Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

Quan Âm Truyền Thuyết

(Tuyển Tập)

Diệu Hạnh GiaoTrinh Chuyển Ngữ

 

1 - Quan Âm ba mặt 
2 - Ḥa Thượng Nhất Phong

3 - Hoà thượng Trúc Thiền Họa Tượng  Đức Quan Âm Bồ Tát
4 - Bà Lăo Mù Bán Dầu
5 - Mă Đầu Quan Âm
6 - Ngao Đầu Quan Âm
7 - Chụp Tên Hàng Phục Tướng Cướp
8 - Quan Âm đi chân đất
9 - Trói quỷ La Sát
10 - Quan Âm Hiến Ṣ
11- Thánh Quan Âm
12 - Đa Bảo Quan Âm
13 - Tống tử Quan Âm
14 – Bia Dương Chi Quan Âm
15 - Quan Âm Đấu Trí Với Chuột Tinh
16 - Ngư lam Quan Âm
17 - Tŕ Kinh Quan Âm
18 - Hoa Đạo Với Tượng Thập Bát La Hán
19 - Thung lũng cát bay
20 - Bạch Y Quan Âm
21 - Giếng thần tiên
22 - Kỷ Bảo Lĩnh
23 - Lầu Quan Âm
24 - Ḥa thượng giả bị phạt
25 - Đội đá chận lính
26 - Thủy Nguyệt Quan Âm
27 - Ao Quan Âm
28 - Chuông thần
29 - Đoản cô đạo đầu
30 - Thiên Đăng Đài
31 - Bát giác đ́nh
32 - Hai rùa nghe Pháp
33 - Đa Bảo Tháp
34 - Long Nữ bái Quan Âm
35 - Quan Âm Bồ Tát chọn đạo tràng
36 - Cá ngao kéo kinh sách
37 - Chữ Tâm trên đá hay Quan Âm độ Thiện Tài
38 - Quan Âm không chịu đi
39 - Quan Âm độ Vi Đà
40 - Quan Âm Độ Di Lc
41 - Quan Âm độ 18 La Hán 
42 - Quan Âm Khiêu

43 - Hải thiên Phật quốc
44 - Tám bức tranh Quan Âm
45 - Ḥa thượng Lịch Sơn bắt rùa
46 - Quan Âm tạt nước nhận ch́m Bồng Lai 
47 - Cổ Phật Động

48 - Quan Âm thâu Tứ Đại Kim Cang
49 - Quan Âm và thổ địa
50 - Bảo Đỉnh Sơn Thiên Thủ Quan Âm

 

 [Home] [Up] [Kệ Hồi Tâm] [Quan Âm Thị Kính] [Đạo Phật A Phú Hăn] [Bồ Tát Quan Thế Âm] [Tây Du Kư] [Những Ngày Tù Chung Với Ông Đạo Dừa] [Truyện Săi Văi] [Lô Sơn Chân Diện Mục] [Vụ Án Một Người Tu] [Chùa Trà Am] [Du Địa Ngục Kư] [Truyện Tích Phật Giáo] [Tế Điên Ḥa Thượng] [Tứ Chúng Đồng Tu] [Truyện Tích Quan Âm - Mục Lục] [Mùi Hương Trầm - Mục Lục] [Mục-liên bản hạnh] [Thiền Sư Minh-Hải và Tổ Đ́nh Chúc-Thánh] [Lễ Hội Cổ Truyền Tại Phố Cổ Hội-An] [Trong Động Tuyết Sơn] [Bán Con Vào Chùa - Nhuận Pháp] [Cư Trần Lạc Đạo Phú] [Sự Tích Tây Du Phật Quốc] [Bhutan Có Ǵ Lạ? - Như Điển] [Phật Giáo Với Con Người - Thích Như Điển] [Tôi Làm Phi Công - Thích Như Điển] [Chuyện Phật-Đản Trong Văn Nôm Xưa - Hoàng Xuân Hăn] [Hành Hương Nước Phật Nhân Mùa Đản Sinh PL 2550] [Hành Hương Xứ Phật Khắp Nơi Trên Thế Giới - Mường Giang] [Ḷng Thương Yêu Sự Sống 1 - HT Thích Trí Chơn] [Những Đóng Góp To Lớn Của Các Học Giả Anh Quốc] [Sức Mạnh Của Ḷng Từ] [Nhà Sư Vướng Lụy 1 - 5] [Đại Đế Asoka - HT Hộ Giác] [Cuộc Sống Ở Nhật Bản - Nguyễn Đ́nh Đăng] [Nhật Kư Dharamsala - Không Quán]