Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

horizontal rule

Trang Pháp Thoại (audio mp3)


 

bullet

bullet

 

bullet

 Sư Cô Như-Thủy Nói Chuyện Với Phật-Tử Hoa-Kỳ nhân chuyến Mỹ du tháng 4 năm 2005; sang lại từ băng cassette. mp3 stereo 37 MB 1 giờ 18 phút.
 

bullet

 Giá Trị Tinh Thần Lời Phật Dạy Ứng Dụng Trong Đời Sống Tu Tập Của Người Phật Tử, TT Thích Huyền Việt thuyết pháp hồi 11 giờ sáng Thứ Bảy 3 tháng 9 năm 2005, trong Khóa Tu Học Labor Day tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 37 MB 1 giờ 16 phút.
 

bullet

 Là Người Phật Tử Sống Tại Hoa Kỳ, TT Thích Huyền Việt thuyết pháp hồi 3 giờ trưa Thứ Bảy 3 tháng 9 năm 2005, trong Khóa Tu Học Labor Day tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 38 MB 1 giờ 19 phút.
 

bullet

 Mỗi Ngày Là Một Niềm Vui, TT Thích Huyền Việt thuyết pháp hồi 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy 3 tháng 9 năm 2005, trong Khóa Tu Học Labor Day tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 28 MB 1 giờ 1 phút.
 

bullet

 Cái Nết Đánh Chết Cái Đẹp, TT Thích Huyền Việt thuyết pháp tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida, hồi 12 giờ trưa Chủ Nhật 4 tháng 9 năm 2005. mp3 stereo 35 MB
 

bullet

 Tam Quy và Ngũ Giới, ĐĐ Thích Thông Lư thuyết pháp hồi 10 giờ sáng Thứ Bảy 8 tháng 10 năm 2005, trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 36 MB 1 giờ 17 phút.
 

bullet

 Tứ Động Tâm, Kư Ức Ấn Độ, Phần 1 (mp3 stereo 32 MB 1 giờ 8 phút), Phần 2 (mp3 stereo 32 MB 1 giờ 8 phút), ĐĐ Thích Thông Lư thuyết pháp hồi 5 giờ chiều Thứ Bảy 8 tháng 10 năm 2005, trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida.
 

bullet

 Chết Sanh Về Đâu?, ĐĐ Thích Thông Lư thuyết pháp tại Chùa Hải Đức 11:30 giờ trưa Chủ Nhật 9 tháng 10 năm 2005. mp3 35MB, 1 giờ 17 phút.
 

bullet

Đi Chùa Để Làm Ǵ?, Phần 1 (mp3 stereo 28 MB 57 phút), Phần 2 (mp3 stereo 27 MB 55 phút), HT Thích Tín Nghĩa thuyết giảng tại Chùa Hải-Đức 11:30 giờ trưa Chủ Nhật 27 tháng 11 năm 2005. 
 

bullet

Ngày Xuân Quán Niệm Vô Thường, HT Thích Trí Chơn thuyết pháp hồi 11:30 giờ trưa Rằm Thượng-Nguyên Bính-Tuất, nhằm ngày Chủ Nhật 12 tháng 2 năm 2006, tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 29MB, 1 giờ 4 phút.
 

bullet

Kinh Bát Đại Nhân Giác, TT Thích Pháp Tịnh giảng ngày 25 tháng 3 năm 2006 trong khóa tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải-Đức, phần 1 (điều 1, 2, 3) mp3 stereo 36MB 1 giờ 17 phút, phần 2 (điều 4, 5) mp3 stereo 34MB 1 giờ 12 phút, phần 3 (điều 6, 7) mp3 stereo 35 MB 1 giờ 13 phút, phần 4 (điều 8) mp3 stereo 24MB 52 phút.
 

bullet

Sống Hạnh Phúc, Chết B́nh An, TT Thích Pháp Tịnh thuyết pháp tại Chùa Hải-Đức hồi 11:30 giờ trưa Chủ Nhật 26 tháng 3 năm 2006. mp3 stereo 28MB 59 phút.
 

bullet

Mục Đích Chủ Yếu Của Người Tu Nhân Học Phật, TT Thích Minh Lực thuyết pháp tại Chùa Hải-Đức hồi 11:30 giờ trưa Chủ Nhật 2 tháng 4 năm 2006. mp3 stereo 29MB 1 giờ 5 phút.
 

bullet

H́nh Ảnh Những Ngôi Chùa, TT Thích Như Điển, phương-trượng Chùa Viên-Giác, Hanover, Đức quốc, giới thiệu chư tôn đức trong phái đoàn hoằng pháp lần thứ Năm tại Hoa-kỳ, và thuyết pháp hồi 7:30 giờ tối tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 34MB 1 giờ 12 phút.
 

bullet

Khai Mạc Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, từ ngày 20 đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2006. Diễn văn của TT phương trượng Thích Như Điển. mp3 stereo 6MB 11 phút.
 

bullet

Kinh Pháp Bảo Đàn, phần 1, do TT Thích Đồng Văn, Chùa Tâm-Giác, Munich, Đức quốc, thuyết giảng hồi 10:30 giờ sáng ngày 20 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 35MB 1 giờ 15 phút.
 

bullet

Ư Nghĩa Tịnh Độ Trong Nikāya và Kinh Điển Đại Thừa, phần 1, do Đại Đức Thích Hạnh Đức thuyết giảng hồi 2 giờ trưa ngày 20 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 36MB 1 giờ 18 phút.
 

bullet

Vai Tṛ Phụ Nữ Trong Phật Giáo, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ thuyết giảng hồi 4 giờ chiều ngày 20 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 36MB 1 giờ 18 phút.
 

bullet

Thiền Tập Trong Ngành Tâm Lư Trị Liệu Tại Hoa Kỳ, phần 1, do TT Thích Hạnh Tuấn thuyết giảng hồi 8 giờ tối ngày 20 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 29MB 1 giờ 3 phút.
 

bullet

Kinh Duy Ma Cật, TT Thích Như Điển thuyết giảng hồi 9 giờ sáng ngày 21 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 30MB 1 giờ 6 phút.
 

bullet

Kinh Pháp Bảo Đàn, phần 2, do TT Thích Đồng Văn, Chùa Tâm-Giác, Munich, Đức quốc, thuyết giảng hồi 10:30 giờ sáng ngày 21 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 29MB 1 giờ 3 phút.
 

bullet

Ư Nghĩa Tịnh Độ Trong Nikāya và Kinh Điển Đại Thừa, phần 2, và Lễ Tán, do Đại Đức Thích Hạnh Đức thuyết giảng hồi 2 giờ trưa ngày 21 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 36MB 1 giờ 18 phút.
 

bullet

 Vai Tṛ Phụ Nữ Trong Phật Giáo, phần 2, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ thuyết giảng hồi 4 giờ chiều ngày 21 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 29MB 1 giờ 4 phút.
 

bullet

Truyền Giới Bát Quan Trai và thuyết giảng, do TT Thích Như Điển chứng minh cùng chư tôn đức: TT Thích Hạnh Tuấn, TT Thích Đồng Văn, ĐĐ Thích Hạnh Đức, ĐĐ Thích Giác Tâm, SC Thích Nữ Minh Huệ, hồi 7 giờ tối ngày Thứ Sáu 21 tháng 4 năm 2006 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 30MB 1 giờ 5 phút.
 

bullet

Thiền Tập Trong Ngành Tâm Lư Trị Liệu Tại Hoa Kỳ, phần 2, do TT Thích Hạnh Tuấn thuyết giảng hồi 8 giờ tối ngày 20 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 34MB 1 giờ 14 phút.
 

bullet

Kinh Pháp Bảo Đàn, phần 3, do TT Thích Đồng Văn, Chùa Tâm-Giác, Munich, Đức quốc, thuyết giảng hồi 9 giờ sáng ngày 22 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 31MB 1 giờ 8 phút.
 

bullet

Vai Tṛ Phụ Nữ Trong Phật Giáo, phần 3, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ thuyết giảng hồi 2:30 giờ chiều ngày 22 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 36MB 1 giờ 18 phút.
 

bullet

Huân Tu Tịnh Độ, do TT Thích Đồng Văn, Chùa Tâm-Giác, Munich, Đức quốc, thuyết giảng hồi 4 giờ chiều ngày 22 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 36MB 1 giờ 19 phút.
 

bullet

Kinh Pháp Bảo Đàn, phần 4, do TT Thích Đồng Văn, Chùa Tâm-Giác, Munich, Đức quốc, thuyết giảng hồi 8 giờ tối ngày 22 tháng 4 năm 2006 trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2006 do Phái Đoàn Hoằng Pháp Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức quốc, tổ chức tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 30MB 1 giờ 6 phút.
 

bullet

Làm Thế Nào Để Sống An Lạc Và Hạnh Phúc, TT Thích Như Điển thuyết giảng hồi 11 giờ sáng ngày 23 tháng 4 năm 2006 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 30MB 1 giờ 6 phút.
 

bullet

Ư Nghĩa Nhân Bản Của Phật Đản Sanh, TT Thích-Minh-Lực thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng ngày 7 tháng 5 năm 2006 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 34MB 1 giờ 15 phút.
 

bullet

Tu Là Chuyển Nghiệp, TT Thích-Minh-Lực thuyết giảng hồi 2 giờ trưa ngày 7 tháng 5 năm 2006 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 34MB 1 giờ 15 phút.
 

bullet


 

bullet

Không Có Giai Cấp Trong Giọt Nước Mắt Cùng Mặn Và Trong Giọt Máu Cùng Đỏ, TT Thích-Minh-Ấn thuyết pháp hồi 11 giờ sáng ngày 2 tháng 7 năm 2006 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 24MB 50 phút.
 

bullet


 

bullet

Làm Thế Nào Để Đối Trị Với Nghiệp Lực & Tham Vấn, ĐĐ Thích-Thông-Lư thuyết giảng hồi 5 giờ 15 chiều Thứ Bảy 30 tháng 9 năm 2006 trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 32MB 1 giờ 9 phút.
 

bullet

 Ba Điền Người Phật Tử Tại Gia Phải Vun Bồi, ĐĐ Thích-Thông-Lư thuyết pháp hồi 11 giờ 40 sáng ngày 1 tháng 10 năm 2006 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 22MB 47 phút.
 

bullet


 

bullet

Bồ Tát Hạnh, Bồ Đề Tâm & Tứ Vô Lượng Tâm, ĐĐ Thích-Đồng-Trí thuyết giảng hồi 8 giờ sáng Thứ Bảy 9 tháng 12 năm 2006 trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 40MB 1 giờ 27 phút.
 

bullet

  Bồ Tát Hạnh (tiếp), Lục Độ Ba La Mật, phần 1, ĐĐ Thích-Đồng-Trí thuyết giảng hồi 2 giờ chiều Thứ Bảy 9 tháng 12 năm 2006 trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 25MB 54 phút; phần 2, 26MB 58 phút.
 

bullet

Bồ Tát Hạnh (tiếp), Tứ Hoằng Thệ Nguyện, phần 1, ĐĐ Thích-Đồng-Trí thuyết giảng hồi 5 giờ chiều Thứ Bảy 9 tháng 12 năm 2006 trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 23MB 50 phút; phần 2, 23MB 50 phút.
 

bullet

Khuyến Tu: Ly và Hợp, HT Thích-Giác-Phúc thuyết giảng hồi 2 giờ trưa Chủ Nhật 10 tháng 12 năm 2006 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. TT Thích-Minh-Huấn và ĐĐ Thích-Đồng-Trí giới thiệu. mp3 stereo 33MB 1 giờ 12 phút.
 

bullet


 

bullet

Mùa Xuân Trong Tinh Thần Đạo Phật, TT Thích-Minh-Ṭng thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng ngày Tết Nguyên-Đán Đinh-Hợi, 18 tháng 2 năm 2007, tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 31MB 1 giờ 5 phút.
 

bullet

Ư Nghĩa Biệt-Danh Và Thông-Hiệu Phật, HT Thích-Tín-Nghĩa thuyết giảng hồi 2:15 giờ trưa ngày 10 tháng 3 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong khóa tu Bát Quan Trai Giới. mp3 stereo 34MB 1giờ 13 phút.
 

bullet

Ư Nghĩa Rằm Thượng Nguyên, HT Thích-Tín-Nghĩa thuyết giảng hồi 11 giờ trưa ngày Lễ Thượng-Nguyên Đinh-Hợi 11 tháng 3 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo 25MB 54 phút.
 

bullet

Hạnh Phúc Thay Chư Phật Ra Đời, TT Thích-Thái-Siêu thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Ba 8 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 35MB 1 giờ 20 phút.
 

bullet

   Kinh Hoa-Nghiêm, phẩm Phổ-Hiền Hạnh-Nguyện, phần 1, và phần 2, TT Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 10:30 giờ sáng Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. Phần 1 mp3 stereo 26MB 56 phút. Phần 2 mp3 stereo 26MB 55 phút.
 

bullet

   Niệm Phật, Con Đường Đưa Đến Chân Hạnh Phúc, ĐĐ Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 2:30 giờ trưa Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 32MB 1 giờ 7 phút.
 

bullet

   Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh, ĐĐ Thích-Như-Tịnh thuyết giảng hồi 4:30 giờ trưa Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 37MB 1 giờ 18 phút.
 

bullet

   Luật Nghi Bồ Tát Giới, phần 1, phần 2, TT Thích-Thái-Siêu thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Tư 9 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. Phần 1 mp3 stereo 25MB 54 phút. Phần 2 mp3 stereo 27MB 57 phút.
 

bullet

   Bồ Tát Giới, TT Thích-Thái-Siêu thuyết giảng hồi 10 giờ sáng Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 36MB 1 giờ 18 phút.
 

bullet

   Vai Tṛ Người Phật Tử Trong Phật Giáo, ĐĐ Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 2:30 giờ trưa Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 22MB 46 phút.
 

bullet

   Phật Giáo, Thi Thơ Và Nhạc, ĐĐ Thích-Viên-Giác thuyết giảng hồi 4:30 giờ trưa Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 32MB 1 giờ 7 phút.
 

bullet

   Kinh Hoa-Nghiêm, phẩm Phổ-Hiền Hạnh-Nguyện (tiếp), phần 1, và phần 2, TT Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Năm 10 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. Phần 1 mp3 stereo 29MB 1 giờ 2 phút. Phần 2 mp3 stereo 30MB 1 giờ 4 phút.
 

bullet

   Duy Tuệ Thị Nghiệp, TT Thích-Đồng-Mẫn thuyết giảng hồi 10 giờ sáng Thứ Sáu 11 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 37MB 1 giờ 19 phút.
 

bullet

   Khái Niệm Tư Tưởng Kinh A Di Đà, HT Thích-Kiến-Tánh thuyết giảng hồi 2:30 giờ trưa Thứ Sáu 11 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 37MB 1 giờ 19 phút.
 

bullet

   Thiên Thủ Thiên Nhăn Quan Thế Âm, TT Thích-Hạnh-Tuấn thuyết giảng hồi 4:30 giờ trưa Thứ Sáu 11 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 26MB 56 phút.
 

bullet

   Tứ Niệm Xứ, ĐĐ Thích-Giác-Trí thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Sáu 11 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 33MB 1 giờ 10 phút.
 

bullet

   Khái Niệm Tư Tưởng Kinh A Di Đà (tiếp), HT Thích-Kiến-Tánh thuyết giảng hồi 9:30 giờ sáng Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 29MB 1 giờ 1 phút.
 

bullet

   Thiền Tịnh Không Hai, TT Thích-Hạnh-Tuấn thuyết giảng hồi 2:30 giờ trưa Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 35MB 1 giờ 14 phút.
 

bullet

   Duy Tuệ Thị Nghiệp (tiếp), TT Thích-Đồng-Mẫn thuyết giảng hồi 4:30 giờ trưa Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 35MB 1 giờ 14 phút.
 

bullet

   Khái Niệm Tư Tưởng Kinh A Di Đà (tiếp), HT Thích-Kiến-Tánh thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Bảy 12 tháng 5 năm 2007 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 37MB 1 giờ 19 phút.
 

bullet

   Giới Đàn Bồ Tát Giới Tại Gia, cho 51 giới tử, hối 5 giờ chiều Chủ Nhật 13 tháng 5 năm 2007 tại Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. Đàn Đầu Ḥa Thượng: Thích-Kiến-Tánh. Yết-Ma A Xà Lê: Thích-Như-Điển. Giáo-Thọ A Xà Lê: Thích-Thái-Siêu. Tri-Sự: Thích-Như-Tịnh. mp3 stereo 35MB 1 giờ 15 phút.
 

bullet 

bullet


 

bullet

 Giới Thiệu Phái Đoàn Hoằng-Pháp Viên-Giác, Hannover, Đức, năm 2008 dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. Phần 1, mp3 stereo 27MB 58 phút: HT Kiến-tánh, TT Như-Điển, TT Đồng-Văn, ĐĐ Viên-Giác. Phần 2, mp3 stereo 22MB 48 phút: ĐĐ Giác-Trí, ĐĐ Nguyên-Tạng, Sư Cô Minh-Huệ.
 

bullet

Ba Kinh Tinh Độ, TT Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Tư 26 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, Phần 1, 27MB 1 giờ; Phần 2, 27MB 1 giờ.
 

bullet

Kinh Kim Cang, TT Thích-Đồng-Văn thuyết giảng hồi 2:30 giờ trưa Thứ Tư 26 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 36MB 1 giờ 19 phút.
 

bullet

Kinh Pháp Hoa 1, HT Thích-Kiến-Tánh thuyết giảng hồi 4:30 giờ chiều Thứ Tư 26 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 34MB 1 giờ 13 phút.
 

bullet

Trung Ấm Thân 1, ĐĐ Thích-Nguyên-Tạng thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Tư 26 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 32MB 1 giờ 10 phút.
 

bullet

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ĐĐ Thích-Giác-Trí thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Năm 27 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, Phần 1, 27MB 1 giờ; Phần 2, 26MB 56 phút.
 

bullet


 

bullet

Kinh Phân Biệt Cúng Dường, Sư Cô Thích-Nữ-Minh-Huệ thuyết giảng hồi 2:30 giờ trưa Thứ Năm 27 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 37MB 1 giờ 19 phút.
 

bullet

Con Đường Trắng Giữa Hai Gịng Sông (Nhị Hà Bạch Lộ), ĐĐ Thích-Viên-Giác thuyết giảng hồi 4:30 giờ chiều Thứ Năm 27 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 28MB 1 giờ.
 

bullet

Trung Ấm Thân 2, ĐĐ Thích-Nguyên-Tạng thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Năm 27 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, Phần 1, 25MB 54 phút; Phần 2, 25MB 54 phút.
 

bullet

 Quan Điểm Về Thế Giới Của Kinh Kim Cang, TT Thích-Đồng-Văn thuyết giảng hồi 2:30 giờ trưa Thứ Sáu 28 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 37MB 1 giờ 20 phút.
 

bullet

 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (tiếp), ĐĐ Thích-Giác-Trí thuyết giảng hồi 4:30 giờ chiều Thứ Sáu 28 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 30MB 1 giờ 5 phút.
 

bullet

Kinh Pháp Hoa 2, HT Thích-Kiến-Tánh thuyết giảng hồi 7:30 giờ chiều Thứ Sáu 28 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 37MB 1 giờ 20 phút.
 

bullet

Phưong Pháp Chuyển Hóa Nghiệp Lực, ĐĐ Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Bảy 29 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 37MB 1 giờ 19 phút.
 

bullet

Quan Điểm Về Con Người Của Kinh Kim Cang, TT Thích-Đồng-Văn thuyết giảng hồi 2:30 giờ trưa Thứ Bảy 29 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 34MB 1 giờ 13 phút.
 

bullet

Kinh Pháp Hoa 3 (Phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn thứ 25), HT Thích-Kiến-Tánh thuyết giảng hồi 4:30 giờ chiều Thứ Bảy 29 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 42MB 1 giờ 31 phút.
 

bullet

Kinh Pháp Môn Căn Bản, Sư Cô Thích-Nữ-Minh-Huệ thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Bảy 29 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của TT Thích-Như-Điển. mp3 stereo 34MB 1 giờ 14 phút.
 

bullet

Những Chuyện Linh Ứng Của Bồ Tát Địa Tạng, TT Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 11 giờ sáng Chủ Nhật 30 tháng 3 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2008 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, 28 MB 1 giờ 1 phút.
 

bullet


 

bullet

T́m Lại Dấu Chân Đức Phật, TT Thích-Pháp-Tịnh thuyết giảng lễ Phật-Đản Mậu-Tư 2552 hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 11 tháng 5 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 31 MB 1 giờ 7 phút.
 

bullet


 

bullet

Hạnh Nguyện Độ Sanh, Ni Sư Thích-Nữ Huệ-Liên thuyết giảng hồi 11:10 giờ sáng Chủ Nhật 13 tháng 7 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 48 MB 1 giờ 44 phút.
 

bullet

Ư Nghĩa Ngày Lễ Vu-Lan Báo Hiếu, ĐĐ Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 11:10 giờ sáng Chủ Nhật 24 tháng 8 năm 2008 trong lễ Vu Lan Mậu-Tư 2552 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 30MB 1 giờ 6 phút.
 

bullet


 

bullet

Phước Huệ Song Tu, phần 1, HT Giác-Ngộ thuyết giảng hồi 3:45 giờ chiều Thứ Bảy 11 tháng 10 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới. mp3 stereo, 35MB 1 giờ 17 phút.
 

bullet

Phước Huệ Song Tu, phần 2, HT Giác-Ngộ thuyết giảng hồi 11:10 giờ sáng Chủ Nhật 12 tháng 10 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 32MB 1 giờ 10 phút.
 

bullet

Tinh Thần Bồ Tát Đạo Theo Ngài Tịch-Thiên (Shantideva), TT Minh-Ṭng thuyết giảng hồi 11:15 giờ sáng Chủ Nhật 30 tháng 11 năm 2008 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 36MB 1 giờ 18 phút.
 

bullet

Đi T́m Hạnh Phúc Miên Viễn, ĐĐ Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 25 tháng 1 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 12 phút.
   

bullet

Lời Chúc Tết của ĐĐ Hạnh-Đức & Thư Chúc Xuân Kỷ Sửu 2009 do ĐH Nguyên-Đức Phạm Duy Tân tuyên đọc hồi giao thừa 26 tháng 1 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 4MB 9 phút.
 

bullet

Khuyến Tu Thượng-Nguyên Kỷ-Sửu 2009, TT Minh-Huấn giới thiệu, HT Giác-Phúc thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 15 tháng 2 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 24MB 52 phút.
 

bullet

Khi Thọ Bát Quan Trai Giới, phần 2, Ni Sư Thuần-Chánh giảng trong khóa tu Bát Quan Trai Giới hồi 8 giờ sáng Thứ Bảy 28 tháng 3 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 21MB 45 phút.
 

bullet

Khi Thọ Bát Quan Trai Giới, phần 3, Ni Sư Thuần-Chánh giảng trong khóa tu Bát Quan Trai Giới hồi 2:30 giờ trưa Thứ Bảy 28 tháng 3 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 27MB 1 giờ.
 

bullet

Tạm Hiểu Chính Ḿnh, Ni Sư Thuần-Chánh giảng hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 29 tháng 3 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 24MB 52 phút.
 

bullet

 Giới Thiệu Phái Đoàn Hoằng Pháp Viên-Giác, Hannover, Đức, và thuyết pháp, HT Thích-Như-Điển tại chánh điện Chùa Hải-Đức hồi 7 giờ rưỡi tối Thứ Ba 28 tháng 4 năm 2009, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 36MB 1giờ 20 phút.
 

bullet

Kinh Quán Vô Lượng Thọ, HT Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Tư 29 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, Phần 1, 28MB 1 giờ; Phần 2, 28MB 1 giờ 1 phút
 

bullet

Kinh Dược-Sư, TT Thích-Đồng-Văn thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Tư 29 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 36MB 1 giờ 19 phút.
 

bullet

Hạnh Phúc T́m Ở Đâu?, ĐĐ Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Tư 29 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 11 phút.
 

bullet

Tư Tưởng Kinh Pháp-Hoa, ĐĐ Thích-Giác-Trí thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Tư 29 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 34MB 1 giờ 15 phút.
 

bullet

Kinh Dược-Sư 2, TT Thích-Đồng-Văn thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Năm 30 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, Phần 1, 28MB 1 giờ; Phần 2, 28MB 1 giờ 1 phút.
 

bullet

Kinh Trung Bộ, NS Thích-Nữ Minh-Huệ thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi chiều Thứ Năm 30 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 24MB 55 phút.
 

bullet

Thân Tâm An Lạc, ĐĐ Thích-Hạnh-Thức thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Năm 30 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 12 phút.
 

bullet

Tư Tưởng Kinh Pháp-Hoa (tiếp), ĐĐ Thích-Giác-Trí thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Năm 30 tháng 4 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 34MB 1 giờ 15 phút.
 

bullet

Nương Thuyền Từ Vượt Bể Ái Hà, ĐĐ Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Sáu 1 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, Phần 1, 26MB 56 phút; Phần 2, 27MB 59 phút.
 

bullet

Kinh Trung Bộ (tiếp), NS Thích-Nữ Minh-Huệ thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi chiều Thứ Sáu 1 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 34MB 1 giờ 13 phút.
 

bullet

Phương Tiện Trong Kinh Phật, ĐĐ Thích-Hạnh-Tuệ thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Sáu 1 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 36MB 1 giờ 18 phút.
 

bullet

Công Năng Của Giới Luật, ĐĐ Thích-Thánh-Trí thuyết giảng hồi 7 giờ rưỡi tối Thứ Sáu 1 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, cho giới tử thọ Bát Quan Trai Giới trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 30MB 1 giờ 5 phút.
 

bullet

Công Năng Vi Diệu Của Giáo Pháp, ĐĐ Thích-Thánh-Trí thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Bảy 2 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. Phần 1, mp3 stereo, 30MB 1 giờ 6 phút. Phần 2, mp3 stereo, 30MB 1 giờ 6 phút.
 

bullet

Phương Tiện Trong Kinh Phật (tiếp), ĐĐ Thích-Hạnh-Tuệ thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy 2 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 36MB 1 giờ 18 phút.
 

bullet

Vô Thường & Sanh Tử, HT Thích-Giác-Trực thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Bảy 2 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 25MB 54 phút.
 

bullet

Công Năng Vi Diệu Của Giáo Pháp (tiếp), ĐĐ Thích-Thánh-Trí thuyết giảng hồi 9 giờ tối Thứ Bảy 2 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 32MB 1 giờ 9 phút.
 

bullet

Thân Tâm An Lạc (tiếp), ĐĐ Thích-Hạnh-Thức thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy 2 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 34MB 1 giờ 14 phút.
 

bullet

Sự Chế Ngự Những Bất An Trong Cuộc Sống, HT Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 11 giờ sáng Chủ Nhật 3 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Lễ Phật-Đản Kỷ-Sửu 2009 PL 2553. mp3 stereo, 31MB 1 giờ 7 phút.
 

bullet

Phật Pháp Vấn Đáp & Bế Mạc Khóa Tu Mùa Xuân 2009, HT Như-Diển & Tăng Ni phái đoàn hoằng pháp Viên-Giác & Phật tử phụ diễn văn nghệ, từ 2 giờ đến 4 giờ trưa Chủ Nhật 3 tháng 5 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. Phần 1, mp3 stereo, 36MB 1giờ 20 phút. Phần 2, mp3 stereo, 36MB 1giờ 20 phút.
 

bullet

Kinh Pháp-Bảo-Đàn, phẩm Nghi-Vấn, đoạn Phước Đức và Công Đức, Ni-sư Thuần-Bạch giảng trong khóa tu Bát Quan Trai Giới hồi 8 giờ tối Thứ Sáu 13 tháng 11 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 30MB 1 giờ 5 phút.
 

bullet

Kinh Pháp-Bảo-Đàn, phẩm Hành-Do, đoạn Xưa Nay Không Một Vật, Ni-sư Thuần-Bạch giảng trong khóa tu Bát Quan Trai Giới hồi 9 giờ sáng Thứ Bảy 14 tháng 11 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 47MB 1 giờ 42 phút.
 

bullet

Kinh Pháp-Bảo-Đàn, phẩm Hành-Do, đoạn Không Nghĩ Thiện Không Nghĩ Ác, Ni-sư Thuần-Bạch giảng trong khóa tu Bát Quan Trai Giới hồi 2:30 giờ trưa Thứ Bảy 14 tháng 11 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 35MB 1 giờ 17 phút.
 

bullet

Chữ Nhẫn Trong Đạo Phật, Ni-sư Thuần-Bạch thuyết giảng hồi 11:30 giờ trưa Thứ Bảy 15 tháng 11 năm 2009 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 36MB 1 giờ 17 phút.
 

bullet

Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, TT Thích-Pháp-Tịnh thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 28 tháng 2 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Đại-Lễ Thượng-Nguyên Canh-Dần 2554. mp3 stereo, 35MB 1 giờ 15 phút.
 

bullet

Khuyến Tu, HT Thích-Giác-Nhiên thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 9 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 19MB 39 phút.
 

bullet

Chỉ Dẫn Cách Ngồi Thiền, HT Thích-Giác-Nhiên, HT Thích-Giác-Phúc & Ni Sư Tường-Liên thuyết giảng hồi 1 giờ trưa Chủ Nhật 9 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. Phần 1, mp3 stereo, 30MB 1 giờ 3 phút. Phần 2, mp3 stereo, 21MB 45 phút.
 

bullet

Giới Thiệu Phái Đoàn Hoằng Pháp Viên-Giác, Hannover, Đức, và thuyết pháp, HT Thích-Như-Điển tại chánh điện Chùa Hải-Đức hồi 7 giờ rưỡi tối Thứ Ba 18 tháng 5 năm 2010, Jacksonville, Florida. Phần 1, mp3 stereo, 25MB 55 phút.  Phần 2, mp3 stereo, 25MB 55 phút.
 

bullet

Lăng Nghiêm Trực Chỉ, HT Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Tư 19 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, Phần 1 với ĐĐ Thiện-Đạo niệm Phật, mp3 stereo, 35MB 1 giờ 16 phút; Phần 2 với phần đệm Độc Huyền của ĐH Huệ-Lộc Nguyễn Văn Đồng cho HT ngâm thơ Nhớ Chùa, mp3 stereo, 26MB 55 phút.
 

bullet

Thiền Giữa Đời Thường 1, TT Thích-Thông-Triết thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Tư 19 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 34MB 1 giờ 14 phút.
 

bullet

Giải Thoát Trong Ḷng Bàn Tay 1, ĐĐ Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Tư 19 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 11 phút.
 

bullet

Giáo Lư Vô Ngă & Tinh Thần Bát Nhă 1, TT Thích-Hạnh-Tuấn thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Tư 19 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 4 phút.
 

bullet

Duy Thức Là Ǵ?, ĐĐ Thích-Thiện-Thái thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Tư 20 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, Phần 1, mp3 stereo, 30MB 1 giờ 5 phút; Phần 2, mp3 stereo, 29MB 1 giờ 2 phút.
 

bullet

Kinh Trung Bộ, Sư Cô Minh-Huệ thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Tư 20 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 35MB 1 giờ 16 phút.
 

bullet

Niệm Phật Khoa Học, ĐĐ Thích-Thiện-Đạo thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi chiều Thứ Tư 20 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 11 phút.
 

bullet

Ư Nghĩa Một Cành Mai, ĐĐ Thích-Thánh-Trí thuyết giảng hồi 8 giờ tối Thứ Tư 20 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 26MB 57 phút.
 

bullet

Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Độ, ĐĐ Thích-Hạnh-Đức thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Năm 21 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 52MB 1 giờ 53 phút.
 

bullet

Hạnh Phúc Từ Bên Trong, ĐĐ Thích-Hạnh-Tuệ thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi trưa Thứ Sáu 21 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 12 phút.
 

bullet

Kinh Trung Bộ 22 Kinh Con Rắn, Sư Cô Minh-Huệ thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi trưa Thứ Sáu 21 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 36MB 1 giờ 18 phút.
 

bullet

Pháp Đàm, TT Thích-Thông-Triết nói chuyện hồi 9 giờ tối Thứ Sáu 21 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 28MB 1 giờ 1 phút.
 

bullet

Đức Tin & Quan Niệm Về Đức Tin Trong Đạo Phật, ĐĐ Thích-Thánh-Trí thuyết giảng hồi 9 giờ sáng Thứ Bảy 22 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 56MB 2 giờ 2 phút.
 

bullet

Niệm Phật Khoa Học (tiếp), ĐĐ Thích-Thiện-Đạo thuyết giảng hồi 2 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy 22 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 35MB 1 giờ 17 phút.
 

bullet

Người Khách Trọ, ĐĐ Thích-Hạnh-Tuệ thuyết giảng hồi 4 giờ rưỡi trưa Thứ Bảy 22 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 12 phút.
 

bullet

Phật Pháp Vấn Đáp & Văn Nghệ Phụ Diễn, HT Thích-Như-Điển & Phái Đoàn Hoằng Pháp Viên-Giác hồi 8 giờ tối Thứ Bảy 22 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 52MB 1 giờ 54 phút.
 

bullet

Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập Kinh, HT Thích-Như-Điển thuyết giảng hồi 10 giờ sáng Chủ Nhật Phật-Đản 23 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 11 phút.
 

bullet

Thiền Giữa Đời Thường 2, TT Thích-Thông-Triết thuyết giảng hồi 1 giờ rưỡi trưa Chủ Nhật Phật Đản 23 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 12 phút.
 

bullet

Duy Thức Là Ǵ? (hết), ĐĐ Thích-Thiện-Thái thuyết giảng hồi 3 giờ chiều Chủ Nhật Phật Đản 23 tháng 5 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Khóa Tu Học Mùa Xuân 2010 với Phái Đoàn Chùa Viên-Giác, Hannover, Đức, dưới sự hướng dẫn của HT Thích-Như-Điển. mp3 stereo, 49MB 1 giờ 45 phút.
 

bullet

Trở Về Cội Nguồn, TT Thích-Pháp-Tịnh thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 29 tháng 8 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Đại-Lễ Vu-Lan Canh-Dần 2554. mp3 stereo, 30MB 1 giờ 2 phút.
 

bullet

T́nh Người, TT Thích-Thiện-Duyên thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 10 tháng 10 năm 2010 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 33MB 1 giờ 10 phút.
 

bullet

Niệm & Niệm Phật, Ni-sư Thuần-Bạch thuyết giảng hồi 11:30 giờ trưa Chủ Nhật 21 tháng 11 năm 2010 trong Đại-lễ Hạ-Nguyên 2554 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida. mp3 stereo, 38MB 1 giờ 19 phút.
 

bullet

Phước Huệ Song Tu, HT Giác-Ngộ thuyết giảng hồi 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 20 tháng 2 năm 2011 tại chánh điện Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida, trong Đại-Lễ Thượng-Nguyên Tân-Măo 2555. mp3 stereo, 29MB 1 giờ 3 phút.

 

 

 

 

 

[Home] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]