Cha Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sch] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Php Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Gio] [Thuyết Php] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

Phat Hoc Pho Thong KhoaTh Hai
Thch Thien Hoa

Bai Th Tam

T Nhiep Phap

A. M e

Tu hanh li tha nhiep hoa chung sinh la bon phan cua Bo Tat.

c Phat ra i nham muc ch cu o chung sinh ra khoi vong sanh t luan hoi.
Ngi Phat t theo dau chan Phat tat phai tap lam nhng g c Phat a lam. Trong khi tu hanh, Phat t khong bao gi nen qua chu trong en mnh ma quen ngi, khong nen ch lo giac ngo cho mnh ma khong tm cach giac ngo cho ngi. Trong ao Phat, mnh vi ngi la mot khoi, mnh khong khac ngi, khong the phan chia ra c. Cang lo t li chng nao lai cang i ngc vi s tu hanh chng ay. Trai lai, cang hy sinh cho ngi, cang chu trong en li tha, lai cang mau chng ngo chng ay.

Phat co vo lng phng phap cu o chung sanh, chung ta muon ap dung phng phap nao cung c. Song muon co ket qua cu the, chung ta phai tuy theo can c, hoai bao cua chung sanh ma la phap mon tu hanh li tha. oi vi ngi ong loai, chung toi tng khong co phng phap nao co hieu qua thiet thc li ch cho ngi va lam cho ngi cam hoa sau xa bang phap mon T nhiep phap.

B. Chanh e

I. nh Ngha

T nhiep phap la g? Tc la bon phng phap li tha e nhiep phuc chung sanh quay ve vi Phat phap.

Bon phng phap o la:

Bo th nhiep
Ai ng nhiep
Li hanh nhiep
ong s nhiep

II. Hanh Tng Cua T Nhiep Phap

1. Bo th nhiep:

Mot xa hoi tot ep hay xau xa, hoa bnh hay hon loan khong phai la khong nguyen nhan. Nguyen nhan cua hon loan xau xa chnh la long ch ky. Nhan loai ang quan quai trong kho au, nhng canh noi da xao tht tai dien hang ngay la do au, neu khong phai chnh la long tham lam ch ky?

ao Phat la ao t bi, ngha la cu kho. Ma nhng noi kho ln cua con ngi la g? o la s thieu thon ve vat chat, s me m ve tinh than, va long lo s ve u moi th, nh lo s mat tien cua, mat than mang, gap tai bien v.v...

Vay ngi co long t bi, muon cu kho th trc tien phai xa bo tanh ch ky, phai cho moi ngi nhng g mnh co, phai cho nhng g ngi khac mong muon. Ngha la phai lam hanh bo th. Do s bo th ay ma mnh cam phuc c ngi chung quanh, ma ngi chung quanh mi gan gui than men mnh va mong cau hoc ao giai thoat. Bo th co 3 loi:
Tai th, Phap th va Vo uy th.

a) Tai th: Tai la tien cua. Tai th la em tien cua ma bo th, e cu vt ngi ong loai thoat khoi au kho. Canh kho cua chung sinh ve vat chat khong the ke xiet: ngi thieu cm, ke thieu ao, ngi thieu thuoc thang, ke thieu ni nng nau ... ng trc bao canh kho ay, ngi Phat t khong the nao an nhien hng s sung sng rieng c, ma trai lai thay mnh co bon phan xuat cua, ra cong giup ke ngheo kho, thieu hut.

ng vien c, hay t an ui, mnh ngheo khong co cua tien giup ngi chung quanh. That ra mien la mnh co t tam hay khong, ch khong phai mnh hoan toan thieu phng tien e giup ngi khac. Mot chen cm van co the chia hai c, mot manh chieu van con u cho cho them mot ngi nam c. Ngi ta thng noi: "chat bung ch chat chi nha", la the. Ngi trieu phu em cho nam, bay ngan bac khong lam cho ngi ta cam phuc, quy men bang ngi ngheo ch co hai bo quan ao, ma em cho bt i mot bo.

b) Phap th: Phap la giao phap, la nhng li day, nhng giao ly cua c Phat va cac bac Thanh Hien Tang, la tam tang kinh ien. Phap th la em nhng giao phap quy bau ay ma bo th, giang day cho chung sinh.

Chung sinh ang me man, xoay van trong sau coi, gay nghiep roi tho bao, khac nao tnh mong roi lai m. Trong luc mong nao biet co m, c lan lon vao ng ai, nh thieu than am au vao en. V the, c Phat mi em giao phap ra giang day khien cho chung sinh ra khoi bien kho luan hoi.
Phap cua Phat nhieu vo so lng, cao nhieu cung co, thap bao nhieu cung co, u c, u loai cho moi can c. Du ngi nc nao, bc nao, can c cao hay thap, sang hay toi, mot khi nghe en phap cua Phat, tuy sc eu c hieu ca. Nen trong kinh co cau:
"Phat thuyet nhat am, chung sinh tuy loai cac ac giai".

Chung ta ng vien c mnh con kem Phat phap, khong the lam cong viec th phap c. Nh tren a noi, Phap Phat co vo so lng phap mon, neu khong biet c phap mon cao tham, th cung biet c phap mon thong thng. Moi Phat t t ra cung biet tung kinh, niem Phat, le Phat, an chay. Chung ta em nhng ieu ay ch bao cho ngi, the cung la th phap roi. Neu lam nhng ieu ay vi tam long chan that, hoan hy, co mong sao cho ngi chung quanh i en vi ao e c li ch, th s th phap ay con ang qu hn la giang nhng giao ly cao vi mot thai o dng dng hay t cao t ai.
Tuy the, a la Phat t th chung ta co bon phan phai luon luon trau doi, hoc hoi e biet rong hieu nhieu, hau t giai thoat va e cong viec th phap cua chung ta c hieu qua hn, pho bien rong rai hn va ng dung trong moi trng hp.
Th phap cang lan rong, th ngi xu hng ve vi Phat phap cang nhieu va coi i cang bt au kho.

c) Vo uy th: Vo uy la khong s hai. Vo uy th la em cai khong s ma th cho chung sinh. S s hai la mot tam trang rat thong thng cua chung sinh trong coi i gia tam va ay au kho nay. Vay ngi co long t bi, phai co gang lam sao cho chung sinh chung quanh co c s bnh tnh, yen on cua tam hon, khong hoang mang lo lang, s hai.

Vo uy th, khong phai ch nhng ngi co can am, co tai nang, co uy quyen mi lam c. Hang ngay chung quanh ta, biet bao ngi ang trong canh s hai; neu that chung ta co long t muon giup cho ho khoi s hai th khong co luc nao la khong the lam c: mot a be ang kinh hai trc ham rang cua con cho d; mot ba lao lo s b xe can khong dam bang qua ng nhieu xe co; mot thieu n i em "s ma"; mot th sinh run ray trc gi van ap v.v... o la bao nhieu c hoi ma chung ta co the thi hanh phap Vo uy th. Gap ngi b tai nan, ta em tai nang hay the lc ra um boc, che ch, cho ho khoi s hai; gap ngi au om, lo s than chet mang i, ta lay luat vo thng giang giai cho ho va bao ho niem c Quan The Am Bo Tat hay Phat A Di a v.v... o la Vo uy th.
Tom lai, bo th la do long t bi vo han ma lam. No co mot pham vi rong rai vo cung. Khi nao con co chung sanh au kho th ta con bo th.
Hnh thc cao nhat cua bo th la bo th Ba la mat, ngha la bo th rat nhieu ma khong thay mnh co bo th; bo th ma khong phan biet than s, khong chap ta, ngi, thu, ban; bo th ma khong chap so lng nhng vat th. Nh the la ta a thanh tu phap "Tam luan khong tch" ve bo th. Khi ay, bo th khong con la mot viec lam phuc hay ban an na, ma chnh la mot viec t nhien, khong the bo qua c nh an, nh uong, nh mot bon phan nhat nh hang ngay.

Vay a la Phat t th khong the nao khong thi hanh phap bo th c. S thi hanh nay tuy phng tien, tai nang, the lc cua mnh, va trong hoan canh nao cung lam c, ch khong phai i co u mot so ieu kien nao o mi lam c. Mien la ta cang co gang giup ch, cu kho cho ngi c chng nao th qu chng ay.

2. Ai ng nhiep:

Ai ng nhiep la tuy theo can c tanh chung sanh ma khon kheo noi nang, an ui, khuyen ln, nhan the khien cho ho sinh long than men, cam phuc, roi t o ho mi theo ta ma hoc ao.

i phan nhieu ngi y cua, cay quyen, oi vi moi ngi dung li khong tao nha, nen lam cho ngi chung quanh chan ghet. Mot khi ho khong yeu men, cam phuc, th tuy trc mat ho da da, vang vang, ma sau lng lai khong chu phuc tung, nghe theo. V the, nhieu viec phai b h hong.
Tuc ng co cau: "Li noi khong mat tien mua, la li ma noi cho va long nhau". That the, li noi la mot cua bau ma moi ngi eu co ca, khong phan biet giau, ngheo, sang, hen. Nhng cung li noi ay ngi nay s dung th nen cong viec, con ngi kia s dung th lai tan gia bai san. S d nh the la v mot ben biet la li an noi du dang, de nghe, con mot ben coc can, tho tuc. Nhieu ngi, t bao cha, thng bao: "Tanh toi ngay thang va co hi nong, nen hay an to noi ln, ch that ra toi khong co ac y".
Khong co ac y, nhng lam cho ngi chung quanh phai au kho, kho chu v li noi khiem nha, tho bao cua mnh, th co khac g ngi ac?

Vay Phat t chung ta muon cam hoa, dan dat ngi chung quanh ve con ng chanh, trc tien phai ap dung cho c phai ai ng, ngha la luon luon va trong moi trng hp, phai dung li du dang, em ai, thng yeu trong khi tiep xuc vi moi ngi. Nhat la khi ngi ta ang trong canh kho, th nhng li khuyen ln, vo ve lai cang vo cung qu bau, v co the thoa du c vet thng long va lam cho ngi ta vo cung cam kch, kho ma co the phai m c.

3. Li hanh nhiep:

Li hanh nhiep la lam li ch cho ngi bang y ngh, li noi hay hanh ong, khien cho ngi ta sinh long than men ma theo ta hoc ao.

Cai gng sang nhat ve phng dien li hanh lacai gng Ngai Tr a Bo Tat. Suot i, Ngai thng ganh at ap ng, ban cho bang phang, hoac bac cau e cho khach bo hanh i lai c de dang tien li. Ngai thay ngi gia ganh nang, ay giup co xe len doc cao, cheo giup cho ngi lai thuyen ngc nc ...
Tom lai, bat luan viec ln nho, mien giup ch c cho ngi la Ngai khong bao gi t nan. Xem the, th khong can phai i co u phng tien mi lam li ch cho ngi c. Ch vi mot t sc khoe cung co the giup c nhieu viec li ch cho ngi roi.

Co khi ch can mot y ngh tot, mot li gii thieu hay cung co the giup cho ngi chung quanh co cong an viec lam.
oi vi ngi giau co, nhieu phng tien th pham vi hoat ong cho li hanh lai cang rong rai. Ho co the xuat tien cua ra lam nha dng lao, nuoi ngi tuoi gia sc yeu, e tuoi gia cua ho bt en toi, nguy nan; hay ho xay vien duc anh, nuoi tre mo coi cha me, cho chung hoc hanh va co nghe nghiep, huan luyen cho chung thanh nhng cong dan hu dung. Hay dng trai te ban, cap dng cm an ao mac cho ke oi kho, hay dng benh xa e cu cha nhng ke benh tat; hay xay trng hoc giup con em co ni hoc hanh. o la bao nhieu cong viec vo cung li ch, va cho i va cho ao. Nhng cong viec lanh ay se cam hoa long ngi va hng ho tr ve con ng giai thoat la con ng cua ao Phat.

4. ong s nhiep:

ong s nhiep la tuy theo can c, hoai bao, a v, nghe nghiep cua ngi ma lan loi vao cong viec cua ho, cong tac vi ho, e mot mat giup ho trong nghe nghiep, mot mat neu cao gng lanh, lam cho ho cam men ma theo ta en gan ao ca.

Chang han nh khi ta cung lam viec trong mot cong s, trong mot x nghiep, trong thng trng hay trong nong nghiep, ma t viec ln cho en viec nho, t y ngh cho en cau noi, ta luon luon neu gng ao c, tan tam tan lc lam viec, san sang hy sinh quyen li mnh cho ban ong nghiep, dan dan nhng ngi cong s, se tiem nhiem nhng c tanh tot ep cua ta, san sang nghe theo, lam theo nhng ieu ta khuyen bao.
ong s nhiep la mot phng phap co hieu qua nhat e nhiep hoa ngi chung quanh quay ve con ng ao. Bo th nhiep, ai ng nhiep hay li hanh nhiep, mac du eu cam hoa c ngi, nhng khong thng trc va khong co anh hng sau xa nh ong s nhiep. Chang han nh ngi c ta bo th, hay li hanh, th khong phai luc nao cung ben canh ta, ma ch thnh thoang mi c an hue ay; con ai ng th ch han cuoc trong li noi; ma li noi du co hay ho em du bao nhieu, cung khong the bien thanh cm thanh ao, thanh nhng nhu cau thiet yeu cho cuoc song au kho, thieu thon cua ngi chung quanh c.

Nhng vi ong s nhiep, ta co the giup mot cach thiet thc va thng xuyen cho nhng ngi cung song trong mot hoan canh mot nghe nghiep vi ta. Ta luon luon gan gui chung ung vi ho, nen ta thau ro nhng hoai bao, tam trang, nhu cau cua ho; nh the ta co the giup ch cho ho mot cach co hieu qua hn. Ta tr thanh mot cot tru chnh cho ho nng ta; v the ta co the nhiep hoa ho de dang, sau xa hn. Mot s nhan xet thong thng la au, cong s hay t s, nha may hay nong trng, he co mot Phat t chan chnh, thuan thanh, gng mau, th o so ngi theo Phat cang ngay cang ong, cang manh.

III. Li ch Cua T Nhiep Phap

Neu ta thc hanh ung theo T nhiep Phap ta se thay nhng ket qua ep e sau ay:

1. Ve phng dien ca nhan:

Ta se la mot con ngi gng mau; moi y ngh, moi li noi, moi hanh ong cua ta eu la mot hat giong thien gieo vao ruong phc ma sau nay ta se gat c nhng ket qua quy bau, tot lanh. Nhng g cua ta noi ra, lam ra, eu c thong cam, tan thanh, men phuc. Ta co the thu hut nhan tam mot cach de dang, rong rai, va moi khi i en au, ta eu c tiep on mot cach chan thanh, nong nhiet. Do o, ta se de dang thanh cong trong moi viec.

2. Ve phng dien gia nh:

Khi ngi ngoai, xa la, ma con men phuc, thng yeu ta, th sao cha me, v con, anh em la nhng ngi than thuoc lai khong quy men ta c? Do anh hng tot ep va uy tn cua ta, moi ngi trong gia nh eu tr thanh thuan lng, c o ca. Va mot gia nh gom nhng phan t nh the th the nao cung c tren thuan di hoa, trong am ngoai em, ngha la co hanh phuc.

3. Ve phng dien xa hoi:

Mot ngi tu hanh T Nhiep phap cung a gay c anh hng tot lanh va hoan cai c mot phan nao hoan canh xa hoi. So ngi tu T Nhiep Phap cang nhieu th xa hoi lai cang c cai tien, va tr thanh thuan lng, thien my.
Ngi ta thng trach ao Phat la tieu cc yem the. Nhng li ch trch sai lam ay, ch em mot giao ly T Nhiep Phap nay ra chng minh, cung u anh o c ngay. That vay, neu ap dung triet e T Nhiep Phap vao cuoc i thc te, th xa hoi se c cai tien mot cach vo cung li lac.

C. Ket Luan

Nh tren a noi, T Nhiep Phap la mot phap mon e cai tien xa hoi mot cach co hieu qua nhat. No lay li sanh lam can ban, lay hanh phuc cua chung sanh lam muc ch. ay chung ta hay nh lai tng iem mot:

1) Hay em cua cai giup cho ngi tung thieu, tat nguyen, em Phat phap giang noi e cho moi ngi cai ac tung thien, em dung lc tinh than hay vat chat e che ch cho ngi chung quanh khoi lo s.
2) Hay noi li on hoa nha nhan, e cam hoa ngi ta i theo con ng lanh.
3) Hay lam li ch cho moi ngi trong moi trng hp.
4) Hay hoa mnh trong cuoc song, trong cong viec cua ngi chung quanh, e nhan ro c ngi nhu cau thiet tha cua ho, hau giup ho mot cach co hieu qua, va a dan dan ho ve con ng chnh.

Vay, la Phat t, chung ta khong the dng dng trc nhng li keu goi li tha ay c.
Neu chung ta lam ng, chung ta cha phai la Phat t chan chnh, v chung ta a thieu hai yeu to quan trong nhat e tu hanh: o la long t bi va li tha. Thieu hai iem ay khong bao gi chung ta co the tien trien tren ng ao va thanh Phat c.

Minh Quang posted January 25, 2002

Up ] PHPT2 Bon Phan PT Tai Gia ] PHPT2 Vu Lan Bon ] PHPT2 Vo Thuong ] PHPT2 Thieu Duc & Tri Tuc ] PHPT2 Nhan Qua ] PHPT2 Luan Hoi ] PHPT2 Thap Thien Nghiep ] [ PHPT2 Tu Nhiep Phap ] PHPT2 Luc Hoa ] PHPT2 Tinh Do ] PHPT2 Phat A Di Da & 48 Nguyen ]