Cha Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sch] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Php Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Gio] [Thuyết Php] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

Phat Hoc Pho Thong KhoaTh Ba
Thch Thien Hoa

Bai Th Hai

Kho e (Dukkha)

 

A. M e

i La Mot Bien Kho ay Mo Hoi Va Nc Mat

Co mot so ngi cho rang i la mot ba tiec dai, khong hng thu cung uong. Do o, ho khong e l mot dp nao co the em lai cho ho nhng khoai lac vat chat.

Nhng ho khong ng rang nhng khoai lac ay eu la gia doi, la phnh, chang khac g cai khoai lac mong manh cua ngi khat ma uong nc man, cang uong lai cang khat; va co hong, sau cai phut uong vao, lai them ang chat.

Khe kinh co cau: "Nc mat chung sinh nhieu hn nc bien". That the! Coi i khong vui, coi i toan la kho. Nhng noi vui, neu co, cung ch la tam b, hao nhoang nh mot lp sn ben ngoai ma thoi; ch ban chat cua coi i la au kho. Coi i la mot bien ay mo hoi va nc mat, trong ay chung sinh ang bi loi, hup lan, chm noi, troi lan. o la s that. Nhng s that ay, khong ai nhn thay mot cach tng tan va noi len mot cach ro rang nh c Phat a noi trong Kho e, phan th nht cua T Dieu e.

B. Chanh e

I. nh Ngha Ch Kho e (DUKKHA)

Kho e do ch Dukkha ma ra. "DU", ngha la kho; "KKHA" la chu ng, kho kham nhan. Dukkha ngha la kho chu ng, kho kham nhan, la au kho. Tau dch la "kho", ngha la ang; ngha rong la nhng cai g lam cho mnh kho chu, mnh au n nh: om au, oi khat, buon rau, s hai v.v...

"E" la mot s that vng chac, ung an, hoan toan, cao hn ca.

Kho e, la s that ung an vng chac cao hn ca ve s kho the gian. S that nay no ro rang, minh bach khong ai co the choi cai c.

Di ay, chung ta hay nghe c Phat giai bay mot cach tng tan, sau sac, t m ve s kho cua the gian.

II. Luan Ve S Kho Cua The Gian

Ke cho het ca s kho the gian, th khong bao gi cung. Song can c theo kinh Phat, co the phan loai ra lam ba th kho (tam kho) hay tam th kho (bat kho).

1. Ba kho: Ba th kho la: kho kho, hoai kho va hanh kho.

a) Kho kho. Cai kho chong chat len cai kho; ban than a la kho, ma hoan canh chung quanh lai e len bao cai kho khac: o la "Kho kho"

That the, moi mot chung sinh, t mnh a la nan nhan cua bao nhieu cai kho, cai xau xa, than the la mot bau tht xng d ban, neu mot vai ngay khong san soc, ra ray, th thoi tha khong the chu ng c. Hn na, cai than ay cung khong ben chac, ma trai lai rat mong manh: khat nc o ba ngay, ngat th o nam phut, t mot mach mau, b nhiem mot so vi trung oc ... the la mang vong.

Lai tren cai kho song chet bat ng ma con ngi khong lam chu c, con nhieu cai kho khac na chat chong, khong sao tranh khoi c nh: benh tat, oi khat, bao lut, hoa hoan, chien tranh, ap bc, su cao thue nang v.v...V the nen goi la "kho kho".

b) Hoai kho. Trong Khe kinh chep: "Pham vat co hnh tng eu phai b hoai diet". Thc the, van vat trong vu tru eu b luat vo thng chi phoi, khong ton tai mai c. Cng ran nh sat a, lau nam cung muc nat; to ln nh trai at, mat trang, mat tri lau ngay cung tan ra. Yeu t, nho nhen nh than ngi, th mang song lai cang ngan ngui, phu du! Cai bua tan ac cua thi gian ap pha tat ca; moi phut moi giay ta song, cung la moi phut moi giay ta ang b huy hoai. Va du ta co sc manh bao nhieu, quyen the bao nhieu, giau co bao nhieu cung khong the can ngan, chong khong cho thi gian huy diet i ta. Ta hoan toan bat lc trc thi gian. That la kho s, tui nhuc, n au!

c) Hanh kho. Ve phng dien vat chat, ta b ngoai canh, thi gian chi phoi, pha hoai; con ve phng dien tinh than, ta cung khong he t chu, yen on, t do c. Tam hon ta thng b duc vong dan vat, loi keo, thuc ay tng phut tng giay. T tng ta cung luon luon bien chuyen nhay vot lang xang t chuyen nay sang chuyen khac, nh con nga khong cng, nh con vn chuyen cay, khong bao gi dng ngh. That la ung nh li Phat day: "tam vien, y ma".

Neu xet sau xa hn na, ta se thay tam hon ta con b cai phan ben trong kn sau, nam di y thc, la phan tiem thc chi phoi, sai s mot cach vo cung manh liet trong moi y ngh, c ch hanh ong cua chung ta. Ta gian, ta thng, ta ghet, ta muon th nay, ta thch th kia, phan nhieu la do tiem thc ta sai s, ra menh lenh.

Noi tom lai, ta khong c t do, ta b chi phoi bi nhng y tng, duc vong, tiem thc, va luon luon chu menh lenh cua chung. o la "Hanh kho".

2. Tam kho: Neu chung ta phan tch t m hn, th cai kho cua the gian co the chia ra lam tam loai. tam loai nay tu trung cung khong ngoai ba kho kia.

Tam loai kho: sanh kho, lao kho, benh kho, t kho, ai biet ly kho, cau bat ac kho, oan tang hoi kho, ngu am x thanh kho. Di ay chung ta hay noi ro ve tam noi kho ay.

a) Sanh kho: S sanh song cua con ngi co hai phan kho: Kho trong luc sanh, kho trong i song.

Kho trong luc sanh. Ngi sanh va ke b sanh eu kho ca. Khi ngi me mi co thai la a bat au bieng an, mat ngu, non oe, da di, ban than ... Thai moi ngay moi ln, th ngi me moi ngay moi met moi, nang ne, i ng kho khan, lam lung cham chap. en khi gan sanh, s au n cua ngi me khong sao noi xiet. Dau c thuan thai i na, me cung phai chu d ue nhieu ngay, yeu uoi nhieu thang, v tinh huyet hao mon, ngu tang suy kem. Con rui b nghch thai, th me phai b mo xe, au n nhieu na. Co khi sau mot lan sinh b giai phau, me phai chu tat suot i.

Con con, t khi mi au thai cho en luc chao i, cung phai chu nhieu ieu kho s. Trai qua chn thang mi ngay, con b giam ham trong khoang toi tam, chat hep, con hn ca lao tu! Me oi cm, khat nc, th con trong thai bao long bong nh bong bong phap pheu. Me an no th con b ep nh bong bot b e di tht coi, kho be ca quay. en ky sanh san, than con phai chen qua cho chat hep nh b a ep bon be, nen khi va thoat ra ngoai, lien cat tieng khoc vang: "Kho a! Kho a!". That ung nh hai cau th cua On Nh Hau:
Thao nao luc mi chon nhau
a mang tieng khoc ban au ma ra!"

Kho trong i song. Ve phng dien vat chat hay tinh than, i song eu co nhieu ieu kho s.

Ve vat chat, con ngi oi hoi nhng nhu cau thiet yeu nh mon an, thc uong, o mac, nha , thuoc men. Muon co nhng nhu cau ay, con ngi phai can lao kham kho, o moi hoi, soi nc mat, mi mua c chen gao, bat cm, manh quan, tam ao. Ve nha , th co khi suot i vat va lam lung, van khong u sc tao c mot ngoi nha nho nho.

Nhng chang phai i en canh oi khat mi goi kho; an uong that thng, thieu thon cung a la kho roi. Chang i phai lam vao canh man tri chieu at, hay an long lo mi goi la kho; ao quan khong u am, nha ca khong che c nang ma, cung a la kho roi. Nhng nao phai ch co nhng ngi ngheo hen mi kho au? Ngi giau co cung c kho nh thng: muon co tien, tat phai thc khuya day sm, buon tao ban tan, au tat mat toi trong cong viec, o mo hoi, soi nc mat mi co c, ch au phai tien bac tren h khong ri xuong cho au! o la con cha noi en nhng noi kho vat chat bat thng khac na ma khong ai co the tranh khoi c.

Ve phng dien tinh than, i ngi cung co nhieu ieu kho nhuc, co nhieu khi con au kho hn ca nhng thieu thon vat chat. Khong noi g nhieu, ch xin n c ay mot th du ve noi kho trong s hoc hoi.

Muon tm le phai, chn ly, ao c, tat phai gia cong hoc hoi nhieu nam ca ve phng dien ly thuyet lan thc nghiem. Ve ly thuyet ta hoc trong sach v vi thay vi ban hay t hoc. Ve thc nghiem, ta hoc gia i trong luc tiep xuc vi moi ngi. Nhng du ly thuyet hay thc nghiem ta cung gap lam ieu kho s, kho khan. Nh hoc ly thuyet vi thay trng, lam khi gap bai kho, lai them thay giang day qua cao, hoc tro khong thu nhan c g het, the la ngi gian ke buon, kho tam qua! Con t hoc nha vi quyen sach trn, co luc gap oan van mac mo, lai khong u tai lieu tra cu them, b bt loi ra, roi khi tam tc gian buon phien, cung la kho. Ve s hoc thc nghiem i, lam khi cung phai tra mot gia rat at. Ta se b ngi nay phnh gat, ngi kia ap bc, ke no oan thu, ke kia khinh b ... bao nhieu hang ngi la bay nhieu tam tanh. Va hieu i c mot phan nao la ta a phai chu ng biet bao nhuc nha, kho au.

Tom lai, ve vat chat hay tinh thanh, s song mang theo nhieu cai kho. Sanh kho la the.

b) Lao kho. Ca dao co cau:
Gia nua la canh ieu tan
Cay gia cay coi, ngi gia ngi si".

Con ngi en luc gia, than the hao mon, tinh than suy kem, nen kho the xac lan tinh than.

Kho the xac. Cang gia, kh huyet cang hao mon. Ben trong, ngu tang, luc phu cang ngay cang moi met, hoat ong mot cach yeu t; ben ngoai cac giac quan dan dan h hoai, nh mat m, tai iec, mui nghet, li , tay chan run ray, i ng kho khan, viec g cung nh va ke khac.

a vay, moi khi thi tiet xoay tr th cam nhiem theo kh hau ma au, nh tri mi nang th a sot, tri mi ma th a ret v.v... khong chut g goi la vui thu ca!

Kho tinh than. Ngi xa co noi: "a tho, a nhuc". That the, tuoi nhieu, nhuc lam! Cang gia than the cang suy kem th tr tue cung cang lu m. Do o, sanh ra lan lon, quen trc, quen sau, hanh ong nh ke ngay dai: an d, uong ban; noi nang giong ngi mat tr; an roi bao cha an, cha an bao an roi; co khi lai con chi bi, noi nham nh lam tro ci cho lu tre. That ung la "lao kho".

c) Benh kho. Hanh ha xac than con ngi, lam cho no kho s khong g hn la cai au! a au, bat luan la au g, t cai au lat vat nh au rang, nhc au, en cai au tram trong nh phung, lao v.v... eu lam cho con ngi phai ren xiet, kho s, kho chu. Nhat la nhng benh tram kha (lau ngay kho cha), th lai cang hanh ha xac than, ang cm, nghen nc, cau song khong c, cau chet cung khong, oan oan ng ng, that la kho nao.

Than a au, ma tien lai het. Co nhieu ngi sau mot tran au ch con hai ban tay trang! Cho nen ngan ng co cau: "Khong au lam giau biet may".

Ngoai ra, benh tat lai con lam cho luc than quyen thuoc buon rau, lo s. Moi lan trong nha co ngi au th ca gia quyen eu ron rp, ban khoan ngoi ng khong yen, quen an quen ngu, bieng noi, bieng ci, bo cong an viec lam. That ung la "benh kho".

d) T kho. Trong bon hien tng cua vo thng: sanh, gia, benh, chet th "chet" la cai lam cho chung sinh kinh hai nhat. Con ngi s chet en oi trong hoan canh song tha, ang le khong nen song lam g na, the ma nghe noi en cai chet, cung s khong dam ngh en. Nhng ngi xau so b bnh nan y nh ung th, bnh hui, song them mot ngay la kho them mot ngay, the ma nhng ngi bac phc ay cung van muon song ma thoi.

Cai chet lam kho con ngi nh the nao ma ai cung s hai the?

Ve than xac. Co muc kch mot ngi benh khi hap hoi b hanh xac roi mi biet cai chet la ang s. ngi sap chet, met ngot khong ngan, trn mat, meo mieng, git gan chuyen cot, uon mnh, giang tay, be chan ... Trong luc ay tai het nghe, mat het thay, mui het th, mieng het noi. R th vao ngi chet, th thay lanh ngat nh ong, than cng nh go; xac chet dan dan snh len, trong rat ghe tm; neu e lau ngay lai nt ra, chay nc tanh hoi kho chu vo cung.

Ve tinh than. Khi sap chet, tam than roi loan, s hai vo cung: phan xot thng cha me, v chong, anh em, con cai t ay oan tuyet, phan lo mnh mot than co quanh, bc sang the gii mt mu xa la. That khong con g au kho bang phut chia ly vnh vien nay!

Tom lai, cai chet lam cho than the tan ra, than thc theo nghiep dan i tho sanh mot coi nao cha ro. That la "t kho".

e) Ai biet ly kho. Trong cai tnh yeu thng gia v chong, con cai, anh em ang man nong, tham thiet ma b chia ly, th that khong co g au n hn. S chia ly co hai loai: sanh ly va t biet.

Sanh ly kho. Mot gia nh ang song trong canh am am vui vay, bong v hoan canh bat buoc, hay v mot tai hoa thnh lnh xay en, nh giac gia, bao lut ... lam cho moi ngi b v that lac moi ni: ke au nay trong i, ngi goc kia nh ch. That au long xot da! Ngi i thng noi: "Tha la t, ch ai n la sanh?". o la cai kho cua "sanh ly".

T biet kho. Nhng mac du xa cach nhau ngi song con co ngay gap g; ch chet roi bao thu c vum vay? V vay, ng trc canh chet la mot s biet ly vnh vien, con ngi khong ai la chang kho au. Do o, lam phai canh t biet nay, co ngi a xot thng rau r en quen an, bo ngu, co ngi au n, tuyet vong en noi toan chet theo ngi qua co. o la cai kho cua "t biet".

g) Cau bat ac kho (that vong). Ngi ta i, he hy vong cang nhieu th that vong cang lam. Bat luan trong mot van e g, so ngi c toai nguyen th qua hiem hoi, ma ke that bai bat nh y, th khong sao ke xiet. Muon c ket qua tot ep, ngi ta phai van dung khong biet bao nhieu nang lc, lao tam, ton tr, mat an, bo ngu, ch mong sao cho chong en ngay thanh cong. The roi, chang may nhng ieu mong c ay khong thanh, s au kho khong biet au la b ben. Di ay, xin neu len vai th du ve nhng that vong ma ng i thng gap nhieu nhat.

That vong v cong danh. Trong i, danh vong thng la mot mieng moi ngon ma phan ong ngi i a thch. Nhng mieng moi ay, phai au de gianh giat c? Khong noi g en nhng ke nhay du, muon lam quan tat, nen phan nhieu hay that bai, ch noi en trng hp nhng ke mong cau danh vong mot cach chanh ang, bang nang lc, tai tr, hoc hoi cua mnh. oi vi nhng hang ngi nay, cung phai nem bao mui that bai, cuoi cung may ra mi c thanh cong. That ung nh li On Nh Hau Nguyen gia Thieu a noi:
Got danh li, bun pha sac xam
Mat phong tran nang nam mui dau!"

That vong v phu quy. So ngi that vong v cong danh a nhieu. Nhng so ngi that vong v phu quy cung khong phai t. Muon cho mau giau, nhieu ngi tm mu nay chc no e la phnh ngi ta; nhng roi mu gian chc lan o be ra, tai san b tch thu, ban than b tu toi, gia quyen b nhuc nha theo, thc la kho!

That vong v tnh duyen. Tnh duyen cung la mot ieu lam cho bao ngi phai ieu ng, kho s. Trong trng tnh ai, th hoi a may ai c toai nguyen? Nhan nhan tren bao ch hang ngay, nhng cau chuyen tnh duyen trac tr a en s quyen sinh, that khong sao ke xiet. ay la "Cau bat ac kho".

h) Oan tang hoi kho. Con ngi trong canh thng yeu, chang ai muon chia ly; cung nh trong canh hn ghet, chang ai mong gap g. Nhng oai oam thay! i khi mong muon c hoi ngo, lai phai chia ly; cung nh khi mong c c xa la, lai phai song chung ung nhau hang ngay! Cai kho phai biet ly oi vi hai ngi thng yeu nhau nh the nao, th cai kho phai hoi ngo oi vi hai ngi ghet nhau cung nh the ay.

Ngi ta thng noi: "Thay mat ke thu, nh kim am vao mat; chung vi ngi nghch, nh nem mat, nam gai".

Cha noi en trng hp nhng ngi xa la, ngay trong gia nh ba con quyen thuoc, gia v chong, anh em, khi v mot ly do g o, sanh ra bat hoa vi nhau, cung u kho chu roi. Muon lanh mat nhau, ma moi khi i ra i vao lai phai gap nhau mai! Quyet khong noi chuyen vi nhau, ma nhieu khi bat buoc nn khong c, phai noi ra vi s ngng ngung. nh tuyet giao han, ngat v con phai an chung lon mot nha, dau co sc tron tranh, song lam luc cung phai giao thiep lay le. That la kho! ay la ba con cat ruot, co tnh cot nhuc, co ngha ong bao, ma s hn ghet con thuc ay con ngi het muon than men, khong mong gap g nhau thay! Huong chi oi vi ngi dng, nc la, khac giong, khac noi, mot khi a thu ghet nhau roi ma phai song ben canh nhau th the nao cung co mot ngay xay ra ai hoa. o la y ngha cua "Oan tang hoi kho".

i) Ngu am x thanh kho. Cai than t ai cua con ngi cung goi la than ngu am (nam mon che ay): sac am, tho am, tng am, hanh am va thc am. Vi cai than ngu am ay, con ngi phai chu khong biet bao nhieu la ieu kho. Gia ngu am ay luon luon co s xung ot, mau thuan, chi phoi lan nhau. V s xung ot, mau thuan ay, nen cai than con ngi mi chu nhng cai kho sau ay:

B luat vo thng chi phoi khong ngng, t tre en gia, t manh en om, t au en chet, luon luon lam cho con ngi phai lo s, buon phien.

B that tnh, luc duc loi cuon, lam cho con ngi phai am nhiem sau tran, phai kho luy than tam.

B vong thc ien ao chap trc, nen con ngi nhan thay mot cach sai lam: co ta, co ngi, con mat, khon dai, co khong, va sanh ra rau lo, kho nao.

Ay la "Ngu am x thanh kho."

III. c Phat Neu Ro Nhng Noi Kho Ay e Lam G?

Co ngi se ban khoan, thac mac t hoi: c Phat neu len mot cach rot rao nhng noi kho cua the gian e lam g? Cuoc i a au kho nh the, th nen che giau bt i chng nao hay chng ay, ch sao lai lot tran no ra lam g cho ngi ta cang them au kho? Ta co gang tao nen mot ao tng tot ep ve cuoc i e song an on trong ay, co hn khong? a tre nt song mot cach hon nhien, yen on trong hanh phuc, v no khong biet en nhng noi au kho, xau xa cua cuoc i. Tai sao ta lai khong co bat chc nh chung, ng tm biet g ca ve nhng s xau xa, kho s cua coi i, e song mot cuoc song co hanh phuc hn? c Phat la mot ang thng c goi la ang t bi, sao lai lam mot viec nhan tam nh the?

Nhng cau hoi thac mac tren, mi nghe th hnh nh co ly, nhng neu suy xet mot cach rot rao, se thay chung la nong can. c Phat khong nhan tam khi neu len nhng noi kho can ban cua coi i; chnh la v long t bi ma Ngai lam nh the. c Phat muon cho ngi i biet ro nhng noi kho cua tran gian, v nhng li ch ln sau ay:

1. Gap canh khong khung khiep: Nhng noi kho ma c Phat noi ra tren la nhng noi kho can ban, khong ai tranh khoi c. a song, tat phai gap chung. Co ai khong om, khong gia, khong chet? Co ai suot i khong gap chia ly vi ngi than thuoc, khong b chung song vi nhng ke thu nghch? Co ai at c tat ca nhng ieu mnh mong c? Cho nen du co muon tao ra mot ao tng ep e ve cuoc i e song cho yen on, th ao tng ay, sm hay muon g cung se b thc te phu phang xe tan i mat! Va khi ay, cuoc the tran truong, xau x, ghe tm se hien ra mot cach vo cung ot ngot, trc mat nhng ke thng quen song trong ao tng ep e. Bay gi nhng ke thieu chuan b e song mot cuoc song au kho, se hoang len, vo cung tuyet vong va co nhieu khi khong u can am e song na.

Trai lai, khi chung ta biet ro canh Ta Ba nay co nhieu ieu kho, th gap canh kho, chung ta khong en noi khung khiep, tan loan tinh than, ma trai lai, chung ta se iem tnh nhan nai e tm phng giai thoat. Ty nh nha nong, biet bon phan mnh la phai vat va vi nghe cay sau cuoc bam, tay lam chan bun, mi co lua gao e song, nen gap canh ma tuon, nang tap cung khong nao nung chut nao. Trai lai, mot ke quyen qu, quen song trong nhung lua, trong canh en ai nguy nga, rui gap thi cuoc hon loan, oi thay bat ng, am ra kinh hai va lieu mnh t t.

2. Khong tham cau nen khoi b hoan canh chi phoi: Khi chung ta ro biet cuoc i vui t buon nhieu, va he cang ham muon nhieu th lai cang au kho lam, khi biet ro nh the, chung ta se tiet che duc vong cua chung ta va se "biet u". Do o, chung ta khong b hoan canh chi phoi, khong b song i loi keo, vui dap chung ta xuong vc tham menh mong cua coi Ta Ba en toi. Ty nh ngi tr, rui b giam cam, biet lo ngh phng ke e thoat ly lao nguc, ch khong nh ke dai, trong khi ngoi tu, ch lo tranh gianh nhng mon cm tha, canh can ma quen rang mnh se b em x t, neu mnh khong sm tm ke thoat than.

3. Gang sc tu hanh e thoat kho: Khi a biet than ngi nhieu kho va canh Ta Ba t vui, con ngi mi mong c c thoat ly ra khoi canh gii en toi cua mnh va song mot canh gii tot ep hn. Cung nh lu tre ang chi me man trong canh nha ang chay, may nh ang cha lanh bao ong, chung mi biet va gap rut tm ng thoat ra.

C. Ket Luan

Biet Kho Phai Tm Nguyen Nhan Sanh Ra Kho e Diet Tr

Chung ta a c c Phat t bi ch ro cho thay rang coi Ta Ba nay, cung nh tam gii, eu la bien kho. Kinh Phap Hoa cung noi: "Ba coi khong an, v nh nha la", tiec v chung sinh me muoi, lay kho lam vui ma khong t biet, nen phai b tram luan.

Nay chung ta a biet ro mat that xau x cua i roi, a biet no la mot bien kho menh mong luon luon day song, th ta phai nham chan no, xa lanh no. Biet kho e tm cach thoat ly, ch khong phai biet kho e roi chan i, nan ch, buong xuoi tay ngoi khoc than. Nhng lam the nao e thoat ly no, neu chung ta cha ro biet nganh ngon, ng i nc bc, cha biet ro v au phat sinh au kho? Nha lng y gioi muon tr benh, phai tm can nguyen cua benh. Mot vien tng gioi muon tr diet tan goc bon phien loan, phai cho ieu tra ky lng sao huyet, tong hanh dinh cua chung au, nhien hau mi co the bao vay, anh bat chung no au hang mot cach de dang.

Cung vay, biet kho cha u e diet kho. Muon diet kho tan goc phai tm nguyen nhan phat sanh ra kho.

Nguyen nhan phat sanh ra kho, c Phat a thuyet trong oan th hai cua T dieu e la Tap e, ma quy oc gia se oc trong bai th ba cua tap sach nay.

Minh Quang posted July 12, 2002

Up ] PHPT3 Khai niem Tu Dieu De ] [ PHPT3 Kho De ] PHPT3 Tap De 1 ] PHPT3 Tap De 2 ] PHPT3 Diet De ] PHPT3 Diet De 2 ] PHPT3 Tu Niem Xu ] PHPT3 Tu Chanh Can & Nhu Y ] PHPT3 5 Can & 5 Luc & 7 Bo De ] PHPT3 Bat Chanh Dao ]