Cha Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sch] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Php Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Gio] [Thuyết Php] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

Phat Hoc Pho Thong KhoaTh Ba
Thch Thien Hoa


Khoa II
Thinh Van Tha Phat Giao

1- Khai niem tong quat ve T Dieu e.
2- Kho e.
3- Tap e.
4- Tap e (tiep theo).
5- Diet e.

6- Diet e (tiep theo).
7- ao e: T Niem X.
8- ao e: T Chanh Can & T Nh Y Tuc.
9- ao e: Ngu Can & Ngu Lc & That Bo e Phan.
10- ao e: Bat Chanh ao.

 

Up ] PHPT 1-ML ] PHPT 2-ML ] [ PHPT 3-ML ] PHPT 8-ML ] PHPT 9-ML ]