Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

horizontal rule

 

          KINH tụng và đọc của Phật-tử bằng tiếng Việt, xin bấm vào các móc nối dưới đây để đọc.
Muốn đọc kinh bằng tiếng Anh, xin bấm vào nút
English Sutras.

bullet

Nghi Thức Công Phu Khuya, tụng sáng sớm tại các chùa Việt Nam, gồm chú Lăng Nghiêm, thập chú, Bát Nhă tâm kinh ...

bullet

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm, thường gọi là Lạy Ngũ Bách Danh, do HT Thích Tâm Châu biên soạn, dùng để lạy 500 lạy Ngài Quán Thế Âm.

bullet

Kinh A Di Đà (âm) Kinh tụng hàng ngày bằng âm Hán trong các chùa Việt Nam. Đức Phật thuyết cho ngài Xá Lợi Phất và đại chúng về quốc độ Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

bullet

Kinh A Di Đà (nghĩa) là bản dịch tiếng Việt Kinh A Di Đà của Thích Trí Tịnh.

bullet

Kinh A-Di-Đà Yếu-Giải, ngoài nghi-thức tụng kinh theo âm Hán c̣n bản yếu-giải của Trí-Húc Đại Sư được sư cụ Tuệ-Nhuận dạy sang tiếng Việt.

bullet

Kinh Vô Lượng Thọ, HT Thích Tuệ Đăng dịch, nói về 48 nguyện lớn của tỳ khưu Pháp Tạng trước khi thành Phật A Di Đà, c̣n gọi là Kinh Đại Bổn A Di Đà.

bullet

Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Thích Trí Tịnh dịch. Vua Tần Bà Sa La bị con ruột A Xà Thế bỏ ngục giết chết, hoàng hậu Vi Đề Hi khóc than hỏi Phật ḿnh đă làm tội ǵ mà sanh ra đứa con ngổ nghịch ... Phật dạy bà 16 phép quán để sanh về Tây phương Cực Lạc ...

bullet

Kinh Bát Chu Tam Muội, Pratyupanna Sammadhi Sutra, do Pháp Sư Thích Minh Lễ dịch, là Kinh Tịnh Độ ít được biết, thường gọi là Kinh Quán Phật Đứng.

bullet

Kinh Tứ Thập Nhị Chương Thích Viên Giác dịch. Kinh Phật đầu tiên được dịch sang chữ Nho, do ngài An Thế Cao, người Ba Tư (xưa gọi là Persia) dịch, gồm bốn mươi hai đoạn ngắn những lời Đức Phật dạy cho các tỳ kheo.

bullet

Kinh Vu Lan Bồn, kinh tụng mùa Vu Lan bằng văn vần, dễ nhớ dễ thuộc.

bullet

Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân, tức Kinh Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ, văn vần, thường tụng chung với Kinh Vu Lan Bồn trong mùa Vu Lan tháng Bảy.

bullet

Kinh Thiện Sinh, kinh số 16 trong bộ Trường A Hàm, là Kinh Thi Ca La Việt của Nguyên Thủy. Đức Phật dạy cho Thiện Sinh ư nghĩa lễ sáu phương và bổn phận người Phật tử tại gia.

bullet

Kinh Ngọc, thi hóa Kinh Kim Cương của Phạm Thiên Thư

bullet

Kinh Di Giáo, những lời dạy cuối cùng của Đức Phật, do sư cô Trí Nguyệt, du học sinh tại Đài Loan, dịch.

bullet

Kinh Địa Tạng. Kinh "Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện" do HT Thích Trí Tịnh dịch. Kinh tụng nên có thêm phần tụng trước và sau. Kinh gồm Ba Quyển, chia làm 13 phẩm. Ở Bắc Việt-nam, Kinh Địa Tạng được phổ biến rộng răi, Phật-tử Bắc tụng Kinh này nhiều hơn Kinh A Di Đà. Bản tiếng Anh có trên trang English Sutras này là Ksitigarbha Sutra

bullet

Kinh Địa Tạng, cùng bản ở trên, song là bản dịch ở Bắc Việt, do Ban Hộ Niệm Hội Việt Nam Phật Giáo dich.

bullet

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Thích Tuệ Hải dịch theo bản Cưu Ma La Thập, 7 quyển, 28 phẩm.

bullet

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Thích Minh Định dịch theo bản Cưu Ma La Thập, 7 quyển, 28 phẩm.

bullet

Kinh Pháp Hoa, tức Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Thích Trí Tịnh dịch. Kinh gồm 7 quyển, 28 phẩm. 

bullet

Kinh Dược Sư, tức Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, bản dịch tiếng Việt của Thích Huyền Dung.

bullet

Kinh Dược Sư, bản dịch của cụ Tuệ-Nhuận Văn Quang Thùy.

bullet

Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát, ngài Phật Đà Gia Xá nước Kế Tân đời Dao Tần dịch sang chữ Hán, cư sĩ Tuệ Khai dịch sang tiếng Việt.

bullet

Kinh Giải Thâm Mật, HT Thích Trí Quang dịch, là Kinh quan trọng của Thiền-tông và Duy-Thức-tông.

bullet

Kinh Lăng Già, tức Đại Thừa Nhập Lăng Già, bản 7 quyển, do Sư Cô Trí Hải dịch theo bản Hán văn đời Đường của ngài Thiệt Xoa Nan Đà (Siskananda).

bullet

Kinh Nhập Lăng Già, bản 10 quyển, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi đời Nguyên Ngụy dịch chữ Hán, cư sĩ Tuệ Khai dịch Việt.

bullet

Kinh Duy-Ma-Cật, bản tiếng Việt có chú thích của HT Thích Huệ Hưng.

bullet

Kinh Thắng Man, bản dịch tiếng Việt của HT Thích Thanh Từ.

bullet

Kinh Thắng Man Phu Nhân Hội, Bồ Đề Lưu Chí dịch Hán, Chân Hiền Tâm dịch Việt & giải.

bullet

Kinh Hoa Nghiêm,  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Thích Trí Tịnh dịch. Kinh gồm 81 quyển, 40 phẩm. Phẩm cuối cùng (Nhập Pháp Giới = Gandhavuyha) ở phương Tây thường được xem là một Kinh riêng biệt.

        ĐẠI TẠNG KINH, bản tiếng Việt của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, hiện đă xong hơn 70 tập, mỗi tập khoảng 1000 trang lớn. Xin trích đăng dần theo khả năng:                                                                                                                                                         

bullet

Kinh Lục Độ Tập, số 152 trong Đại Tạng Kinh, thuộc Bộ Bản Duyên, tập 10 trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh.

bullet

Kinh Đại An Ban Thủ Ư, số 602 trong Đại Tạng Kinh, thuộc Bộ Kinh Tập, tập 58 trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh.

bullet

Kinh Chánh Pháp Hoa, số 263 trong Đại Tạng Kinh, thuộc bộ Pháp Hoa, quyển 34 trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh.

bullet

Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, sồ 264 trong Đại Tạng Kinh, thuộc bộ Pháp Hoa, quyển 34 trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh.

 

Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, dạng pdf: 

         

LUẬT, gồm những bài trong Tạng Luật.

bullet

Tứ Phần Luật Đàm Vô Đức, là giới bổn tỳ-kheo 250 giới, Thích Trí Thủ dịch Việt.

bullet

Bồ Tát Giới, trích Kinh Phạm Vơng, phẩm thứ 10 "Tâm địa giới bồ tát của Đức Lô Xá Na tuyên thuyết, Thích trí Quang dịch Việt.

bullet

Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn, là kinh tụng giới Bồ tát do Bồ tát Di Lặc tạo, pháp sư Đàm Vô Sấm dịch sang Hán văn, Thích Pháp Chánh dịch Việt.

bullet

Địa Tŕ Bồ Tát Giới Bổn Tiên Yếu, là bài giảng kinh trên do sư Trí Húc soạn, Thích Pháp Chánh dịch Việt.

bullet

Phật Nói Kinh Phạm Vơng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ, Cưu Ma La Thập dịch sang chữ nho, Hoằng Tán sớ giải, Thích Nữ Trí Hải dịch Việt.

LUẬN, gồm những bài Luận của chư tổ.

bullet

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn, của Thật Hiền Đại Sư, gồm nguyên văn Hán, bản phiên âm và dịch nghĩa Việt của Vạn Phật Thánh Thành.

bullet

Bích Nham Lục, tập 100 công án Thiền tông, TS Tuyết Đậu tụng, TS Viên Ngộ b́nh xướng.

bullet

Thập Nhị Môn Luận, Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, tập 30, Long Thụ Bồ Tát tạo, Cưu Ma La Thập dịch Hán, Thích Thanh Từ dịch Việt

bullet

Luận Đại Thừa Khởi Tín, Mă Minh Bồ Tát soạn, Chân-Đế dịch Hán, Tâm-Minh Lê Đ́nh Thám dịch Việt.

bullet

Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, không có trong Đại Tạng Kinh, song được phổ biến nhiều trong dân gian.

bullet

Kinh Pháp Bảo Đàn, là ngữ lục của Lục-tổ Huệ Năng, Thích Thanh Từ dịch Việt.

bullet

Chứng Đạo Ca, của TS Vĩnh Gia Huyền Giác soạn, bản dịch tiếng Việt của Trúc Thiên. Có thêm nguyên bản chữ Hán.

bullet

Phật Nói Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới, số 1644, Đại Chánh Tân Tu, 10 quyển, do HT Thích Như Điển dịch năm 2005.


Mục Lục Càn Long Đại Tạng Kinh (aka Long Tạng) đời Thanh, gồm 168 tập, 1669 Kinh.


 

[Home] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Kinh] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]