Cha Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sch] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Php Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Gio] [Thuyết Php] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

Phat Hoc Pho Thong KhoaTh Hai
Thch Thien Hoa

Bai Th Mi Mot

Lc S c Phat A Di a va 48 ai Nguyen

 

A. M e:

Cay co coi, nc co nguon. Phat t chung ta phan nhieu tu phap mon niem Phat e cau sanh ve Tnh o (Cc lac) th phai hieu biet lch s cua c Phat A Di a the nao, va 48 li nguyen ra sao.

c Phat A Di a co cong c rat ln va hanh nguyen rat quang ai. Ngai co nhan duyen hoa o chung sanh the gii Ta Ba nay rat nhieu.
Muon cho chung sanh coi nay vt khoi kiep lam than cua nhng cai kho, sanh, gia, benh, chet, nen c Phat Thch Ca noi ro nhan a hanh nguyen cua Phat A Di a va khai th phap mon Tnh o tu hanh rat de dang. T thng lu tr thc en hang dan thng, neu ai chuyen tu, cung eu c vang sanh ca.

B. Chanh e:

I. Giai Ngha Danh Hieu "A DI A"

A Di a la dch am ch Amita. Tau dch ngha la Vo Lng Tho va Vo Lng Quang. Vo Lng Tho ngha la tuoi song lau khong co so lng; Vo Lng Quang la Ngai co hao quang sang suot khong lng.

II. Lc S Tu Nhan Va Chng Qua Cua c Phat A Di a

Cho nhan a cua c Phat A Di a kiep trc rat nhieu, khong the ke xiet, nay lc noi 4 kiep nh sau:

1. Kinh Dieu Phap Lien Hoa pham Th du Hoa Thanh co chep:

"c Phat A Di a, kiep trc la con cua c ai Thong Tr Thang Nh Lai. Ngai nh cong c thng giang kinh Phap Hoa cho chung sanh nghe nen thanh Phat hieu la A Di a, coi Tay phng Cc lac".

2. Kinh Quan Phat Tam Muoi Hai chep:

"i qua kh Ngai lam Ty kheo, cham long knh le quan tng tng long may trang cua c Phat Khong Vng, nen c tho ky la Phat hieu la A Di a".

3. Kinh Bi Hoa chep:

i qua kh hang ha sa kiep trc, Ngai la vua Chuyen Luan ten la Vo Tranh Niem. Ngai co mot quan ai Than ten la Bao Hai, rat giau long tn ngng. Mot hom vua nghe c Phat Bao Tang en thuyet phap tai vn Diem Phu gan ben thanh, Ngai vi quan ai than Bao Hai lien en nghe va rat hai long. Vua phat tam thnh Phat va ai chung vao vng cung cung dng tron ba thang e cau phuc bau.
c Phat khuyen vua nen phat Bo e tam cau ao Vo thng chanh ang chanh giac.
Khi o c Phat Bao Tang lien phong hao quang sang ngi, soi khap ca the gii cua ch Phat mi phng cho chung hoi ong thay. Bao Hai ai than lien tau vi vua Vo Tranh Niem: "Nay Be ha nh oai than cua Phat c thay cac the gii, vay Be ha muon cau lay the gii nao?".

Vua anh le Phat, quy goi chap tay phat li ai nguyen, cau xin sau khi tu hanh thanh Phat, quoc o va nhan dan cua Ngai eu c trang nghiem thanh tnh. Do nhn duyen ay, sau Ngai thanh Phat hieu la A Di a coi Tay phng Cc lac.

4. Phat Thch Ca noi:

i qua kh lau xa, cach hn 10 kiep, co mot nc ten la Dieu Hy, vua cha la Nguyet Thng Luan vng, me la Thu Thang Dieu Nhan. Vng hau sanh ra ba ngi con: ngi con trng la Nht Nguyet Minh, ngi con th hai la Kieu Thi Ca, ngi con th ba la Nhat e Chung. Khi ay co c Phat ra i hieu la The T Tai Vng Nh Lai. Kieu Thi Ca bo ngoi vinh qu theo Phat The T Tai xuat gia, thu Ky kheo gii, Phat cho hieu la Phap Tang Ty kheo. Ngai Phap Tang oi trc Phat, phat 48 li nguyen rong ln, o khap tat ca mi phng chung sanh; neu co mot nguyen nao chang vien man, th Ngai the chang thanh Phat. Khi ay ch thien rai hoa, tan than, qua at rung ong, gia khong trung co tieng khen rang:
"Phap Tang quyet nh se thanh Phat hieu la A Di a".

Nh the, chung ta biet rang, c Phat A Di a tien than la Thai T Kieu Thi Ca, bo ngoi sang, xuat gia tu chng thanh qua Phat la A Di a.

III. 48 ai Nguyen Cua c Phat A Di a

Nguyen th 1: Luc toi thanh Phat, neu trong coi nc toi, co a nguc, nga quy, suc sanh, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 2: Luc toi thanh Phat, neu hang nhn thien trong coi nc toi, sau khi tho chung, con tr lai sa vao ba ac ao, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 3: Luc toi thanh Phat, neu hang nhn thien trong coi nc toi, than chang mau vang tat ca, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 4: Luc toi thanh Phat, neu hang nhn thien trong coi nc toi, than hnh co ke tot ngi xau chang ong nhau, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 5: Luc toi thanh Phat, neu hang nhn thien trong coi nc toi chang co Tuc mang thong, t nhat la biet ro nhng viec tram nghn c na do tha kiep (vo so kiep), thi toi khong ngoi Chach giac.

Nguyen th 6: Luc toi thanh Phat, neu hang nhn thien trong coi nc toi, chang ang Thien nhan thong, t nhat la thay ro tram nghn c na do tha the gii cua ch Phat, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 7: Luc toi thanh Phat, neu hang nhn thien trong coi nc toi, chang c Thien nh thong, t nhat la nghe va tho tr tat ca li thuyet phap cua tram nghn c na do tha c Phat, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 8: Luc toi thanh Phat, neu hang nhn thien trong coi nc toi chang c Tha tam thong, t nhat la biet ro nhng tam niem cua tat ca chung sanh, trong tram nghn c na do tha the gii, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 9: Luc toi thanh Phat, neu hang nhn thien trong coi nc toi, chang ang than tuc thong, khoang mot niem, t nhat la i qua khoi tram nghn c na do tha the gii, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 10: Luc toi thanh Phat, neu hang nhn thien trong coi nc toi, con co quan niem tham chap lay than, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 11: Luc toi thanh Phat, neu hang nhn thien trong coi nc toi, chang tru nh tu, nhan en tron diet o, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 12: Luc toi thanh Phat, neu quang minh con hu han, t nhat cung chieu thau tram nghn na do tha the gii, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 13: Luc toi thanh Phat, neu tho mang con hu han, t nhat cung en tram nghn c na do tha kiep, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 14: Luc toi thanh Phat, chung Thanh Van trong coi nc toi, neu co ai tnh em biet c so bao nhieu, dau o la vo lng Bch Chi Phat ong tnh em trong tram nghn kiep, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 15: Luc toi thanh Phat, neu hang nhn thien trong coi nc toi, tho mang con hu han, tr ngi co bon nguyen rieng, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 16: Luc toi thanh Phat, neu hang nhn thien trong coi nc toi, con co ngi nghe danh t bat thien, thi toi khong ngoai Chanh giac.

Nguyen th 17: Luc toi thanh Phat, neu vo lng ch Phat thap phng the gii, chang eu ngi khen xng danh hieu toi, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 18: Luc toi thanh Phat, thap phng chung sanh, ch tam tn mo, muon sanh ve coi nc toi, nhan en 10 niem, neu khong c sanh, thi toi khong ngoi Chanh giac; tr ke tao toi ngu nghch, cung huy bang Chanh phap.

Nguyen th 19: Luc toi thanh Phat, thap phng chung sanh phap bo e tam, tu cac cong c, nguyen sanh ve coi nc toi, en luc lam chung, neu toi chang cung ai chung hien than trc ngi o, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 20: Luc toi thanh Phat, thap phng chung sanh nghe danh hieu toi, chuyen nh coi nc toi, va tu cac cong c, ch tam hoi hng, muon sanh ve coi nc toi, neu chang c toai nguyen, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 21: Luc toi thanh Phat, neu hang nhn thien trong coi nc toi, tat ca chang ay u ba mi hai tng ai nhn, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 22: Luc toi thanh Phat, chung Bo Tat coi khac sanh ve nc toi, cu canh eu quyet en bc Nht sanh bo x, tr ngi co bon nguyen rieng, t tai hoa hien, v chung sanh ma phat hoang the nguyen, tu cac cong c, o thoat moi loai, i khap the gii, tu Bo Tat hanh, cung dng thap phng ch Phat, khai hoa vo lng chung sinh, lam cho tat ca eu ng vng ni ao vo thng chanh giac, sieu xuat cong hanh cua cac bc thong thng, hien tien tu tap ai nguyen cua Pho Hien, neu chang nh the, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 23: Luc toi thanh Phat, cac Bo Tat trong coi nc toi, tha than lc cua Phat, ma i cung dng thap phng ch Phat, trong khoang thi gian mot ba an, neu khong en khap vo lng vo so c na do tha the gii, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 24: Luc toi thanh Phat, cac Bo Tat trong coi nc toi, khi trc thap phng ch Phat, hien cong c cua mnh, muon co nhng vat cung dng, neu khong c ung nh y muon, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 25: Luc toi thanh Phat, neu chung Bo Tat trong coi nc toi, khong c Nht the tr, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 26: Luc toi thanh Phat, neu chung Bo Tat trong coi nc toi, chang eu c than kim cng Na la dien, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 27: Luc toi thanh Phat, th trong coi nc toi, tat ca o dung cua nhn thien, hnh sac eu sang ep sach se, rat tot vi dieu, khong co the tnh biet, dau la ngi c thien nhan. Neu co ngi biet danh so cac o vat ay c ro rang, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 28: Luc toi thanh Phat, neu Bo Tat trong coi nc toi, dau la ngi t cong c nht, chang thay biet c coi cay ao trang cao bon tram muon do tuan, vo lng quang sac, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 29: Luc toi thanh Phat, chung Bo Tat trong coi nc toi, neu tho tr, oc tung, giang thuyet kinh phap ma chang c tr hue bien tai, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 30: Luc toi thanh Phat, neu co ai han lng c tr tue bien tai cua Bo Tat trong coi nc toi, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 31: Luc toi thanh Phat, coi nc toi thanh tnh, cac ni eu soi thay tat ca vo lng vo so bat t ngh the gii mi phng, nh la thay mat mnh trong gng sang. Neu chang c nh the, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 32: Luc toi thanh Phat, trong coi nc toi t mat at tran len en h khong, lau nha cung ien ao nc hoa cay, tat ca van vat eu la vo lng chat bau va tram nghn th hng, hiep chung lai ma thanh; van vat eu xinh dep ky dieu, mui thm xong khap thap phng the gii. Bo Tat cac ni ngi en mui thm ay, thi eu tu hanh cua Phat. Neu chang nh the, toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 33: Luc toi thanh Phat, cac loai chung sanh trong vo lng bat t ngh the gii mi phng, c quang minh cua toi chieu en than tam ho, thi than tam ho mem du nhe nhang hn thien nhn, neu chang nh vay, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 34: Luc toi thanh Phat, cac loai chung sanh trong vo lng bat t ngh the gii mi phng, nghe danh hieu cua toi ma khong c vo sanh phap nhan, cung cac mon tham tong tr, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 35: Luc toi thanh Phat, cac ngi n trong vo lng bat t ngh the gii mi phng, vui mng tin men phat Bo e tam, nham ghet than gai. Neu sau khi mang chung ma con lam than ngi n na, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 36: Luc toi thanh Phat, chung Bo Tat trong vo lng bat t ngh the gii mi phng, nghe danh hieu toi, van thng tu pham hanh, mai en thanh Phat. Neu chang c nh the, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 37: Luc toi thanh Phat, hang nhn thien trong vo lng bat t ngh the gii mi phng, nghe danh hieu toi, cui au anh le, nam voc gieo xuong at, vui mng tin men tu Bo Tat hanh, thi ch Thien va ngi i eu knh trong ngi o. Neu chang nh the, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 38: Luc toi thanh Phat, hang nhn thien trong coi nc toi muon co y phuc, thi y phuc tot ung phap lien theo tam niem cua ngi o ma en tren than. Neu con phai cat may nhuom giat, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 39: Luc toi thanh Phat, neu hang nhn thien trong coi nc toi hng tho s vui sng khong nh v Lau tan Ty-kheo, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 40: Luc toi thanh Phat, neu hang nhn thien trong coi nc toi, tuy y muon thay vo lng the gii nghiem tnh cua ch Phat mi phng, thi lien c thay ro ca ni trong cay bau, ung theo y muon, nh thay mat mnh trong gng sang. Neu chang nh the, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 41: Luc toi thanh Phat, chung Bo Tat the gii phng khac nghe danh hieu toi, t o nhan en luc thanh Phat, ma cac can con thieu xau, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 42: Luc toi thanh Phat, chung Bo Tat the gii phng khac nghe danh hieu toi, thay eu c giai thoat tam muoi. Tru tam muoi o, trong khoang thi gian mot niem, cung dng vo lng bat t ngh ch Phat The Ton, ma van khong mat chanh niem. Neu chang nh the, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 43: Luc toi thanh Phat, chung Bo Tat phng khac nghe danh hieu toi, sau khi mang chung thac sanh nha Ton qu, neu chang nh the, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 44: Luc toi thanh Phat, chung Bo Tat phng khac nghe danh hieu toi vui mng hn h, tu Bo Tat hanh, tron u cong c, neu chang nh the, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 45: Luc toi thanh Phat, chung Bo Tat phng khac nghe danh hieu toi, eu ang Pho ang tam muoi, tru tam muoi nay mai en luc thanh Phat, thng c thay Vo lng bat t ngh tat ca ch Phat. Neu chang nh the thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 46: Luc toi thanh Phat, chung Bo Tat trong coi nc toi muon nghe phap g thi lien t nhien ang nghe phap ay. Neu chang nh the thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 47: Luc toi thanh Phat, neu chung Bo Tat the gii phng khac, nghe danh hieu toi ma chang c en bc Bat thoi chuyen, thi toi khong ngoi Chanh giac.

Nguyen th 48: Luc toi thanh Phat, neu chung Bo Tat the gii phng khac nghe danh hieu toi, ma chang lien c e nhat am hng nhan, ni Phat phap chang lien c bc bat thoi chuyen, thi toi khong ngoi Chanh giac.

C. Ket Luan

Noi tom lai, lch s c Phat A Di a, vi 48 ai nguyen. Cong c cua Phat A Di a rat rong ln la do long ai bi ai nguyen li tha. Ngai anh bo tat ca ngoi sang cao qu, nguyen tu hanh khi thanh Phat, tren mot canh gii huy hoang trang nghiem, e tiep o chung sanh. Trai qua mot thi gian c ket qua, y bao chanh bao xuat hien rc r nh li Ngai a the nguyen.
Phat t chung ta, t hoi nao en bay gi, biet niem danh hieu Phat A Di a, biet c phap mon niem Phat cau sanh Cc lac (Tnh o) la nh c Phat Thch Ca ta ch day.

Vay xin khuyen tat ca Phat t noi theo gng ai nguyen cua Phat A Di a, nen phat tam the nguyen rong ln, cau khi lam chung sanh ve Cc lac, hoa sanh t hoa sen, tu chng len bc Bat thoi, roi tr lai coi Ta Ba hoa o ba con quyen thuoc va tat ca chung sanh tu hanh ong thanh Phat ao.

Minh Quang posted January 26, 2002

Up ] PHPT2 Bon Phan PT Tai Gia ] PHPT2 Vu Lan Bon ] PHPT2 Vo Thuong ] PHPT2 Thieu Duc & Tri Tuc ] PHPT2 Nhan Qua ] PHPT2 Luan Hoi ] PHPT2 Thap Thien Nghiep ] PHPT2 Tu Nhiep Phap ] PHPT2 Luc Hoa ] PHPT2 Tinh Do ] [ PHPT2 Phat A Di Da & 48 Nguyen ]