Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

 

Mùi  Hương  Trầm

 Nguyễn Tường Bách

 

 

 

 

 

PHẦN THỨ NHẤT: DƯỚI CHÂN HY MĂ  

Những bước đầu tiên 

Tháng ngày ấp ủ

Con sông thiêng

Giấc mơ cẩm thạch

Đền Birla

 

PHẦN THỨ HAI: ẤN ĐỘ SUỐI NGUỒN THIÊNG LIÊNG  

Bihar, vùng đất thánh

Đi dọc sông Hằng

Hoa Thị Thành

Na-lan-đà, đại học Phật giáo đầu tiên 

"Vui đẹp thay thành Vương Xá"

Trên đỉnh Linh Thứu

Từ Linh Sơn, nhớ về Yên Tử

Dưới cây Bồ Đề

Thiền định, phương pháp nhận thức ưu việt

Vesali và vườn soài của nàng Ambapali

Varanasi, thành phố thiêng liêng

Lộc Uyển

Dọc đường phương bắc

Rừng Sala tại Câu-thi-na

Xá-vệ và Cấp Cô Độc

Hạt cải cho Phật

Đường đi Nepal

Lâm-t́-ni, khu vườn đă quên

Kathmandou và khuôn mặt vàng

 

PHẦN THỨ BA: TRUNG QUỐC, XỨ SỞ CỦA BỒ-TÁT  

Ánh sáng đến từ phương Tây

Vạn Lư Trường Thành

Linh Quang Tự và chiếc răng của Phật

Ung Ḥa Cung và tiểu truyện về Trung Quốc Tây Tạng

B́nh Thành và Động Vân Cương

Từ Hằng Sơn đến Quang Minh Đỉnh

Từ tiểu ni cô Nghi Lâm đến nàng Lư Ngư

Ngũ Đài Sơn

C̣n đâu nước Thục

Nhân kiệt không đời nào thiếu

Nga Mi Sơn

Những kích thước vĩ đại

Đại Túc, thạch động ngủ quên

Trường Giang tam hiệp 

Trên sông khói sóng cho buồn ḷng ai

Cửu Hoa Sơn 

Ngành sứ Trung Quốc và Cảnh Đức Trấn

Hàng Châu và Tế Điên Ḥa Thượng

Cô Tô Thành Ngoại Hàn Sơn Tự

Ninh Ba, đầu nguồn của Thiền Tông Nhật Bản

Phổ Đà Sơn

Giă từ Trung Quốc

 

PHẦN THỨ TƯ: TÂY TẠNG HUYỀN BÍ  

Đức hạnh cao quí

Tổ tiên Tây Tạng

Từ Liên Hoa Sinh đến Tông Khách Ba

Nóc nhà thế giới

Đền Jokhang 

Điện Potala và ḍng Đạt-lai Lạt-ma

Trong những con đường Lhasa

Tu viện Drepung

"Con trâu điên"

Trên cao nguyên

Gyantse, Đô thị tàn tạ

Kumbum, Man-đa-la vĩ đại

Shigatse và ḍng Ban-thiền Lạt-ma

Dọc sông Yarlung Tsangpo

Giă từ Tây Tạng

 

PHẦN THỨ NĂM: ĐOẠN KẾT  

Thay lời kết: Mùi hương trầm

 

Minh Quang posted August 3, 2005 

[Home] [Up] [Mùi Hương Trầm 1] [Mùi Hương Trầm 2] [Mùi Hương Trầm 3] [Mùi Hương Trầm 4] [Mùi Hương Trầm 5] [Mùi Hương Trầm 6] [Mùi Hương Trầm 7] [Mùi Hương Trầm 8] [Mùi Hương Trầm 9] [Mùi Hương Trầm 10] [Mùi Hương Trầm 11] [Mùi Hương Trầm 12] [Mùi Hương Trầm 13] [Mùi Hương Trầm 14]