Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

        

Hồi 1 Khí thiêng kết tụ sanh khỉ đá
Tâm thành tu niệm đạo nhân gian

Hồi 2 Phép nhiệm nhờ thầy truyền bí thuật
Tài cao về xứ giết yêu ma

Hồi 3 Thiên động ngàn non đều sợ phép
Diêm quang mười cửa thảy kiêng oai

Hồi 4  Chức phong Bật Mă ḷng chưa muốn
Hiệu gọi Tề Thiên dạ mới đành

Hồi 5  Phá vườn đào, Đại Thánh trộm linh đơn
Loạn cung trời, chư thần bị bại trận

Hồi 6  Quan Âm phó hội hỏi căn do,
Tiểu Thánh ra oai trừ Đại Thánh

Hồi 7  Đại Thánh trốn khỏi ḷ Bát quái,
Thích ca nhốt yêu núi Ngũ hành

Hồi 8  Như Lai tạo kinh truyền Cực Lạc,
Quan Âm vâng chỉ xuống Tràng an