Cha Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sch] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Php Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Gio] [Thuyết Php] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

Phat Hoc Pho Thong Khoa Th Nhat
Thch Thien Hoa

Bai th t

. Quy Y Tam Bao

A- M e:

Canh gii Ta ba cua chung ta la mot canh gii ay me m va duc vong. Chung ta ang lan hup trong be nc mat cuaau kho va bun nh cua duc vong, song troi lan trong canh ay, chung ta kho thay c ben b sang sua, yen on e loi vao. That la ang thng cho than phan con ngi chung ta.

Nhng ban nguyen chung ta au co the! Chung ta, t vo th, ni nguon chn vang lang, sang suot vo cung. V mot niem bat giac, khi vo minh vong tng, nen chung ta b quay cuong trong sanh t, troi noi trong ba coi sau ng.

Vay th trong chung ta ai la ngi khong muon thoat ra khoi coi en toi, sau au nay, e c tr ve nguon trong sang, an vui? Nhng lam sao e thoat ra c? Ai se la ke ru long thng e a ng ch loi cho chung ta? Ai la ngi co u phng phap than dieu e giup chung ta ra khoi sinh t luan hoi?

- ang cao ca sang suot va ay u nang lc ay khong ai khac hn lac Phat Thch Ca Mau Ni, ngi a chng qua bat sanh, bat diet; va ch co Giao phap cua Ngai mi cu c chung sanh ra khoi vo thng au kho.

Vay chung ta con ngan ngai g na ma chang chu quy y Tam-Bao.

B- Chanh e:

I - nh Danh Va Giai Ngha.

1- Quy-y ngha la g? Quy la tr ve; Y la nng ta, Quy-y la tr ve nng ta ni ma mnh a v si me, phong ang la bo ra i, nh a tre kh dai a ri bo cha me e ra i trong hoang pha, bay gi biet s dai kh do kinh nghiem kho au, quay tr ve nng ta lai di bong hanh phuc va yeu thng cua cha me. Ch Quy-y nguyen dch ngha la knh vang hay phuc tong.

2- Tam bao ngha la g? Tam bao la ba ngoi bau: PHAT, PHAP, TANG.

the gian, vang bac, ngoc nga va danh vong la qu bau. Nhng s that, vang bac, danh vong au co cu c con ngi khoi kho, song, gia, bnh, chet, ma lam khi con lam cho con ngi them kho na! Con Phat, Phap, Tang th co u nang lc dat dan con ngi ra khoi nhng cai kho noi tren. Bi the, ngi i mi ton sung Phat Phap, Tang la ba ngoi bau (Tam Bao).

a) PHAT: Ch Phat do ch Phan Buddha phien am ra. Tau dch la Giac Gia ngha la: Bc a giac ngo sang suot hoan toan ve ba phng dien: T giac, giac tha, giac hanh vien man.

b) PHAP: Phap la do ch Phan Dharma ma dch ngha ra. Phap la phung phap tu hanh ma Phat a phat huy ra e diet tr moi me muoi, kho au va chng c qua Phat. Ba Tang Kinh ien eu goi chung la Phap.

c) TANG: Tang hay Tang gia la do ch Phan Shanga ma phien am ra; Tau dch la: Hoa hp chung, ngha la mot oan the tu hanh t bon ngi sap len, cung nhau song chung mot cho, ong gi gii luat cua Phat, ong chia st cho nhau mot cach hoa thuan nhng g a thau nhan c, t vat chat en tinh than.

3- Quy-y Tam-bao la the nao? - Quy-y Tam-bao la tr ve nng ta ba ngoi bau: PHAT, PHAP, TANG.

Tai sao phai Quy-y Phat? - V Phat la ang hoan toan sang suot, t bi vo lng, phc hue vo bien, c hanh vien man; - V Phat la ngi dan ng v ai nhat, a co cai kinh nghiem ban than thoat ra ngoai vong sanh t e chng ao.

Tai sao quy-y Phap? - V ch co phng phap cua Phat la ay u cong nang e a chung ta qua khoi be kho, en b giai thoat.

Tai sao lai quy-y Tang? - V Tang la ngi a hy sinh gia nh, tien cua, danh vong ... e tnh nguyen theo Phat dat dan chung sanh tren ng ao.

II- Ba Bc Tam Bao

Tam Bao co ba bc:
- ong the Tam bao,
- Xuat the gian Tam bao,
- The gian tru tr Tam bao.

1 - ong The Tam Bao

a) ong The Phat Bao: tc la noi tat ca chung sanh cung ch Phat ong mot the tanh sang suot.

b) ong The Phap Bao: tc la noi tat ca chung sanh cung ch Phat ong mot phap tanh t bi bnh ang.

c) ong The Tang Bao: tc la noi tat ca chung sanh cung ch Phat ong mot the tanh thanh tnh, s, ly hoa hp.

2 - Xuat The Gian Tam Bao

a) Xuat The Gian Phat Bao: la ch cho c Phat Thch Ca Mau Ni, c Phat A-Di-a, Ch Phat trong mi phng ba i, a t giai thoat ra khoi s rang buoc cua the gian.

b) Xuat The Gian Phap Bao: la ch cho Chanh phap cua Phat, co cong nang lam cho chung sanh thoat khoi s rang buoc cua the gian, nh T-e, Thap-nh nhan-duyen, Luc -o v.v ...

c) Xuat The Gian Tang Bao: la ch cho cac v Thanh-Tang a thoat ra ngoai s rang buoc cua the gian nh c QuanTheAm, ai The Ch, Van Thu, Ca-Diep, A-Nan v.v...

3- The Gian Tru Tr Tam Bao

a) The Gian Tru Tr Phat Bao, la ch cho Xa Li cua Phat, tng Phat uc bang kim kh, cham tro bang danh moc, to bang at, ap bang xi mang, theu bang vai, hay ve tren giay.

b) The Gian Tru Tr Phap Bao, la ch cho ba tang Giao ien: Kinh, Luat, Luan viet hay in tren giay, tren vai, tren la buon v.v...

c) The Gian Tru Tr Tang Bao, la ch cac v Ty Kheo, Ty Kheo Ni tu hanh chn chanh, ao c trong sach, gii luat trang nghiem trong hien tai.

III- S Quy y Tam Bao

Sau khi a hieu ro the nao la Quy-y Tam bao, tat nhien phai thc hanh s hieu biet ay. Thc hanh bang s tng cung knh, vang theo Tam-bao, nh the goi la S quy-y Tam-bao.

1 - S Quy-Y Phat: Hang ngay chung ta phai nh tng luon en Phat, niem danh hieu Phat, chiem ngng tng Ngai, va nguyen suot i theo bc chan Ngai, ay la S quy-y Phat.

2 - S Quy-Y Phap: Hang ngay tung oc Kinh, Luat, Luan; sm hom hai thi cong phu, tm hieu ngha ly tham huyen cua Phap bao. Khi oc tung Kinh ien tam tr ta khong ngh xan bay, khong nh tng nhng viec khong hay, khong ban mu tnh ke e li ky, ton nhn. Chung ta tr bo c duc vong, tam tr c sang suot, an lanh, thanh tnh.

3- S Quy-Y Tang: The gian thng noi: "Trong Phat, phai knh Tang". Cho nen, neu chung ta thanh tam th Phat bao nhieu, th chung ta phai that da knh Tang bay nhieu. Ngi thc hanh s quy-y Tang, he thay ngi au tron ao vuong, chan chnh tu hanh, gi gn gii luat, th lien knh ne, quy trong, xem nh o la v ai dien cho c Phat. Lam nh the la S quy-y Tang.

Tom lai, th Phat, tung Kinh, gi Gii, nghien cu Phat phap, knh trong Tang gia chan chnh, o chnh la S quy-y tam-bao.

IV- Ly Quy y Tam Bao

Ly la ben trong. Ly quy-y Tam-bao ngha la quy-y Tam-bao trong tam chung ta. Neu chung ta ch thc hanh s quy-y, ch dong ruoi theo Tam-bao ben ngoai, ma quen ly quy-y, ngha la quen Tam-bao ben trong tam chung ta, th chung ta cha thc hanh ung ngha Tam-quy. That the, ben trong tam chung ta cung co u Tam-bao. Chung ta can thc hanh ly quy-y, hay Tam T Quy-Y:

1- T Quy-Y Phat: (T ngha la mnh oi vi t tam mnh). T quy-y Phat la mnh t tr ve vi Phat tanh sang suot cua tam mnh, - Vang moi ngi eu co Phat tanh, va eu co the thanh Phat. o la li Phat Thch Ca a day. Nhng Phat tanh ay b me lam, vong tng che lap. Vong tng nh may m, Phat tanh nh trang. May m co the che khuat, ch khong the tieu diet c trang sang. Phat tanh chung ta b vong tng vo minh che lap sau kn en au cung van thng con. Vay th sao chung ta lai bo quen Phat tanh cua chung ta, ma ch chay theo cau khan Phat ben ngoai; nh a "cung t" co vien ngoc quy, cha me a giau san trong cheo ao ma no khong biet, lai i xin an cung khap moi ni!

2- T Quy-Y Phap: ngha la vang theo phap tanh cua mnh. Trong tam ta co u tat ca cac Phap: T-bi, Tr-tue, Bnh ang, Sang-suot, Nhan-nhuc, Tinh-tan ... chung ta can phat huy nhng c tanh ay va hanh ong theo chung, tuan theo chung. Nh the la T Quy-Y Phap.

3- T Quy-Y Tang: ngha la vang theo Thay trong tam mnh, Thay trong tam mnh la c tanh hoa hp thanh tnh cua mnh, nh Tang gia la hien than cua s hoa hp thanh tnh ben ngoai. Bay lau v mnh me muoi, khong nhan thay c ong Thay trong tam, nay nh Phat ch day, mnh nhan thay c ong Thay thanh tnh ay, th mnh phai quy-y Thay cua mnh trc a ch!

Noi tom lai, mnh phai nng ta, quay ve vi Phat trong tam mnh la tanh sang suot; vi Phap trong tam mnh la cac c tnh T-bi, Hy-xa v.v..., vi Tang trong tam mnh la s hoa hp, thanh tnh cua ban tam. Nh the la Ly Quy-Y Tam-bao.

V- Nghi Thc Quy Y

Sau khi chung ta a hieu ro S va LY Quy-y roi, chung ta cung can biet qua nghi thc cua le Quy-y.

1- Trc Tien Phai Goi Ra Than Tam Cho Trong Sach.

Quy-y la buoi le quan trong nhat tren ng tu tap cua chung ta. No la cuoc khi hanh e i en muc ch giai thoat, v the chung ta khong the xem thng, c hanh mot cach ba bai c.

Khi muon quy-y, chung ta phai y-phuc chnh te, sam khay le thnh ch Tang en trai ng, anh le va cau xin ch Tang ru long T-bi truyen trao quy-gii cho mnh.

Trc ngay hanh le, than tam chung ta phai c goi ra trong sach. Ta tam ra sach se an mac chnh te. o la ve than; con ve tam th ta phai ba phen sam hoi, cho ba nghiep c thanh tnh. Nh s tay goi ca trong lan ngoai ay, ta mi xng ang on nhan Phap thanh tnh cao quy cua Tam-bao.

2- Phat Nguyen.

en gi quy-y, chung ta phai quy xuong; theo li hng dan cua ch Tang, ch thanh phat nguyen:

- e t suot i quy-y Phat.
- e t suot i quy-y Phap.
- e t suot i quy-y Tang.

Sau khi phat nguyen Tam-quy roi, ngi phat nguyen tin chac rang mnh a gieo hat giong giai thoat, the nao cung se gat c ket qua tot la thoat ly ba ng ac: a-nguc, Nga-quy, Suc-sanh. V the ngi quy-y lien noi tiep ba lan:

- e t quy-y Phat roi, khoi oa a nguc.
- e t quy-y Phap roi, khoi oa nga quy.
- e t quy-y Tang roi, khoi oa suc sanh.

The la tron ven Tam-quy va Tam-kiet.

e bao ton ly tng cao ca cua mnh va gi vng c tin tren ng ao, ngi quy-y t nguyen mot cach manh me va thanh khan:

- e t quy- Phat, nguyen tron i khong quy-y thien, than, quy, vat.
- e t quy-y Phap, nguyen tron i khong quy-y ngoai ao, ta giao.
- e t quy-y Tang, nguyen tron i khong quy-y ton hu ac ang.

Nh the la le quy-y a hoan tat. Ngi Tn o ch con viec lam theo ung nhng li mnh a phat nguyen va a tuyen the trc Tam-bao.

VI- Li ch Cua Quy Y Tam Bao

1- Khoi i lac ng i vao ni tam toi.

Nh chung ta a thay oan m au bai nay, chung ta ang lan hup trong bien kho, ang b v lac long gia em toi menh mong. Trong hoan canh bi at nh the, neu khong thay c nhng phng tien e i en, khong co nhng bac Thay e du dat en, th chung ta se quay cuong mai mai trong bien sanh t luan hoi. Cai ch sang ay la c Phat, nhng phng tien ay la Phap, va nhng bac Thay du dat ay la Tang. Khi chung ta a biet co nhng s quy bau nh the ma khong nam bat lay, th chang khac g ngi sap chet uoi thay cai be go troi qua ma lai dai kh xua ay no ra.

S quy-y chnh la mot cach bam vu vao cai be Tam-bao ma Phat a che ra e cu vt nhng ke sap chet duoi trong bien i la toan the chung ta.

2- Khi a phat nguyen quy-y, mnh de gi ung li a ha, v co s chng minh cua Ch Phat va Chung Tang.

Co ngi noi: "Toi ton sung c Phat, v biet Ngai la mot ang sang suot hoan toan; Toi trong trong Phap v biet Phap Phat co u nang lc a ngi en giai thoat; toi knh Tang v biet ay la nhng v ai dien cho c Phat. Biet nh the cung u, can g phai lam le phat nguyen quy-y?"

Noi nh the la cha hieu gia tr ve phng dien tam ly cua li ha, li the trc mat ngi khac. Khi chung ta a ha vi ai mot ieu g, ma nuot li ha, th tam hon chung ta bt rt, hoi han khong an. a ha tat co bon phan lam tron li ha, neu that li ha, tat ta se t khinh ta. Nhat la khi li ha, li nguyen ay lai c hanh trong mot khung canh trang nghiem trc ien Phat, tren co s chng tri cua Ch Phat, di co s chng tri cua ch Tang, chung quanh co s ho niem cua nhng than bang quyen thuoc; phat nguyen trong khung canh ay, tat nhien chung ta kho long ma trai li nguyen hay xao lang c.

C - Ket Luan

Khuyen tn o nen quy-y ca S lan Ly va tinh tien trong s quy-y

Chung ta a thay, la Phat t th phai quy-y. Quy-y phai u S va Ly. Khong nen hoan toan y lai ben ngoai ma xao lang ben trong. Cung khong nen hoan toan t ton t trong rieng mnh ma khinh th ben ngoai. Muon quy-y th trc tien phai long trong lam le quy-y e anh dau bc i au tien cua mnh tren ng giai thoat. Le ay nh la le tien a mot ngi ra i nhan mot nhiem vu mi. Nhng mot khi a at chan len ng, th ngi ay phai dong ruoi, quyet tien mau cho en ch, ch khong phai chan ch, quay i lon lai mot cho, hay re qua mot nga khac. a phat nguyen quy-y ma khong theo dau chan cua c Phat a e lai, khong soi vao gng sang cua c Phat a neu cao, khong theo giao phap ma ren luyen tam tanh; khong gi gii luat, khong vang li nhac nh cua Ch Tang, nh the la t la doi mnh va la doi ngi khac, va cai tai hai lai cang ln lao hn ca khong quy-y.

Trai lai, neu chung ta quy-y va thc hanh ung nh li a phat nguyen th con ng giai thoat du xa, cung se co ngay thay ch.

Xin hay luon luon ghi nh li noi cuoi cung cua c Phat:

- "Hay tinh tien len e giai thoat!".

posted January 11, 2002

Up ] PHPT1 Dao Phat ] PHPT1 Luoc Su Phat 1 ] PHPT1 Bat Quan Trai ] Bat Quan Trai Gioi ] PHPT1 Luoc Su Phat 2 ] [ PHPT1 Quy Y Tam Bao ] PHPT1 Ngu Gioi ] PHPT1 Sam Hoi ] PHPT1 Tho Lay Cung Phat ] PHPT1 Tung Kinh Tri Chu Niem Phat ] PHPT1 An Chay ]