Cha Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sch] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Php Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Gio] [Thuyết Php] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

Phat Hoc Pho Thong Khoa Th Nhat
Thch Thien Hoa

Bai Th Ba

Lc S c Phat Thch Ca Mau Ni
(t thanh ao en nhap Niet ban)

A - M e

Trong bai trc chung ta a thay c Phat Thch Ca v mot ai nguyen ln lao, v mot long t bi vo b ben ma xuat gia tm ao. ai nguyen va long t bi ln lao ay la: "cau thanh Phat qua e tren en ap bon n sau, di cu vt ba ng kho". Cho nen sau khi giac ngo, Ngai khong voi nhap Niet ban, ma ngh ngay en s mang cua Ngai la: Thay the ch Phat i trc, tiep tuc chuyen me khai ngo cho tat ca moi ngi.

S mang ay Ngai biet trc khong phai de dang, v cai ao cua Ngai th cao tham huyen dieu, ma chung sanh can c lai khong eu, va t muon kiep a lan hup trong si me lam lac, kho co the nhan hieu c ngay y ngha cao tham cua Giao ly Ngai. Chung sanh t lau i lau kiep quen song trong bong toi cua si me, ngay nay chac khong khoi choa mat, hoang s khi tiep xuc vi anh sang bng choi cua tr tue. Nhng Ngai xet biet rang mac du song trong tam toi, nhng moi chung sanh eu co mam Phat tanh, nh hoa sen, mac du song trong bun tanh hoi, nhng van toa nhuy vang thm ngat. Ngai cng-quyet thc-hien s mang cua mnh.

B - Chanh e

I - S Hoa o Rong Ln Va Cung Khap Cua c Phat

S mang hoa o cua c Phat, nh chung ta a biet, that nang ne va kho khan. Nhng nh tr tue sang suot, long t bi rong sau, nh tinh than bnh ang triet e va nh y ch dung manh khong thoi chuyen, ma c Phat a hoan thanh s mang cua mnh mot cach vien man. Trong khi hoa o, Ngai a da theo ba nguyen tac sau ay:

1. Hoa o theo th lp can c.
Khi bat au i truyen ao, y ngh trc tien cua Ngai la en vn Loc Uyen tm may ngi ban ong tu vi Ngai trc kia e thuyet phap. May ngi ban ay la cac ong: Kieu Tran Nh, Ac Be, Thap Lc, Ma Ha Nam va Bac e. Bai thuyet phap au tien ay la T-dieu-e. Nam v nay eu c khai ngo, va tr thanh 5 e t au tien cua Phat. Ke o Phat thuyet luon ba thang cho 55 ngi Ba-la-mon, ma ngi ng au la ong Da-Xa, 55 ngi nay eu xin qui y theo Phat, va hp vi 5 ngi trong nhom ong Kieu Tran Nh thanh 60 e t, 60 e t nay sau khi gi ung gii luat, c Phat tho-ky cho i truyen ao khap ni.

c Phat ri vn Loc-uyen i ve pha Nam en x u lau tan loa va hang phuc mot v to s rat co uy tn cua ao Th La la ong Ma-ha Ca-Diep va hai ngi em cua ong. Ong Ca-Diep mang tat ca o e cua mnh la 1,250 v, xin qui-y theo Phat.

Nh lai li hen xa vi vua Tan-ba-xa-la, Ngai en x Ma kiet a vao thanh Vng xa e o cho vua. Vua Tan ba xa la gap lai Ngai, vui mng khon xiet, truyen xay cat tnh xa Truc lam, e thnh Phat va ch Tang lai thuyet Phap o sanh.

Trong luc Phat tnh xa Truc lam, th vua Tnh-Phan nghe tin Ngai a thanh Phat, truyen s-gia i thnh Ngai ve thanh Ca ty la ve. Nhng 9 lan 9 s gia i eu biet tam, khong tr lai. Th ra nhng ngi nay khi en Truc lam tnh xa nghe Phat thuyet phap, a say me quen s mang cua mnh va xin tho gii xuat gia. Lan th 10, Tnh Phan-vng sai mot can than than tn la u-a-Di, mi thnh c Phat ve. Tren ng t thanh Vng xa tr ve Ca ty la ve, c Phat a thuyet phap o cho khong biet bao nhieu ngi. Ve thanh Catylave, Ngai lai 7 ngay. Mac du ch trong thi gian ngan ngui ay, c Phat a cam hoa tat ca dong ho Thch va tat ca nhng ngi trong dong ho nay eu xin qui y va mot so ln xin xuat gia theo Phat, nh cac ong: Nan-a, A-Nan-a, A-Nau-Lau-a, La-Hau-La ...

Sau khi tr ve tham gia nh va que hng, c Phat cung cac e t lai tiep tuc i truyen ao. Ngai i en thanh Xa-Ve la kinh o nc Kieu tat la, thuoc quyen thong tr cua vua Ba-t-Nac. thanh nay co mot v ai than ten la Tu-at-a, giau long bo th cho nhng ke ban cung coi cut, nen c goi danh hieu la Trng gia cap co oc. Ong rat ngng mo c Phat nen a trut het tat ca tien cua vang bac trong kho ra mua khu vn rong ln cua Thai t Kya e lam tnh xa cho Phat va e t cua Ngai , thuyet phap o sanh.

c t lau nghe tin vua Tnh-Phan au nang, sap bang ha, c Phat voi tr ve tham cha lan cuoi cung. Thay phu than buon rau tren ging bnh Phat thuyet ve le "vo-thng, kho, khong, vo nga" cho vua nghe. Nghe xong,vua lien dt phien nao, gng mat vui ti, cat tieng niem Phat, roi bang ha mot cach em ai.

Sau khi Tnh-Phan-Vng mat, ba me nuoi cua Phat la Ma Ha Ba Xa Ba e va ba Da Du a La cung nhieu ngi ben n gii ho Thch xin c phep xuat gia. T o trong ao Phat lan au tien co hang Ty Kheo Ni.

c Phat cung cac e t lai tiep tuc i truyen ao, i en au Ngai cung c sung mo, tin theo va nhieu ngi noi theo gng cua ong Cap Co oc lap Tnh Xa, cat giang ng e Ngai thuyet phap o sanh.

Nh the chung ta thay c Phat a tuan t hoa o va ket nap e t, t nhng han ngi u can tr de hieu thau giao ly cua Ngai roi mi rong ra nhng ngi khac; lap Ty Kheo trc roi Ty Kheo Ni sau.

2- Hoa o tuy phng tien.
Trong suot thi gian i thuyet phap o sanh, lam khi c Phat cung gap nhieu canh gay go trai ngc do long o k cua ngoai ao, ta giao, hay long ganh ghet cua noi than quyen thuoc gay ra. Nhng luc nao Ngai cung tuy phng tien e cam hoa ho, va a ho ve ng ngay le phai. Chang han, khi th Ngai b co gai con ngoai ao on bung gia co cha en gia ao trang e vu oan cho Ngai; khi th Ngai b anh chang Vo nao uoi theo quyet giet Ngai e lay ngon tay gop them cho u so mot ngan ngon ma no a giet ngi e lay, v theo thuyet ta ao, no tin rang co lam c nh the mi chng qua; khi th Phat b e Ba at a, ngi em ho hung ac, am mu ham hai Phat bang cach tha voi say cho chay en cha ap Phat, hay lan a to t tren nui xuong e Phat.

Nhng tat ca nhng am mu ay eu vo hieu qua, v oai c uy danh va tr hue cua Phat bao boc Phat, khong mot hanh ong xau xa nao co the thang Phat c. Ngai co u phng tien khon ngoan kheo leo, xoay chieu oi hng de dang, hoan cai c tat ca nghch canh tr thanh thuan li. Va cuoi cung ke khinh ghet Ngai tr lai knh men Ngai; ngi chong ngai tr lai phuc Ngai; ke ngoai ao tr thanh Phat t. Bang chng la: e Ba at a cung c Phat tho ky; anh chang Vo Nao cung c qui y; bay voi say cung c sam hoi; Vua A Xa The cung hoi cai va quay ve ng ngay.

Noi tom lai, c Phat co u muon ngan phng tien thch ng vi moi ngi, moi vat, moi hoan canh e hoa o tat ca nhng ai ma Ngai gap tren ng truyen ao cua Ngai. Khong phai ch ngoai i, ma trong Giao hoi cua Ngai, Ngai cung tuy theo can c, tam ly cua moi e t ma ap dung phng phap thch hp. Chang han nh oi vi ong Nan a, mac du than a xuat gia, ma tam van muon ngao du, luyen ai ban be, Ngai dung than thong e a ong len coi tri xem nhng canh song tot ep, vui thu khac thng, roi a ong xuong a nguc muc kch nhng hnh phat au n, rung rn hai hung e ong so sanh hai canh i trai ngoc nhau ma t chon lay mot ng.

Con oi vi ong A-Nan, ngi hoc rong nghe nhieu, nhng v nghiep duyen con nang, nen mac nan "Ma ang Gia", th Phat lai em giao ly tham sau la Kinh Lang-Nghiem ra giang day e cho ong A-Nan thay ro c cai qu gia cua chan tam ma lo tu luyen, ch khong giong ruoi theo gia canh na.

Xem nh the th c Phat a dung phng tien e tuy duyen hoa o, nh ong lng y gioi tuy bnh cho thuoc, ch khong nhat thiet phai theo mot ng loi co nh nao ca. oi vi ke than, ngi thu, oi vi ke thong minh hay ngi ngu on, oi vi ke giau, ngi ngheo, Ngai eu co u phap mon cho ho khai ngo va quy y theo Ngai.

3 - Hoa o theo tinh than bnh ang.
Tinh than triet e bnh ang la mot iem son qu gia nhat trong giao ly cua c Phat, cung nh trong tam hon Ngai. Ngay t khi con au th, tinh than ay a c boc lo trong nhng c ch cu giup nhng ke ban cung, nhng con vat lam nan, nh chung ta a thay trong bai trc.

Khi thanh ao, tinh than bnh ang ay lai boc lo ro rang hn na. Ngai a co nhng cau noi bat hu, khien cho ngay nay, ngi ta van em ra lam khuon vang thc ngoc, nh khi Ngai xin nc cua mot ngi thuoc giai cap ha tien nhat An-o, ngi nay s lam lay o-ue cho Ngai, th Ngai phan bao: "Khong co giai cap trong giot mau cung o, trong nc mat cung man. Moi ngi sanh ra eu co Phat tanh va co the thanh Phat".

Trong Giao hoi cua Ngai, Ngai nhan ca nhng ngi thuoc giai cap ha tien. Nh ong u Ba Ly, mot e t cua Ngai co tieng tam ve gii luat, lai la mot ngi thuoc gii ha tien Chien a la, lam nghe ganh phan. S thau nhap ay a lam cho cac v vua chua bat man. Chnh vua BaT Nac a bach Phat: "ang Ch Ton thau nhan ke hen ha vao hang Tang o nh vay, khong ngai rang a soi lan lon vi chau ngoc, lam mat gia tr cua chung Tang sao?"
Phat day rang:
"Ngi hen ha ma biet phat tam Bo e, xuat gia tu hanh, chng c qua Thanh, th qu bau vo cung, chang khac g hoa sen moc bun lay nh ban ma van tinh khiet thm tho. Mot ngi sanh ra khong phai lien thanh Ba la mon (giai cap tren het) hay Chien a la (giai cap thap nhat)m ma chnh v s hanh cua ngi ay, tao thanh Chien a la hay Ba la mon".

Ngai xau gium kim cho ngi mu, hoan hy nhan hon at set ma a bbe a nan e dang Ngai, tho lanh ba cm cuoi cung do ngi th ot than ngheo nan dang cung. Chnh v s hoa o bnh ang nh the, ma kinh ai Niet-Ban a tan than:

-"c Nh Lai khong ch thuyet phap cho hang ngi quyen qu nh vua Bac e Ca, ma cung thuyet phap cho hang ngi ban cung nh ong u Ba Ly; khong rieng tho lanh s cung dng cua nhng ngi giau co nh ong Tu at a, ma cung tho lanh s cung dng cua cac hang ngheo kho nh ong Thuan a; khong rieng cho phep xuat gia cac han khong co tanh tham nh Ngai Ca Diep, ma cung cho phep xuat gia nhng ngi co nhieu tanh tham nh ong Nan a; khong nhng thuyet phap cho hang ngi an tnh khong d viec i, ma cung thuyet phap cho vua Tan Ba Sa La trong luc ang ban ron viec nc; khong nhng thuyet phap cho hang thanh nien tre tuoi, ma cung thuyet phap cho ong gia 80 tuoi; khong nhng thuyet phap cho ba hoang hau Mat Li, ma cung thuyet phap cho dam n Lien Hoa".

II- Nam Thi Ky Noi Kinh

Tom lai, trong mot i cua c Phat, tuy theo trnh o cua moi ngi ma thuyet phap giao hoa, mai en khi Ngai nhap diet, cong la 49 nam. Nhng Kinh Phap cua Ngai noi ra, ve sau cac e t ket tap chia ra lam nam thi:

1.Thi th nhat noi Kinh Hoa-Nghiem.

Khi Phat mi thanh ao, tai coi Bo e, noi KINH HOA NGHIEM 21 ngay. Vach ro chan tanh, ch bay cho cao sau mau nhiem cua ao Phat, chu ch co hai ieu:
a) Dan dat cac bac Bo tat len a v ang giac va Dieu giac.
b) Neu bay giao phap rot rao cua Nh Lai, ch co Phat vi Phat mi hieu ro ma thoi; Ngoai ra hang nh tha ngoi nghe nh ui, nh iec, huong chi ngoai ao, ta giao lam sao hieu noi! c Phat trnh bay giao phap sieu viet tuyet vi ay, la muon cho ai chung phai tu theo ai tha Phat giao mi c hoan toan rot rao.

2.Thi th hai Phat noi Kinh A-Ham.

Biet rang: "Muon i xa phai do ni gan, muon len cao phai t ni thap", c Thch Ca y theo ch Phat ma noi phap Tam tha. V vay thi th hai, Ngai noi Kinh A Ham tron 12 nam, dung th du thc te, ch ro chan ly cho hang Tieu tha de nhan, ma lo be t tu va t o.

3.Thi th ba Phat noi Kinh Phng ang.

ao Phat chang nhng day phap giac ngo phan mnh ma Ngai con ch bay phng phap giac tha na, tc la khuyen khch t cai giac ngo tieu cc nho hep cua Tieu tha (A La Han), e tien len cai giac ngo tch cc bao la cua ai tha Phat giao. Ay la thi noi Kinh phng ang tron 8 nam, dan dat Tieu tha qua ai tha.

4.Thi th t Phat noi Kinh Bat Nha.

en khi c Phat xem can c cua chung sanh co the tien len mot tng cao na la hap thu c hoan toan giao phap ai tha, nen Ngai ch bay ao ly chan khong cua Vu tru, thuyet minh cai that tng, vo tng cua cac phap. Ay la thi ky noi Kinh Bat Nha tron 22 nam.

5.Thi th nam Phat noi Kinh Phap Hoa va Niet Ban.

S hoa o mot i cua c Phat gan vien man, them thay can c cua chung sanh a thuan thuc, co the ganh vac ai tha Chanh phap cua Nh Lai, nen Ngai ben noi ro ban hoai cua Ngai th hien ra i la v mot nguyen nhan ln: "Khai th chung sanh ngo nhap Phat tri kien". Ngai phu chuc, tho ky cho cac hang e t, tng lai se thanh Phat. Ay la thi noi Kinh Phap Hoa va Kinh Niet Ban tron 8 nam. en ay nhiem vu thuyet phap o sanh cua i Ngai a vien man.

Tom lai 5 thi thuyet phap Co nhn co lam bai ke nh sau:

Hoa Nghiem toi s tam that nht
A-Ham thap nh Phng ang bat
Nh thap nh nien Bat Nha am
Phap Hoa Niet Ban cong bat nien.


DCH NGHA
Trc noi Hoa Nghiem ham mot ngay
A-Ham mi hai, Phng ang tam
Hai mi hai nam noi Bat Nha
Phap Hoa Niet Ban cong tam nam.

III- S Hoa o Vien Man

T khi thanh ao di goc cay Bo e cho en ngay nhap diet, trai qua mot thi gian 49 nam, c Phat a i khap x Aan o rong ln bao la, het nc nay en nc khac. He cho nao co chan Ngai dam en la Anh ao Vang bng toa huy hoang.

Moi ngay Ngai theo mot thi dung bieu, mot chng trnh nhat nh, khong bao gi xao lang, giai ai, t khi tre cho en gia, t mua ma cho en mua nang. Moi ngay khi tri cha sang, Ngai a la khoi ging i tam ra, thay oi y phuc roi vao phong quan c cho en luc mat tri xuat hien. Sau o Ngai thuyet phap cho chung Tang en luc tra mi ngh e thu trai. Buoi chieu, Ngai thuyet phap cho Tn o cac vung lan can en nghe; roi lai giang giai nhng nghi van cua cac Tang ve nhng van e ma Ngai a thuyet phap buoi sang.

Moi nam, Ngai i chu du e thuyet phap o sanh trong 9 thang nang rao; con ba thang ve mua ha co ma ln (theo thi tiet An o), th Ngai lai luon trong Tnh xa e an c kiet ha.

Rong ra trong 49 nam nh the, hat giong T bi c Ngai tinh tan gieo rac khap cac x An o. T Bac ch Nam, t ong sang Tay, t rng ru en ong bang, khong ni nao la Ngai khong at chan en, hay truyen e t en thay Ngai e hoa o chung sanh. Va au Ngai va cac e t cung c, nhan dan, t vua en dan, t giau en ngheo, t gia en tre, t phai nam en phai n, o xo ra on tiep Ngai, vui thu c tam goi trong anh nang tr hue va nc T bi do Ngai ti xuong. au co Anh ao vang en, th Ta giao va ngoai giao lui xa dan, tan bien nh nhng lan may, nh nhng bong toi, tan bien trc anh bnh minh ang len. Giong thuyet phap cua Ngai co oai lc nh tieng s t rong, lam cho cam thu phai khiep phuc, nh tieng Hai trieu len, lan at tat ca bao nhieu tieng t te cua con trung, chim choc.

ao Bo e t ay a an sau goc r tren ban ao An o bao la, va tr thanh ton giao chnh cua cac nc ln, nho thi bay gi tai An o. c Phat sau khi a t giac, a giac tha va en ay giac hanh cua Ngai a vien man.

IV- Trc Khi Nhap Niet ban

1 - Phat bao tin sap la i.

Khi giac hanh a vien man th Phat a 80 tuoi. en ay, sac than t ai cua Ngai cung theo luat vo thng ma bien oi, yeu ga. Nam ay Ngai vao ha rng Sa La trong x Cau Ly, cach thanh Ba la nai chng 120 dam. Mot hom Ngai goi ong A Nan, ngi e t luon luon ben canh Ngai en va phan bao:
-"A Nan! ao ta nay a vien man. Nh li nguyen xa, nay ta a co u bon hang e t: Ty Kheo, Ty Kheo Ni, u Ba Tac, u Ba Di. Nhieu e t co the thay ta chuyen xe phap, va ao ta cung a truyen ba khap ni. Bay gi ta co the ri cac ngi ma ra i. Than hnh ta, theo luat vo tng, bay gi nh mot co xe a mon ra. Ta a mn no e ch phap, nay xe a va mon ma phap cung a lan khap ni, vay ta con men tiec lam g cai than tieu tuy nay na? A-Nan! Trong ba thang na ta se nhap Niet ban".

Tin c Phat sap vao Niet ban, lan ra nh mot tieng set. Cac e t cua Ngai i truyen giao cac ni xa, luc tuc tr ve e cung ang Giac Ngo chia ly lan cuoi.

Trong thi gian ba thang cuoi cung cua Ngai, c Phat van khong ngh ngi, ma van tiep tuc i truyen ao. Mot hom Ngai i thuyet phap ngang qua mot khu rng, gap mot ngi lam nghe ot than, ong Thuan a, thnh Ngai ve nha e tho trai. Ngai im lang nhan li cung cac e t theo ong ve. en nha ong Thuan a don ra cung dng Ngai mot bat chao nam Chien an, thng goi la nam heo rng, v giong nam nay rat c giong heo rng a thch.

Thu trai xong, Phat cung cac e t t gia ong Thuan a ra i. c mot quang ng, Ngai giao bnh bat cho ong A Nan va truyen treo vong len, trong rng cay Ta-la (Tau dch la cay song tho, cay co hai nhanh ln chia ra nh hai cai nan), e Ngai nam ngh. Ngai nam xuong vong au tr ve hng Bac, mnh nghieng ve phia tay phai, mat xay ve hng mat tri lan, hai chan treo vao nhau.

Nghe tin Ngai sap nhap Niet ban, dan chung quanh vung en knh vieng rat ong, trong so ay co mot ong gia ngoai 80 tuoi, ten Tu Bac a La en xin xuat gia tho gii Sa di vi Ngai, Ngai hoan hy nhan li. o la ngi e t chot trong i Ngai.

2- Phat noi Kinh Di Giao va nhng li phu chuc

Luc bay gi cac e t cua Ngai eu co mat ong u, ch tr ong Ca-Diep v i thuyet phap xa, cha ve kp. Ngai hoi tat ca e t va tn o en quanh Ngai va dan do mot lan cuoi. Ngai phu chuc nh sau:

a) Y bat cua Ngai se truyen cho ong Ma-Ha Ca-Diep.
b) Cac e t phai lay gii luat lam Thay.
c) au cac Kinh phai nen neu 4 ch: "Nh th nga van".
d) Xa li cua Ngai se chia lam ba phan:
- Mot phan cho Thien cung,
- Mot phan cho Long cung,
- Mot phan chia cho 8 v Quoc vng Aano

Sau ay la li vang ngoc ma Ngai a e lai trong gi phut cuoi cung:
- "Nay! Cac ngi phai t mnh thap uoc len ma i! Cac ngi hay lay Phap cua ta lam uoc! Hay theo Phap cua ta ma t giai thoat! ng tm s giai thoat mot ke nao khac, ng tm s giai thoat mot ni nao khac, ngoai cac ngi!.."
- "Nay! Cac ngi ng v duc vong ma quen li ta dan. Moi vat i khong co g qu gia. Ch co chan ly cua ao ta la bat di, bat dch. Hay tinh tien len e giai thoat, hi cac ngi rat than yeu cua ta!"

Sau khi a dan do can ke xong, Ngai nhap nh roi vao Niet ban. Luc bay gi nham ngay ram thang hai AL (theo giao s Trung hoa).

Rng cay Ta-la tuon hoa xuong phu len than Ngai, tri at u am, cay co heo ua, chim choc im bat tieng hot. Van vat nh chm lang trong giay phut nang ne cua s chia ly.

Cac e t tan liem xac Ngai vao trong kim quan va 7 ngay sau, a kim quan Ngai vao thanh Cau thi e tai chua Thien Quang va lam le tra ty (le hoa thieu).

Tam v Quoc vng ln An o keo binh hung tng dung en toan tranh danh XaLi. Nhng ong Hng-Tch y theo di chuc cua Phat, ng ra ieu nh, va nh the viec phan chia XaLi eu c on thoa.

C - Ket Luan

c Phat a nhap Niet Ban, nhng gng sang cua i Ngai van con chieu sang rc r trc mat chung ta. Suot mot oi, trong 80 nam tri, khong mot luc nao Ngai xao lang muc ch toi thng la hoa o chung sanh ang tram luan trong be kho. Khi con tai gia, Ngai la ngi trong mot a v co diem phuc nhat, cao nhat cua ngi i.

The ma Ngai van khong mang tng en; khi vao trong ao, Ngai la ngi trong a v cao chot vot cua ao, the ma Ngai van khong chu yen trong a v ay, lai vat va dui rong tren moi neo ng bu bam, gai goc e a chung sanh len con ng hanh phuc an vui va giai thoat hoan toan. Long thng cua c Phat that vo bien.

1- Ngi i nen noi gng sang cua Phat.
S hy sinh cao ca, long t bi rong ln, tr tue sang suot, y ch dung manh cua Ngai khong nhng la bao nhieu gng sang cho rieng hang Phat t, ma con cho tat ca moi ngi. Neu chung ta quan niem Ngai la mot v nhan cua nhan loai t xa en nay. Neu chung ta quan niem Ngai la mot bac sieu nhan, th o la mot bac sieu nhan cao hn nhng bac sieu nhan khac. Neu ta quan niem i Ngai la mot s th hien cua Phat, th o la s th hien ep e nhat va ay u y ngha hn het trong cac s th hien.

Cho nen khong nhng oi vi Tn o Phat giao, ma oi vi toan the nhan loai, c Phat ang c ton sung va chiem ngng.

2- Tn o nen ghi nh nhng li di chuc cua Phat - Chung ta, nhng Phat t, ai cung biet i c Phat la ep e, cao ca; bai hoc cua i Ngai la qu bau, sau xa. Nhng neu chung ta khong co gang hoc tap, th bai hoc du hay ho qu bau bao nhieu cung vo ch. c Phat trc khi nhap diet, a dan chung ta mot cau cuoi cung:
- "Moi vat i khong co g qu gia. Than the roi se tan ra. Ch co ao ta la qu bau. Ch co chan ly cua ao ta la bat di bat dch. HAY TINH TAN LEN E GIAI THOAT!"

Vay th ieu kien trong yeu nhat e giai thoat la s tinh tan. Chung ta ng bao gi quen ieu kien ay trong khi tu hanh.

posted January 10, 2002

Up ] PHPT1 Dao Phat ] PHPT1 Luoc Su Phat 1 ] PHPT1 Bat Quan Trai ] Bat Quan Trai Gioi ] [ PHPT1 Luoc Su Phat 2 ] PHPT1 Quy Y Tam Bao ] PHPT1 Ngu Gioi ] PHPT1 Sam Hoi ] PHPT1 Tho Lay Cung Phat ] PHPT1 Tung Kinh Tri Chu Niem Phat ] PHPT1 An Chay ]