ghi tn trước nơi ĐH Hội trưởng.

bullet

TT Thch Nguyn Siu, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Ha Gio Hội Phật Gio Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, tr tr cha Phật Đ, San Diego, kim viện chủ Tu Viện Php Vương, Escondido, California, sẽ đến cha Hải-Đức thuyết php v chủ lễ Cầu An ngy Lễ Độc Lập Chủ Nhật 7 thng 7 năm 2002, đồng thời chứng minh Bt Quan Trai Giới cho cc giới tử cha Hải-Đức từ 7:30 giờ tối Thứ Su 5 thng 7 đến 7:30 giờ tối Thứ Bảy 6 thng 7 năm 2002. Qu Phật-tử muốn thọ Bt Quan Trai Giới 24 tiếng hoặc 12 tiếng (khởi sự 7:30 giờ sng Thứ Bảy) xin ghi tn trước nơi ĐH Hội trưởng.

Xin vui lng trở lại xem lịch trnh sinh hoạt!