Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

  


Tế Điên Hoà Thượng
Tác giả: Lư Tu Duyên
Dịch giả: Khánh Vân Cư Sĩ


ĐÔI LỜI TỰ MINH


Nhân một ngày đầu xuân, lang thang trên nẻo đường Chợ Lớn, chợt thấy một hiệu sách bán các loại sách cũ bằng chữ Nho. Tạt vào xem, nh́n khắp các giá sách thấy có một cuốn đă cũ, ngoài b́a đề TẾ ĐIÊN HOÀ THƯỢNG, với lấy dở xem th́ ra là chuyện của Lư Tu Duyên, một vị La Hán giáng trần, làm nhiều điều phúc thiện nhưng lại giả điên để che mắt tục. Thấy cuốn chuyện hay hay có tính cách vượt ngoài "ngă chấp" thế thường, tỷ như chuyện Lỗ Trí Thâm nên phỏng dịch để rộng đường phán định.

Tế Điên Tăng vốn là một vị Ḥa Thượng hữu danh trong Phật. Giáo Sử thời Tống, luật học uyên thâm, trí thức siêu việt, hành động tuyệt kỳ.

Tự cổ chí kim người ta thường khổ tâm thắc mắc hai thái cực Đạo, Đời đôi khi hiểu lầm đến thành xa cách. Truyện Tế Điên Tăng chính là một cái gạch nối dung ḥa cả Đạo lẫn Đời bởi hành động có lúc vượt ngoài khuôn khổ thuyền gia mà đó mới chính là tác động của khách tu thuyền.

Đức và tài là hai điều kiện ngh́n xưa mến chuộng mà ngh́n sau cũng noi gương. Đọc chuyện Tế Điên Tăng chúng ta sẽ thấy được cái tâm đức cao sáng tuyệt vời và sẽ phải tán thưởng cao tài của người đạt đạo.

Nếu đă có một vị Tăng ca vang câu:
Tri thời, đạt thế phương toàn thiện Diệu ngộ tam thừ vị tất nan.

Nghĩa là:
Biết thời, biết thế, đôi đường vẹn, Bước tới Liên Đài cũng dễ thôi.

Th́ quả là vị đó đă đạt được cái tinh thần cao đẹp của Tế Điên Tăng vậy.

Cuốn chuyện đă nát nhầu, câu văn lại quá cổ, người dịch lại không có ư kiến ǵ thêm bớt cho đượm nồng hương vị tân phong. Lẽ dĩ nhiên có thể là một món ăn quá cũ, nhàm chán cho những ai ưa loại tân tiến. Nhưng dịch giả c̣n một chút hy vọng nơi độc giả khoan lượng không t́m cái đẹp ở câu văn mà t́m cái cao tuyệt ở hành động và ư tứ.

 

Minh-Quang posted January 2005

[Home] [Up] [Tế Điên 1] [Tế Điên 2] [Tế Điên 3] [Tế Điên 4] [Tế Điên 5] [Tế Điên 6]