Chùa Hải-Đức in Jacksonville

[Home] [Up] [Điểm Sách] [Sutras] [Dharma Talks] [GĐPT] [Sinh Hoạt] [Our Activities] [Pháp Thoại audio mp3] [Tin Tức Phật Giáo] [Thuyết Pháp] [Thơ Văn] [Ngoại Điển] [Phật Học] [Tụng Kinh] [Nghi Lễ - Rituals]

Tuyết Đậu tụng cổ
Viên Ngộ
b́nh xướng

Bích Nham Lục

 Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, tập 48

Thích Thanh Từ dịch Việt

 

LỜI NGƯỜI DỊCH

BÍCH NHAM LỤC GIẢI ĐỀ

 TỰA I

TỰA II

TỰA III

TỰA IV

 

TẮC 1: THÁNH ĐẾ ĐỆ NHẤT NGHĨA

TẮC 2: TRIỆU CHÂU CHÍ ĐẠO VÔ NAN

TẮC 3: MĂ TỔ MẶT TRỜI PHẬT MẶT TRĂNG PHẬT

TẮC 4: ĐỨC SƠN MẮC ÁO VẤN ĐÁP

TẮC 5: TUYẾT PHONG LÚA GẠO

TẮC 6: VÂN MÔN MỖI NGÀY ĐỀU LÀ NGÀY TỐT

TẮC 7: HUỆ SIÊU HỎI PHẬT

TẮC 8: THÚY NHAM LÔNG MÀY

TẮC 9: TRIỆU CHÂU BỐN CỬA

TẮC 10: MỤC CHÂU KẺ CƯỚP RỖNG

TẮC 11: HOÀNG BÁ BỌN ĂN HÈM

TẮC 12: ĐỘNG SƠN BA CÂN GAI

TẮC 13: BA LĂNG TRONG CHÉN BẠC ĐỰNG TUYẾT

TẮC 14: VÂN MÔN GIÁO LƯ MỘT ĐỜI

TẮC 15: VÂN MÔN ĐẢO MỘT NÓI

TẮC 16: CẢNH THANH THỐT TRÁC CƠ

TẮC 17: HƯƠNG LÂM NGỔI LÂU SANH NHỌC

TẮC 18: TRUNG QUỐC SƯ THÁP VÔ PHÙNG

TẮC 19: CÂU CHI ĐƯA MỘT NGÓN TAY

TẮC 20: THÚY VI THIỀN BẢN

TẮC 21: TRÍ MÔN HOA SEN LÁ SEN

TẮC 22: TUYẾT PHONG CON RẮN TO

TẮC 23: BẢO PHƯỚC, TRƯỜNG KHÁNH DẠO NÚI

TẮC 24: LƯU THIẾT MA TRÂU CÁI GIÀ

TẮC 25: LIÊN HOA PHONG CẦM CÂY GẬY

TẮC 26: BÁ TRƯỢNG NGỒI RIÊNG NGỌN ĐẠI HÙNG

TẮC 27: VÂN MÔN THÂN BÀY GIÓ THU

TẮC 28: NAM TUYỀN PHÁP CHẲNG NÓI

TẮC 29: ĐẠI TÙY THEO KIA ĐI

TẮC 30: TRIỆU CHÂU CỦ CẢI TO

TẮC 31: MA CỐC CẦM GẬY NHIỄU GIƯỜNG

TẮC 32: THƯỢNG TỌA ĐỊNH ĐỨNG SỮNG

TẮC 33: TRẦN THÁO ĐỦ MỘT CON MẮT

TẮC 34: NGƯỠNG SƠN CHẲNG TỪNG DẠO NÚI

TẮC 35: VĂN-THÙ TRƯỚC SAU BA BA

TẮC 36: TRƯỜNG SA CỎ THƠM HOA RỤNG

TẮC 37: BÀN SƠN TAM GIỚI KHÔNG PHÁP

TẮC 38: PHONG HUYỆT TỔ SƯ TÂM ẤN

TẮC 39: VÂN MÔN HOA THƯỢC LAN

TẮC 40: LỤC HOÀN TRỜI ĐẤT ĐỒNG GỐC

TẮC 41: TRIỆU CHÂU NGƯỜI ĐẠI TỬ

TẮC 42: BÀNG CƯ SĨ TUYẾT ĐẸP MẢNH MẢNH

TẮC 43: ĐỘNG SƠN KHÔNG LẠNH NÓNG

TẮC 44: H̉A SƠN BIẾT ĐÁNH TRỐNG

TẮC 45: TRIỆU CHÂU ÁO VẢI BẢY CÂN

TẮC 46: CẢNH THANH TIẾNG MƯA RƠI

TẮC 47: VÂN MÔN SÁU CHẲNG THÂU

TẮC 48: CHIÊU KHÁNH LẬT NGƯỢC ẤM TRÀ

TẮC 49: TAM THÁNH CÁ VÀNG PHỦNG LƯỚI

TẮC 50: VÂN MÔN TRẦN TRẦN TAM-MUỘI

TẮC 51: TUYẾT PHONG LÀ CÁI G̀

TẮC 52: TRIỆU CHÂU ĐỘ LỪA ĐỘ NGỰA

TẮC 53: BÁ TRƯỢNG CON NGỖNG

TẮC 54: VÂN MÔN LẠI X̉E NGỬA HAI TAY

TẮC 55: ĐẠO NGÔ ĐẾN NHÀ CÚNG ĐIẾU

TẮC 56: KHÂM SƠN MỘT MŨI PHÁ CỒNG

TẮC 57: TRIỆU CHÂU KẺ TỚ RUỘNG NHÀ

TẮC 58: TRIỆU CHÂU BỐI RỐI

TẮC 59: TRIỆU CHÂU SAO CHẲNG DẪN HẾT

TẮC 60: VÂN MÔN CÂY GẬY HÓA RỒNG

TẮC 61: PHONG HUYỆT NƯỚC NHÀ HƯNG THẠNH

TẮC 62: VÂN MÔN TRONG CÓ MỘT H̉N NGỌC

TẮC 63: NAM TUYỀN CHẶT CON MÈO

TẮC 64: TRIỆU CHÂU ĐẦU ĐỘI GIÀY CỎ

TẮC 65: NGOẠI ĐẠO NGỰA HAY BÓNG ROI

TẮC 66: NHAM ĐẦU THÂU KIẾM HOÀNG SÀO

TẮC 67: PHÓ ĐẠI SĨ GIẢNG KINH XONG

TẮC 68: NGƯỠNG SƠN ÔNG TÊN G̀?

TẮC 69: NAM TUYỀN VẼ V̉NG TR̉N

TẮC 70: QUI SƠN THỈNH H̉A THƯỢNG NÓI

TẮC 71: NGŨ PHONG H̉A THƯỢNG DẸP HẾT

TẮC 72: VÂN NHAM H̉A THƯỢNG CÓ

TẮC 73: MĂ TỔ TỨ CÚ BÁCH PHI

TẮC 74: KIM NGƯU THÙNG CƠM

TẮC 75: Ô CỬU GẬY CONG GẬY CONG

TẮC 76: ĐƠN HÀ ĂN CƠM RỔI CHƯA

TẮC 77: VÂN MÔN BÁNH HỒ

TẮC 78: KHAI SĨ VÀO TẮM

TẮC 79: ĐẦU TỬ TẤT CẢ TIẾNG PHẬT

TẮC 80: TRIỆU CHÂU HÀI TỬ MỚI SANH

TẮC 81: DƯỢC SƠN HƯƠU TRONG HƯƠU

TẮC 82: ĐẠI LONG PHÁP THÂN KIÊN CỐ

TẮC 83: VÂN MÔN CỔ PHẬT CỘT CÁI

TẮC 84: DUY-MA PHÁP MÔN BẤT NHỊ

TẮC 85: AM CHỦ ĐỔNG PHONG LÀM TIẾNG CỌP

TẮC 86: VÂN MÔN KHO TRÙ BA CỬA

TẮC 87: VÂN MÔN THUỐC BỆNH TRỊ NHAU

TẮC 88: HUYỀN SA BA LOẠI NGƯỜI BỆNH

TẮC 89: VÂN NHAM ĐẠI BI TAY MẮT

TẮC 90: TRÍ MÔN BÁT-NHĂ THỂ

TẮC 91: DIÊM QUAN CÂY QUẠT TÊ NGƯU

TẮC 92: THẾ TÔN ĐĂNG T̉A

TẮC 93: ĐẠI QUANG ĐÂY LÀ DĂ HỒ TINH

TẮC 94: LĂNG NGHIÊM CHẲNG THẤY

TẮC 95: TRƯỜNG KHÁNH A-LA-HÁN BA ĐỘC

TẮC 96: TRIỆU CHÂU BA CHUYỂN NGỮ

TẮC 97: KINH KIM CANG TỘI NGHIỆP TIÊU DIỆT

TẮC 98: THIÊN B̀NH HÀNH CƯỚC

TẮC 99: TRUNG QUỐC SƯ MƯỜI THÂN ĐIỀU NGỰ

TẮC 100: BA LĂNG KIẾM THỔI LÔNG

 

 

Minh Quang posted April 24, 2005

[Home] [Up] [Bích Nham Lục - Tựa] [Bích Nham Lục 1 - 5] [Bích Nham Lục 6 - 10] [Bích Nham Lục 11 - 15] [Bích Nham Lục 16 - 20] [Bích Nham Lục 21 - 25] [Bích Nham Lục 26 - 30] [Bích Nham Lục 31 - 35] [Bích Nham Lục 36 - 40] [Bích Nham Lục 41 - 45] [Bích Nham Lục 46 - 50] [Bích Nham Lục 51 - 55] [Bích Nham Lục 56 - 60] [Bích Nham Lục 61 - 65] [Bích Nham Lục 66 - 70] [Bích Nham Lục 71 - 75] [Bích Nham Lục 76 - 80] [Bích Nham Lục 81 - 85] [Bích Nham Lục 86 - 90] [Bích Nham Lục 91 - 95] [Bích Nham Lục 96 - 100]