Cha Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sch] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Php Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Gio] [Thuyết Php] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

Phat Hoc Pho Thong KhoaTh Hai
Thch Thien Hoa

Bai Th Nam

Nhan Qua

A. M e

Vu tru, van vat khong phai tuan hanh, bien dch mot cach t nhien, vo ly, ma tuan theo mot cai luat chung. Luat o la luat nhan qua. Luat nay khong phai do mot ang nao, xa hoi nao at ra, ma la mot luat thien nhien am tham, lang le, nhng ung an vo cung.
Ngi i v khong quan sat mot cach ky cang, tng tan nen khong thay c luat ay.
Do o, ho a hanh ong mot cach ba bai, thieu tinh than trach nhiem oi vi ban than mnh va vi ngi chung quanh. Va cung chnh v the ma ho au kho, lan hup mai trong bien me m, toi loi.
Trai lai, c Phat la v hoan toan giac ngo, a phat huy ra cai luat nhan qua ang chi phoi, ieu hanh moi s vat trong vu tru nay, nen Ngai a hanh ong mot cach sang suot, li lac cho chnh mnh va chung sanh.
Vay chung ta la Phat t, chung ta can phai hieu biet cai luat nhan qua ma ang T Phu o phat huy no nh the nao, e roi hanh ong ung theo nh li Ngai a lam, hau em lai hanh phuc chan that, lau ben cho mnh va cho ngi chung quanh.


B. Chanh e

I. nh Ngha

"Nhan" la nguyen nhan, "Qua" la ket qua. Nhan la cai mam. Qua la cai hat, cai trai do mam ay phat sinh. Nhan la nang lc phat ong, Qua la s hnh thanh cua nang lc phat ong ay. Nhan va Qua la hai trang thai tiep noi nhau ma co. Neu khong co Nhan th khong co Qua; neu khong co Qua th khong co Nhan.

II. Nhng ac Tnh Cua Luat Nhan Qua

1. Nhan the nao th qua the ay:
Neu ta muon co qua cam th ta phai m hat giong cam; neu ta muon co hat au th ta phai gieo giong au. Khong bao gi ta trong cam ma lai c au, hay trong au ma lai c cam. Ngi hoc an th biet an, ngi hoc ch th biet ch; noi mot cach khac, nhan vi qua bao gi cung ong mot loai vi nhau. He nhan oi th qua cung oi.

2. Mot nhan khong the sanh ra qua:
S vat trong vu tru nay eu la s to hp cua nhieu nhan duyen. Cho nen khong co mot nhan nao, co the t tac thanh ket qua c, neu khong co s giup cua nhieu nhan khac. Noi rang hat lua sanh ra cay lua, la noi mot cach gian d cho de hieu, ch that ra hat lua khong the sanh ra g c ca, neu e mot mnh no gia khoang trong khong, thieu khong kh, anh sang at nc, nhan cong.
Cho nen, khi ta nghe bat c ai tuyen bo rang: moi vat do mot nhan sinh ra, hay mot nhan co the sanh ra van vat; ta co the chac chan rang, ngi ay noi sai s that.

3. Trong nhan co qua, trong qua co nhan:
Chnh trong nhan hien tai a co ham cha cai qua v lai; cung chnh trong cai qua hien tai, a co hnh bong cua nhan qua kh.
Mot s vat ma ta goi la nhan, la khi no cha bien chuyen, hnh thanh ra cai qua ma ta mong muon, ch i. Mot s vat ta goi la qua, la khi no cha bien chuyen, hnh thanh ra trang thai ma ta mong i c muon. Moi vat, v the, eu co the goi la nhan hay qua c: oi vi qua kh, th no la qua, nhng oi vi tng lai th no la nhan. Nhan va qua tiep noi nhau, ap oi nhau nh nhng vong trong si day chuyen.

4. S phat trien nhanh va cham t nhan en qua:
S bien chuyen t nhan en qua, co khi nhanh khi cham, ch khong phai bao gi cung dien tien trong mot thi gian ong nhat:
Co nhng nhan va xay ra ke tiep nhau, lien nhau, nhan va phat khi th qua a xuat hien, nh khi va anh xuong mat trong (nhan) th tieng trong lien phat hien ra (qua); hay khi hai luong ien am va dng va gap nhau, th anh sang lien bng len.
Co khi nhan a gay roi, nhng qua i mot thi gian, qua mi hnh thanh, nh t khi gieo hat giong, cho en khi gat lua, can phai co mot thi gian t nhat la bon thang.

Co khi t nhan en qua cach nhau tng chuc nam, nh a tre mi cap sach i hoc en ngay thanh tai, phai qua mot thi gian t nhat la mi nam.
Co khi can en mot vai tram nam, hay nhieu hn na qua mi xuat hien. Chang han nh t y niem gianh oc lap cua mot quoc gia, en khi thc hien c nen oc lap ay, can phai qua bao the ky.

V ly do mau cham trong s phat hien cai qua, chung ta khong nen nong nay hap tap, ma cho rang cai luat nhn qua khong hoan toan ung, khi thay co nhng cai nhan cha phat sinh ra qua.


III. Phan Tch Hanh Tng Cua Nhan Qua Trong Thc Te

Nh cac oan tren a noi, nhan qua chi phoi tat ca vu tru van hu, khong co mot vat g, s g, ong vat hay thc vat, vat chat hay tinh than, thoat ra ngoai luat nhan qua c. ay, e co mot quan niem ro rang hn ve luat nhan qua, chung ta hay tuan t phan tch hanh tng cua nhan qua trong moi s vat:

1. Nhan qua co trong nhng vat vo tri vo giac:
Nc b la ot th nong, b gio thoi th thanh song, b lanh th ong lai. Nang lau ngay th ai han, ma nhieu th lut, gio nhieu th sanh bao.

2. Nhan qua trong loai thc vat:
Hat cam th sanh ra cay cam, cay cam th sanh trai cam. Hat t th sanh ra cay t, cay t th sanh ra trai t. Noi mot cach tong quat, giong ngot th sanh trai ngot, giong chua th sanh trai chua, giong nao th sanh qua ay.

3. Nhan qua trong cac loai ong vat:
Loai chim sanh ra trng, nen chung ta goi trng la nhan, ch khi ap n thanh con la qua; con chim ay tr lai lam nhan, sinh ra trng la qua.
Loai thu sanh con, con ay la qua. Con thu ln len, tr lai lam nhan sanh con la qua.

4.
Nhan qua ni con ngi:
Ve phng dien the chat: Than t ai la do bam thu huyet cua cha me, va do hoan canh nuoi dng. Vay cha me va hoan canh la nhan, ngi con trng thanh la qua, va c tiep noi nh the mai, nhan sanh qua, qua sanh nhan, khong bao gi dt.
Ve phng dien tinh than: Nhng t tng va hanh vi trong qua kh, tao cho ta nhng tanh tnh tot hay xau, mot nep song trong hien tai: t tng va hanh ong qua kh la nhan, tanh tnh nep song tinh than trong hien tai la qua. Tanh tnh va nep song nay la nhan, e tao ra nhng t tng va hanh ong trong tng lai la qua.
e nhan ro cai phan tinh than quan trong nay, chung ta hay danh rieng ra mot muc, e at biet chu y en hanh tng cua no di ay.

IV. Nhan Qua Ve Phng Dien Tinh Than

1. Nhan qua cua t tng va hanh vi khong tot:

Tham:
Thay tien cua ngi, noi long tham lam sanh ra trom cap, hoac giet hai ngi la nhan; b chu anh ap hoac am chem, phai tan tat, hay b nha chc trach bat giam trong kham ng, chu nhng ieu tra tan, au kho la qua.

San: Ngi qua nong gian, anh ap v con, pha hoai nha ca, chem giet ngi khong gm tay la nhan; khi het gian au n, nhn thay v con bnh hoan, nha ca tieu tan, luat phap trng tr, phai chu nhieu ieu kho cc la qua.
Si me: Ngi say me sac duc, lieu ngo hoa tng, khong co biet s hay d, phai trai la nhan; lam cho gia nh lung cung, than the suy nhc, tr hue u am la qua.
Nghi ng: Suot i c nghi ng viec nay viec khac, ai noi g cung khong tin, ai lam g cung khong theo, o la nhan; ket cuoc khong lam nen c viec g ca, en khi lam chung, buong xuoi hai ban tay trang o la qua.
Kieu man: T cho mnh la hn ca, khinh b moi ngi, cha ap len nhan pham ngi chung quanh, la nhan; b ngi ghet bo, xa lanh, song mot i le loi, co oc la qua.
Nghien ru tra: chung quanh tien bac an nhau cho ngoa ngue la nhn; en luc say sa chen bat ngon ngang, ghe ban nghieng nga nhieu khi gay ra chem giet nhau lam nhng ieu toi loi, phai b phat va va tu toi la qua.
Say me c bac: Thay tien bac cua ngi muon hot ve mnh, am uoi quanh nam, suot thang theo con bai la bac, la nhan; en luc cua het nha tieu, n nan vay keo, thieu trc hut sau, tham quy "thut ket" la qua.

2. Nhan qua cua t tng va hanh vi tot:

Nh tren chung ta a thay, nhng t tng hanh vi xau xa tao cho con ngi nhng hau qua en toi, nhuc nha, kho au nh the nao, th nhng t tng va hanh vi ep e tao cho con ngi nhng hau qua sang lang, vinh quanh va an vui nh the ay.
Ngi khong co tanh tham bon sen, th tat khong b cua tien troi buoc, tam tr c thanh thi.
Ngi khong nong gian, tat c song canh hien hoa, gia nh em am; ngi khong si me theo sac duc, th tat c gia nh knh ne, tr hue sang suot, than the trang kien; ngi khong hay ng vc, co c tin, th hang hai trong cong viec, c ngi chung quanh tin cay, de thanh tu trong i; ngi khong ngao man th c ban be qu chuong, niem n on tiep, tan tam giup khi mnh gap tai bien.
Ngi khong ru che, c bac th khong en noi tung thieu, ba con quen biet knh ne, yeu v ...
Nhng ieu nay, tng khong can phai noi nhieu, qu oc gia cung chan biet. Hang ngay quanh chung ta, nhng canh tng nhan va qua ay, dien ta khong ngt, ch can gi t bao hang ngay, oc cac muc tin tc la thay ngay.

Noi mot cach tong quat, ve phng dien tinh than cung nh ve vat chat, ngi ta gieo th g, th gap th ay. Ngi Phap co cau: Moi ngi la con e cua cong nghiep mnh.

V. Li ch em Lai Cho Chung Ta Do S Hieu Biet Va Ap Dung Luat Nhan Qua.

1. Luat nhan qua tranh cho ta nhng me tn d oan, nhng tin tng sai lam vao than quyen:
Luat nhan qua cho chung ta thay c thc trang cua s vat, khong co g m ho, b hiem. No ven tat ca nhng cai g en toi, phnh ph cua me tn d oan ang bao trum s vat. No cung phu nhan luon cai thuyet chu trng Van vat do mot v than sinh ra, va uy quyen thng phat muon loai.
Do o, ngi hieu ro luat nhan qua se khong at sai long tin tng cua mnh, khong cau xin mot cach vo ch, khong y lai than quyen, khong lo s hoang mang.

2. Luat nhan qua em lai long tin tng vao chnh con ngi:
Khi a biet cuoc i cua mnh do nghiep nhan cua mnh tao ra, mnh la ngi th t xay dng i mnh, mnh la ke sang tao, ma khong tin tng mnh th con tin tng ai na? Long t tin ay la mot sc manh vo cung quy bau, lam cho con ngi dam hoat ong, dam hy sinh hang hai lam ieu tot.
V nhng hanh ong tot ep ay, ho biet se la nhng cai nhan quy bau, em lai nhng ket qua ep e.

3. Luat nhan qua lam cho chung ta khong chan nan, khong trach moc:
Ngi hay chan nan, hay trach moc la v a co thoi quen y lai ke khac, la v hng ngoai.
Nhng khi a biet mnh la ong lc chnh, la nguyen nhan chnh cua moi s that bai hay thanh cong, th con chan nan trach moc ai na? a biet mnh la quan trong nh the, la ch con lo t sa mnh, thoi gieo nhan xau, e khoi phai gat qua xau, tranh tao giong ac e khoi mang cai ac.

VI. Quyet Nghi

1. Co ngi ngh rang: Nhan qua la mot luat t nhien rat ung an cong bang, sao co ngi ca i hien t ma lai gap lam tai nan kho s; trai lai, nhng ngi hung ac, sao lai van c an bnh?

ap: Nhng oan tren a noi, thi gian tien trien t nhan en qua, co khi nhanh khi cham, ch khong phai khi nao cung ong nhau. Co cai nhan t i nay, en i sau mi hnh thanh qua v.v...
Vay neu co ngi trong i hien tai lam viec hung ac ma c an lanh, la do kiep trc ho tao nhn hien t. Con cai nhn hung ac, mi tao trong i nay, th tng lai hay qua i sau, ho se chu qua bao. Cung nh co ngi nam nay an chi, khong lam g het, ma van no u, la nh nam roi ho co lam, co tien cua e danh vay. Con cai nhan an chi khong lam nam nay, th sang nam ho se chu qua oi rach.
Con ngi i nay hien t, lam cac ieu phc thien, ma van gap tai nan, kho s, la do i trc, ho tao nhng nhn khong tot. Cai nhn hien t i nay, qua i sau ho se hng qua vui. Cung nh co ngi tuy nam nay sieng nang lam ruong, ma van thieu hut, la v nhan an chi nam va roi. Cai nhan sieng nang nam nay, sang nam sau ho se hng qua sung tuc. Do o, Co nhan co noi:

Thien ac ao au chung hu bao,
Ch danh lai tao d lai tr
(Viec lanh hay viec d eu co qua bao, ch khac nhau en sm hay muon ma thoi)


2. Co ngi hoi: Theo luat nhan qua th lam nay chu: cha lam toi, con khong the thay the c; con lam toi, cha khong the thay the c. Sao thay co nhng viec: cha lam con phai chu lien can, con lam cha phai chu anh hng?

Tra li: Trong kinh Phat day: Nhan qua nghiep bao co hai th: Biet nghiep va Cong nghiep.
Biet nghiep la nghiep bao rieng cua moi chung sanh, nh mnh co hoc nhieu th mnh biet nhieu, mnh an th mnh no, mnh sieng nang th mnh de thanh cong, mnh nhac li th mnh that bai.
Cong nghep la nghiep chung cho nhieu chung sinh; cung song trong mot hoan canh.
Nh ngi Viet Nam, song tren manh at ch S nay trong giai oan chien tranh Viet Phap va qua, th du giau, du ngheo, du tr thc, du bnh dan, eu chu anh hng chung cua chien tranh; nh sanh mot nc tien tien, th moi ngi eu tng oi c hng mot i song vat chat ay u hn mot nc ban khai.
a sanh chung mot gia nh, mot x s hay mot dan toc, co nhien cai nghiep qua phai co lien quan vi nhau.

Sach co cau:
Nhat nhn tac phc, thien nhn hng,
oc tho khai hoa, van tho hng.
(Mot ngi lam phc, ngan ngi eu c anh hng; mot cay tro hoa, muon cay chung quanh eu c thm lay).


C. Ket Luan

Chung ta a biet gia tr cua luat nhan qua, vay chung ta nen em bai hoc nay ra ap dung vao moi cong viec hang ngay cua chung ta.
Khi chung ta lam mot viec g, noi mot li g, cung nen ngh trc ket qua tot hay xau cua no, ch ng lam lieu, noi lieu, roi phai chu hau qua au kho, nhuc nha trong tng lai. Neu chung ta lam c nh the, th chung ta se thay tanh tnh va hanh vi cua chung ta, moi ngay moi cai tien, cac viec sai quay se giam bt, cac viec lanh cang them tang trng.

Va do s gieo nhan toan thien o, t a v ngi, chung ta co the tien dan len en qua v thanh hien, sieu nhan.

Minh Quang posted January 25, 2002

Up ] PHPT2 Bon Phan PT Tai Gia ] PHPT2 Vu Lan Bon ] PHPT2 Vo Thuong ] PHPT2 Thieu Duc & Tri Tuc ] [ PHPT2 Nhan Qua ] PHPT2 Luan Hoi ] PHPT2 Thap Thien Nghiep ] PHPT2 Tu Nhiep Phap ] PHPT2 Luc Hoa ] PHPT2 Tinh Do ] PHPT2 Phat A Di Da & 48 Nguyen ]