Cha Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sch] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Php Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Gio] [Thuyết Php] [Thơ Văn] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]


TRUYỆN SI VI
Nguyễn Cư Trinh (1716-1767)
 

Si rằng:

Phật i l Phật! Tu hỡi l tu!
Cha snh cha Đường Ngu; ti v ti Tắc Khiết.
Giang san cũ thu về đất Việt; điền tịch xưa đem lại trời Nam.
Chốn chốn đều tư ti tư tam; nh nh cũng tỉ xương tỉ x.
Gi ph gậy đến xem thạnh trị; trẻ ngậm cơm mừng gặp thi bnh.
Nước sng vng lẻo lẻo dng xanh; dn con đỏ hy hy nh rạng.
Chợ chưa ra gi bn; đường chẳng lượm của rơi.
Đời đ nn đời; th vừa vui th.
Linh San am qu ngụ, Si sắc tứ tu tr.
Lng mộ đạo tăng ni, miệng niệm Nam m Phật.
B chi kẻ đua tranh xảo quyệt; quản bao (người) bạn tc ngư h.
Lng từ bi mộ đạo Thch Ca; nguyện Phật php vui bề trai gi.
Tiu diu cảnh ngoại, nong nả trần trung.
Tương dưa đi bữa no lng, b vải miễn cho ấm cật.
Mn trời chiếu đất, gẫm tợ am thanh.
Đạo Như lai cng niệm cng lnh; cu gio hữu thoạt ngm thoạt lạ.
Dựa mu thuyền bt nh; lần chuỗi hột bồ đề.
Rỗi mộc ngư diễn kệ sớm khuya; nương thạch khnh phần hương trưa tối
Ước siu tam mui, ng thot cửu huyền
Lăm đền mộc bổ thuỷ nguyn; dốc bo cn khn ph ti.

Vi rằng:

Chẳng hay ng si, qu qun phương nao?
Lời diễn kệ rất cao, đạo tu hnh thm chi.

Si rằng:

Lựa l phải hỏi qu vức lm chi;
Nếu phải đạo tăng ni, tu cng nhờ phần phước.
Si người sanh trong nước, Si cũng khỏi xu bơi.
Si sanh ở trong đời, Si cũng khng thuế kha
Khăng thn đạo cả; vẹn giữ giềng ba.
Ngay với cha, thảo với cha; nghĩa cng thầy, tin cng bạn.
Xưa Si biết chăn dn mun quận; xưa Si hay giữ việc nh vng.
Gi cm ơn mi m huyền dương; hm nghe chnh cong đui về ni.
Xưa Si cũng biết giữ mnh lm ci; xưa Si cũng hay lấy đức chăn dn.
Giữ thước mực cầm cn; đnh roi bồ răn chng.
Lỡ bề lương đống, tạm dụng rui m.
Si học lại vi nghe, hoạ l c lng chuộng.
Mới tụng kinh vừa xuống, nghe tiếng khnh ging lệ
Ngỡ l chung vua Hạ V chiu hiền; ngỡ l đạc đức trọng Ni thiết gio
Si yu v đạo, Si dấu v duơn.
Thấy mụ vi nhan sắc c hơn; Si theo với tu hnh kẻo thiệt.
Khoan khoan! chưa biết vi ở cha no?
Thanh tn my liễu m đo; đẹp đẽ mắt sao da tuyết.
Lng người dầu thiết, thời đạo cũng gần.
Qua ty phương cn cch trở non thần; sau phương trượng đ sẵn sằng bn Phật
Ngoi che so nhặt, trong xủ mn thưa.
Lạnh thời c mền bt tơ; nực thời c quạt lục phủ.
Chiếu du trơn như mỡ; thuốc l ướp hoa ngu.
Rượu hồng cc ngu ngu; tr mỹ xun phức phức.
Sẵn đồ, sẵn đạc; sẵn vi, sẵn thầy;
Thot liu sau cho gần đ gần đy; vo cng Si đặng tu hoi tu hủy.

Vi rằng:

Lời sao ni ngụy, chẳng phải tnh chơn.
Tu lm sao m lo thiệt lo hơn?
Tu lm sao m tham ti tham sắc?
Ấy chẳng l bội đức. Chớ tu những điều chi?

Si rằng:

Si cũng muốn tu tr, khốn thiếu đồ kh dụng.
Thiếu chung thiếu trống; thiếu kệ thiếu kinh.
Thiếu sứa thiếu sinh; thiếu tiu thiếu bạt;
Thiếu bnh thiếu bt; thiếu đậu thiếu tương;
Thiếu bnh bng lư hương; thiếu tiền bn l phủ;
Thiếu hi thiếu mũ; thiếu hậu thiếu y;
Thiếu tiền đường sơ ly; thiếu thượng phương liễn đối;
Thiếu b son bnh si; thiếu tch trượng ca sa;
Thiếu hương thiếu hoa; thiếu xi thiếu Phật.
Ấy l đồ vặt, Si hy sắm sau.
Thứ no kp lm đầu, Si phải toan sắm trước.
Nhiễu Thượng Hải, Si sắm một ci quần cho tốt; bố ct căn, Si sắm một ci o cho xu
Nn kiểng hng, si sắm một ci cho xinh gh; quạt ban trc, si sắm một cy cho bu riết.
Giy hồng hi, Si sắm một đi để đạp gt;
Khăn bch cn, Si sắm một ci để bịt đầu.
Si lại sắm một đứa tiểu đồng con con để cắp ống điếu cho mầu;
Si lại sắm một thước hồ la đo đỏ, Để buộc đy s cho ngỏa.
Chợ no nhiều bạn hng cc ả, xm no đng bổn đạo cc d,
Si một tu lại tu đi, Si một tu ln tu xuống.
Si lại sắm một ci phương trượng, để sau liu vắng vẻ một mnh,
Trn mặt th rộng thinh; dưới chn cho kn mt.
Đương khi thời cơm thịt, c bổn đạo vừa ln;
Nghe tiểu đồng tằng hắng tiếng ln, mấy đĩa thịt Si thu vo đ.
Si lại sắm một ci vườn nho nhỏ, ở cho cch xm xa xa.
Đề phng khi bổn đạo chửa nghn ra, dễ khiến Si khoanh tay m ngồi vậy.
Si lại sắm tiền nghề bỏ đy, sp tốt để đnh mi;
Ngộ phải khi cờ bạc thua hoi, dễ khiến Si khoanh tay ng lảng.
Si lại sắm một hai bnh thuốc trng, với năm bảy đạo ba m;
Sắm một tiểu tăng cho hay tin lại tin về; sắm một tn nữ cho hay ni ngon ni ngọt;
Phải nơi gi tốt, vả lại nhiều tiền;
Giữ nết na n chẳng đến cha chiền, h khiến Si lm thinh m giả điếc.
Việc Si th Si biết, việc Vi th Vi hay;
Gh cho khỏi cnh tay, kẻo m tung nhằm vế.

Vi rằng:

Lời sao ni quấy, tai chẳng muốn nghe.
Tr tuệ thng như "hoa nở bồ đề"; nhơn duyn bạc tợ "nhị th Ưu Bt".
Tuy ngồi mật thất, no khc thng c;
Trời xa xa rộng thẳm m chẳng m; lưới lộng lộng bủa thưa m khng lọt.
Ni một lời lỗi luật, tu mun kiếp khn đền.
Si rằng: Nơi Thin đường, ng hỡi chưa ln; chốn Địa ngục, ng toan kp xuống.

Si rằng:

Vi ny hẹp lượng, chẳng biết h ngn.
C Thin đường th qun tử tu ln;
C Địa ngục th tiểu nhơn tu xuống.
Hễ l qun tử lượng, th tu đức thắng tị
Thờ vua, hết ngay; thờ cha hết thảo.
Một lời ni phải nhơn phải đạo, ấy l tu ngn;
Một việc lm chẳng hại chẳng tham, ấy l tu hạnh.
Lấy nhn m tu tnh, lấy đức m tu thn.
Tu minh đức để m tn dn; tu tề gia để m trị quốc.
Ấy l trang hiền đức, tu cho phải đạo tu.
Ngoi th tu khoan dũ n nhu; trong th tu ho bnh trung chnh.
Tu cung, tu knh; tu kn, tu thnh.
Đ phải đạo tu hnh, lại thm nền phước chỉ
Tự nhin: đắc lộc, đắc vị ; đắc thọ, đắc danh.
Đắc ph qu hiển vinh. Ấy Thin đng l đ.
Hễ l trang hiền ng, th tu đến Thin đng.
Cn kẻ tiểu nhơn gian, th tu vo Địa ngục.
Tiểu nhơn thi tục, tu những tnh phm.
Tu những lng bạc c gian tham; tu những dạ hung hoang tn bạo.
Nui cho lớn m tu lng bất hiếu; ăn cho no m tu dạ bất trung.
Tu sắc lnh để m a khc tng; tu lời kho để m sức phi văn qu.
Người hiền ng, tu ght ghen ngăn trở ; kẻ lỗi lầm, tu tm kiếm don ren.
Tu lưỡi mềm lấy của cho đầy then; tu mưu độc hại người cho đ giận.
Đứa tiểu nhơn như rận, tu rt mu người ta.
Tu cng dy cng nhục ng nhục cha; tu cng dy cng hại con hại chu.
Tu vơ tu vo; tu chạ tu cn.
Hễ l đứa đại gian, th tu điều bất ngi.
m vi quỷ thần sở hại, dương vi vương php sở tru.
Ấy l tiểu nhơn chi tu, th ắt tu vo Địa ngục.
Muốn nghe đấng tu m thot tục, hy cn trang thượng tr chi tu.
Nhớ thủa Đường Ngu, thnh xưng Nhị Đế;
Nhị Đế người tu kỷ, m trăm họ đều an.
Tam Vương người tu nhn, m mun dn đều trị.
Dầu những Hớn, Đường kế ch, Tống, Minh tương truyền.
C tu đức, th thin hạ mới trị yn; c tu nhn, th cơ đồ mới củng cố
Dầu những tu văn tu v, người cũng ty thời m tu.
Thuở thi bnh, yển v tu văn; cơn bt loạn, yển văn tu v.
Trn một người tu đủ, dưới trăm họ ho hi
Hy hy thọ vức xun đi; tu vậy thiệt trang thượng tr.
Bằng muốn xt cho cng nhơn sự, hy cn nhiều trung tr chi tu.
Ka như Mặc Địch Dương Chu, tu một việc vị nhơn, vị ng.
Nhổ mảy lng, m lợi cả thin hạ, th Dương Chu tu một sự chẳng vui.
Mi hết trn, m lợi c một người, th Mặc Địch tu một lng chẳng nại.
Dầu những Thch Ca tu lại, cng với Đạt ma tu qua.
Tu cho tnh chuyn l La Thập Cưu Ma; tu cho khổ no l Văn Th Bồ Tt.
Ấy l người ngoại quốc, chọn theo thi Trung Hoa.
Ch sự đời ph qu vinh hoa; muốn vui th thanh nhn dật lạc.
Nghiệm chữ kia cho xc, chữ Tin l "nhứt c sơn nhơn".
Suy chữ nọ cho chơn, chữ Phật l "phất tri nhơn sự".
Ai dữ th mặc dữ, ai lnh cũng mặc lnh.
Nh hưng vong, phụ tử chẳng binh; nước trị loạn, qun thần chẳng đoi.
Song chẳng can danh phạm ngi; cũng khng dịch tnh biến tnh.
Tham Thin đường phải giữ lng lnh; sợ Địa ngục nn chừa thi dữ.
Tuy v ch cũng khng sanh sự; ấy l trang trung tr chi tu.
Cn như tu m ho ngu, hy cn nhiều trang hạ ch.
Ka như Hn V Đế; đ nn đứng minh vương;
Nọ như Tần Thỉ Hong; rất nn trang hung bạo.
Tham lam cầu Đạo, lặn lội tầm Tin.
Mỏi sức người, trăm họ chịu lao phiền; hao của nước, mun dn than đồ khổ.
Trăm chước sưu cầu th c, mảy lng ứng nghiệm vốn khng.
Đất Lun Đi phải Hớn chẳng hối ngộ trch cung; ải Hm Cốc th Tần cũng rắp ranh lm phản.
Hỡi nhiều như Hn, chẳng chi một Tần.
Đời no tu cho hơn Tống Đạo Qun; đời no tu cho kịp Lương V Đế.
Nhục Mạc Bắc, sao Tin chẳng đến cứu về?
Đi Đi thnh, sao Phật khng ra trợ nạn?
Tiếc cơ đồ gầy dựng gian nan : hoi sự nghiệp tổ tng sng tạo.
Chu Sư đ vang dầy tn pho, Tề ngươn cn giảng đạo hoi hoi.
Khiết Đơn đ vậy phủ trong ngoi, Khm Nhược vẫn tu trai mi mi.
Hư thời đ phải, thc chẳng ai thương.
Hễ đạo lm đế lm vương, th phải tu nhn tu chnh;
Tu quyền, tu bnh; tu kỷ tu cang.
Trn, th tu Nghiu, Thuấn, V, Thang; dưới, th tu kinh lun thao lược.
C đu đi bắt chước thầy si m tu tr.
Đương ban ngy dầu c php ln trời, luận đạo trị chẳng ch chi cho nước.
Thấy đu đặng phước, đều những manh tai.
Nếu cứ theo m đạo hoi hoi, như vậy chẳng l trang hạ tr?

Vi rằng:

Ngỡ l ng si, chẳng biết sự tu.
Ai d gỉa đứa ngu, mới hay l bợm lịch
Khn ngoan trong sạch, chữ nghĩa từ ho.
Hẳn vng nọ chưa pha; thiệt ngọc kia cn ẩn
Chẳng kiu, chẳng lận; biết knh, biết nhường.
Biết tiểu nhơn cỏ rc m rẻ rang, biết qun tử ngọc vng m yu chuộng;
Biết khinh, biết trọng; biết của, biết người.
ng c biết chuyện đời, ni nghe chơi cũng kh

Si rằng:

Vi ny cũng lạ, chớ hỏi m sầu.
Uổng năm dy đờn khảy tai tru; hoi mun hộc nước xao đầu vịt.
Si khng c biết, Si chẳng c hay.
Gh cho khỏi cnh tay, kẻo m quang xuống vế.

Vi rằng:

Si nầy thất lễ, vả lại bạc tnh.
Chớ c thấy Vi tu hnh, tưởng Vi khng thng thế sự.
Đ hay rằng nam tử, th c ch kinh lun;
Song le đấng phụ nhn, cũng ghen ti tế thế.
Ka như Chu Thi Tỷ, kinh cn khen đức rạng khu mn.
Nọ như Tống Tuyn Nhơn, sử cn ngợi nữ trung Nghiu, Thuấn.
Gi như Tạ Đạo Uẩn, gi m hay vịnh tuyết thnh thơ;
Gi như Thi Văn Cơ, gi m biết phn cầm nn khc.
Chương gin cha khỏi vng dật dục, ấy l Đường Từ Huệ thứ phi.
Thơ cứu cha khỏi chốn tai nguy, nọ như Hớn Đề Oanh thiếu nữ.
Nam tử nhiều trang nam tử; phụ nhn ghe đấng phụ nhn.
Thuyền bch tri, ngn dặm hỡi băng băng; sch sử để, mun năm cn vặc vặc.
Gi c ti c sắc; gi c đức c cng.
Thuyền quyn đu dễ km anh hng; ng Si nỡ phụ chi mụ Vi.

Si rằng:

Thậm phải! Thậm phải! Mừng thay, mừng thay, mừng thay!
Kht hạn luống trng my; m cầm m gặp khch,
Chẳng cy cứng sao hay ba sắc; khng đường di no biết ngựa hay.
Vậy thời Si vn my ngt, pht chng gai, đặng cho Vi thấy trời xanh, tm đường cả.
Hiếm chi điều lạ; biết mấy chuyện kỳ.
Kề tai lại m nghe, gh v ra kẻo đụng.
Si muốn ni một chuyện xa xa cho Vi thủng, gẫm trong kinh chp đ thnh xe;
Si muốn ni một chuyện gần gần cho Vi nghe, gẫm trong Sử ghi đ nn Đống.
Truyện Hớn, truyện Đường, truyện Tống: truyện Thương, truyện Hạ, truyện Chu
Chuyện phu tử lm đầu; chuyện qun thần rất hệ.
Si muốn ni một chuyện: " Qun sử thần dĩ trung", Si lại sợ Mng, To sanh on.
Si muốn ni một chuyện: " Vi phụ chỉ ư từ" cho Vi hay, Si lại e ng Cổ Tẩu dức rằng ngy
Si muốn ni một chuyện: " Vi tử chỉ ư hiếu" cho Vi hay,
Si những sợ vua Ty Dương ch rằng ngộ.
Si muốn ni một chuyện: " Vi nhn bất ph",
Si lại e thầy Nhan Tử mắng rằng: kho mở miệng m tấn ơn.
Si muốn ni một chuyện: " Vi ph bất nhơn",
Si lại sợ anh Thạch Sng trch rằng: kho thổi lng m tm vt.
Si muốn ni một chuyện: " Ti tụ tắc dn tn" cho Vi biết, th Thương lm sao nn mất m phải by;
Si muốn ni một chuyện: " Ti tn tắc tụ" cho Vi hay, th Chu lm sao nn hưng m phải thuyết.
Việc Vi th Vi biết, việc Si th Si hay;
Gắng cng phu m tu luyện cho lu ngy, đm thanh vắng Si hy ni cng một chuyện.

Vi rằng:

ng nầy tu luyện, c ch anh hng:
Thuộc sử kinh chứa để đầy lng; mang y bt chơn truyền phải mặt.
Dầu chẳng "Vạn gia sanh Phật", cũng l "nhất lộ phước tinh".
Thời chưa nn, cn chờ đợi cng danh; vận dầu gặp, chắc hiển dương thinh gi

Si rằng:

Chữ phụ nhơn nan ho, mụ vi biết l đu?
Cu bn sng, Lữ cn chờ đợi cng hầu; cy ngoi nội,
Don những mơ mng Nghiu Thuấn;
Bất tri bất uẩn, hữu đức tất hữu ln.
Sớm mười hai, dầu chẳng đội đồng cn; muộn bảy mươi mốt, cũng đeo ấn tướng.
Cng danh chẳng tưởng, v bịnh thất tnh.
Tồn ư trung bất chnh, ắt chẳng lnh; pht ư ngoại bất ha, thời thất tiết.
Tu dầu lng chi thiết, Si vui trn trời rộng.
Vui nước biếc non xanh lộng lộng; vui trăng thanh gi mt lu lu.
Trong ba ngn, Si vui để một bầu;
Ngoi su đạo, Si vui với Bt Tin;
Ni Thương Lnh tm ln, Si vui cng Từ Hạo.
Vui nhơn vui đạo, vui thnh vui hiền.
Vui tiếng chung giục khch lui thuyền; vui chiếc dp trương buồm nương gi.
Lnh ci tục, Si vui thuyền Bt Nh; rửa bụi trần, Si vui nước Ma ha.
Đạo thương người, Si vui gio Thch Ca; Nhn cứu chng, Si vui lng Bồ Tt.
Vui một bnh, một bt; vui một đạo, một hề.
Luận sự vui cho ngỏa cho ngu, chi bằng Si vui cng mụ Vi?
Thm bịnh nầy khng ci, si c bịnh hay thương.
Si thương Đấng Tam Hong; Si thương ngi Ngũ Đế.
Thương v hiếu v đễ; thương v đức v ti.
Thương vua Nghiu o vải quần gai; thương vua Thuấn cy my cuốc nguyệt.
n hẩm ht, thương vua V, thương cng ch thiết; ở lao t, thương vua Văn, thương rất xt xa.
Thương ng Chu Cng, trung đ nn trung, cn mắc tiếng gim pha;
Thương đức Khổng Tử, thnh đ nn thnh, hy ghe phen hoạn nạn.
Thương mấy kẻ mưu thần nh Hn, khng tội m chết oan;
Thương những người văn học đời Tần, v can m chn sống.
Thương Gia Ct c ti lương đống, gặp cha chẳng phải th;
Thương Nhạc Phi nn tướng n uy, khng ha m bị hại.
Thương đi thương lại, thương chẳng c ngần
Ngồi đm đng, thương người nằm gi khc măng; ln ải Bắc, thương kẻ chăn d uống tuyết.
Thương cng ch thiết, thương rất đỗi thương.
Thương cho khắp bốn phương, chi bằng thương mụ Vi.
Song lng nầy cn ngại, v c bịnh giận dai.
Si giận phải, chẳng phải giận sai; Si giận thật, Si khng giận dối.
Si giận Si nhiều lầm nhiều lỗi; khi lỗi lầm, Si một giận hoi.
Si giận Si t đức it ti; tưởng ti đức, Si cng giận riết.
Si giận Si kinh lun chẳng biết; Si giận Si thao lược khng hay.
Si giận Si: thờ qun vương chẳng hết lng ngay;
Si giận Si: ơn phụ mẫu chưa đền nghĩa thảo.
Tưởng trong nhơn đạo; Si một giận căm;
Suy nghiệp cổ cm, Si thm giận lắm.
Khi Đổng Trc lung lăng nh Hn, Si giận chng H Tấn v mưu.
Lc Khuyển Nhung ph phch nh Chu, Si giận g Thn Hầu thất kế.
Mu sục sục si dng Vị Thủy, giận Thương qun hnh chnh chẳng lnh.
Thy chan chan lấp nội Trường Bnh, giận Bạch Khởi ra oai rất dữ.
Hớn dầu yếu, giận Lữ lm qui gở; Đường chưa suy, giận V dm lăng lon.
Ti V đ xấp xỉ Lộc san; tội Lữ cũng rắp ranh Vương Mng.
Giận quanh giận quẩn, giận chẳng hay cng.
Giận Vi sao chẳng cht mến lng, khiến si luống giận hoi mệt mỏi.
Lại cn thm một nỗi, si c bịnh hay yu.
Chẳng yu kẻ dm kiu, chỉ yu người trung chnh.
Luận trong chơn tnh, đầu phải yu thn; suy l hnh nhn, cuối th yu vật.
Yu ch thiết, yu người nhn đức; yu mặn nồng, yu kẻ tn thnh.
Yu trượng phu lượng rộng thinh thinh; yu qun tử lng ngay trc trc
Yu gan sắt, mi m chẳng nt; yu lng son, nhuộm cũng chẳng đen.
Yu lỗ tai, lời trung chnh nghe quen; yu con mắt, việc cổ kim dm tỏ.
Tiết lạnh lẽo, Si yu kỳ kỳ ruổi giong.
Con thảo cha, Si yu bằng ngọc bằng vng; ti ngay cha, Si yu bằng chu bằng bu.
Luận như yu đạo, th Si yu đạo trung dung; suy như yu lng, th Si yu lng nhn ngỡi.

Vi rằng:

Yu m nh lợi, nước lợi, thin hạ lợi, chi bằng yu hiền?
Yu m ti nn, đức nn, ph qu nn, chi bằng yu sĩ?

Si rằng:

Yu trang tuệ tr, yu kẻ ti năng,
Như yu sự lăng nhăng, chi bằng yu mụ Vi?
Tưởng chuyện nầy cn dại, bịnh hay ght ở mnh.
Ght chẳng phải v tnh, ght thiệt l hữu th.
Ght Kiệt, ght Trụ; ght Lệ, ght U
Ght nhn chnh chẳng tu, ght cang thường nỡ bỏ.
Luận như ght cho đủ, Si ght đứa bất hiếu, bất trung;
Luận như ght cho cng, Si ght đứa đại gian đại c.
Ght kỳ ght quặc; ght lạ ght lng.
Đọc Ngu Thơ ght đảng Tứ hung; coi Tống Sử, ght bầy Ngũ quỷ.
Ght hoi, ght huỷ; ght ngọt, ght ngon.
Ght đứa cầu mị m giết con, ght đứa tham sang m hại vợ.
Uốn lưỡi vạy, ght người nước Sở; dạ tham lam, ght kẻ nước Tề.
Ght đứa gian hay cậy thế cậy th, ght đứa dữ hay hại nh hại nước.
Ght thấy lợi m chạy xui chạy ngược; ght thấy nghĩa m lo thiệt lo hơn.
Si ght người ch kỷ hại nhơn; Si ght đứa gian phu dm phụ.
Ght đứa hay co hay c; ght người chẳng thiệt chẳng th.
Ấy l ght xưa nay mấy việc người ta, chưa bằng ght Vi sao v tnh cng Si.
Lại bịnh nầy khn giải, về một nỗi muốn nhiều
Muốn trn cho snh đức Thuấn Nghiu; muốn dưới thảy nn ti Y Lữ.
Nghĩa từ hiếu, muốn chưng giường phụ tử; cu xướng tuỳ, muốn xử đạo vợ chồng.
Anh với em, muốn đễ muốn cung; bậu với bạn, muốn tin muốn thật.
Người hiền ng, Si muốn gần cho thiệt rất; đứa gian t,
Si muốn trnh cho xa xi.
Mở quyển vng, tay chẳng muốn thi; thấy đức bạc, mắt khng muốn gh.
Trong lng xm, Si muốn khng đảng tham .
Lưới thỏ giăng, si muốn cho củ củ v phu;
Gt ln xo, Si muốn cho chơn chơn cng tử.
Muốn sao muốn dữ, muốn chẳng hay cng;
Muốn kinh bang, chưa gặp vận hanh thng; muốn tế thế, hy cn thời trun kiển.
Đ Tinh Vệ, muốn lấp sao cho cạn biển; đất nghĩ ph, muốn đắp để nn non.
Muốn sao cho đều đặng vung trn, chi bằng muốn tu cng mụ Vi.
Những suy đi nghĩ lại, cn một bịnh sợ nhiều.
Sợ Quch Khai hay đặt nn điều; sợ Lm Phủ ngọt lời bng huỷ.
Sợ sắc tốt, hại người Sng phải lụy; sợ bu kỳ, vu g Viện mắc nn.
Chị du sợ em v su ci ấn vng; ti hiền sợ giặc v một đi ngọc trắng.
Sợ di sợ vắn, sợ vẩn sợ vơ.
Thuyền họ Trương ở kh,
cn sợ sng trn bờ; đất nh Kỷ vốn hẹp, hy sợ trời sập mi.
Sợ gi mỏng, nước nh cơ bại; sợ mc nhiều, thn gi mnh gầy.
Dương Quan Ty cn sợ c bốn hay; Khổng Phu tử những dạy ba điều sợ.
Sợ vọt vắn, chưa mau chơn ngựa; sợ vch thưa, cn lậu hơi sương;
Sợ l sợ mật tuy lnh m ruồi những vấn vương; sợ l sợ hoa chẳng độc m bướm đ m mẩn.
Sợ cng ngơ cng ngẩn, sợ như dại như ngy.
Sợ tu chẳng trọn kiếp ng thầy, nữa rồi lại đụng nhằm mụ vi.
Bờ gic ngạn dễ đ đặng lại; bởi thất tnh cn hỡ năm mang.
Việc cổ kim chi xiết luận bn; lời phẫn uất cht ra tiu khiển.

Vi rằng:

Nghe qua cc chuyện, ngẫm lại hữu tnh.
Khen ng si thuộc sử thuộc kinh; khen ng si c ti c tr.
Lời ăn ni thnh hiền đạo vị; khoa ngn từ nghĩa l văn chương.
Chẳng phải kẻ tầm thường, hẳn l trang cch vật.
Li m tự c tu mới thnh Phật;
Thin Thai sơn c phước cũng nn tin.
Biết đường no qua thấu Ty Thin; cậy chỉ nẻo tu cng khuya sớm.

Si rằng:

Vừa vừa vi bợm, bớt bớt yu tinh.
Chốn Thin Đường cn cch trở minh minh; miền phạn st, hỡi xa chưng vi vọi.
Ty Phương khng đường tới; Bắc lộ kh nẻo qua.
Đường Nam phương thấy đ chẳng xa, th những sợ nhiều qun Đ Vch.
Tưởng thi lạc phch, nhớ đến kinh hồn.
Nọ giết người như dế như trn; nọ hại người như rt như rắn.
Đến đu l tảo tận; bắt đặng ắt giết tươi.
Đ vo lng cướp của hại người; lại xuống nội đuổi tru bắt ngựa.
Hy tu đy nương dựa; chớ qua đ lm chi.
Đừng đi qung gặp vi n bắt đi, rồi lại bỏ Si bồ ci bồ ct.

Vi rằng:

Kinh trung hữu thuyết: "Nhung Địch thị Ưng:.
Ai chịu quyền trọng trấn nhứt phương; nếu khng đng để sau sanh tệ.
Đạo tu lng chẳng trễ, cng mi sắt ắt nn.
Mặc ai xao lng lng thiền;
Đạo ta ta giữ cho bền th thi.
Thi thời ng si hy ngồi,
Ty Phương Vi tới tm nơi Thin Đường.
Mun năm chc tuổi Nguyễn Vương,
"Nam m" hai chữ phi thường mặc ai.
 

posted March 8, 2002

Up ] Kệ Hồi Tm ] Quan m Thị Knh ] Đạo Phật A Ph Hn ] Bồ Tt Quan Thế m ] Ty Du K ] Những Ngy T Chung Với ng Đạo Dừa ] [ Truyện Si Vi ] L Sơn Chn Diện Mục ] Vụ n Một Người Tu ] Cha Tr Am ] Du Địa Ngục K ] Truyện Tch Phật Gio ] Tế Đin Ha Thượng ] Tứ Chng Đồng Tu ] Truyện Tch Quan m - Mục Lục ] Mi Hương Trầm - Mục Lục ] Mục-lin bản hạnh ] Thiền Sư Minh-Hải v Tổ Đnh Chc-Thnh ] Lễ Hội Cổ Truyền Tại Phố Cổ Hội-An ] Trong Động Tuyết Sơn ] Bn Con Vo Cha - Nhuận Php ] Cư Trần Lạc Đạo Ph ] Sự Tch Ty Du Phật Quốc ] Bhutan C G Lạ? - Như Điển ] Phật Gio Với Con Người - Thch Như Điển ] Ti Lm Phi Cng - Thch Như Điển ] Chuyện Phật-Đản Trong Văn Nm Xưa - Hong Xun Hn ] Hnh Hương Nước Phật Nhn Ma Đản Sinh PL 2550 ] Hnh Hương Xứ Phật Khắp Nơi Trn Thế Giới - Mường Giang ] Lng Thương Yu Sự Sống 1 - HT Thch Tr Chơn ] Những Đng Gp To Lớn Của Cc Học Giả Anh Quốc ] Sức Mạnh Của Lng Từ ] Nh Sư Vướng Lụy 1 - 5 ] Đại Đế Asoka - HT Hộ Gic ] Cuộc Sống Ở Nhật Bản - Nguyễn Đnh Đăng ] Nhật K Dharamsala - Khng Qun ]