Cha Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sch] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Php Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Gio] [Thuyết Php] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

Phat Hoc Pho Thong Khoa Th Nhat
Thch Thien Hoa

Bai Th Bay

Th Phat, Lay Phat, Cung Phat

A. M e

Xa nay, nhng bac co cong n ln oi vi quoc gia, xa hoi eu c ton sung, ngng mo. S ton sung ngng mo nay do nhieu nguyen nhan, nhng nguyen nhan chnh la long tri an va s mong muon c noi theo gng sang. Tuc ng co cau: "An trai phai nh ke trong cay, uong nc phai nh ngi ao gieng". Long tri an la mot c tnh qu bau, ma nhng ngi co chut cong bang khong the thieu c. Mot xa hoi gom nhng phan t phi an boi ngha, an chao a bat, khong co the ton tai c lau dai, v no lam chan nan nhng ke co long, va lam kho can nguon hy sinh. Va lai, neu con ngi thay ieu tot, ngi hien ma chang ham mo, thay ieu xau, ngi ac ma khong tranh xa, th con ngi ay la ngi thieu can ban ao c, thieu mam thien, kho co the tien bo. V nhng ly do tren, ta thay tren the gii, bat luan phng tri nao, dan toc nao, thi ai nao, he ke co cong vi lang xom, th c lang xom ton th, ke co cong vi quoc gia, dan toc, th c quoc gia, dan toc ton th, ke co cong c vi nhan loai, th c nhan loai sung thng.

S th cung trong cac ton giao cung khong ra ngoai nhng ly do a ke tren. Nhng cac ton giao, s th cung co tnh cach thng trc va thiet tha hn, v cac v Giao chu la nhng bac co cong n ln oi vi nhan loai va la nhng gng sang ma tn o can at luon luon trc mat e soi sang i mnh. Trong cac v Giao chu, th c Phat la V c nhieu tn o sung mo nhat. S sung mo ay bieu hien trong s th, lay va cung Phat.

B. Chanh e

I.- Th Phat

1) Phat la bac ang ton th. Phat la nhng bac a day cong tu luyen phc c va tr tue, cho nen a c hoan toan sang suot va co ay u c hanh cao quy. Cac Ngai a dung c va tr ay e dan dat chung sanh ra ngoai bien kho luan hoi, va a en a v sang suot an vui. Trong cong viec o sanh ay, cac Ngai lai khong bao gi thoi chuyen nga long mac du gap tr lc kho khan. Cac Ngai a nguyen o cho toan the chung sanh, cho en khi nao khong con mot chung sanh nao e o na mi thoi, that la ung vi cau: "T giac, giac tha, giac hanh vien man". Mot bac co u ba c tnh quy bau la Bi, Tr, Dung, ba c tnh can ban ma mot con ngi muon c toan thien, toan my, toan chan, khong the thieu c. Mot bac sieu pham xuat chung, co nhng li day quy bau, nhng c ch cao thng, nhng hanh ong sang suot, mot i song gng mau nh Phat, ma chung ta khong ton th, th con ton th ai na?

2) Nhng chung ta phai th Phat nh the nao mi ung y ngha. Nh tren a noi, chung ta th Phat la e to long tri an cua chung ta oi vi mot V a co an c ln vi nhan loai. Chung ta th Phat la e co luon luon trc mat mot gng mau sang suot tron lanh e khuon rap t tng, li noi va hanh ong cua chung ta c chan, thien, my nh Phat vay. Ngi ta thng noi: "Gan mc th en, gan en th sang". Chung ta th Phat la muon luon luon c co ben mnh ngon en tr tue cua Ngai, cai hng t bi cua Ngai, e c sang lay, thm lay, ch khong phai chung ta co muc ch cau canh Ngai e Ngai ban phc, tr hoa, e Ngai che ch cho chung ta mua may ban at mot cach bat lng, hay e chung ta da vao the lc cua Ngai, tha ho lam nhng ieu bat chnh. Neu chung ta th Ngai vi muc ch sai lac nh va noi tren, th khong nhng chung ta a ph bang c Phat, ma chung ta con t tao t tng khong tot cho chung ta na.

3) Phai th c Phat nao? c Phat nao cung co ngha vo lng quang, vo lng tho, bao la cung khap va cong c tu hanh phc tr vo lng vo bien ca; nen he th mot c Phat la th tat ca cac c Phat. Nhng chung ta cung nen tuy theo thi ky giao hoa cua moi c Phat va phap mon tu hanh ma th cho xng ly, hp c. Th du nh hien nay, chung ta vao thi ky giao hoa cua c Phat Thch Ca Mau Ni, th le co nhien, chung ta phai th Ngai trc het. Neu tn o nao tu ve "Tnh o Tong", chuyen ve phap mon "Tr danh niem Phat" e cau vang sanh, th tn o ay phai th c Phat A-Di-a. Hoac gia, neu Phat t muon th tat ca Phat trong ba i, th nen th c Phat Thch Ca, c A-Di-a, va c Di-Lac, goi la th "Tam The Phat".

4) Cach thc th Phat. Nh vay trong nha tn o, neu muon th tng Phat, th nhieu nhat la ba V. Va nen nh rang, trong khi th Tam The Phat, phai sap at chung mot ban. Neu tng long kieng th nen treo ngay thang, khong c cai cao, cai thap, cung khong c cai to, cai be; con nh tng go, tng ong, tng sanh, th e ngang hang ong bc, khong nen e tng tren, cap di. Ban th Phat phai at chnh gia nha, ban th ong ba pha di hoac sau, ung cau: "Tien Phat hau Linh, hay Thng Phat ha Linh". Neu nha lau th th Phat tang tren. Tai ban th Phat khong nen e tap vat nao khac, ngoai bnh bong, l hng, chan en va da qua. Nhng vat nay moi ngay eu cham soc lau quet sach se luon. Lan au tien thnh Tng Phat, tn o phai lam le thng tng, cung goi la le an v Phat. Le nay khong bat buoc phai to chc linh nh, ch nen lam mot cach n gian, nhng khong kem ve trang nghiem va tinh khiet. Muon c hai ac diem ay, chu nha phai don mnh sach se: an chay, gi gii va mi them thien hu tr thc en ho niem mot thi kinh. Va bat au t ngay lam le an v Phat tr i, tat ca moi ngi trong nha, moi ngay ra vo trong thay tng Phat, nen ngh nh en c hanh cao ca cua Ngai ma chnh on lai than tam mnh. Moi ngay eu lo cai thien lai s c x vi nhau, oi noi cung nh oi ngoai, phai luon luon tham nhuan tinh than t bi, bac ai va bnh ang. Nh the mi xng anh vi danh ngha cua mot gia nh co th Phat. Th phung lau nam, tng Phat bi h rach, khong the sn phet hay sa cha lai c, th nen thay oi tng mi. Khi co tng mi roi th tng cu phai dang vao chua ch dp nhap thap, ch khong nen ba au bo o, ma mang toi.

II.- Lay Phat

1) Y ngha lay Phat.- Ngay xa, khi c Phat con tai the, cac e t t vua quan, en dan chung, moi lan c may man gap c Phat Thch Ca, eu cui xuong om chan Phat va at tran mnh len chan Ngai e to long ngng mo, ton th mot bac toi thng: Bi, tr sieu pham. C ch ay la mot c ch vo cung khiem ton, nhu thuan va hoan toan tin cay oi vi c Phat. Sau khi Phat nhap diet, toan the tn o van xem Ngai nh con tai the, va cai c ch cui xuong om chan Phat van con tiep noi ton tai cho en ngay nay va muon ngan nam sau. Cai c ch ay ch co cai cong dung lam cho tn o bao gi cung hnh dung nh c Phat con ngoi trc mat mnh e chng giam cho tam long thanh knh thiet tha cua mnh.

2) Phai lay Phat nh the nao mi ung y ngha.- e cho ung vi y ngha tren, khi lay Phat phai quy xuong, up hai ban tay xuong nh ang om hai chan Phat va cui lng xuong at tran mnh cham at (nam voc sat at). Trc khi lay Phat, phai don mnh cho sach se: ra mat, suc mieng, lau tay chan, thay y phuc va mac ao trang. Xong xuoi, mi ot hng ra trc ban Phat, ng ngay thang, tay chap e trc ngc, mat nhn tng Phat, tam tng en cac tng tot va nhng c hanh cao ca cua Ngai, va to bay nguyen vong chan chanh cua mnh, xa roi cam hng vao l, anh tieng chuong va lay Phat ba lay. Le Phat nh the mi ung phap; trong kinh goi la "than tam cung knh le", ngha la than tam hang hai te chnh, nghiem trang, tam th hn h vui mng va het long thanh knh nh gap c Phat con tai the. Trai lai, chung ta le Phat vi long nga man (nga man le), hay vi tam cau danh (cau danh le), th a khong co ket qua g, ma con mang them toi.

Nga man le, la khi lay Phat ma trong tam con ngao nghe, kieu cang, nam voc (au, hai tay, hai chan) khong sat at, ng len cuoi xuong mot cach cau tha, qua loa cho co chuyen. Cau danh le, la khi thay co ong ngi th mieng lien to tieng dai hi xng danh hieu Phat, than lai sieng nang lay khong ngng ngh, co y e cho moi ngi khen ngi. Trai lai khi khong co ngi th than lai bieng nhac, tam lai giai ai, khong muon le bai g ca. Hai cach le bai tren ay rat gia doi, vay nhng ai muon tien tren ng ao, th phai nen tranh ngay.

3) Bon phep lay (thuoc ve ly).- Ve phng dien ly th co bon phep le.

a) Phat tr thanh tnh le.- Trong phep nay, ngi hanh le phai thau suot rang canh gii cua Ch Phat eu tuy tam hien bay, nen lay mot c Phat, tc la lay tat ca Ch Phat, lay mot lay, tc la lay tat ca Phap gii, v Phap than cua Phat dung thong.

b) Bien nhap phap gii le.- Trong phap nay, ngi hanh le phai t quan than, tam cung tat ca cac phap, t hoi nao en gi eu khong ri phap gii.

c) Chanh quan le.- Trong phap nay, ngi hanh le lay c Phat ngay ni t tam cua mnh, ch khong duyen vi c Phat nao khac, v tat ca chung sanh t xa en nay, eu san co Phat tanh vien man, bnh ang va chan giac.

d) That tng bnh ang le.- Trong phap le nay, ngi hanh le khong thay co t, co tha; ngi va mnh la mot, pham va Thanh nht nh, the va dung khong hai. Do o, Ngai Van Thu S Li Bo tat co noi: "Nang le, s le tanh khong tch", ngha la ngi lay, va ang mnh lay, the tanh eu vang lang. Nh the mi thau ao va hp ly Bat Nha.

Bon phep le nay, ly cao kho ngh ban, neu chang phai bc thng can, thng tr, th khong thau noi va kho lam theo c.

III.- Cung Phat : La noi tat, noi cho u ngha la cung dng Tam Bao: Phat, Phap, Tang. Cung dng co nghja la cung cap va nuoi dng.

1.- Y ngha ve cung Phat.- Co ngi se hoi: Tai sao c Phat a la bat sanh, bat diet ma lai con phai cung dng? That ra, c Phat a thoat ra ngoai vong sanh t, th au con han cuoc trong s an uong. Nhng ay ch la mot hnh thc e ngu y rang, mac dau Phat a nhap diet lau roi, nhng oi vi chung ta, bao gi cung xem nh Ngai con tai the. Xa, cac e t, cac an na th chu a cung dng Ngai nh the nao, nay chung ta van tiep tuc cai c ch ay. S cung dng nay lam cho chung ta
gan vi Phat, co cam tng nh bao gi cung ben canh Phat. Cung nhn s th phung, le bai cung dng nay ma chung ta c ket duyen lanh vi Phat, hnh dung ro ret cuoc i cua Ngai e quyet noi theo bc chan cua Ngai.

2.- Phai cung Phat vi nhng g? (Ve s).- Van biet rang chung ta nen cung dng Phat e hnh dung nh Ngai con tai the, nhng neu chung ta, moi khi cung Phat, lai bay bien u thc an uong, nao yen tiec co ban linh nh th that la ph cua, ph cong ma lai con lam sai lac y ngha sau xa cua s cung Phat. Vay muon cung Phat ung y ngha th ch nen dung hng thm, en sang, hoa ti, trai tot, nc trong va oi khi them cm trang la u.

3.- Nam mon dieu hng e cung Phat. oan tren la noi ve S, ve hnh tng ben ngoai e cung Phat. Con ve phng dien Ly, th phai dung nam mon dieu hng e cung Phat nh sau:

a) Gii hng.- Phap than cua Phat rat thanh tnh, neu ve mat S, chung ta a dung hng tram ot cung, th ve mat Ly, chung ta cung phai tr gii cho trang nghiem thanh tnh, e cung dng c u ca ve S va Ly.

b) nh hng.- Than tam chung ta b me nhiem va thng loan ong trong moi hoan canh. Neu e buong troi mai trong tnh trang ay th chung ta chang tu hanh g c. Vay hang ngay, hang gi, hang phut, hang giay, hang sat na chung ta phai co gang tap nh tnh tam hon, ng e cho nhng y ngh, hanh ong xau xa xam chiem tam hon va lam cho chung ta phai loan ong. Lam cho tam t lang xuong, nh the la dung nh hng cung Phat.

c) Hue hng.- Hue hng cung Phat la luc nao cung phai lu tam vao ba mon sang to: Van hue, T hue, va Tu hue. Van hue la lang nghe li giao hoa quy bau cua Ch Phat va Thanh Hien Tang, T hue la em nhng li quy bau noi tren ra suy xet, nghien ngam, biet the nao la phai, the nao la quay, cai nao la chan that, cai nao la luong doi e khoi lam lac vao ng ta; Tu hue la quyet tam thc hanh nhng ieu mnh cho la phai, tr bo nhng ieu mnh cho la trai, thc hien ung an giao ly sang suot cua c Phat.

d) Giai thoat hng.- Giai thoat hng cung Phat la quyet tam pha tr nga chap, nguon goc cua bao s au kho luan hoi. Chung ta phai luon luon quan vo nga, khong nhan chiec than t ai nay la mnh, cung khong nhn cai nghiep thc phan biet la mnh, e c thoat ly ra ngoai vong sanh t luan hoi.

e) Giai thoat tri kien hng.- Chung ta a biet quan vo nga, e pha tr nga chap th c giai thoat, song van con "Phap chap" rang buoc, nen cha en c canh gii t tai, vo ngai nh Phat. Con Phap chap ngha la con thay cac phap nh: at, nc, gio, la la co that; con thay vui buon sng kho la co that. Khi nao chung ta the nhan c rang t ai s d in tuong co that la v chung ta con trong nghiep ngi, ch oi vi cac loai khac, nh ca chang han, th nc au phai la nc nh chung ta quan niem, ma chnh la lau ai, nha ca; oi vi loai mot, th go au phai nh chung ta quan niem, ma la nhng thc an va nha . Cho en vui, buon, sng, kho eu la oi ai vi nhau ma sanh ra. Vay th Phap cung nh Nga, eu la gia doi, khong co that, ma ch la nhng danh t suong ma thoi. Luon luon, quan nh the, e c giai thoat ra khoi s chap Phap, nh the goi la "Giai thoat tri kien hng" cung Phat.

4.- Cung dng Phap bao: Phap bao la cac Phap cua Phat a giang day, e cho chung sanh y theo o ma tu hanh. Muon cung dng Phap bao, trc het chung ta phai hoc Kinh, Luat, Luan va nghien cu giao ly e nhan nh the nao la Phap bao, la chanh giao. Neu chung ta co hoc thc rong th phai ngh en viec phien dch cac Kinh ien Ngoai ng ra Viet ng e hoan thanh mot bo Tam Tang Viet Nam, chung ta co the giup vao viec hoang phap li sanh bang s dien giang hay sang tac nhng van e co lien quan en Phat phap. Neu chung ta co tai chanh th nen xuat tien ra an tong hay xuat ban Kinh ien e pho thong Phap bao. Nhng viec lam nh tren eu la cung dng Phap bao ca.

5.- Cung dng Tang bao: Neu chung ta a thanh tam th cung Phat, th tat nhien chung ta phai knh trong Tang. Ch Tang a thay Phat ma truyen giao ly cua Ngai lai cho chung ta, le nao chung ta lai lam ng khong biet en? Chung ta khong nen phan biet Tang x nao, chua nao hay phai nao. V Tang nao co u gii c chung ta cung san sang cung phung ca, nh the goi la cung dng Tang bao.

C.- Ket Luan:

1.- Li ch cua s th lay va cung Phat. Nh cac oan tren a noi, chung ta th lay va cung Phat la do long tri an sau xa cua chung ta oi vi bac a hy sinh tat ca hanh phuc vnh cu cho chung sanh; ly do th hai cua s th lay va cung, ay la e cho chung ta luon luon co trc mat, tren au chung ta, mot cai gng mau hoan toan chan, thien, my e noi theo. S th lay va cung Phat, neu thc hanh mot cach thanh tam, thien ch va ung y ngha, th se em lai cho ngi rat nhieu li ch trong hien tai va v lai:

a) Trong hien tai: moi chung ta va gia nh chung ta, bao gi cung nh song trong bau khong kh xan lan, trong anh hng tot lanh, ao v cua Ch Phat. Chung ta luon luon song trong nghiem chnh, trong le nghi, tren thuan di hoa, v moi y ngh, moi c ch, moi li noi cua chung ta eu c oi mat sang suot cua c Phat soi xuong. Chung ta khong dam song ba bai, lam xang, ngh quay khi c Phat ang ng tr trong gia nh va trong long moi chung ta. Ch nhng tam hon trong rong, khong tin tng, khong ton th mot v thieng lieng cao ca nao, mi de sa nga, truy lac. Cho nen trong gia nh, neu muon co hanh phuc trong hien tai, muon song mot i song co y ngha, muon con em ng be tha, truy lac, th ngi gia chu nen thiet ban Phat, e ngay ngay le bai va cung dng Ngai va tap cho con em song mot i song hien lng va co ao v.

b) Khi lam chung: Nghiep lanh ma chung ta a huan tap trong hang ngay se cam ng en long t bi vo han cua Ch Phat va Bo tat. Do "Luat ong thanh tng ng, ong kh tng cau", Ch Phat va Bo tat se phong quang en tiep dan giac linh chung ta ve coi Tnh o an vui, t tai.

2.- Khuyen phat tam chanh tn trong s th, lay va cung Phat, Phap, Tang. Muon co c ket qua tot ep nh tren, chung ta phai phat tam chanh tn. Neu th, lay va cung dng Tam bao mot cach sai lac th khong nhng khong ch li g cho ta ma lai con mang them toi, va troi lan mai trong canh sanh t luan hoi. Chung ta phai tin tng mot cach manh me rang:

a) c Phat la bac hoan toan gac ngo, sieu sanh, thoat t, co nang lc o thoat chung sanh khoi neo luan hoi, va xng ang lam thay chung sanh trong ba coi. V the nen chung ta th Ngai.

b) Phat phap la phng thuoc than dieu, tr c tat ca nguyen nhan au kho cua chung sanh; v the cho nen chung ta th Phat phap.

c) Ch Tang, neu co u gii hanh thanh tnh, la nhng Thay sang, ban lanh cua chung ta. V the, chung ta knh th, than can cac Ngai e hoc hoi ng loi tu hanh.

d) Tat ca chung sanh eu co Phat tanh sang suot, neu ch tam tu tap theo Phat phap, th chac chan se thanh Phat.

e) Ly nhan qua khong he sai chay, neu tao nhan lanh th hng qua tot. Trong cac nhan lanh, khong co nhan lanh nao thu thang hn la nhan "Th Phat, lay Phat, va cung dng Tam Bao", u ca s va ly. Van biet th, lay va cung Phat u ca hai phng dien s va ly la kho, nhng chung quanh chung ta, trong the gii nay san co vo lng vo bien kim cng Bo tat va Ho phap than vng, ong phat tam giup , ho niem cho tat ca nhng ngi phat tam chanh tn th cung Phat, th lo g cong cua chung ta khong tron, qua cua chung ta khong man?

posted January 12, 2002

Up ] PHPT1 Dao Phat ] PHPT1 Luoc Su Phat 1 ] PHPT1 Bat Quan Trai ] Bat Quan Trai Gioi ] PHPT1 Luoc Su Phat 2 ] PHPT1 Quy Y Tam Bao ] PHPT1 Ngu Gioi ] PHPT1 Sam Hoi ] [ PHPT1 Tho Lay Cung Phat ] PHPT1 Tung Kinh Tri Chu Niem Phat ] PHPT1 An Chay ]